Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Zasavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

86 ofertas de trabajo encontradas en Zasavska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. tornero/ torneraOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, PROGRAMIRANJE NA STROJU CNC, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA CNC STROJIH, KONTROLA ORODJA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V DELOVNEM PROCESU, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE OR...

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesUČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ- SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, DEFEKTOLOG, PEDAGOGO - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA,INDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ UČENCEM, ,

. inspector de instalaciones y de seguridad industrial/inspectora de instalaciones y de seguridad industrialSKUPINOVODJA - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SKUPINOVODSKIH DEL NA LOKALNIH CESTAH IN PO POTREBI  V DRUGIH DEJAVNOSTIH DRUŽBE, VODENJE PREDPISANE IN ZAHTEVANE DOKUMENTACIJE, ORGANIZIRANJE SKUPINSKEGA DELA NA PODROČJU ČIŠČEN...

. operador de proyección de abrasivos/operadora de proyección de abrasivosUPRAVLJALEC STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE KOVIN - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR IN POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, OBREZOVANJE, VRTANJE ŠTANCANJE TER NANOS LEPILA, DELO V PROIZVODNJI, DELO S STIS...

. operador de proyección de abrasivos/operadora de proyección de abrasivosUPRAVLJALEC STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE KOVIN - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA POVRŠINSKO OBDELAVO KOVINSKIH DELOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NADZOR IN POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, OBREZOVANJE, VRTANJE ŠTANCANJE TER NANOS LEPILA, DELO V PROIZVODNJI, DELO S STIS...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, - IZ...

. tornero/ torneraOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. STRUGAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, PROGRAMIRANJE NA STROJU CNC, PISANJE NOVIH PROGRAMOV NA CNC STROJIH, KONTROLA ORODJA Z MERILNIMI NAPRAVAMI, ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V DELOVNEM PROCESU, IZDELAVA NOVEGA ORODJA, SERVISIRANJE OR...

OSEBNI ASISTENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA. VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, IZVA...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I - NEGA III IN NEGA IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ PRI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI NAJBOLJ ZAHTEVNIH STANOVALCEV (KATEGORIJA III. IN IV.), IZVAJANJE  INTERVENCIJ ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE UPORABNIKA V OKVIRU SVOJIH KOMPETENC IN STOPNJ...

. inspector de control de calidad de productos metálicos/inspectora de control de calidad de productos metálicosKONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VHODNA, MEDFAZNA IN KONČNA KONTROLA, MERITVE IN IZDELAVA MERILNIH POROČIL, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL S PODROČJA ODDELKA KONTROLE, IZDELAVA IN SPREMLJANJE PLANOV KONTROLE,…., , dopoldan

(VIŠJI) ZDRAVNIK SPECIALIST (ZA PODROČJE PULMOLOGIJE) - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUŽBO V AMBULANTI TER DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., OPRA...

SOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, -IZVAJANJE VSEH DEL IN NALOG S PODROČJA POMOČI PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH(POMOČ PRI OBLAČENJU,SLAČENJU,POMOČ PRI UMIVANJU,HRANJENJU,OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽI...

. auxiliar de enfermeríaPRIPRAVNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA, SODELOVANJE PRI OBVLADOVANJU NALEZLJIVE BOLEZNI COVID-19, SPREMLJANJE E-POŠTE, SPREMLJANJE OKROŽNIC ZZZS, OBVLADOVANJE RAČUNALNIŠKIH PROGRAMOV IN ORODIJ NA DELO...

. técnico en radiología/técnica en radiologíaE047056 - RADIOLOŠKI INŽENIR III - M/Ž. RADIOLOŠKI INŽENIR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA JAVNEGA USLUŽBENCA, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE OSNOVNIH IN SPECIALNIH DIAGNOSTIČNIH IN TERAPEVTSKIH RADIOLOŠKIH POSEGOV SLIKANJE ZOBOVJA MANJ ZAHTEVNA NE PROGRAMIRANA DELA V MULTIDISC...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU M/Ž - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA U UČENCI IN DRUGO DELO V SKLAD S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju VIZ. Kand...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 1. 10. 2021 oz. do vrnitve delavke z bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA Z UČENCI IN DRUGO DELO V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Kandidati morajo imeti opravljen strokovni...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU M/Ž - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 24, IZVAJANJE NEPOSREDNEGA VIZ DELA Z UČENCI IN DRUGO DELO V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Kandidati morajo imeti opravljen strokovni izpit za strokovne delavce na področju VIZ. Kand...

UČITELJ CITER - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 8, POUČEVANJE CITER, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI. POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU., popoldan

UČITELJ VIOLONČELA - M/Ž. UČITELJI GLASBE V GLASBENIH ŠOLAH, ZASEBNI VADITELJI GLASBE, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 10, POUČEVANJE VIOLONČELA, OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ VIZ. POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI. POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM POSTOPKU., popoldan

GOSPODINJEC III - LOKACIJA DELA JE NA CŠOD, OE PRVINE, ČEMŠENIK - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN SERVIRANJE PREHRANSKIH OBROKOV, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN KUHINJSKEGA INVENTARJA, ČIŠČENJE BIVALNIH PROSTOROV, S...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE MATERIALA ZA VARJENJE IN VARILNEGA APARATA,  IZVAJANJE OPERACIJ VARJENJA PO PREDPISANEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU, SESTAVLJANJE IN VARJENJE  OBDELOVANCEV,  IZVAJANJE OPERACIJ ČIŠČENJA ZVAROV IN OSTRIH RO...

VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV; POMOČ PRI RAZREZU SUROVEGA MATERIALA; PO POTREBI POSLUŽEVANJE STROJEV (CNC STROJI, BRUSILNI IN PESKALNI STROJ…). , Pričakujemo: Izkušnje s področj...

ELEKTROINŠTALATER - M/Ž. ELEKTROINŠTALATERJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO ZAJEMA OD GROBE DO FINE MONTAŽE ELEKTRIKE, KABLIRANJE IN OSTALA DELA PO NAVODILIH DELOVODJE. DELO SE IZVAJA PREDVSEM NA TERENU V SLOVENIJI OBČASNO TUDI V TUJINI., , dopoldan

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - BIOLOGIJA IN KEMIJA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VIZ DELA, IZVAJANJE PRIPRAV NA VIZ DELO, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA V ZVEZI Z VIZ DELOM IN V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNIH MEST., Strokovni izpit s podr...

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, TOČENJE IN STREŽBA PIJAČ V LOKALU, STREŽBA PRIGRIZKOV, SKRB ZA DOBRO IN KOREKTNO POSTREŽBO, SPREJEM GOSTOV IN KOMUNIKACIJA, DELO Z BLAGAJNO, ZAKLJUČEVANJE IZMENE S ŠTETJEM PLAČIL, IZVAJANJE HACCP DOLOČIL, KONTROLA KA...

NATAKAR/PRODAJALEC - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽBA V DNEVNEM BARU, IZVAJANJE DELA V OKVIRU GASTRO PONUDBE (PRIPRAVA IN STREŽBA), PRODAJA IZDELKOV IN STORITEV STRANKAM, IZVAJANJE DEL NA BLAGAJNI, SKRBNO IN NATANČNO IZVAJANJE PREVZEMOV BLAGA IN GORIV...

Más empleos: << · < · 3