Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

176 ofertas de trabajo encontradas en Goriska (Eslovenia) (página 5):

Página: 5

 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V DOMAČEM PROMETU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V DOMAČEM PROMETU, Voznik/voznica v cestnem prometu, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA NA RELACIJAH PO NALOGU IN SKLADNO S PREDPISI , PREGLED IZPRAVNOSTI VOZILA IN OPREME, PRIPRAVA VOZILA ZA VOŽNJO, PRIPRAVA DOKUMENTOV... BRUS D.O.O. TRANSPORT.
 • . Oficiales y operarios de la construcción (obra gruesa) y afines no clasificados bajo otros epígrafesGRADBENI DELAVEC - M/Ž. GRADBINCI IPD., D. N., Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZKOPI JARKOV, MALAVARJENJE, BETONIRANJE, IZVAJANJE LAŽJIH ZIDARSKIH DEL, PRENAŠANJE TEŽKIH BREMEN, ČIŠČENJE GRADBIŠČA, Fizična pripravljenost za težja dela na gradbišču BANIGRAD, gradbeništvo, d.o.o.
 • . Ingenieros mecánicosVODJA RAZVOJNIH PROJEKTOV - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VODENJE, KOORDINACIJA TER PODPORA PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI S PODROČJA HRUPA IN VIBRACIJ, RAZVOJ IN NAČRTOVANJE MERILNIH METOD S PODROČJA HRUPA IN VIBRACIJ, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE TER VODENJE PREIZKUSOV... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Ingenieros mecánicosPROJEKTANT SIMULACIJ IN ANALIZ - M/Ž. INŽENIR STROJNIŠTVA, PROJEKTANT, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE SIMULACIJ IN VREDNOTENJ PRI RAZVOJU IN RAZISKAVAH AVTOELEKTRIČNIH IZDELKOV, RAZVOJ, SPREMLJANJE IN UVAJANJE NOVIH METOD S PODROČJA TEHNIŠKIH SIMULACIJ IN ANALIZ,... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Técnicos en ciencias físicas y en ingeniería no clasificados bajo otros epígrafesPLANER PROIZVODNJE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ANALIZIRANJE IN PLANIRANJE PROIZVODNIH PROCESOV, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, REDNO IN PRAVOČASNO OSKRBOVANJE LINIJE S POTREBNO DOKUMENTACIJO IN MATERIALI, SODELOVANJE S TEHNOLOGIJO V ZVEZI S POTREBNO DOKUMENTACIJO, SODELOVANJE IN KOORDINACIJA... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Profesionales del trabajo socialSTROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU IN JAVNA POOBLASTILA. IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV. SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV. VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO,... CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA V MEDNARODNEM TRASPORTU - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA V MEDNARODNEM PROMETU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, VOŽNJA POLPRIKLOPNIKA CERADA NA RELACIJI ITALIJA - ANGLIJA., angleški jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, italijanski jezik razumevanje dobro,... STIL-E TRANSPORT, mednarodni cestni tovorni promet, d.o.o.
 • . Representantes comercialesKOMERCIALIST M/Ž - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, KOMERCIALIST ODGOVOREN ZA TRŽENJE KOVINSKIH IZDELKOV IN STORITEV PRAŠNEGA BARVANJA. SODELOVAL BO Z OBSTOJEČIMI KUPCI PODJETJA, PRIDOBIVANJEM NOVIH KUPCEV, OBLIKOVANJE PRODAJNE STRATEGIJE IN IZVAJANJU... STUBELJ proizvodnja in inženiring d.o.o.
 • . Herramentistas y afinesMEHATRONIK - ELEKTROTEHNIK - M/Ž. ORODJAR MEHATRONIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTAŽA IN PRIKLOP MOTORNIH POGONOV., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij... STEKLO NEMEC NEMEC DEAN S.P.
 • . RevocadoresIZDELOVALEC IN MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA - M/Ž. MONTER STAVBNEGA POHIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELAVA IN MONTAŽA STAVBNEGA POHIŠTVA., italijanski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... STEKLO NEMEC NEMEC DEAN S.P.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivosPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, Vodenje poslovnih listin, in druge dokumentacije, administrativna korespondenca, arhiviranje, razporejanje in organiziranje sestankov, priprava poročil in drugih strokovnih nalog, samostojno opravljanje... PB & CO TRGOVINA, GOSTINSTVO, STORITVE D.O.O.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioPREVZEMNIK BLAGA 1 / PREVZEMNIK BLAGA 2 - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO IZVAJANJE DEL PREVZEMANJA BLAGA, STROKOVNO IZVAJANJE DEL SKLADIŠČENJA BLAGA, STROKOVNO IZVAJANJE DEL OSKRBE MATERIALA V PROIZVODNJO. , urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Ingenieros electricistasPROJEKTNI NABAVNIK 1 - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ČLAN PROJEKTNE SKUPINE IN NAMESTNIK VODJE PROJEKTA, ODGOVOREN ZA KOORDINACIJO NABAVNIH AKTIVNOSTI PO NAMEŠČENI MATRIKI ODGOVORNOSTI V SKLADU S PROCESI V MAHLE. NJEGOV CILJ JE NABAVA KOMPONENT ZA... MAHLE Electric Drives Slovenija d.o.o., Električna in elektronska oprema.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines22 303 UPRAVLJALEC STROJA (ZA IZMENSKO DELO V ODDELKU SESTAVE) - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJEV ZA PROIZVODNJO BREZALKOHOLNIH PIJAČ (RAZEN SADNIH IN ZELENJAVNIH SOKOV), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN UPRAVLJANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI TER SPREMLJANJE NJIHOVEGA DELA. NADZIRANJE IZ IZVAJANJE TEHNOLOŠKEGA PROCESA... FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.
 • . Barnizadores y afinesLIČAR - M/Ž. LIČAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE LIČARSKIH DEL: KITANJE IN GLAJENJE POKITANIH POVRŠIN TER NANOS TEMELJNE BARVE, NANOS KONČNE BARVE TER PREDHODNA ZAŠČITA ELEMENTOV. PRIPRAVLJANJE ORODIJ IN DELOVNIH SREDSTEV ZA OBDELAVO (ČIŠČENJE IN RAZMAŠČEVANJE... GOSTOL Tolminske Strojne Tovarne d.d.
 • . Ebanistas y afinesMONTER POHIŠTVA IN TALNIH OBLOG - M/Ž. MONTER POHIŠTVA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MONTIRANJE LESENIH BUNGALOVOV, PRIPRAVA PODNOŽJA IN STEN, MONTIRANJE LESENIH OBLOG IN PODOV, slovenski jezik razumevanje zadovoljivo, govorjenje zadovoljivo, pisanje zadovoljivo, Gre za lažja dela... GRADUS-ARS produkcija, proizvodnja, storitve d.o.o.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENO - NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU KOMPETENC V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA UPOKOJENCEV. SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN... TURZIS TURIZEM, ZDRAVSTVO, STORITVE D.O.O.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesVZDRŽEVALEC – PRALEC VOZIL - M/Ž. VZDRŽEVALEC KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRANJE IN ČIŠČENJE VOZIL, ENOSTAVNA VZDRŽEVALNA DELA VOZIL IN DRUGIH STROJEV TER OPREME. ČIŠČENJE DELAVNICE IN OKOLICE, ČIŠČENJE ORODJA IN OPREME.... BRUS D.O.O. TRANSPORT.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas agrícolas e industrialesMEHANIK TOVORNIH MOTORNIH VOZIL - M/Ž. MEHANIK KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVILA IN VZDRŽEVANJA STROJEV IN NAPRAV, ZAGOTAVLJANJE REDA IN UREJENOSTI DELOVNEGA PROSTORA, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, ZAPISOV, DOKUMENTACIJE TER POROČIL,... SOŠKO GOZDNO GOSPODARSTVO TOLMIN d.o.o.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesDELO V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS, Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA STROJU ZA VTISKOVANJE PLASTIČNIH MAS IN DRUGA DELA V PROIZVODNJI., Delo na stroju, občasno tudi druga dela v proizvodnji. Od kandidatov se pričakuje natančnost.... VETER Z d.o.o. proizvodnja in prodaja očal.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK - PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje... TURZIS TURIZEM, ZDRAVSTVO, STORITVE D.O.O.
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMANJE NAROČIL, REZERVACIJ, STREŽBA HRANE IN PIJAČE, INFORMIRANJE IN SEZNANJANJE S PONUDBO, urejevalniki besedil - osnovno, angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, italijanski jezik razumevanje... HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA.
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHAR, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, MEHANIČNA IN TERMIČNA OBDELAVA JEDI, PORCIONIRANJE IN IZDAJANJE PRIPRAVLJENIH JEDI PO NAROČILU, EVIDENTORANJE PORABE ŽIVIL, IZVAJANJE NEKATERIH ZAKLJUČNIH DEL V KUHINJI , urejevalniki besedil - osnovno, italijanski jezik razumevanje... HIT HOTELI, IGRALNICE, TURIZEM D.D. NOVA GORICA.
 • . ConserjesGOSPODAR OBJEKTOV - M/Ž. HIŠNIK, VZDRŽEVALEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, NAČRTOVANJE VZDRŽEVANJA VSEH OBJEKTOV V LASTI IN UPRAVLJANJU UNIVERZE, OBLIKOVANJE ZAHTEV ZA RAZPISE ZA NAKUP POTROŠNEGA MATERIALA ZA POTREBE VZDRŽEVANJA, KOMUNIKACIJA Z IZVAJALCI VEČJIH IN ZAHTEVNEJŠIH VZDRŽEVALNIH... UNIVERZA V NOVI GORICI Mednarodno ime: University of Nova Gorica.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPOMOČ V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IZDELKOV ZA ODPREMO, SPREJEM MATERIALA IN KONTROLA, GRAVIRANJE NAPISNIH TABLIC, natančnost, dopoldan L - INOX INŽENIRING, PROIZVODNJA IN TRGOVINA D.O.O.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE V REFERENČNI MABULANTI, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče,... ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA.
 • . Médicos especialistasZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATER M/Ž - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST PEDIATRIJE, Določen čas oz. ZA ČAS TRAJANJA PROJEKTA, PREDVIDOMA DO 31.12.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJANJE DEL IN NALOG ZDRAVNIKA SPECIALISTA PEDIATRA V OKVIRU CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno,... ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC V TRGOVINI Z GRADBENIM MATERIALOM ŠEMPETER PRI GORICI - M/Ž. PRODAJALEC GRADBENEGA MATERIALA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA, PREVZEM IN DEKLARIRANJE BLAGA, VNOS IN FAKTURIRANJE, NAROČANJE BLAGA, PREVOZI ZA LASTNE POTREBE, UREJANJE IN ČIŠČENJE DELOVNEGA PROSTORA, DELA IN NALOGE,... APIA TRGOVSKO PODJETJE D.O.O.
 • . Técnicos en química industrial02 508 - REFERENT V RAZVOJU - M/Ž. TEHNIKI ZA KEMIJSKO, ŽIVILSKO TEHNOLOGIJO IPD., poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev oz. ZARADI NADOMEŠČANJA ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40 ur, - ZBIRA PODATKE IN JIH VNAŠA V PODATKOVNI SISTEM - UREJA, RAZPOŠILJA IN ARHIVIRA RAZVOJNO DOKUMENTACIJO, - SODELUJE... FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PAKIRANJE AVTODELOV, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST SKLADIŠČA, POPISOVANJE ZALOGE, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... SUBAN trgovina in storitve d.o.o.
Más empleos: << · 2 · 3 · < · 5 · >>