Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

26 ofertas de trabajo de 'Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes' en Noruega.

 • Kontorsjef for Sykefraværskontoret (18/2293) - Arbeids- og velferdsdirektoratet.   NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Office Manager. Vega Consultants AS er en lokal utfordrer innen bemanningstjenester. Vi bistår små og store firma innen rekruttering, eller bemanning av midlertidige posisjoner. Vi tilbyr fleksible bemanningsløsninger og kan være din forlengede HR arm på dette. Vi rekrutterer og ledere, spesialister og... Vega Consultants A/S.
 • Seksjonssjef drift i bydelsadministrasjonen - Administrasjonsavdelingen. Bydel Bjerke ligger i Groruddalen, nord-øst for Sinsenkrysset. Det er nær tilknytning til marka og kort vei til sentrum.Bydelens innbyggertall er ca. 31.500 men det er ventet en økende befolkningsvekst i årene framover, både som følge av endring i befolkningen i allerede etablerte boområder... Oslo kommune, Bydel Bjerke.
 • Seksjonsleder, Arbeid og aktivitet (2018/188). Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.... Rana kommune Helse- og sosialavdelingen.
 • Direktør IKT - Norges Bank. Norges Bank er landets sentralbank. Den har som mål å fremme økonomisk stabilitet i Norge. Banken har utøvende og rådgivende oppgaver innenfor pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystemer og finansmarkeder. Norges Bank forvalter landets valutareserver og Statens... Norges Bank.
 • Dagleg leiar - Undheim sokn. Time kyrkjelege fellesråd er administrativt organ for kyrkja i Time kommune. Det er etablert felles kyrkjekontor for 3 sokn i lokale sentralt i Bryne, Bryne sokn, Time sokn og Undheim sokn. Undheim sokn omfattar Undheim skulekrins i Time kommune. Bygda har om lag 1200 innbyggjarar. I... Time kyrkjelege fellesråd.
 • Seksjonssjef - Juridisk kontor. Barne- og familieetaten har ansvaret for det byomfattende barnevernet og for bolig- og avlastningstiltak for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo. Virksomheten er organisert i tre avdelinger i tillegg til etatsadministrasjonen. Mottaksavdelingen har ansvaret for å tilby barneverntiltak... Oslo kommune, Barne- og familieetaten.
 • Seksjonssjef for barnehageområde og Bjerke familiesenter. Bydel Bjerke ligger i Groruddalen, nord-øst for Sinsenkrysset. Det er nær tilknytning til marka og kort vei til sentrum.Bydelens innbyggertall er ca. 31.500 men det er ventet en økende befolkningsvekst i årene framover, både som følge av endring i befolkningen i allerede etablerte boområder... Oslo kommune, Bydel Bjerke.
 • Seksjonssjef opptak og vurdering. Seksjonssjef opptak og vurderingDe kommende årene vil digital transformasjon være med på å definere OsloMet. Vi skal bruke teknologi til å transformere våre utdanninger, tjenester, arbeidsprosesser og kultur. Våre utdanninger skal ha høy internasjonal kvalitet basert på forskning,... OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. HiO.
 • Leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste i Enebakk. Enebakk kommunes visjon, «Mulighetenes Enebakk», skal understøtte vår viktigste oppgave som er å levere gode tjenester og service til våre innbyggere. Kommunen ligger fire mil øst for Oslo sentrum, mot køen og har ca. 11.000 innbyggere. Enebakk kommune er en spennende og fremtidsrettet... ENEBAKK KOMMUNE SERVICETORG.
 • Avdelingsleder ved Engensenteret boenhet 2 - Sentrumsykehjemmene. Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Engensenteret boenhet 2 er en av fem avdelinger ved Sentrumssykehjemmene og er lokalisert i Bergen sentrum.... Bergen kommune.
 • Er du klar for stilling som Office Manager i spennende finansselskap?. Vi er spesialister på tjenester som lederutvelgelse og rekruttering, personal- og konsulentutleie, aktivt søk og rådgivning. Raske endringer krever fleksible løsninger. Vårt team hjelper din bedrift med å bidra til deres utvikling og verdistigning ved å finne kompetansen og spesialistene... Jobconnect AS.
 • Avdelingsleder NAV - Rana Mottak. NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • Avdelingssjef - elektro - Servicedivisjonen - Elektroteknisk avdeling. Sykehuset i Vestfold HF (SiV HF)  er en del av foretaksgruppen Helse Sør-Øst og gir spesialisthelsetjenester for somatikk, psykiatri og rusbehandling til befolkningen i Vestfold. SiV HF har flere lokasjoner i Vestfold og hovedvirksomheten er i Tønsberg. Sykehuset har 4100 årsverk og om... Sykehuset i Vestfold HF.
 • REGIONSJEF. Skeidar er Norges største privateide selskap innen møbler og interiør. Møbelkjeden eies av konsernselskapet SkeidarLiving Group AS (SLG). SLG fungerer som leverandør av alle fellestjenester i konsernet og overfor kjeden. Dette innebærer sortimentsutvelgelse, innkjøp og logistikktjenester,... SkeidarLiving Group AS.
 • En sentral rolle i byutviklingen. Sporveien er Norges største leverandør av kollektivreiser med 267 millioner i reiser i 2017. Det er en historisk satsing på kollektivsektoren i regionen med store infrastrukturprosjekter og antall kollektivreiser er i sterk vekst. Sporveien er et integrert transportkonsern med fokus på... Sporveien AS.
 • Seksjonssjef. Sivil klareringsmyndighet (SKM) er den sentrale klareringsmyndigheten i sivil sektor, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har ansvar for å vurdere sikkerhetsklarering av personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og klassifiserte objekter i tråd med sikkerhetsloven... Sivil klareringsmyndighet.
 • Seksjonssjef. Sivil klareringsmyndighet (SKM) er den sentrale klareringsmyndigheten i sivil sektor, underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. Vi har ansvar for å vurdere sikkerhetsklarering av personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon og klassifiserte objekter i tråd med sikkerhetsloven... Sivil klareringsmyndighet.
 • Tolkesentralen søker ny seksjonsleder - Oslo universitetssykehus HF. Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon... Oslo universitetssykehus HF.
 • Avdelingsdirektør Byutvikling og arealplan - Bymiljøetaten. Bymiljøetaten er en etat med cirka 700 medarbeidere som har ansvaret for forvaltning og utvikling av kommunale byrom i Oslo. Bymiljøetaten skal sørge for smarte miljøløsninger og bidra til god livskvalitet ved å utvikle og forvalte byrom som veier, torg, parker, og idrettsanlegg, samt... Oslo kommune, Bymiljøetaten.
 • Avdelingsleder ergo- og fysioterapi hjelpemidler - Friskliv og mestring. Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap... Bærum kommune.
 • Administrasjonssjef ved ein av regionen sine viktigaste kulturinstitusjonar. Jærmuseet er regionmuseum for kommunane Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, og regionalt vitensenter for Rogaland. Jærmuseet er både museum og vitensenter. Vår oppgåve som museum er å dokumentera og formidla den nyare historia til regionen, som vitensenter skal me skapa... Jærmuseet.
 • Seksjonssjef Service, brukerstøtte og infrastruktur - utvidet søknadsfrist. Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå.... Kunsthøgskolen i Oslo.
 • Er du vår nye seksjonsleder ved forebyggende seksjon i Kristiansand politistasjonsdistrikt - Agder politidistrikt. Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca 290.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes av politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester Arne Sundvoll. Agder... Agder politidistrikt.
 • Daglig leder. Lofoten avfallsselskap IKS ble etablert i 1989 og er et interkommunalt selskap eid av kommunene Flakstad, Moskenes, Vestvågøy og Vågan. Selskapets virksomhet er innsamling, mottak og behandling av avfall og slam som utgjør ca 28 000 tonn pr. år. I selskapets resultatområde er det ca... Lofoten avfallsselskap IKS.
 • Ønsker du deg spennende arbeidsoppgaver i en kommune i vekst?. Rælingen kommune har ca. 17 500 innbyggere og ligger sentralt i Akershus fylke med kort vei til Lillestrøm, Oslo og Gardermoen. Du vil møte en moderne og utviklingsorientert kommune med nærhet til både det urbane og det landlige. Rælingen kommune er inne i en periode med sterk vekst... Rælingen kommune.