Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesionales de enfermería

en Español in English auf Deutsch en Français ...

38 ofertas de trabajo de 'Profesionales de enfermería' en Croacia.

DENTALNI/A ASISTENT/ICA. Opis posla: asistiranje doktoru/ici dentalne medicine u poslovima popravka, liječenja, vađenja zubi, pripremi instrumenata, lijekova i potrebnih materijala Potrebne osobine: timski rad, organizacijske sposobnosti, odgovornost Mogućnost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja.

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. U Domu za starije osobe Medisal posebnu pažnju posvetili smo pružanju vrhunske i profesionalne usluge osobama starije dobi, te stoga kontinuirano radimo na vlastitom stručnom, tehnološkom i kadrovskom razvoju. Rad u stimulativnom i dinamičnom okruženju, koje će odgovoriti izazovu kontin...

II. MEDICINSKA SESTRA - MEDICINSKI TEHNIČAR (SSS) OPĆEG SMJERA. Sukladno članku 21. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb, (u daljnjem tekstu: Klinika), ravnateljica Klinike objavljuje: NATJEČAJ za odabir kandidata/kandidatkinja za zasnivanje radnog odnosa u Klinici za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” Zagreb,...

MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR. Na temelju članka 20. i 22. Statuta Opće županijska bolnica Požega i Odluke ur. broj: 01-179/1-2023, ravnatelj Opće županijske bolnice Požega raspisuje N A T J E Č A J 2.2 Medicinska sestra/tehničar (SSS) – ...

MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR OPĆE ZDRAVSTVENE NJEGE ZA RAD U STACIONARU MAKARSKA. Ravnatelj Doma zdravlja, uz uvjet probnog rada, raspisuje: N A T J E Č A J za prijem u radni odnos (m/ž) na neodređeno vrijeme: jedne (1) medicinske sestare/tehničara opće zdravstvene njege za rad u stacionaru Maka...

DENTALNI ASISTENT/ICA - MEDICINSKA SESTRA. Osim završene SSS za dentalnog asistenta ili medicinsku sestru mogu se prijaviti i osobe sa završenom SSS zdravstvenog smjera: dentalni tehničar, zdravstveno-laboratorijski tehničar, fizioterapeutski tehničar, sanitarni tehničar, farmaceutski tehničar, primalja - uz usavršavanje za dent...

MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR. Na temelju članka 29. stavak 10. Statuta Doma zdravlja Županja, ravnateljica Doma zdravlja Županja r a s p i s u j e N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odn...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. TEMELJEM ČLANKA 36. STATUTA DOMA ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA I ČLANKA 4. PRAVILNIKA O RADU DOMA ZA ODRASLE OSOBE OREHOVICA, RAVNATELJICA RASPISUJE JAVNI NATJEČAJ Za prijem u radni odnos: Medicinska sestra/tehničar – određeno puno radno vrijeme – 2 izvršitelja/ice ...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. DOM ZA STARIJE OSOBE KSAVER Nemetova 2, 10 000 Zagreb objavljuje NATJEČAJ Za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto: 1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 2 (dva) mjeseca. Uvjeti: 1. Z...

MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIČAR. KLASA: 100-01/22-01/15 URBROJ: 2168-381-01-02-1/2-22-1 Pula, 29.12.2022. god. Temeljem članka 44. Statuta Doma za odrasle osobe Vila Maria – pročišćeni tekst, ravnateljica Doma Ana Kokan Kostelić, dipl. soc. rad., raspisuje NATJEČAJ za zasniva...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NOĆU. Na temelju članka 77. stavka 1. Statuta Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (Narodne novine broj 61/18) ravnateljica Centra za odgoj i obrazovanje Tuškanac, Zagreb, Tuškanac 15, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjest...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022.), članka 33. Pročišćenog teksta Statuta Doma za odrasle osobe Lobor-grad, Markušbrijeg 131, Lobor 49253 od 15. prosinca 2021. godine te izdanih Prethodnih Suglasnosti Ministar...

9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD U ORDINACIJAMA PZZ/SKZZ -DJELATNOST DENTALNE MEDICINE. KLASA: 100-01/22-01/08 URBROJ: 2168/01-59-49-02-2/821-22-14 Pula, 22.12.2022. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 9. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR za rad u ordinacijama PZZ /SKZZ - djelatnost dentalne medicine Ispostava Umag – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjen...

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis posla: - Rad u obiteljskom domu sa starijim i nemoćnim osobama Potrebna licenca za samostalni rad Hrvatske komore medicinskih sestara. Zainteresirani kandidati se mogu javiti sa zamolbom i životopisom na e-mail: obiteljskidomanamaria#gmail.com ili poštom na adresu: Frana Supila 54...

10. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR U ORDINACIJAMA PZZ/SKZZ. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu 10. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR U ORDINACIJAMA PZZ/SKZZ 10.1. Ispostava Pazin – jedan (1) izvršitelj, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutn...

11. MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR ZA RAD NA STACIONARU. NATJEČAJ za prijam na rad u javnu službu                              11. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR ZA RAD NA STACIONARU   Ispostava Pazin – tri (3) izvršitelja, rad na određeno vrijeme, zamjena privremeno odsutnih djelatnika Uvjeti:   11. SSS -  Srednja medicinska škola, odobrenje za rad ...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR. Medicinska sestra/tehničar– 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme. Uvjeti: - završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara - odobrenje za samostalan rad izdano od nadležne komore (važeća licenca) - položen stručni ispit, Na natječaj se mogu prijavit...

MEDICINSKI TEHNIČAR/MEDICINSKA SESTRA. Opis poslova: pomaganje bolesnim i potrebitim ljudima, pomaganje liječniku, izvršavanje uputa liječnika, administrativni poslovi; rad sa pacijentima Radno vrijeme je 3 dana u tjednu prijepodne i dva dana poslijepodne . Ordinacija je u centru Umaga .

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis poslova: zdravstvena njega u kući pacijenata; rad na terenu. Uvjet završena srednja škola za zanimanje medicinska sestra, položeni stručni ispit za medicinsku sestru (osim za one koji su završili srednju školu u trajanju od 5 godina), te važeće odobrenje za rad. Radno iskustvo nije bit...

MEDICINSKI/A TEHNIČAR/KA U DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA. Nastavni zavod za hitnu medicinu Grada Zagreba objavljuje NATJEČAJ za prijam u radni odnos Medicinski tehničar u djelatnosti sanitetskog prijevoza – 2 izvršitelja na neodređeno vrijeme. Uvjeti: SSS, medicinski tehničar / med. sestra, odobrenje za samostalan rad, najmanje 75 % točn...

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 56/22 i 127/22), točke II. Odluke o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama („Narodne novine“ broj 35/22) te na temelju članku 30. Statu...

DENTALNI/A ASISTENT/ICA. Opis poslova: •asistiranje doktoru dentalne medicine •priprema i dezinfekcija radnog mjesta •sterilizacija instrumenata i pribora •naručivanje pacijenata i administrativni poslovi Uvjeti: •završeno srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje dentalni asistent, medicinska sestra ili završena...

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis poslova: Vrši opću i specijalnu njegu korisnika, pravovremeno izvješćuje i evidentira promjene zdravstvenog stanja korisnika i po potrebi poziva hitnu pomoć; vrši podjelu lijekova i brine o drugoj terapiji korisnika; slaže terapiju; primjenjuje terapiju intrakutano, subkutano, intram...

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR. Na temelju članka 32. Statuta Doma zdravlja Zagreb – Zapad, ravnateljica Doma zdravlja Zagreb – Zapad, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 11, raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos: 6. medicinska sestra/tehničar - 2 izvršitelja (m/ž) za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme (z...

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR SP (SANITETSKI PRIJEVOZ). Na temelju članka 25. stavka 1. točke 11. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, ravnatelj Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije raspisuje NATJEČAJ Za prijam u radni odnos Medicinska sestra/ tehničar SP (sanitetski prijevoz) – 1 izvršitelj na neodređ...

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR. Na temelju članka 31. Statuta Doma zdravlja Zagreb-Istok, ravnatelj Doma zdravlja Zagreb–Istok, Zagreb, Švarcova 20, raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto medicinske sestre/tehničara – 3 izvršitelja, na određeno vrijeme (m/ž) Kandidat mora ispunjavati sljedeće uvjete: - SSS, med...

MEDICINSKA SESTRA/MEDICINSKI TEHNIČAR. Opis poslova: zdravstvena njega u kući pacijenata; rad na terenu. Uvjet završena srednja škola za zanimanje medicinska  sestra,  položeni stručni ispit za medicinsku sestru (osim za one koji su završili srednju školu u trajanju od 5 godina), te važeće odobrenje za rad. Poželjno radno iskustvo.

MEDICINSKA/I SESTRA/TEHNIČAR. Opis poslova:zdravstvena njega korisnika. -završeno srednješkolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara-odobrenje za samostalan rad -radno iskustvo na odgovarajućim poslovima,poželjno iskustvo rada u domu umirovljenika -poželjne komunikacijske i organizacijske vještine,izražena motivac...

MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR -PRIPRAVNIK. DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ Ante Starčevića 12, Metković Broj: 02- 839 Metković,16.11.2022.  godine          Temeljem članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama  (NN 128/17i 47/18) ,  članka  31.Statuta , Doma zdravlja Metković i odobrenog Plana prijem...

MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR. Opis posla: zdravstvena njegova vođenje evidencija kombinacija s korisnicima Osnovni poslovi sestrinske skrbi uključuju organizaciju i provedbu rada s pacijentima i štićenicima, provođenje određenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, njegovih pacijenata i štićenika, davanje uputa, vođenje ...

ZDRAVSTVENI/A TEHNIČAR/KA U ODJELU ZA SOCIJALNU MEDICINU DUBROVNIK. Kandidati su dužni priložiti: prijavu na natječaj, životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu – preslik domovnice, dokaz o stručnoj spremi – preslik diplome elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji ...

PRIPRAVNIK / PRIPRAVNICA-DENTALNI ASISTENT. Temeljem čl. 24. Statuta Stomatološke poliklinike i odobrenom Planu prijema pripravnika Ministarstva zdravstva KLASA: 023-03/21-01/776, URBROJ: 534-07-2-3/1-22-31 od 13.05.2022. godine, raspisuje se N A T J E Č A J Za prijam u radni odnos na određeno vrijeme od 12 mjeseci pripravnika na...

Más resultados: 1 · >>