Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Zasavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

80 ofertas de trabajo encontradas en Zasavska (Eslovenia):

PREDELOVALEC PLASTIČNIH MAS II. - DELAVEC-KA V PROIZVODNJI PLASTIČNIH MAS - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC/KA V PROIZVODNJI PLASTIČNIH MAS - PAKIRANJE ABS ROBNIH TRAKOV, ZAŽELJENO  IZKUŠNJE V PAKIRANJU, SESTAVLJANJU..., NI PA POGOJ, dopoldan

(VIŠJI) ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE ZA PODROČJE PULMOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUŽBO V AMBULANTI TER DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., opra...

OSEBNI ASISITENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, I...

KUHAR/KUHARICA IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE ŠOLSKIH MALIC, izobrazba: kuhar/gastronom hotelir življenjepis potrdilo o nekaznovanosti (Min. za pravosodje, Okr. sodišče) pričetek dela: 7. 1. 2023, dopoldan

STROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, REMONT STROJEV IN DELOV STROJEV, ROČNA DELA ZA POTREBE OBDELAVE DELOV STROJEV, DODELAVA ORODJA, BRUŠENJE, VRTANJE, STRUŽE...

(VIŠJI) ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUŽBO V AMBULANTI TER DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., opra...

UPRAVLJALEC STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE KOVIN - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, NADZOR IN POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, OBREZOVANJE, VRTANJE ŠTANCANJE TER NAN...

DELAVEC ZA PREPROSTA DELA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, NADZOR PRAVILNEGA DELOVANJA IN POSLUŽEVANJE STROJEV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, VRTANJE, OBREZOVANJE, ŠTANCANJE IN NANO...

. psicólogo/psicólogaSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE ENO ALI VEČ - PSIHOLOG PRIPRAVNIK - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, V OKVIRU OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA BO OSEBA SODELOVALA PRI: OBLIKOVANJU MNENJ GLEDE KORISTI OTROK, SODELOVALA BO PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROK. SODELOVALA PRI OBLIKOVANJU PSIHOLOŠKIH MNENJ O PRIMERNOSTI ZA BODOČ...

OSEBNI ASISITENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, I...

. director de obra/directora de obraVODJA GRADNJE - M/Ž. MENEDŽER V GRADBENIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: KANDIDAT BO ODGOVOREN ZA TEHNIČNO IZVEDBO PROJEKTOV TER VODENJE SKUPINE GRADBENIH DELAVCEV, OPERATIVNO VODENJE GRADBIŠČA, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN KONTROLA, PRIPRAVA...

. psicólogo/psicólogaSTROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SVETOVANJE POSAMEZNIKOM OB OSEBNIH STISKAH, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE STARŠEM IN DRUŽINI Z NAMENOM DVIGA KVALITETE ŽIVLJENJA POSAMEZNIKA IN DRUŽINE; PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA, PROGNOSTIKA, OBRAVNAVE OTROK IN ...

GRADBENI INŽENIR ZAČETNIK - POMOČNIK VODJE OPERATIVE - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN IZPOLNJEVANJE GRADBENEGA DNEVNIKA, GRADBENE KNJIGE, IZRAČUNI IN OBRAČUNI, POTRJEVANJE RAČUNOV DOBAVITELJEV IN PODIZVAJALCEV IN PODOBNO. SODELOVANJE Z VSEMI DELEŽNIKI V PROJEKTU. PRIPRAVA TEDENSKI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU, KOPANJU, OBLAČENJU, SLAČENJU, OBUVANJU, BRITJE IN STRIŽENJE TER POMOČ PRI STRIŽENJU NOHTOV , UREJANJE POSTELJE IN MENJAVA POSTELJNEGA PERILA, POMO...

VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVOZ ZA LASTNE POTREBE PODJETJA, POZNAVANJE CPP IN IZPIT C KATEGORIJE, SKRB ZA MOTORNA VOZILA, POMOČ V SKLADIŠČU IN PROIZVODNJI, PAKIRANJE, PREGLEDOVANJE, SORTIRANJE IN KONTROLA IZDELKO...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI ODDELKA ZA NEAKUTNO BOLNIŠNIČNO OBRAVNAVO - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. določen čas - nadomeščanje za čas bolniške in porodniške odsotnosti, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH., strokovni izpit, vpis v register,

. director gerente de centros sanitarios/directora gerente de centros sanitariosDIREKTOR ZDRAVSTVENEGA DOMA LITIJA - M/Ž. DIREKTOR ZDRAVSTVENEGA ZAVODA, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OPRAVLJANJE DEL V SKLADU S STATUTOM ZAVODA, UNIVERZITETNA IZOBRAZBA MEDICINSKE SMERI, NAJMANJ 5 LET DELOVNIH IZKUŠEENJ S PODROČJA DELA V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, OD TEGA VSAJ 3 LETA NA VODSTVENIH DELOV...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV, PREVZEM IN EVIDENTIRANJE NAROČIL, POSTREŽBA HRANE IN PIJAČE, POSPRAVLJANJE MIZ, PRIPRAVA RAČUNOV, RAZPOREJANJE MIZ IN STOLOV, POGRINJANJE, UREDITEV SERVISNIH MIZ, PRIPRAVA PERILA, NAMIZNEGA INVENT...

. orientador educativo/orientadora educativaVZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ – SPECIALNI PEDAGOG (D037007) - M/Ž. SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. VRNITVE ODSOTNE DELAVKE., polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG DOLOČENIH S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM TER OPRA...

. desarrollador de aplicaciones de TIC/desarrolladora de aplicaciones de TICRAZVIJALEC PROGRAMSKE OPREME - ZAČETNIK - M/Ž. RAZVIJALEC RAČUNALNIŠKIH APLIKACIJ, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IŠČEMO MLADEGA, ODGOVORNEGA, SAMOSTOJNEGA IN MOTIVIRANEGA RAZVIJALCA PROGRAMSKE OPREME ZAČETNIKA, KI BI SE PRIDRUŽIL NAŠI RASTOČI EKIPI. PONUJAMO STIMULATIVNO DELOVNO OKOLJE IN DELO NA ZANIMIV...

KALILEC - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POSLUŽEVANJE PEČI ZA TOPLOTNO OBDELAVO KOVIN, NADZOR NAD PRAVILNIM DELOVANJEM PEČI, URAVNAVANJE HITROSTI TRAKOV PEČI, UPRAVLJANJE GENERATORJA ZA PLIN, ČIŠČEN...

OPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGARJI IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, PROGRAMIRANJE NA STROJU CNC, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA CNC STROJIH, KONTROLA ORODJA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V DELOVNEM PROCESU, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE OR...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA JEDI PO JEDILNEM LISTU, PREVZEM ŽIVIL IN SKRB ZA DEKLARACIJE, PREGLED ZALOG IN POROČANJE O POTREBNI NABAVI, SKRB ZA ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU, SKRB ZA PRAVILNO DELOVANJE KUHINJSKE OPREME, SPOŠTOVANJE IN IZVA...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSTROKOVNI DELAVEC (ELEKTRO MERITVE) - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO MERITEV Z IZDELAVO POROČIL OZIROMA PROTOKOLOV, KOMUNIKACIJA S POGODBENIMI STRANKAMI, SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH SPREMEMB, STANDARDOV IN NORMATIVOV NA DELOVNEM PODROČJU., Minimalne zahteve: Certi...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilPOMOČNIK/CA VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 12, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI SKUPINE PREDŠOLSKIH OTROK IN INDIVIDUALNE IGRE OTROK V RAZLIČNIH SKUPINAH., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjeva...

. montador de puertas/montadora de puertasMONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, MONTAŽA IN DEMONTAŽA STAVBNIH ELEMENTOV – OKNA,VHODNA VRATA, SENČILA; DELO NA VIŠINI; LAŽJA ZIDARSKA DELA; VSA DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA , Minimalne delovne izkušnje (vsaj eno leto) n...

ČISTILEC - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE V PROIZVODNJI, Kandidati se lahko prijavijo tudi prek spletne strani delodajalca: https://workingservice.si /, popoldan

ZOBOTEHNIK III (E045019) - M/Ž. TEHNIKI ZOBNE PROTETIKE, ORTOPEDSKIH IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH PRIPOMOČKOV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZDELAVA VSEH VRST DELOVNIH MODELOV; IZDELAVA FIKSNOPROTETIČNIH NADOMESTKOV: FASETIRANE, POLNE IN DELNE PREVLEKE TER OSTALA KORENINSKA IN KRONSKA SIDRA;MODELACIJA V VO...

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III V ZSV - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, VSEBINA DELA: IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDI, POMOČ PRI KUHANJU HRANE POD STROKOVNIM VODENJEM VODJE IZMENE ALI KUHARJA, POMOČ PRI PRIPRAVI DIETNE PREHRANE POD STROKOVNIM VODEN...

. médico especialista/médica especialistaE018018 - ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIČARSTVA - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ŽENA V SKLADU S SPREJETO DOKTRINO; PREVENTIVNI PREGLEDI POSAMEZNIH KATEGORIJ ŽENA TER IZVAJANJE PROGRAMOV ZA ZGODNJE ODKRIVANJE RAKAVIH OBOLENJ TER N...

Más empleos: 1 · > · >>