Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Zasavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

99 ofertas de trabajo encontradas en Zasavska (Eslovenia):

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, OPRAVLJANJE MANJ ZAHTEVNIH DEL S PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE, HIGIENSKA OSKRBA STANOVALCA IN NJEGOVEGA BIVALNEGA OKOLJA, OPAZOVANJE ZDRAVSTVENEGA STANJA IN SICE...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI GINEKOLOŠKO-PORODNEGA ODDELKA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH, Licenca, vpis v register, strokovni izpit.,

. cocinero/cocineraKUHAR LITIJA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHAR V LITIJI.  OPIS DELOVNEGA MESTA: - SAMOSTOJNO KUHANJE, - VODENJE IN POZNAVANJE DOKUMENTACIJE HACCP, - DELITEV MALIC, - SKRB ZA ČISTOČO IN HIGIENO., PRIČAKUJEMO:   - USTREZNA IZOBRAZBA: KUHAR ALI ŽIVILSKI TEHNIK, - SAMOSTO...

. ayudante de cocinaKOMBINIRANO DELOVNO MESTO ČISTILKA, KUHARSKI POMOČNIK, HIŠNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSOTOV, POMOČ V KUHINJI, PREPROSTA VZDRŽEVALNA DELA, VLOGI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO SOD...

MOBILNI VZGOJITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ - M/Ž. PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE VZGOJITELJEM, STARŠEM, ITD., SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA NA STROKOVNEM PODROČJU, IZVAJANJE DODATNE STROKOVNE POMOČI OTROKOM, komunikativnost, sposobnost timske...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV, POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE, POTRDILO SODIŠČA, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU, ZAKLJUČNO SPRIČEVALO OSNOVNE ŠOLE, popoldan

. conserje de edificioTEHNIČNI DELAVEC - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KRATEK OPIS DELOVNEGA MESTA: VZDRŽEVALNA DELA, SKRBI ZA OZVOČENJE, UPORABO PROJEKTORJA TER LUČNO TEHNIKO V ČASU PRIREDITEV, OSKRBOVANJE ZGRADBE IN NJENE OKOLICE TER ZUNANJIH ENOT DDT-JA, SKRBI ZA INVEN...

. pedagogo social/pedagoga socialE047073 - SPECIALNI PEDAGOG III - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG V ZDRAVSTVU IN SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. vrnitve začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN UREDITEV DELOVNEGA PROSTORA IN DELOVNEGA MESTA ZA DELO SPREJEM DOKUMENTACIJE IN PACIENTOV NAROČANJE IN PRENAR...

VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 2 meseca oz. OD 27.10. 2021 DO 31.12.2021, polni delovni čas, 40, VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU  TEM OKVIRU ZLASTI: IZVAJA VZGOJNO DELO IN DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU S PRED...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TGM - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE S STROJI TGM,  SKRB ZA STROJE TGM, UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM, RAZLIČNA DELA S STROJI TGM (IZKOPAVANJE, NALAGANJE, RAZLAGANJE, NAMEŠČANJE NPR. BETONSKIH JAŠKOV…), LAŽJA VZDRŽEVALNA DELA NA STROJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/ICA RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke na delovno mesto, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA Z UČENCI., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo o nekazn...

. ayudante de cocinaKOMBINIRANO DELOVNO MESTO ČISTILKA, KUHARSKI POMOČNIK, HIŠNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas  oz. DO 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSOTOV, POMOČ V KUHINJI, PREPROSTA VZDRŽEVALNA DELA, VLOGI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI, POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O NEKAZNOVANOSTI, POTRDILO SOD...

. maestro de educación infantil/maestra de educación infantilPOMOČNIK/CA VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 12, SODELOVANJE PRI ORGANIZACIJI SKUPINE PREDŠOLSKIH OTROK IN INDIVIDUALNE IGRE OTROK V RAZLIČNIH SKUPINAH., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, i...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/ICA RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke na delovno mesto, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA Z UČENCI., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo o nekazn...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, - IZ...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V OBJEKTU Z UPORABO USTREZNIH ZAŠČITNIH SREDSTEV, Možnost dolgoročnega sodelovanja, dvoizmensko

. empleado administrativo/empleada administrativaUČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA V PROGRAMU AVTOSERVISER - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. od 1.1.2022 do 30.6.2022. zaposlitev na projektnem delovnem mestu se izvede , polni delovni čas, 40, ZAPOSLITEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "UČIM SE BITI UČITELJ", kand...

. empleado administrativo/empleada administrativaPROJEKTNO DELOVNO MESTO SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev oz. oz. od 1.1.2022 do 30. 6. 2022. Zaposlitev na projektnem delovnem mestu se i, polni delovni čas, 40, ZAPOSLITEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA "UČIM SE BITI UČITELJ" - PE...

. empleado administrativo/empleada administrativaPROJEKTNO DELOVNO MESTO UČITELJA SLOVENŠČINE - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. 6. mesecev oz. od 1.1.2022 do 30.6.2022. Zaposlitev na projektnem delovnem m, polni delovni čas, 40, ZAPOSLITEV NA PODLAGI JAVNEGA RAZPISA ZA DODELITEV SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROJEKTOV V OKVIRU PROGAMA "UČIM SE BITI UČITELJ", Kandidat išče p...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NASTAVITEV IN DELO NA CNC STROJIH, IZVAJANJE AVTOKONTROLE, SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU ZASTOJEV, PO NAVODILU NADREJENEGA TUDI OSTALA DELA V OKVIRU SVOJEGA POKLICA., Zaželena IV. ali V. stopnja izo...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V MONTAŽI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA MONTAŽNI LINIJI IN MONTAŽNIH STROJIH, SESTAVLJANJE POLIZDELKOV V KONČNI IZDELEK, KONTROLA KONČNIH IZDELKOV, ODPRAVA ZASTOJEV, PO NAVODILU NADREJENEGA TUDI O...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC/KA PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 10, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV ZAVODA IN NEPOSREDNE OKOLICE TER PREZRAČEVANJE IN SPREMLJANJE STANJE PROSTOROV ZAVODA., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in...

. inspector de control de calidad de productos metálicos/inspectora de control de calidad de productos metálicosKONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VHODNE, MEDFAZNE IN KONČNE KONTROLE KAKOVOSTI V SKLADU S SISTEMOM VODENJA KAKOVOSTI, VODENJE ZAPISOV O KAKOVOSTI IZDELKOV, POLIZDELKOV, VODENJE ZAPISKOV O UGOTOVLJENIH NESKLADJIH, KOM...

. auxiliar de enfermeríaPRIPRAVNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, SODELOVANJE PRI OBVLADOVANJU NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19, SPREMLJANJE E-POŠTE, SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ ...

. ingeniero biomédico/ingeniera biomédicaINŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE – PRIPRAVNIK - M/Ž. INŽENIR LABORATORIJSKE BIOMEDICINE, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA SPREMLJANJE E-POŠTE SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELOVNEM PODROČJU UREJANJE ADMINISTRACIJE Z DELOVNEGA PODROČJA POZNAVANJE...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.11.2021, skrajšan delovni čas, 30, DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (UČILNICE, TELOVADNICO, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE ZAVODA) ČIŠČENJE POHIŠTVA IN DRUGE OPREME ZAVODA ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE ZAVODA (VHODI, ...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NASTAVITEV IN DELO NA CNC STROJIH, IZVAJANJE AVTOKONTROLE, SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU ZASTOJEV, PO NAVODILU NADREJENEGA TUDI OSTALA DELA V OKVIRU SVOJEGA POKLICA., Zaželena IV. ali V. stopnja izo...

. contableRAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VAŠE DELO BO OBSEGALO:  KNJIŽENJE POSLOVNIH DOGODKOV, OBRAČUNAVANJE PLAČ IN OSTALIH PREJEMKOV ZAPOSLENIH, OBRAČUN DDV, DDPO, VODENJE EVIDENCE OSNOVNIH SREDSTEV, IZDELAVA MESEČNIH IN LETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV V SK...

. inspector de control de calidad de productos metálicos/inspectora de control de calidad de productos metálicosKONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VHODNE, MEDFAZNE IN KONČNE KONTROLE KAKOVOSTI V SKLADU S SISTEMOM VODENJA KAKOVOSTI, VODENJE ZAPISOV O KAKOVOSTI IZDELKOV, POLIZDELKOV, VODENJE ZAPISKOV O UGOTOVLJENIH NESKLADJIH, KOM...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaOPERATER V MONTAŽI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA MONTAŽNI LINIJI IN MONTAŽNIH STROJIH, SESTAVLJANJE POLIZDELKOV V KONČNI IZDELEK, KONTROLA KONČNIH IZDELKOV, ODPRAVA ZASTOJEV, PO NAVODILU NADREJENEGA TUDI O...

Más empleos: 1 · > · 3 · >>