Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Noruega.

 • Jobbkonsulent i Delta Jobb og kompetanse AS. Delta Jobb og kompetanse AS er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering. Hovedfokuset i bedriften er arbeidsrettede tiltak, jobbformidling, kurs og kompetanseutvikling. Vi samarbeider tett med NAV, kommuner, næringsliv, og utdanningsinstitusjoner.  For mer informasjon se... Deltagruppen AS.
 • Sosionom - Ortopedisk Avdeling - SEKSJON FOR SENGEPOSTER ORTOPEDI, ULLEVÅL. Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon... Oslo universitetssykehus HF.
 • Rusvernkonsulent, 3-årig engasjement. Hå kommunes administrasjonssenter ligger på Varhaug, ca. 40 minutter med tog fra Stavanger. Kommunen har 18 500 innbyggere, velfungerende skoledrift, full barnehagedekning, gode helsetilbud og gode levekår. I tillegg til et rikt og variert kultur- og idrettstilbud finner man flotte tur-... Hå kommune.
 • Fagarbeider/klubbarbeider. Tønsberg kommune har ca 45.000 innbyggere, ca. 3200 årsverk, 34 virksomheter og 5 fagenheter. Vi er organisert som en 2-nivåmodell med rådmannen som øverste administrative leder.Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett... Tønsberg kommune Ungdomskontoret.
 • Fagkonsulent - veiledning til fosterforeldre - Fosterhjemstjenesten. Barne- og familieetaten har ansvaret for det byomfattende barnevernet og for bolig- og avlastningstiltak for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo. Virksomheten er organisert i tre avdelinger i tillegg til etatsadministrasjonen. Mottaksavdelingen har ansvaret for å tilby barneverntiltak... Oslo kommune, Barne- og familieetaten.
 • Miljøarbeidere EKKO, Shadow og Flipside -fast og vikariat (10-20 % stillinger). Ved enhet for kultur og idrett (EKKO og Shadow fritidsklubber og Flipside skatehall) har vi ledig faste stillinger og ettårige vikariater (med mulighet for fast stilling) som miljøarbeidere. Tiltredelse 1. august 2018. Vi søker deg som er en robust, trygg voksen som ser viktigheten av inkludering,... Farsund kommune.
 • Prosjektmedarbeidar. er leveregelen for oss som jobbar i Time kommune. Me bruker innovasjon for å utvikla og forbetra tenestene i lag med brukarane. Time kommune skal vera ein trygg og framtidsretta kommune for innbyggjarar, tilsette, besøkjande og næringsliv. Time kommune har 18 800 innbyggjarar og ligg midt... Time kommune.
 • Miljøterapeut, miljøarbeider og vikarer.     Sti Omsorg er en nyetablert, privat omsorgsbedrift i Gudbrandsdalen som bistår ungdom og unge voksne til en god start på sitt voksenliv. Vi yter bistand etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester innenfor praktisk bistand i hverdagen, opplæring og habilitering ved å tilby... Sti Omsorg.
 • Klinisk konsulent - Avd. for rus, psykiatri og avhengighet, LAR. Nordlandssykehuset HF har over 4000 medarbeidere med lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Vi har sykehusfunksjoner på lokalt og regionalt nivå. Nordlandssykehuset er også en stor utdanningsinstitusjon for leger, psykologer, sykepleiere, bioingeniører og andre faggrupper i spesialisthelsetjenesten.... Nordlandssykehuset.
 • Sosialkonsulent - NAV Sosial Avklaring/Utredning. Bydel Grünerløkka ligger midt i Oslo sentrum øst og har 57.000 innbyggere. Vi er 1.300 ansatte som forvalter bydelens felles møteplasser og yter tjenester innen helse, sosial og oppvekst. Bydelen har gjennomgått store endringer de siste årene og kan karakteriseres ved: ”Fra slitt til... Oslo kommune, Bydel Grünerløkka.
 • Helse- eller sosialfaglig høgskolestilling innen psyk. helse. Lunner kommune har omlag 9000 innbyggere og ligger på Hadeland, 50 km nord for Oslo sentrum og med kort vei til Gardermoen. Distriktet er med sin natur og sitt vakre kulturlandskap en attraktiv boregion. Basisnæringen er jord- og skogbruk.Kommunens visjon er: Det gode liv lever vi bedre i... Lunner kommune.
 • Sosionom/åpen fagstilling i poliklinikk - Ringerike DPS - Team Ål. Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen... Vestre Viken.
 • Fagutvikler - Psykisk helse og rus. Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner – både på egne og samfunnets vegne. Våre 12 000 medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap... Bærum kommune.
 • Sosionom - Avdeling for rusmedisin, AFR Poliklinikk. Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • Fagkonsulent psykisk helsearbeid - Fagteam psykisk helsearbeid. Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på... Oslo kommune, Bydel Alna.
 • Behandler. Blå Kors Borgestadklinikken tilbyr behandling for rus- og avhengighetsrelatert problematikk. Borgestadklinikken er en del av spesialisthelse-tjenesten og har driftsavtale med Helse Sør-Øst. Kompetansesenter rus - region sør, Borgestadklinikken ( KoRus-Sør) drives på oppdrag fra Helsedirektoratet... Blå Kors Borgestadklinikken.
 • Erfaringskonsulent i Sosiale botjenester - Sosiale botjenester. Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Sosiale botjenester er organisert under Etat for sosiale tjenester i Bergen kommune. Resultatenheten... Bergen kommune.
 • Sosionom, nestleder og fagansvarlig 100 %. Stiftelsen Karmsund ABR Senter er en felles kristelig stiftelse innen rushabilitering som ble etablert i 1991. Vi har hele behandlingskjeden fra stabilisering til behandling, oppfølging, arbeidstrening, videregående skole og ettervern. Vi er til sammen rundt 85 ansatte, og har i dag 7 avdelinger... Stiftelsen Karmsund ABR Senter.
 • Stillingar ledig (samhandlingskoordinator). Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter er ein spesialistinstitusjon innan fysikalsk medisin og rehabilitering. Vi held til i Flekke i Fjaler, omlag 15 mil nord for Bergen. Institusjonen gjev tilbod om rehabilitering av pasientar med behov for ei tverrfagleg og heilskapleg tilnærming i spesialisthelsetenesta.... Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter.
 • Ledig 100 % stilling som Miljøterapeut i Ditt valg - bolig først - Drammen kommune. Drammen 2036 - større, smartere og sunnere Elvebyen Drammen ligger sentralt på Østlandet. Det bor 68 000 mennesker i kommunen, men byen er regionhovedstad for et område med 160 000 innbyggere. Drammen er i vekst, har full barnehagedekning, et variert kultur- og næringsliv og et spennende... Drammen kommune.
 • Miljøterapeut - fast 25 %. Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regionar har som hovudoppgåve å drifte og drive etaten sine institusjonar og familievernkontor. I tillegg har regionane ansvar for fosterheimsrekruttering og oppgåver knytt til adopsjon. Barn, unge og familiane deira skal få riktig hjelp til rett tid... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • Jobbkonsulenter. JOBBKONSULENTER Faste stillinger og vikariater MjøsAnker jobber med kartlegging, karriereutvikling og arbeidsformidling av deltakere med behov for oppfølging og tilrettelegging. Vi søker nå flere jobbkonsulenter i ulike stillingsprosenter til flere av våre tiltak. Arbeidsoppgaver: ... MjøsAnker.
 • Sosionom - Nevroklinikken, Avdeling for kompleks epilepsi - Oslo universitetssykehus HF. Oslo universitetssykehus er Norges største helseforetak med over 22 000 ansatte. Vi har en rekke nasjonale funksjoner innen spesialisert medisin, og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har stor aktivitet innen forskning, utprøvende behandling, opplæring, utdanning og innovasjon... Oslo universitetssykehus HF.
 • Konsulent for funksjonshemmede - Aktivisering og velferdstjenester. Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • Sosionom 100% vikariat. Sunnaas sykehus tilbyr høyspesialisert rehabilitering til mennesker som har værtutsatt for alvorlig sykdom eller skade. Sunnaas er Norges største spesialsykehusinnen fysikalsk medisin og rehabilitering og ett av elleve helseforetak i Helse Sør-Øst.Sunnaas har hovedsakelig regionale, men... Sunnaas sykehus HF.
 • Ruskonsulent i 50% vikariat - Psykisk helsetjeneste og rusomsorg, avd. Rusteam - Porsgrunn kommune. Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling. Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 36.000 innbyggere og er ca.... Porsgrunn kommune.
 • Ønsker du å være med på å videreutvikle tjenestetilbudet på ARA Follo døgn? - Akershus universitetssykehus HF. Akershus universitetssykehus er Norges største akuttsykehus, og lokal- og områdesykehus for nær 10 % av Norges befolkning. Vi har et raskt voksende forskningsmiljø innen medisin og helsefag. ”Menneskelig nær – faglig sterk” er vår visjon. Divisjon psykisk helsevern består... Akershus universitetssykehus HF.