Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Primorsko-notranjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

64 ofertas de trabajo encontradas en Primorsko-notranjska (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NAPELJAVA IN PRIKLJUČEVANJE ELEKTROINŠTALACIJE V VOZILIH IN NJENIH NADGRADNJAH, MONTAŽA SVETLOBNE SIGNALIZACIJE SIREN, MONTAŽA RADIJSKIH VEZ, MONTAŽA GASILSKE OPREME, MONTAŽA ELEMENTOV GASILSKE NADGRADNJE., , dopoldan

. secretario/secretariaTAJNIK - OFFICE MANAGER - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA PONUDB IN POTRDITEV NAROČIL ZA KUPCE, -EVIDENTIRANJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, -PRIPRAVA INTRASTAT POROČIL IN DRUGIH STATISTIČNIH POROČIL, -KONTAKTIRANJE S STRANKAMI, -DRUGA ADMINISTARTIVNA DELA., Od kan...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNICA II (III) - ČISTILKA (J032025) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE UPRAVNIH, POSLOVNIH IN SKUPNIH PROSTOROV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE OŽJEGA BIVALNEGA OKOLJA STANOVALCEV, ČIŠČENJE KLJUK IN STIKAL, PREZRAČEVANJE PROSTOROV, VZDRŽEVANJE OKR...

TEHNIK VZDRŽEVANJA V ŽELEZNIŠKI OPERATIVI II - ZA PODROČJE SV NAPRAV - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VZDRŽEVANJA SV NAPRAV, ODPRAVLJANJE OKVAR IN NAPAK NA SV NAPRAVAH, OBJEKTIH IN OPREMI TER SODELOVANJE PRI INVESTICIJSKIH PROJEKTIH., Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, kot je:...

. interventor financiero/interventora financieraFINANČNI KONTROLOR SVETOVALEC V ODDELKU ZA DDV IN DRUGO OBDAVČITEV - M/Ž. FINANČNI KONTROLER , poskusno delo , Določen čas, 11 mesecev oz. vrnitve JU nazaj na delo., polni delovni čas, 40, KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI TER UKREPANJE OB NEOBRAČUNANEM OZIROMA NEPRAVILNO OBRAČUNANEM DAVKU, VODENJE POSEBNEGA UGOTOVITVENEGA POSTOPKA ZA DOLOČITEV DAVČNE OSNOVE I...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ MATEMATIKE IN TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. UČITELJ MATEMATIKE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke-daljša bolniška odsotnost, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE MATEMATIKE IN TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE NA PREDMETNI STOPNJI, Prošnji je potrebno predložiti vsa potrebna dokazila ob razpisu (diploma, strokovni izpit), pot...

POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, USPOSABLJANJE, ISKANJE POTENCIALNIH STRANK POD NADZOROM MENTORJA., , gibljiv/nestalen urnik

POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, ISKANJE POTENCILANIH ZAVAROVANCEV OB NAVZOČNOSTI MENTORJA, , gibljiv/nestalen urnik

. orientador educativo/orientadora educativaSVETOVALNI DELAVEC (SPECIALNI PEDAGOG, LOGOPED) - M/Ž. SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DODATNA STROKOVNA POMOČ, SODELOVANJE, SVETOVANJE, POMOČ VZGOJITELJEM, OTROKOM, STARŠEM, VODSTVU, ZUNANJIM INSTITUCIJAM, NNADOMEŠČANJE STROKOVNIH DELAVCEV, PRIPRAVA GRADIV, DOKUMENT...

. conserje de edificioHIŠNIK - M/Ž. HIŠNIK, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, SKRB ZA RED IN ČISTOČO NOTRANJOSTI IN OKOLICE, SKRB ZA VARNOST OPREME, KOŠNJA TRAVE IN UREJANJE OKOLICE, PREVOZ HRANE, OSTALA HIŠNIŠKA OPRAVILA., Prošnji je potrebno dodati življenjepis ter dokaziilo o izobrazbi.,

POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO. ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV OB NAVZOČNOSTI MENTORJA., , gibljiv/nestalen urnik

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE ŠOLE IN OPRAVLJANJE DRUGIH NALOG PO NAVODILU VODSTVA., Prošnji je potrebno predložiti spričevalo o končani šoli, potrdilo sodišča...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaMEDICINSKA SESTRA VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE PRI ŽIVLJENJSKO OGROŽENIH STANOVALCIH IN PRI TEŽJIH BOLEZENSKIH STANJIH, NADZOR NAD MEDICIN. PRIPOMOČKI TER VO...

. operador de excavadora/operadora de excavadoraSTROJNIK TGM - M/Ž. STROJNIK GRADBENE MEHANIZACIJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN SKRB ZA TEŽKO GRADBENO MEHANIZACIJO, IZKOPI, ZASIPI, PRENOS TEŽKIH BREMEN, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJENEGA., ZAŽELEN IZPIT ZA UPRAVLJANJE S TGM, NI PA POGOJ, dopoldan

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilVODJA GRADBIŠČA - M/Ž. TEHNIK GRADBENIŠTVA ZA NIZKE GRADNJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJA IN KOORDINIRANJE DEL TER GRADBENIH DELAVCEV, PREUČITEV IN NADZOR POTEKA DEL, NADZOR GRADBIŠČ IN KOORDINIRANJE DELA, NADZOR AKTIVNOSTI GRADBENIH DELAVCEV, OSTALE NALOGE PO NAVODILIH NADREJ...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ RAZREDNEGA POUKA - M/Ž. UČITELJ RAZREDNEGA POUKA, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 8, IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA RAZREDNI STOPNJI. ZGODNJE POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA, UČITELJ V PODALJŠANEM BIVANJU OZ. JUTRANJEM VARTSVU TER VSE NALOGE SKLADNO Z LDN ŠOLE., Potrdilo o nekaznov...

. ingeniero técnico civil/ingeniera técnica civilOBRAČUNSKI TEHNIK GRADBENIH DEL - M/Ž. TEHNIK ZA GRADBENIŠTVO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA GRADBENE KNJIGE, PRIPRAVA GRADBENIH SITUACIJ, IZVEDBA IZMER IN OBRAČUNOV GRADBENIH DEL, PRIPRAVA RAZNE GRADBENE DOKUMENTACIJE, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan

. director de distribución y logística/directora de distribución y logísticaVODJA AVTOPARKA - M/Ž. VODJA AVTOPARKA PODJETJA, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NADZOR IN KONTROLA STROJEV, LAHKIH TOVORNIH IN TOVORNIH VOZIL NA TERENU, SKRB ZA ZAVAROVANJA IN REGISTRACIJO, PRIJAVA ŠKOD, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIČAR - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE OSNOVNIH IN ZAHTEVNEJŠIH AVTOELEKTRIČARSKIH DEL PRI MONTAŽI IN VZDRŽEVANJU ELEKTRO OPREME OSEBNIH, LAHKIH TOVORNIH, TOVORNIH, PRIKLOPNIH VOZIL IN STROJEV TGM, OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., , dopoldan

. carnicero/carniceraMESAR POSTOJNA - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - STREŽBA IN SVETOVANJE STRANKAM. - PRODAJA MESA IN MESNIH IZDELKOV. - SPREMLJANJE ZALOG IN ZADOLŽENOST Z BLAGOM. - POLNJENJE IN UREJANJE PRODAJNIH POLIC. - 2 IZMENSKO DELO, NEDELJE IN PRAZNIKI PROSTI., Zaradi odprtja novih delo...

. diseñador de sonido/diseñadora de sonidoTEHNIČNI DELAVEC V (I) - M/Ž. TONSKI TEHNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -OPRAVLJANJE NALOG TONSKEGA TEHNIKA, DELNO LUČNEGA TEHNIKA -SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE DEL V SKLOPU KULTURNEGA DOMA -POMOČ PRI SCENSKIH POSTAVITVAH -ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNA IN STROKOVNA OPRAVILA ZA POTREBE ZAVODA DRUGA...

. asistente en educación especialSPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN OTROK - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.9.2021 do 30.6.2022., polni delovni čas, 40, SPREMSTVO GIBALNO OVIRANEGA UČENCA., K VLOGI JE POTREBNO PREDLOŽITI DOKAZILA O IZOBRAZBI IN POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI V SKALDU S 107. ČLENOM ZOFVI. IZKUŠNJE PRI DELU ...

. carnicero/carniceraMESAR V KLAVNICI / RAZSEKOVALNICI V POSTOJNI - M/Ž. MESAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODSTRANJEVANJE DROBOVINE, RAZPOLAVLJANJE TRUPOV Z REZANJEM IN SEKANJEM, PRIPRAVA MESNIH IZDELKOV ZA PRODAJO, SKLADIŠČENJE IN PAKIRANJE MESNIH IZDELKOV, VZDRŽEVANJE SANITARNE IN HIGIENSKE NEOPOREČNOSTI BLAGA IN PROSTOROV, NADZOROVANJE IN VOD...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE IN RAČUNALNIKAR - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA TEHNIČNO VZGOJO, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE V OŠ, DELA RAČUNALNIKARJA TER OSTALA DELA V SKLADU Z LDN IN SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA, Kandidati naj popolne vloge z življenjepisom pošljejo po navadni ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaMANIPULANT II - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV ZA IZDELAVO FOLIJE, PRIPRAVA, NASTAVITEV IN ZAMENJAVA ORODIJ, PREDAJA POLIZDELKOV, IZDELKOV V NASLEDNJE DELOVNE OPERACIJE, ODPREMA V SKLADIŠČE,VODENJE DELO...

VRTNAR - M/Ž. VRTNARJI IN DREVESNIČARJI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VRTNARSKA OPRAVILA NA VRTNARIJI IN TERENU PRI UREJANJU OKOLJA, PRODAJA SADIK IN SADILNEGA MATERIALA TER DRUGA DELA V OKVIRU DEJAVNOSTI PO NAVODILU DELODAJALCA, Delo je samostojno, kreativno in ...

DIREKTOR M/Ž - M/Ž. DIREKTOR DOMA STAREJŠIH OBČANOV, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN USKLAJUJE DELOVNI PROCES, PRIPRAVLJA PREDLOGE LETNIH DELOVNIH NAČRTOV IN PROGRAMOV RAZVOJA DOMA TER POROČIL O NJIHOVEM IZVRŠEVANJU IN REZULTATIH POSLOVANJA DOMA, PRIPRAVLJA PREDLOG...

SVETOVALEC I V PROGRAMU DNEVNI CENTER - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, REALIZIRANJE PROGRAMA DNEVNI CENTER, SPREJEMANJE IN UVAJANJE NOVIH UPORABNIKOV PROGRAMA, IZVAJANJE INDIVIDUALNIH NAČRTOV ZA POSAMEZNIKE, VKLJUČENE V PROGRAM, INFORMATIVNI IN S...

VARUHINJA I (F025012) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTI STANOVALCEV, RAZDELJEVANJE HRANE IN HRANJENJE, OHRANJANJE IN VZDRŽEVANJE SAMOSTOJNOSTI STANOVALCA, IZVA...

DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA JAVNI ZAVOD – TURIZEM PIVKA - M/Ž. DIREKTOR JAVNEGA ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH, poskusno delo , Določen čas, 48 mesecev oz.  SEP.2025, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA IN VODI DELO IN POSLOVANJE ZAVODA, PREDSTAVLJA IN ZASTOPA ZAVOD S POOBLASTILI, DOLOČENIMI V STATUTU, JE ODGOVOREN ZA ZAKONITOST IN STROKOVNOST DELA ZAVODA...

Más empleos: << · 2 · >>