Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

28 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Estonia.

 • : eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • : sobivalt kandidaadilt eeldame rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmist;... Tallinna Vangla.
 • : sulle meeldib töö lastega, oled kohusetundlik, hea suhtlemis- ja organiseerimisvõimega.aidata õpilastel koduseid töid teha, sisustada puhkepausid, korraldada õppetööd pikapäevarühmas ja teha koostööd klassijuhatajatega.meeldivat ja sõbralikku kollektiivi. Ühing Pikakannu kooli areng.
 • : - Hea suhtlemisoskus, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus - Hea pingetaluvus - Hea koostöövõime ja motiveerimisvõime - Laitmatu minevikKriminaalhooldusametniku põhiülesandeks on kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise... Viru Vangla.
 • : kõrgharidus sotsiaal-, kasvatusteaduste-, õigus- või sisekaitse valdkonnas; eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel; vene keele oskus suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; korrektsus, täpsus, pingetaluvus... Tartu Vangla.
 • : kõrgharidus sotsiaal-, kasvatusteaduste-, õigus- või sisekaitse valdkonnas; eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel; vene keele oskus suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; korrektsus, täpsus, pingetaluvus... Tartu Vangla.
 • : eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • : - Hea suhtlemisoskus - Väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus - Hea pingetaluvus, koostöö- ja motiveerimisvõime - Laitmatu minevikKriminaalhooldusosakonna põhiülesanne on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri poolt pandud kohustuste täitmise... Viru Vangla.
 • : eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • : kasuks tuleb varasem erialane töökogemus ja vene keele oskus suhtlustasandil bbikasvataja toetab kasvatuspedagoogi igapäevategevustes õpilaskodus, korraldab õpilastega nende elu- ja magamisruumide korrashoiu, teostab õpilaste isiklike asjade ülevaatust, hoiustamist ja pakkimist, tagab... Maarjamaa Hariduskolleegium.
 • : omab arvuti ja erinevate valvesüsteemide alast kompetentsi. On heas üldfüüsilises vormis. Oskab teha meeskonnatööd. Hea huumorimeel ja pingetaluvus. Soovitavalt läbitud vägivalla ohjamise treeningud. Kasuks tuleb kõrgharidus sotsiaaltöö, korrektsiooni või sisekaitse alal järelevalve... Maarjamaa Hariduskolleegium.
 • : ootame oma kollektiivi loovat ja meeskonnatööle ning lastele pühendunud inimest, kes motiveerib ja arendab erivajadustega õpilasi nende vajadusi arvestades. Soovituslik on vene keele oskus kasvatuspedagoog loob õpilastele sobiva arengukeskkonna, kasutades pedagoogilisi ja teraapilisi meetodeid.... Maarjamaa Hariduskolleegium.
 • : hea suhtlemisoskus, väga hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; hea pingetaluvus; koostöö- ja motiveerimisvõime; laitmatu minevik.kriminaalhoolduse ettevalmistamine ja teostamine ning erinevate sotsiaalprogrammide läbiviimine.huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd; arenemis-... Viru Vangla.
 • : - Hea suhtlemisoskus, väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus - Hea pingetaluvus - Koostöö- ja motiveerimisvõime - Laitmatu minevikKriminaalhooldusametniku põhiülesanneteks on kriminaalhoolduse ettevalmistamine ja teostamine ning erinevate sotsiaalprogrammide läbiviimine- Töötasu... Viru Vangla.
 • : eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • : kõrgharidus sotsiaal-, kasvatusteaduste-, õigus- või sisekaitse valdkonnas; eesti keele oskus emakeelena või C1 tasemel; vene keele oskus suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; korrektsus, täpsus, pingetaluvus... Tartu Vangla.
 • : - Hea suhtlemisoskus - Väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus - Hea pingetaluvus - Koostöö- ja motiveerimisvõime - Laitmatu minevikKriminaalhooldusametniku põhiülesandeks on kriminaalhoolduse ettevalmistamine ja teostamine ning erinevate sotsiaalprogrammide läbiviimine- Töötasu... Viru Vangla.
 • : eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • : sobivalt kandidaadilt eeldame rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni... Tallinna Vangla.
 • : • Omad erialast kõrgharidust või rakenduskõrgharidust (sotsiaaltöö, sotsiaalpedagoogika, eripedagoogika, kasvatusteaduste, psühholoogia vms erialal); • Omad varasemat erialast töökogemust; • Valdad eesti keelt kõrgtasemel ja oskad väga hästi vene keelt; • Oled hea suulise... Prokuratuur.
 • : hea tervislik seisund, mis võimaldab töötamist ka 24-tunnistes vahetustesSotsiaalassistendid töötavad vahetustega graafiku alusel (sh öösel) ja nende ülesandeks on korra tagamine üksuses, sealhulgas: üksuses elavatele klientidele sisekorra eeskirjade selgitamine, nendest kinnipidamise... Tallinna Sotsiaaltöö Keskus.
 • : eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • : - Hea suhtlemisoskus -Väga hea kirjalik ja suuline eneseväljendusoskus - Hea pingetaluvus - Koostöö- ja motiveerimisvõime - Laitmatu minevik Kasuks tuleb: - Klienditöö kogemus - Eelteadmised kriminaalõiguse põhimõistetest ja karistussüsteemi toimimisest Neljas üksus korraldab joovastavate... Viru Vangla.
 • : eeldame: rakenduslikku või akadeemilist kõrgharidust vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/106122011002); eesti keele oskust C1 tasemel; vene keele oskust suhtlustasemel; riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku... Tallinna Vangla.
 • : rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/110092013007); riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; korrektsus, täpsus, pingetaluvus... Tartu Vangla.
 • : Sul on vähemalt keskharidus; valdad eesti keelt kõrgtasemel, vene keelt suhtlustasandil; Sul on väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; oled aus, usaldusväärne ja kohusetundlik; omad võimet töötada pingeolukorras tulemuslikult; Sul on koostöö- ja motiveerimisvõime Sul on B-... Viru Vangla.
 • : Sul on rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus sotsiaaltöö, psühholoogia, sotsiaalpedagoogika, pedagoogika, õiguse või korrektsiooni erialal; Sa valdad eesti keelt kõrgtasemel ja vene keelt kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega; Sul on hea suhtlemisoskus, väga hea kirjalik... Viru Vangla.
 • : rakenduslik või akadeemiline kõrgharidus vastavalt kriminaalhooldusametniku kvalifikatsiooninõuetele (https://www.riigiteataja.ee/akt/110092013007); riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine; korrektsus, täpsus, pingetaluvus... Tartu Vangla.