Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes' en Letonia.

  • SAIMNIECIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS. A/S „Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica” - lielakais lokomotivju un dzelzcela nozares detalu un rezerves dalu ražošanas uznemums. Uznemums ar 150 gadu vesturi veiksmigi saglaba nozares tradicijas un aktivi ievieš musdienu tehnologijas. Sakara ar pasutijumu apjomu palielinašanos... Daugavpils Lokomotivju Remonta Rupnica, AS.
  • KLIENTU APKALPOŠANAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJA VIETNIEKS. Klientu Apkalpošanas Menedžeris ar teicamam anglu valodas zinašanam Iztelojies amatu, kura visbutiskaka ir Tava personiba un aizrautiba!Esi zinatkars/-a? Tevi saista klientu meklešana un jaunu kontaktu dibinašana.Tu dod priekšroku individualai pieejai? Tev piemit lieliskas parliecinašanas... "SCOPTIQUE SARL", PAR.
  • VADITAJS/ DIREKTORS/ PARVALDNIEKS (komunalo pakalpojumu joma). JAUNPIEBALGAS NOVADA DOME izsludina pretendentu atlasi uz Komunalas saimniecibas vaditaja amata vietu (uz nenoteiktu laiku) Amata veikšanai nepieciešama izglitiba un prasmes: -          Augstaka vai videja speciala izglitiba (inženierzinatnes), zinašanas darba aizsardziba. Jaunpiebalgas novada dome.
  • Pamatdarbibas strukturvienibas VADITAJS (komunalo pakalpojumu joma). Sabiedriba ar ierobežotu atbildibu “Labs nams”, reg.Nr. 40103941081, izsludina atklatu konkursu  EKU APSAIMNIEKOŠANAS DEPARTAMENTA VADITAJA amata vietai. Prasibas pretendentam:  akademiska augstaka izglitiba inženierzinatnes, pieredze citu darbinieku vadišana, teicamas... Labs nams, SIA.
  • SAIMNIECIBAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
  • KLIENTU APKALPOŠANAS STRUKTURVIENIBAS VADITAJS. Darba pieredze ar privatam lidmašinam, administrativa privatas lidmašinas vadišana, maršruta izveidošana un saskanošana, deklaraciju saskanošana. Budžeta ienemumu un izdevumu dalas kontrole. Koordinacija starp klientu, operatoru un visiem servisa provaideriem, logistika, dokumentu apgroziba.... MD Media, SIA.