Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Primorsko-notranjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

61 ofertas de trabajo encontradas en Primorsko-notranjska (Eslovenia):

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoOPERATER NA CNC STROJU - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH, POZNAVANJE OSNOV RAČUNALNIŠKEGA PROGRAMA VISO VERO, POZNAVANJE PROGRAMA ALI KRMILNIKA ZA SAMOSTOJNO REZKANJE 2D IN 2,5D OBLIK, BRANJE TER IZDELAVA 2D NAČRTOV, IZVAJANJE OBDELAV NA ST...

. contableSAMOSTOJNI RAČUNOVODJA - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OBRAČUN PLAČ, DDV, TROŠARINE, KADROVSKA EVIDENCA, IZDELAVA LETNIH POROČIL, TEMELJITO POZNAVANJE PREDPISOV IN ZAKONOV S PODROČJA RAČUNOVODSTVA, Prednost kandidati iz občin Loška dolina, Bloke, Cerknica, dopoldan

. responsable de apoyo académicoVZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU - M/Ž. VZGOJITELJ V DIJAŠKEM DOMU, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 28, DELO V VZGOJNI SKUPINI PO PROGRAMU IN DRUGO PEDAGOŠKO DELO PO SISTEMIZACIJI ZAVODA., Delovno mesto je prosto takoj, zaposlitev je 70%. Pogoj je veselje do dela z mladimi. Pisni prošnji priložite fotokopije potrdil...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA GIBALNO OVIRANO OSEBO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE STORITEV PRI MLAJŠI GIBALNO OVIRANI OSEBI MOŠKEGA SPOLA - NAMENJENI OSEBNI POMOČI UPORABNIKA, KOT JE  POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU. UPORABI SANITARIJ, OSEBNE HIGIENE NA SANITAR...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČIK- LOKACIJA DELA PIVKA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ENOSTAVNEJŠIH OPERATIVNIH IN POMOŽNIH NALOG IN DEL  PREDPRIPRAVA ŽIVIL ZA PRIPRAVO JEDI, PRIPRAVLJANJE ENOSTAVNIH JEDI, SKRB ZA ČISTIČO IN UREJENOST DELOVNEGA MESTA, , dvoizmensko

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoDM E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN TRANSPORT UPORABLJENEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN LABORATORIJSKEGA PRIBORA, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKEGA PRIBORA, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA KEMIČ...

. mayoristaKOMISIONAR - M/Ž. KOMISIONAR, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE BLAGA,  NAKLADANJE IN RAZKLADANJE BLAGA,  IZVAJANJE MANIPULACIJ IN INTERNEGA TRANSPORTA,  OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH PROIZVODNIH DEL, ČIŠČENJE TRANSPORTNIH ZABOJČKOV IN DRUGEGA DROBNEGA INVENTARJA, ...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJA PROUČEVANJE, UGOTAVLJANJE, ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE V AMBULANTI, IZVAJA KONZERVATIVNO IN ENDODOTSKO ZDRAVLJENJE, IZVAJA FIKSNO IN SNEMNO PROTETIKO, ZDRAVI BOLEZNI UST...

. conserje de edificioHIŠNIK IV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, VZDRŽEVANJE OBJEKTOV VRTCA, PRIPRAVA LETNIH IN MESEČNIH NAČRTOV VZDRŽEVANJA, OSTALA DELA IN DRUGE NALOGE PO NAVODILU RAVNATELJA., Za delovno mesto je potrebna srednja strokovna izobrazba (mizar, ključavni...

KLJUČAVNIČAR/OBDELOVALEC KOVIN - M/Ž. ORODJARJI IPD., poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. s poskusno dobo in možnostjo zaposlitve za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN TRANSPORT MATERIALA ROČNO, Z DVIGALOM ALI VILIČARJEM.STROJNA IN ROČNA OBDELAVA MATERIALA (BRUŠENJE, VRTANJE, REZANJE, KRIVLJENJE, VARJENJE,...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA III - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDI, POMOČ PRI KUHANJU HRANE POD STROKOVNIM VODENJEM VODJE IZMENE ALI KUHARJA, POMOČ PRI PRIPRAVI DIETNE PREHRANE POD STROKOVNIM VODEN...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR NEGOVALEC I-NEGA III IN IV - M/Ž. BOLNIČAR V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE POTREB STANOVALCEV, NAČRTOVANJE, IZVEDBA IN ANALIZA NEGOVALNIH POSTOPKOV, POMOČ PRI ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTIH (DIHANJA, PREHRANJEVANJA IN PITJA, IZLOČANJA IN ODVAJANJA, GIBANJA...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ NARAVOSLOVJA V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotnega delavca., polni delovni čas, 40, POUČEVANJE NARAVOSLOVJA, GOSPODINJSTVA, BIOLOGIJE IN IZBIRNIH PREDMETOV TER ORGANIZATOR ŠOLSKE PREHRANE. OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG, DOLOČENIH Z LDN IN PO NAVODILU RAVNATELJ...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoDM E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN TRANSPORT UPORABLJENEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN LABORATORIJSKEGA PRIBORA, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKEGA PRIBORA, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA KEMIČ...

. ingeniero técnico de producción/ingeniera técnica de producciónOPERATER NA STROJU - M/Ž. OPERATER PROIZVODNIH PROCESOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVA IN NASTAVLJANJE STROJEV - OSKRBOVANJE STROJEV/LINIJ - IZVAJANJE KONTROLE KAKOVOSTI - OPRAVLJANJE PROIZVODNIH DEL - VOŽNJA VILIČARJA (PO POTREBI) - SKRB ZA VARNO DELO IN ČIST...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE PRI NAČRTOVANJU VZDRŽEVALNIH DEL - IZVAJANJE PERIODIČNIH IN PREVENTIVNIH PREGLEDOV DELOVNE OPREME - ODPRAVLJANJE NAPAK IN OKVAR - NASTAVITVE IN MEN...

. técnico en laboratorio clínico y biomédico/técnica en laboratorio clínico y biomédicoDM E045007 LABORATORIJSKI TEHNIK III - M/Ž. LABORATORIJSKI TEHNIK ZA BIOMEDICINO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZBIRANJE, SORTIRANJE IN TRANSPORT UPORABLJENEGA BIOLOŠKEGA MATERIALA IN LABORATORIJSKEGA PRIBORA, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE LABORATORIJSKEGA PRIBORA, PRIPRAVA RAZKUŽIL IN SREDSTEV ZA KEMIČ...

. asesor fiscal/asesora fiscalPRIPRAVNIK SVETOVALEC - M/Ž. DAVČNI SVETOVALEC, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE ZA SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA, OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODJE OZIROMA MENTORJA. , Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s končano pravno ali ekonomsko smerj...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC NA LINIJI ZA RAZREZ DESK IN DELO V SKLADIŠČU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ROBLJENJE DESK, PRIPRAVA LETVIC ZA LETVIČENJE, SORTIRANJE RAZREZANEGA LESA GLEDE NA DIMENZIJE IN KVALITETO, POVEZOVANJE PAKETOV, VZDRŽEVANJE IN PODMAZOVANJE STROJEV V SKLADU Z NA...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KOT PRODAJALEC ENOTE PIKAPOLONICA POSTOJNA BOSTE PRIPOMOGLI ZA NEMOTENO DELOVANJE POSLOVALNICE. ODGOVORNO BOSTE SODELOVALI S SODELAVCI IN SKRBELI ZA TO, DA BOSTE SKUPAJ DOSEGALI ZASTAVLJENE CILJE. ZA DOSEGO MAKSIMALNE UČ...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke oz. do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, VZGOJNO DELO V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU.VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DE...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK-POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. VZGOJITELJI IN POMOČNIKI VZGOJITELJEV PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo , Določen čas  oz. do vrnitve delavke oz. do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, VZGOJNO DELO V PRVEM STAROSTNEM OBDOBJU.VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DE...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA II (F025009) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I (F025009): SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, REŠEVANJE URGENTNIH PRIMEROV V OD...

. trabajador social/trabajadora socialSTROKOVNI DELAVEC PRI DELU Z MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA - SOCIALNI DELAVEC, SOCIALNI PEDAGOG - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. do zaključka trajanja pilotnega projekta., polni delovni čas, 40, STROKOVNO DELO Z MLADOLETNIKI BREZ SPREMSTVA DO 18 LET V SKLADU Z NAVODILI MINISTRSTEV PILOTNEGA PROJEKTA(MNZ,MDDS IN MIZŠ)., Obvezno veselje do dela z ranljivimi skupinami in z m...

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NAPELJAVA IN PRIKLJUČEVANJE ELEKTROINŠTALACIJE V VOZILIH IN NJENIH NADGRADNJAH, MONTAŽA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE SIREN, MONTAŽA RADIJSKIH VEZ, MONTAŽA GASILSKE OPREME, MONTAŽA ELEMENTOV GASILSKE NADGRADNJE., , dopoldan

SNAŽILEC - M/Ž. DRUGI ČISTILCI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TER DEZINFEKCIJA NOTRANJIH PROSTOROV, ZUNANJIH POVRŠIN IN ŽELEZNIŠKIH VOZIL; OPRAVLJANJE DRUGIH DEL IN NALOG PO NAVODILIH NADREJENEGA. , Sposobnost za nočno delo. Vlogo za razpisano delovno mes...

. secretario/secretariaTAJNIK - OFFICE MANAGER - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA PONUDB IN POTRDITEV NAROČIL ZA KUPCE, -EVIDENTIRANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, -PRIPRAVA INTRASTAT POROČIL IN DRUGIH STATISTIČNIH POROČIL, -KONTAKTIRANJE S STRANKAMI, -DRUGA ADMINISTARTIVNA DELA., Od kan...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (III) - ČISTILKA (J032025) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OŽJEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV, ČIŠČENJE KLJUK IN STIKAL, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE OKR...

TEHNIK VZDRŽEVANJA V ŽELEZNIŠKI OPERATIVI II - ZA PODROČJE SV NAPRAV - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVANJA SV NAPRAV, ODPRAVLJANJE OKVAR IN NAPAK NA SV NAPRAVAH, OBJEKTIH IN OPREMI TER SODELOVANJE PRI INVESTICIJSKIH PROJEKTIH., Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot je:...

. interventor financiero/interventora financieraFINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC V ODDELKU ZA DDV IN DRUGO OBDAVČITEV - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev oz. vrnitve JU nazaj na delo., polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE I...

Más empleos: 1 · > · >>