Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

39 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Noruega.

 • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Fana barneverntjeneste har 23 fagstillinger. Tjenesten er organisert i tre avdelinger hvor to avdelinger... Bergen kommune.
 • : Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.) arbeider bl.a. med forebyggende kvinnehelsearbeid. Faglig veiledning av pårørende til rusavhengige er et viktig og prioritert arbeid for sanitetskvinnene. N.K.S Veiledningssenter inngår i et nasjonalt nettverk av fem veiledningssentre. I 2010 åpnet... N.K.S. Veiledningssenter for pårørende t.
 • : Setermoen mottak Setermoen Mottak driver mottak et i Bardu kommune på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet. Mottaket har ordinær avdeling med 150 plasser og Tilrettelagt avdeling med 20 plasser. Vi har ledig stillinger som: Avdelingsleder på TA 100 % stilling, dagtid Arbeidsoppgaver... Setermoen Mottak.
 • : Alstahaug er en kommune med ca. 7500 innbyggere, sentralt beliggende på Helgelandskysten med Sandnessjøen som administrasjonssenter og baseby for oljenæringen på Nordlandssokkelen. Sandnessjøen er også regionsenter for ytre Helgeland med sykehus, videregående skoler, flyplass, hurtigruteanløp,... Alstahaug kommune.
 • : Sola er en mellomstor kommune med rundt 26.000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Vi jobber kontinuerlig... Sola kommune.
 • : Sola er en mellomstor kommune med rundt 26.000 innbyggere, sentralt beliggende på Nord-Jæren - i hjertet av den dynamiske Stavanger-regionen. Kommunen har en betydelig offshoreindustri, internasjonal flyplass og godt utbygde tilbud innen helse og omsorg, skole og kultur. Vi jobber kontinuerlig... Sola kommune.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Skedsmo kommune ligger mellom Oslo og Gardermoen og har ca. 51.000 innbyggere. Korteste reisetid fra Lillestrøm til Oslo er 10 min. med tog. Kommunen er i en sterk utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling står sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.Skedsmo... Skedsmo kommune.
 • : Omtale av arbeidsstaden Grauteknapp bufellesskap består av 6 omsorgsbustader for menneske med utviklingshemming. I tillegg er det ein personalbase. Brukarane som bur der har ulike hjelpebehov, men fellesnemnaren er at dei treng tilrettelegging og bistand ut i frå sine behov til daglege... Bø Kommune.
 • : Omtale av arbeidsstaden Solbakken er eit døgnbemanna bufellesskap og avlastning for barn som ligg i sentrum i Bø kommune. Bufellesskapet består av 5 bustader og ein avlastningsdel. Brukarane som bur her og dei som er på avlastning har ulike hjelpebehov. Og det er eit stort aldersspenn... Bø Kommune.
 • : Barne- og familieetaten har ansvaret for det byomfattende barnevernet og for bolig- og avlastningstiltak for personer med funksjonsnedsettelse i Oslo. Virksomheten er organisert i tre avdelinger i tillegg til etatsadministrasjonen. Mottaksavdelingen har ansvaret for å tilby barneverntiltak... Oslo kommune, Barne- og familieetaten.
 • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Kompetanseenhet for avlastningstjenester er en byomfattende enhet som har 9 kommunale avlastningsboliger.... Bergen kommune.
 • : Sogndal kommune søkjer etter ein erfaringskonsulent/brukarspesialist til prosjektstilling i oppsøkjande samhandlingsteam. Stillinga er eit 100 % engasjement med eitt års varigheit. Teamet gjev oppfølging og behandling til menneske med alvorleg psykisk liding og rusavhenge. Arbeidet består... Sogndal kommune.
 • : Leter du etter en variert og lærerik jobb, da kanskje dette er noe for deg?Grong kommune søker etter:Ved miljøarbeidertjenesten/ bofellesskap for personer med funksjonsnedsettelse har vi følgende stillinger ledig:- 2 x 13,6 %, turnus, arbeid hver 3.helg (st.nr. 25/17)- 26,8%, turnus/natt,... Grong kommune.
 • : Leter du etter en variert og lærerik jobb, da kanskje dette er noe for deg?Miljøarbeider (250% stilling) (st.nr. 24/17)Arbeidstid: Turnus med hvilende natt, kveld og helg.Arbeidsoppgaver: Miljøarbeid i alle dagliglivets aktiviteter (ADL) Ønskede kvalifikasjoner: Helse -og miljøfaglig utdanning... Grong kommune.
 • : Stiftelsen Bergensklinikkene er en selveiende og livssynsnøytral stiftelse for behandling, forebygging og mestring av rusproblemer og avhengighet. Stiftelsen driver også undervisning, kompetanseutvikling og forskning innen vårt fagfelt.   Stiftelsen Bergensklinikkene utøver tverrfaglig... Stiftelsen Bergensklinikkene.
 • : Kirkens Bymisjon Oslo er en diakonal stiftelse med ca. 1300 ansatte og 1800 frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn,... Kirkens Bymisjon Oslo Primærmedisinsk Ve.
 • : Innan tenester til funksjonshemma, «Fjærestad» bufellesskap er det ledig 2 x100% stillingar frå januar 2018.I stillingane inngår miljøterapeutiske oppgåver og praktisk bistand til utviklingshemma. Tenesta har alternativ turnusordning med vaktlengdeopptil 13 timar pr. vakt. Søkjarar... Balestrand kommune.
 • : Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland. Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere. Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver. Les mer på www.helse-stavanger.no... Helse Stavanger HF.
 • : Barne-, ungdoms- og familieetatens (Bufetat) hovedoppgave er å gi brukerne våre hjelp og støtte uansett hvor de bor i Norge. Bufetat har oppgaver innen områdene barnevern, familievern, samlivstiltak, ekteskapssaker, adopsjon, rettferdsvederlag, tilskuddsforvaltning, ungdomsutveksling, ungdomsinformasjon... Barne-, ungdoms- og familieetaten.
 • : Lørenskog kommune skal være en sunn, grønn ogmangfoldig kommune Lørenskog kommune har en sentral beliggenhetmellom Oslo og Lillestrøm. Kommunen er inne i en periode med stor vekst hvorsentrale deler av kommunen fortettes og gjennomgår en urban utvikling. Kommunenhar ca. 38 000 innbyggere... Lørenskog kommune.
 • : Sens er en kompetansebedrift med fokus på å støtte mennesker på vei tilbake til arbeidslivet . Vi samarbeider med NAV og andre virksomheter med et felles mål om å få flest mulig mennesker ut i ordinært arbeid.   (JMO) er et arbeidsrettet oppfølgingstiltak. Målgruppen er arbeidssøkere... Sens AS.
 • : Rælingen Håndballklubb ble stiftet i 1977. Frem til 2002 var det fokus på breddeidrett. Etter dette utviklet vi oss med å inkludere utvikling av elitesatsing på kvinnesiden. Klubben spiller sine kamper i Marikoll- og Sandbekkhallen. Det er politisk vedtatt å bygge en større arena som... Rælingen håndballklubb.
 • : Utdanningsetaten (UDE) i Oslo er Norges største kommunale etat med 88 600 elever og lærlinger og ca. 15 000 ansatte. Årlig brutto driftsbudsjett er ca. 14 mrd. kroner. Utdanningsetaten har det faglige, økonomiske og administrative ansvar for skolene, Aktivitetsskolen, PPT, fag- og voksenopplæringen... Oslo kommune, Utdanningsetaten.
 • : Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4000 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!Aldri har Bodøfolk vært stoltere... Bodø kommune.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Rana kommune er Norges fjerde største kommune. Mellom fjord og fjell finner du alt du kan tenke deg av naturopplevelser - hele året! Polarsirkelbyen Mo i Rana har over 26 000 innbyggere og er kommunikasjonssenter mellom øst og vest, nord og syd. Her møtes europaveier, fly, jernbane og båt.... Rana kommune Avdeling for psykisk helse.
 • : Bydel Vestre Aker ligger vest i Oslo.Bydelen grenser mot Nordmarka og Bærum med kort vei til sentrum. Det bor ca.50 000 innbyggere i dette område. De ansatte er en viktig ressurs for bydelen og vi er opptatt av å rekruttere dyktige medarbeidere og tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø.Arbeidsplassene... Oslo kommune, Bydel Vestre Aker.
 • : Bydel Nordre Aker har rundt 50 000 innbyggere. Bydelen strekker seg fra Badebakken i sør, gjennom Maridalen og Solemskogen i nord, og fra Trondheimsveien i øst til Sognsvannsbekken i vest. Denne utstrekningen gjør Bydel Nordre Aker til den geografisk største bydelen i Oslo. Bydelens visjon... Oslo kommune, Bydel Nordre Aker.
 • : Sosialkurator i barneverntjenestenEnhet Barnevern og ressursteam i Narvik kommune søkersosionom/barnevernspedagog til sosialkuratorstillinger:- 2 x 100 % fast stilling- 1 x 80 % fast stillingSøkere som har minimum 4-åring pedagogisk høgskoleutdanning vil kunne komme i betraktning.Søknadsfrist:... Narvik kommune barneverntjenesten.
 • : Varanger ASVO er en arbeidssamvirkebedrift i Vadsø og vårt mål er å gi mennesker som har en kortvarig eller langvarig begrensning i sine jobbvalg muligheter til å leve et aktivt yrkesliv. Varanger ASVO er tiltaksarrangør for NAV Vadsø ulike arbeidsmarkedstiltak. Bedriften har i dag... VARANGER ASVO AS.
 • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. Psykisk helse Arna/Åsane er en resultatenhet under Etat for Psykisk helse og rustjenester. Enheten har... Bergen kommune.