Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Zasavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

33 ofertas de trabajo encontradas en Zasavska (Eslovenia):

 • . Técnicos en ingeniería civilGRADBENI TEHNIK - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE KOMERCIALNIH DEL V PRODAJI IN NABAVI; PRIPRAVA POPISOV DEL, PREDIZMER, PREDRAČUNOV IN PONUDB; NADZOR IN OBRAČUN OPRAVLJENIH DEL; UPORABA TEHNIČNE IN TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE, TEHNIČNIH... GIPIN, izvedbeni inženiring, d.o.o.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN NABAVA BLAGA V TRGOVINI Z MEŠANIM BLAGOM (PREDVSEM ŽIVILSKI), UREJANJE POLIC, INVENTURE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, KOMUNIKATIVNOST,... KMETIJSKA ZADRUGA IZLAKE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO.
 • . Técnicos de laboratorios médicosLABORATORIJSKI TEHNIK III - ,/Ž - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIKI V ZDRAVSTVU IN PATOLOGIJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. zaradi začasno povečanega obsega dela, z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, LABORATORIJSKO TEHNIČNA OPRAVILA V KLINIČNO KEMIČNEM IN KLINIČNO BIOKEMIČNEM LABORATORIJU,... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioODPREMNI MANIPULANT V PCŠP - M/Ž. SKLADIŠČNI MANIPULANT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, PREGLED SKLADIŠČNIH PROSTOROV,VILIČARJEV,DVIGALA.PREVZEM,RAZLAGANJE IN SKLADIŠČENJE SUROVIN, EMBALAŽE IN IZDELKOV ŠIROKE POTROŠNJE V SKLADIŠČNE... TOVARNA KEMIČNIH IZDELKOV D.D.
 • . Profesores de enseñanza secundariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA (ANGLEŠČINA/SLOVENŠČINA) - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, Določen čas oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA NA PREDMETNI STOPNJI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, angleški jezik razumevanje tekoče,... OSNOVNA ŠOLA TONČKE ČEČ.
 • . Trabajadores y asistentes sociales de nivel medioSTROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV, - VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV, - IZVAJA PRVO SOCIALNO POMOČ,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LITIJA.
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ FLAVTE - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, Določen čas, 12 mesecev oz. NADOMEŠČANJE DELAVKE NA PORODNIŠKI, polni delovni čas, 40 ur, POUČEVANJE FLAVTE NA GLASBENI ŠOLI IN OSTALA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... GLASBENA ŠOLA TRBOVLJE TRBOVLJE.
 • . Secretarios (general)TAJNICA V. - M/Ž. TAJNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSLOVNE KORESPONDENCE ZAVODA; KNJIŽENJE VHODNE IN IZHODNE POŠTE; VODENJE EVIDENCE ZASEDENOSTI OBJEKTOV; VODENJE KOLEDARJA OBVEZNOSTI DIREKTORICE; OPRAVLJANJE BLAGAJNIŠKEGA DELA., urejevalniki besedil -... ZAVOD ZA ŠPORT ZAGORJE OB SAVI.
 • . Profesionales de la enseñanza no clasificados bajo otros epígrafesORGANIZATOR IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH – M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SVETOVANJE IN ORGANIZACIJO VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 30. 4. 2019, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA PROCESOV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA, PRIPRAVA IN IZVEDBA VPISOV, VODENJE PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE IN OSTALIH EVIDENC,... Zasavska ljudska univerza.
 • . Electricistas de obras y afinesELEKTRIKAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ELEKTROINSTALACIJ, IZDELAVA NN ELEKTROOMAR, POPRAVILA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ, ELEKTRO DELA PRI MONTAŽAH CESTNIH RAZSVETLJAV, DRUGA DELA IZ ELEKTRO STROKE, urejevalniki besedil - osnovno, delo... RGD-E RUDARSKO GRADBENE ELEKTROINSTALACIJE, SERVIS IN MONTAŽA POTOPNIH ČRPALK D.O.O., TRBOVLJE.
 • . Técnicos en galerías de arte, museos y bibliotecasPODROČNI SVETOVALEC III (M/Ž) - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI V GALERIJAH, MUZEJIH IN KNJIŽNICAH, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, PRIPRAVA, VODENJE IN KOORDINACIJA MUZEJSKE DEJAVNOSTI ZAVODA, RAZISKOVANJE NA PODROČJU KULTURNE DEDIŠČINE, PRIPRAVA OBČASNIH RAZSTAV, ORGANIZACIJA VODNIŠKE SLUŽBE ZA PODROČJE MUZEJSKE... JAVNI ZAVOD BOGENŠPERK.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOTIČNIH TERAPEVTSKIH POSEGIH, urejevalniki besedil -... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ TOLKAL - M/Ž. UČITELJ TOLKAL, Določen čas oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE TOLKAL, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen strokovni izpit, potrdilo iz kazenske evidenca GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • . Otros profesores de músicaUČITELJ NAUKA O GLASBI - M/Ž. UČITELJ NAUKA O GLASBI, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 28 ur, POUČEVANJE NAUKA O GLASBI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen strokovni izpit,... GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • . FarmacéuticosE028004 - FARMACEVT SPECIALIST I - M/Ž. FARMACEVT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 8 ur, FARMACEVTSKA OBRAVANAVA PACIENTOV PRI PREHANJAJU MED RAZLIČNIMI RAVNMI ZDRAVSTVENEGA VARSTVA, IZVAJANJE STORITEV OPTIMIZACIJE IN RACIONALIZACIJE ZDRAVLJENJA Z ZDRAVLILI, CELOVITA OBRAVNAVA PACIENTA, SPREMLJANJE... ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12.
 • . Otros profesores de músicaGLASBENA ŠOLA HRASTNIK - M/Ž. UČITELJ VIOLONČELA, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 8 ur, POUČEVANJE VIOLONČELA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, opravljen strokovni izpit, potrdilo... GLASBENA ŠOLA HRASTNIK.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOGIJE M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST ANESTEZIOLOGIJE IN RANIMATOLOGIJE M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO OPERATIVNO IN KONZERVATIVNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO OPERATIVNO IN KONZERVATIVNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SPECIALISTIČNO AMBULANTNO IN BOLNIŠNIČNO ZDRAVLJENJE BOLNIKOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
 • . AlbañilesZIDAR - M/Ž. ZIDARJI IPD., Zidar, restavratorski sodelavec/zidarka, restavratorska sodelavka, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, (A) POLAGANJE KAMNITIH, OPEČNIH IN DRUGIH PODOBNIH GRADBENIH BLOKOV ZA GRADNJO ALI POPRAVILO STEN, VMESNIH ZIDOV, KAMINOV IN DRUGIH... SET-LOVAR, podjetje za storitve, d.o.o.
 • . Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesVARUHINJA I M/Ž - M/Ž. VARUH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA IN NEGE, SOCIALNE, ZDRAVSTVENE OSKRBE, POMOČ UPORABNIKOM PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB, SKRB ZA ZDRAVJE IN VARNOST UPORABNIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI,... VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI.
 • . Carpinteros de armar y de obra blancaTESAR - M/Ž. TESARJI IPD., Tesar, restavratorski sodelavec/tesarka, restavratorska sodelavka, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, (A) IZDELOVANJE, SPREMINJANJE IN POPRAVLJANJE KONSTRUKCIJSKIH IN DRUGIH LESENIH DELOV V DELAVNICI ALI NA GRADBIŠČU; (B) GRADNJO, POSTAVLJANJE... SET-LOVAR, podjetje za storitve, d.o.o.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČNIK MONTERJA GRADBENIH KONSTRUKCIJ - M/Ž. GRADBINCI IPD., D. N., Določen čas, 1 mesec oz. možnost podaljšanja pogodbe o zaposlitvi, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI MONTAŽI GRADBENIH KONSTRUKCIJ (FASADNIH, STREŠNIH ELEMENTOV), slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, fizična moč, ročne spretnosti,... SMODE, SPLOŠNA GRADBENA DELA, D.O.O.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELAVEC V PROIZVODNJI IN SKLADIŠČU V ZASAVJU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA OBRAČALNEGA DVIGALA, DELO NA REZALNEM STROJU, DELO NA LOČILNIH KLEŠČAH, VOŽNJA AVTOKLAVNEGA DVIGALA, IZDELOVANJE PALET, OSTALA DELA V PROIZVODNJI., večizmensko TRENKWALDER KADROVSKE STORITVE, D.O.O.
 • . DentistasZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, DELO V MLADINSKEM ZOBOZDRAVSTVU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče, LICENCA ZDRAVNIŠKE... ZDRAVSTVENI DOM LITIJA.
 • . Mecánicos y ajustadores electricistasELEKTRO VZDRŽEVALEC - M/Ž. ELEKTROMEHANIKI, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ELEKTRO VZDRŽEVALNIH DEL NA STROJIH IN NAPRAVAH V PROIZVODNJI, MONTAŽA IN PRIKLOPI STROJEV IN NAPRAV, IZVAJANJE OSNOVNIH DEL STROJNEGA VZDRŽEVANJA (RAZSTAVLJANJE, SESTAVLJANJE IN ČIŠČENJE... TELKOM, TRGOVINA IN STORITVE, D.O.O.
 • . Técnicos de laboratorios médicosE45006 - LABORATORIJSKI TEHNIK II - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK HEMATOLOGIJE, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRAVILNO ODVZEMANJE BIOLOŠKEGA MATERIALA, VENSKE IN KAPILARNE KRVI ZBIRANJE, SORTIRANJE, EVIDENTIRANJE, KONZERVIRANJE, RAZLIČNEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA PRIPRAVA MATERIALA IN VZORCEV TER... ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE TRBOVLJE, RUDARSKA CESTA 12.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI - PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 6 mesecev oz. pripravništvo, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNIH TERAPEVSTKIH POSEGIH - PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE.
Más empleos: 1 · >>