Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Primorsko-notranjska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

94 ofertas de trabajo encontradas en Primorsko-notranjska (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaSORTER - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SORTIRA IZDELKE GLEDE NA KVALITETO IZDELKA, VALJA IN REŽE NAVOJE, BRUSI IZDELKE, SKRBI ZA KOREKTEN ODNOS DO SODELAVCEV, SKRBI ZA UREJENOST DELOVNEGA PROSTORA, IZVAJA PRE...

. nutricionista especializado en comidas preparadas/nutricionista especializada en comidas preparadasVODJA PREHRANE - M/Ž. ORGANIZATOR PREHRANE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA V KUHINJI (RAZPOREDI DELA, EVIDENCA DELOVNIH UR, IZMEN, BOLNIŠKIH DOPUSTOV, IZDELAVA OCEN O USPEŠNOSTI DELAVCEV), -SODELOVANJE PRI SESTAVI JEDILNIKOV ZA NA...

. tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licenciasSVETOVALEC V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN ODLOČANJE V ZAHTEVNEJŠIH UPRAVNIH POSTOPKIH NA 1. STOPNJI, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI, IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVNIH EVIDENC OZIROMA O DEJSTVIH, O KATERIH ORGA...

. técnico en farmacia/técnica en farmaciaFARMACEVTSKI TEHNIK III - M/Ž. FARMACEVTSKI TEHNIK V LEKARNI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDAJA ZDRAVIL BREZ RECEPTA, IZDAJA OSTALEGA BLAGA, PREVZEM ZDRAVIL IN OSTALEGA BLAGA..., K vlogi je potrebno predložiti dokazilo o uspešnem zaključku šolanja in potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SORTIRANJE, POBIRANJE IN PAKIRANJE JAJC, PRIPRAVA JAJC ZA TEREN, NALAGANJE IN RAZKLADANJE VOZIL, SKRB ZA DOBRO POČUTJE ŽIVALI V HLEVU TER DRUGA DELA P...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA STANOVALCEV., Opravljen strokovni izpit, vpis v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege, komunikativnost, strpnost, prijaznost, čustvena stab...

. director financiero/directora financieraVODJA ODDELKA ZA SPLOŠNE ZADEVE IN FINANCE - M/Ž. FINANČNI MENEDŽER, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE KNJIGE PREJETIH IN IZDANIH RAČUNOV, KNJIŽENJE DOKUMENTOV. VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA ZA OBRAČUN DDV. VODENJE KNJIGOVODSTVA MATERIALA IN DROBNEGA INVENTARJA. VODENJE GLAVNE KNJIGE TER KNJIGE OSNOVNIH SREDSTE...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE TOVORNIH VOZIL, PREVOZ BLAGA DO GRADBIŠČ, POMOČ NA GRADBIŠČIH, POMOČ PRI ASFALTERSKIH DELIH, DRUGO  V OKVIRU OPISA DELOVNEGA MESTA., Drugi pogoji: natančnost p...

. técnico de mantenimiento de maquinaria agrícola/técnica de mantenimiento de maquinaria agrícolaVZDRŽEVALEC - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V SKLADU S PLANOM VZDRŽEVANJA,  POPRAVILA OKVAR, NAPAK NA STROJIH IN NAPRAVAH,  OSTALA DELA PO NAVODILU NADREJENEGA., Iščemo kandidata,...

. representante comercialPRODAJNIK IN SKRBNIK KLJUČNIH PARTNERJEV - M/Ž. PRODAJNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PRODAJE VSEH STORITEV IN HOTELSKIH NASTANITEV PREK OBSTOJEČIH PRODAJNIH KANALOV NA DOMAČEM IN TUJIH TRGIH  TER ISKANJE NOVIH PRODAJNIH POTI IN PARTNERJEV S POUDARKOM NA NEMŠKO GOVOREČIH TRŽIŠČIH,  SPREMLJANJE KONKURENCE IN...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POGRINJANJE MIZ S ČISTIM PRTOM, PRIBOROM, POSODO IN STEKLOVINO, POZDRAVLJANJE STRANK TER VROČANJE JEDILNIH LISTOV IN CENIKOV PIJAČE, SVETOVANJE PRI IZBIRI HRANE IN PIJAČE, SPREJEMANJE NAROČIL HRANE IN PIJAČE TER ODDAJANJ...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE JEDI, PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE ŽIVIL, NAČRTOVANJE, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA KUHINJSKIH POMOČNIKOV, PREVERJANJE KAKOVOSTI HRANE, TEHTANJE, MERJENJE IN MEŠANJE SESTAVIN GLEDE NA RECEPTE IN PO OSEBNI PRESOJI...

. director de tecnología/directora de tecnologíaVIŠJI SODELAVEC I (VODJA SLUŽBE ZA INFORMATIKO NA OBMOČNI ENOTI POSTOJNA) - M/Ž. VODJA SLUŽBE ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLIRANJE DELA, SODELOVANJE PRI RAZVOJU INFORMACIJSKEGA SISTEMA, IZVAJANJE IN USKLAJEVANJE RAČUNALNIŠKE OBDELAVE PODATKOV, VZDRŽE...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELO NA CNC STROJIH,  UPRAVLJANJE IN NASTAVLJANJE CNC STROJEV ZA OBDELOVANJE KOVIN,  IZDELAVA IZDELKOV NA CNC STROJIH PO TEHNIČNI DOKUMENTACIJI, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE,  IZVAJANJE KONTROLE IN...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) POGRINJANJE MIZ S ČISTIM PRTOM, PRIBOROM, POSODO IN STEKLOVINO  (B) POZDRAVLJANJE STRANK TER VROČANJE JEDILNIH LISTOV IN CENIKOV PIJAČE  (C) SVETOVANJE PRI IZBIRE HRANE IN PIJAČE  (D) SPREJEMANJE NAROČIL HRAN...

. cartero/carteraPISMONOŠA, CERKNICA, RAKEK, STARI TRG PRI LOŽU - M/Ž. PISMONOŠA, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE POŠILJK, DOSTAVLJANJE VSEH VRST POŠILJK IN BLAGA, OPRAVLJANJE DENARNIH STORITEV NA TERENU, OPRAVLJANJE SPREJEMA IN DOSTAVE POŠILJK, SKLEPOV, BLAGA V POSLOVNIH PROSTORIH UPORABNIKOV. DOSTAVLJANJE POŠILJK V POŠTN...

. vendedor/vendedoraASISTENT V PRODAJI - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - POMOČ PRI ANALIZA PREJETIH POVPRAŠEVANJ POMOČ PRI OBDELAVI NAROČIL IN SESTAVLJANJE PONUDB VNAŠANJE NAROČIL IN PONUDB V SISTEM OBDELAVA REDNIH PONAVLJAJOČIH NAROČIL IN KOMUNIKACIJA S STRANKAMI GLEDE LE TEH KOMUNIKACI...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN STREŽBA HRANE, PIJAČE, NAPITKOV, PRIPRAVA MIZ, POGRINJKOV, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, MIZ IN DELOVNE OPREME IN PRIPOMOČKOV, SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA PROSTORA, SKLADIŠČA, SKRB ZA ZALOGO, IZVED...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA MENIJEV, RECEPTOV, PRIPRAVA SUROVIN ZA KUHANJE, KUHANJE, PORCIONIRANJE, ČIŠČENJE DELOVNIH POVRŠIN, OPREME IN PRIPOMOČKOV, OZNAČEVANJE IN VODENJE EVIDENC, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE HACCP ZAHTEV, IZVEDBA INVENTUR...

. mozo de cuadra/moza de cuadraHLEVAR - M/Ž. HLEVAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SKRB ZA ŽIVALI V HLEVU IN NA PAŠNIKU (PRIPRAVA KRME, VODE, ČIŠČENJE JASLI, KIDANJE, NASTILJANJE, DNEVNI PREGLED ŽIVALI..), SKRB ZA RED IN ČISTOČO HLEVA, PAŠNIKOV IN OKOLICE POSESTVA, OSNOVNO VZDRŽEVANJE PAŠNIKOV IN ...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE, SKLADIŠČENJE IN IZDAJANJE SUROVIN, MATERIALOV, NEDOKONČANE PROIZVODNJE, GOTOVIH IZDELKOV, BLAGA,..., TRANSPORTIRANJE, NAKLADANJE, RAZKLADANJE TOVORA, SPREMLJANJE SKLADIŠČNE EVIDENCE, OSTALA DELA PO N...

. operador de maquinaria agrícola/operadora de maquinaria agrícolaDELAVEC NA FARMI - TRAKTORIST/STROJNIK - M/Ž. UPRAVLJAVEC PREMIČNIH KMETIJSKIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH IN KMETIJSKEM GOSPODARSTVU, DELO S KMETIJSKO MEHANIZACIJO, PRIKLJUČKI, ČIŠČENJE IN OSNOVNO VZDRŽEVANJE MEHANIZACIJE, SKRB ZA ŽIVINO V HLEVU IN NA PAŠNI...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaDIETNI KUHAR - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -PRIPRAVA, KUHANJE NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, -PRIPRAVA OBROKOV ZA SERVIRANJE V JEDILNICI IN NA ODDELKIH, -PO NAROČILU ZDRAVNIKA ALI GLAVNE SESTRE PRIPRAVA POSEBNIH OBROKOV, -ORGANIZIRANJE IN ...

POMOČNIK DIETNEGA KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV IN OPREME PO SANITARNIH PRAVILIH, POMOČ PRI PRIPRAVI, KUHANJU NAVADNE IN DIETNE HRANE PO JEDILNIKIH, PRIPRAVA VZORCEV HRANE PO PRAVILIH HACCP, POMIVANJE BELE IN ČRN...

. biólogo/biólogaVODNIK BIOLOG - M/Ž. BIOLOG, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE KLASIČNIH IN DRUGIH OBISKOV PO JAMSKIH SISTEMIH TER VODENJE PO VSEH OSTALIH ZNAMENITOSTIH PARKA POSTOJNSKE JAME. SKRB ZA JAMSKE ŽIVALI. SKRB ZA INFRASTRUKTURO JAMSKIH ŽIVALI. PRIPRAVA POROČIL IN DRUGIH DOKUME...

. electricista de automóvilesAVTOELEKTRIKAR, V PODROČJU VZDRŽEVANJA, V ACB POSTOJNA (ACB POSTOJNA, IZPOSTAVA LOGATEC IN IZPOSTAVA VIPAVA). - M/Ž. AVTOELEKTRIČAR, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE AVTO-ELEKTRIKARSKIH DEL PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE VOZIL IN OPREME UREJANJE DELOVNEGA OKOLJA VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVLJANJE POROČIL. KRAJ OPRAVLJANJA DELA:  ACB POSTOJNA, IZPOSTAVA LOGATEC IN IZPOSTAVA VIPAVA,...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI ILIRSKE BISTRICE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vest...

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI ILIRSKE BISTRICE - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH., Zaposlimo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestn...

. conductor de autobús/conductora de autobúsVOZNIK AVTOBUSA - M/Ž. VOZNIK AVTOBUSA, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VOŽNJA AVTOBUSA NA PODLAGI RAZPOREDA IN POTNEGA NALOGA V SKLADU Z ZAKONODAJO, KONTROLIRANJE VELJAVNOSTI IN PRODAJA VOZOVNIC, ODPRAVLJANJE MANJŠIH TEHNIČNIH POMANKLJIVOSTI NA VOZILU IN SKRB ZA REDNO VZDRŽ...

STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve delavke nazaj na delovno mesto., polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER  PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTI...

Más empleos: << · 2 · > · >>