Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Zasavska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

99 ofertas de trabajo encontradas en Zasavska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ/ICA POUKA ZA PREDMET MATEMATIKA IN TEHNIKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. do vrnitve delavke na delovno mesto, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA IN DRUGIH OBLIK DELA Z UČENCI., Prijavi je obvezno potrebno priložiti vsa potrdila o izpolnjevanju pogojev, in sicer: življenjepis, potrdilo...

. médico especialista/médica especialistaZDRAVNIK - SPECIALIST GINEKOLOGIJE IN PORODNIŠTVA - M/Ž. GINEKOLOG, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28, OPRAVLJANJE KURATIVNO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA  ODRASLEGA PREBIVALSTVA; SPREJEM PACIENTOV; OPRAVLJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH GINEKOLOŠKIH PREGLEDOV; IZVAJANJE URGENTNIH POSEGOV V AMBULANTI; PRESOJA STANJA S POMO...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaSTROKOVNI DELAVEC (ELEKTRO MERITVE) - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ELEKTRO MERITEV Z IZDELAVO POROČIL OZIROMA PROTOKOLOV, KOMUNIKACIJA S POGODBENIMI STRANKAMI, SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH SPREMEMB, STANDARDOV IN NORMATIVOV NA DELOVNEM PODROČJU., Minimalne zahteve: Certi...

KONTROLOR - M/Ž. KONTROLORJI IN OCENJEVALCI KAKOVOSTI NEŽIVILSKIH PROIZVODOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. PO DOGOVORU-MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, VHODNA, MEDFAZNA IN KONČNA KONTROLA, MERITVE IN IZDELAVA MERILNIH POROČIL, PRIPRAVA ANALIZ IN POROČIL S PODROČ...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDRUŽI SE PRIJETNEMU MANA KOLEKTIVU NA DELOVNEM MESTU PRODAJALEC. PRODAJALEC SKRBI ZA PRODAJO ARTIKLOV, SVETOVANJE STRANKAM, PREVZEM BLAGA, USTREZNO ZLAGANJE, PAKIRANJE, OZNAČEVANJE S CENO,..., Smisel za d...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaROČNA DELA - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELA OBIČAJNO VKLJUČUJEJO:PRIPRAVA VODNIKOV IN VSTAVLJANJE LE-TEH V OHIŠJA, IZDELAVA TOKOVNIH PREVODNIKOV, OZNAČEVANJE, GRAVIRANJE, VRTANJE, PEČENJE SPONK, IZVANJE MENJAV ORODJA ...

VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIKI VPREŽNIH VOZIL IN STROJEV, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVOZ ZA LASTNE POTREBE PODJETJA, POZNAVANJE CPP IN IZPIT C KATEGORIJE, SKRB ZA MOTORNA VOZILA, POMOČ V SKLADIŠČU IN PROIZVODNJI, PAKIRANJE, PREGLEDOVANJE, SORTIRANJE IN KONTROLA IZDELKOV, PRIPRA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU - M/Ž. UČITELJ V ODDELKIH PODALJŠANEGA BIVANJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POUKA V PODALJŠANEM BIVANJU SKLADNO S POUKOM V MATIČNIH ODDELKIH, VLOGI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI (RAZREDNI POUK), STROKOVNI IZPIT, POTRDILO MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE O SPOLN...

STREŽNICA SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, OPRAVILA PRI NEZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV, PRINAŠANJE IN ODNAŠANJE DNEVNIH OBROKOV STANOVALCE...

E047018 – LOGOPED – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. AVDIOLOGI IN GOVORNI TERAPEVTI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE DOKUMENTACIJE IN PACIENTOV; NAROČANJE IN PRENAROČANJE PACIENTOV; DIAGNOSTICIRANJE PACIENTOVE KOMUNIKACIJE; PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE TERAPIJE; CELOSTNA OBRAVNAVA PACIENTOV, S POUDARKOM NA GO...

. engrasador/engrasadoraSTROJNI VZDRŽEVALEC II - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POPRAVILA OKVAR NA TEHNOLOŠKI OPREMI NA OSNOVI TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, PLANA DELA IN POTREB PROIZVODNJE, DEMONTAŽA STROJEV IN UGOTAVLJANJE OKVAR NA STROJIH,  MONTAŽA NOVE OPRE...

METALURG INŽENIR - M/Ž. MENEDŽERJI ZA SPLOŠNE POSLOVNE FUNKCIJE, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, ORGANIZACIJA KONTROLE (VHODNA, MEDFAZNA, KONČNA, KAKOVOSTNI PREVZEM REPROMATERIALA, VHODNA KONTROLA IZDELKOV, KI PRIDEJO OD NAŠIH KOOPERAN...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. nadomeščanje daljšega bolniškega staleža, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH POSLOV ZA POTREBE UPRAVE DRUŽBE, ODPIRANJE PRISPELE POŠTE IN ZAPIS LE TE, RAZNOS IN DVIG POŠTE, PISANJE DNEVNIH POROČIL, ZAPISNIKOV RAZNIH SEJ,...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V NEGOVALNI ENOTI V BOLNIŠNIČNI DEJAVNOSTI NA KIRURŠKEM ODDELKU - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN SODELOVANJE V DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGIH., Strokovni izpit, vpis v Register izvajalcev zdravstvene in babiške negE.,

PREDELOVALEC PLASTIČNIH MAS II. - DELAVEC-KA V PROIZVODNJI PLASTIČNIH MAS - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PLASTIČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELAVEC/KA V PROIZVODNJI PLASTIČNIH MAS - PAKIRANJE ABS ROBNIH TRAKOV, ZAŽELJENO  IZKUŠNJE V PAKIRANJU, SESTAVLJANJU..., NI PA POGOJ, dopoldan

(VIŠJI) ZDRAVNIK SPECIALIST INTERNE MEDICINE ZA PODROČJE PULMOLOGIJE - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUŽBO V AMBULANTI TER DRUGA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., opra...

OSEBNI ASISITENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, I...

KUHAR/KUHARICA IV - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA, KUHANJE IN RAZDELJEVANJE ŠOLSKIH MALIC, izobrazba: kuhar/gastronom hotelir življenjepis potrdilo o nekaznovanosti (Min. za pravosodje, Okr. sodišče) pričetek dela: 7. 1. 2023, dopoldan

UPRAVLJALEC STROJEV ZA PREOBLIKOVANJE KOVIN - M/Ž. UPRAVLJAVCI PROCESNIH STROJEV ZA PRIDOBIVANJE IN OBDELAVO KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, NADZOR IN POSLUŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, OBREZOVANJE, VRTANJE ŠTANCANJE TER NAN...

(VIŠJI) ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE PPD3 - M/Ž. ZDRAVNIKI SPECIALISTI (RAZEN SPLOŠNE MEDICINE), poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA IN IZVAJA PREVENTIVNO IN KURATIVNO ZDRAVSTVENO VARSTVO PO AMBULANTNI IN DISPANZERSKI METODI DELA, OPRAVLJA URGENTNO SLUŽBO V AMBULANTI TER DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA., opra...

STROJNI VZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, REMONT STROJEV IN DELOV STROJEV, ROČNA DELA ZA POTREBE OBDELAVE DELOV STROJEV, DODELAVA ORODJA, BRUŠENJE, VRTANJE, STRUŽE...

DELAVEC ZA PREPROSTA DELA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. MOŽNOST DOLGOROČNEGA SODELOVANJA, polni delovni čas, 40, NADZOR PRAVILNEGA DELOVANJA IN POSLUŽEVANJE STROJEV ZA VALJANJE, ZAREZOVANJE, KONIČENJE, VRTANJE, OBREZOVANJE, ŠTANCANJE IN NANO...

OSEBNI ASISITENT III - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, IZVAJA VSO POTREBNO POMOČ V SKLADU S POTREBAMI IN ŽELJAMI UPORABNIKA IN SICER POMOČ ZAJEMA VSAKODNEVNA OPRAVILA, KI JIH POSAMEZNIK ZARADI SVOJE INVALIDNOSTI NE ZMORE OPRAVLJATI SAM, I...

. psicólogo/psicólogaSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE ENO ALI VEČ - PSIHOLOG PRIPRAVNIK - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40, V OKVIRU OPRAVLJANJA PRIPRAVNIŠTVA BO OSEBA SODELOVALA PRI: OBLIKOVANJU MNENJ GLEDE KORISTI OTROK, SODELOVALA BO PRI IZDELAVI OCENE OGROŽENOSTI OTROK. SODELOVALA PRI OBLIKOVANJU PSIHOLOŠKIH MNENJ O PRIMERNOSTI ZA BODOČ...

. director de obra/directora de obraVODJA GRADNJE - M/Ž. MENEDŽER V GRADBENIŠTVU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: KANDIDAT BO ODGOVOREN ZA TEHNIČNO IZVEDBO PROJEKTOV TER VODENJE SKUPINE GRADBENIH DELAVCEV, OPERATIVNO VODENJE GRADBIŠČA, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USMERJANJE IN KONTROLA, PRIPRAVA...

. psicólogo/psicólogaSTROKOVNI DELAVEC SPECIALIST I - M/Ž. PSIHOLOG, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, INDIVIDUALNO PSIHOLOŠKO SVETOVANJE POSAMEZNIKOM OB OSEBNIH STISKAH, PSIHOLOŠKO SVETOVANJE STARŠEM IN DRUŽINI Z NAMENOM DVIGA KVALITETE ŽIVLJENJA POSAMEZNIKA IN DRUŽINE; PSIHOLOŠKA DIAGNOSTIKA, PROGNOSTIKA, OBRAVNAVE OTROK IN ...

GRADBENI INŽENIR ZAČETNIK - POMOČNIK VODJE OPERATIVE - M/Ž. INŽENIRJI GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN IZPOLNJEVANJE GRADBENEGA DNEVNIKA, GRADBENE KNJIGE, IZRAČUNI IN OBRAČUNI, POTRJEVANJE RAČUNOV DOBAVITELJEV IN PODIZVAJALCEV IN PODOBNO. SODELOVANJE Z VSEMI DELEŽNIKI V PROJEKTU. PRIPRAVA TEDENSKI...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas  oz. zaradi povečanega obsega dela, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI UMIVANJU, KOPANJU, OBLAČENJU, SLAČENJU, OBUVANJU, BRITJE IN STRIŽENJE TER POMOČ PRI STRIŽENJU NOHTOV , UREJANJE POSTELJE IN MENJAVA POSTELJNEGA PERILA, POMO...

VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, PREVOZ ZA LASTNE POTREBE PODJETJA, POZNAVANJE CPP IN IZPIT C KATEGORIJE, SKRB ZA MOTORNA VOZILA, POMOČ V SKLADIŠČU IN PROIZVODNJI, PAKIRANJE, PREGLEDOVANJE, SORTIRANJE IN KONTROLA IZDELKO...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM GOSTOV, PREVZEM IN EVIDENTIRANJE NAROČIL, POSTREŽBA HRANE IN PIJAČE, POSPRAVLJANJE MIZ, PRIPRAVA RAČUNOV, RAZPOREJANJE MIZ IN STOLOV, POGRINJANJE, UREDITEV SERVISNIH MIZ, PRIPRAVA PERILA, NAMIZNEGA INVENT...

Más empleos: << · < · 3 · >>