Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

3,346 ofertas de trabajo encontradas en Eslovenia:

Página: 167

Ver las ofertas de trabajo en Eslovenia agrupadas por profesión:

 

. mecánico de maquinaria industrial/mecánica de maquinaria industrialVZDRŽEVALEC - SESTAVLJALEC TESTNE OPREME - M/Ž. STROJNI MEHANIK, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE RAZNIH DEL NA PODROČJU SESTAVLJANJA TESTNE OPREME IN VZDRŽEVANJA NAPRAV, STROJNI KLJUČAVNIČAR ALI STROJNI TEHNIK (IV ali V. STOPNJA IZOBRAZBE). Od kandidata pričakujemo: znanje in izkušnje na področju...

. director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitariosDIREKTOR BOLNIŠNICE - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, polni delovni čas, 40, ZA DIREKTORJA ZAVODA JE LAHKO IMENOVAN KANDIDAT, KI POLEG POGOJEV, DOLOČENIH Z ZAKONOM, IZPOLNJUJE NASLEDNJE POGOJE: IMA IZOBRAZBO, PRIDOBLJENO PO ŠTUDIJSKEM PROGRAMU DRUGE STOPNJE, OZIROMA IZOBRAZBO, KI U...

. empleado administrativo/empleada administrativaREFERENT V ADMINISTRACIJI - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA: - VNOS NOVIH ARTIKLOV V SISTEM - VNOS IN OBDELAVA NAROČIL - SPREMLJANJE DOBAVNIH ROKOV - OBVEŠČANJE STRANK O DOBAVNIH ROKIH - SPREJEMANJE KLICEV STRANK - ORGANIZACIJA TRANSPORTOV - PR...

. profesor universitario colaborador/profesora universitaria colaboradoraASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE RAZISKOVALNEGA DELA, OBRAVNAVANJE  CELOVITEJŠE  PROBLEMATIKE  S PODROČJA RAZISKOVANJA, PREUČEVANJE IN RAZVIJANJE KONCEPTOV, TEORIJ IN METOD TER PRENOSA TEORIJE V PRAKSO. SO...

. empleado administrativo/empleada administrativaSTROKOVNI SODELAVEC VII/2 (I) ZA INVESTICIJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA PRIPRAVO POSTOPKOV JAVNIH NAROČIL, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELOVNO PODROČJE: - ORGANIZIRANJE, VODENJE IN KOORDINIRANJE DELA NA PODROČJU INVESTICIJ IN INFRASTRUKTURE, - NAČRTOVANJE, SPREMLJANJE IZVEDBE IN NADZOR INVESTICIJ,   - IZVAJA...

. contableSTROŠKOVNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO V FRO ZAJEMA: VODENJE POSLOVNIH KNJIG, USKLAJEVANJE ANALITIČNIH IN SINTETIČNIH EVIDENC, EVIDENTIRANJE IN KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, SPREMLJANJE TERJATEV IN OBVEZNOSTI, KNJIŽENJE IN VODENJE EVIDENC S PODROČJ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI TERAPIJI - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vnitve zaposlene iz porodniške odsotnosti., polni delovni čas, 40, - DOKUMENTIRANJE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH PACIENTOV ZAHTEVNOSTI III IN IV KATEGORIJE, V ENOTAH...

. ingeniero mecánico/ingeniera mecánicaOPERATIVNI TEHNOLOG - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE TEHNIČNIH PROJEKTOV - IZVAJANJE ZAGONA LINIJ OZ. STROJEV - IZVEDBA IN NADZOR PROIZVODNJE, MONTAŽE, OBRATOVANJA IN DELOVANJA - IZVAJANJE/SPREMLJANJE VHODNE KONTROLE - VODENJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE (DELAV...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.6.2024 do 1.10.2024, polni delovni čas, 40, STREŽBA HRANE IN PIJAČE , Zaželene delovne izkušnje, osnovno znanje angleškega jezika, možnost nastanitve. Urnik dela je od 12.00 do 21.00., popoldan

. supervisor de montaje de maquinaria/supervisora de montaje de maquinariaVODJA MONTAŽE - M/Ž. DELOVODJA STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE IN ORGANIZIRANJE DELA V ODDELKU, TER NADZOR NAD SMOTRNO IZRABO DELOVNEGA ČASA DELAVCEV - NADZOR NAD IZDELAVO PRODUKTOV V PROIZVODNJI (DNEVNO REŠEVANJE PROBLEMOV, NADZOR NAD KAKOVOSTJO IN UČINKOVITOSTJO) - UČIN...

Más ofertas: << · 84 · 125 · 146 · 156 · 161 · 164 · < · 167 · > · 169 · 172 · 177 · 188 · 209 · 251 · >>