Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

44 ofertas de trabajo de 'Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio' en Noruega.

 • : Vestre Viken helseforetak leverer sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 500 000 innbyggere i 26 kommuner. Helseforetaket består av Bærum sykehus, Drammen sykehus, Kongsberg sykehus, Ringerike sykehus og Hallingdal sjukestugu. Vi har også et av landets mest komplette tilbud innen... Vestre Viken.
 • : Barnas stasjon er et tilbud til barnefamilier med mist et barn under 8 år, og hvor en eller begge foreldrene har utfordringer i forhold til rus og/eller psykisk helse. Tilbudet gis også til gravide. Barnas Stasjon har fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Vi tar utgangspunkt i barnets... Blå Kors Barnas Stasjon.
 • : Personalhuset Staffing Group er et av Nordens største og ledende rekrutterings- og bemanningsselskaper. Vi tilbyr tjenester innen rekruttering, personalutleie og omstilling. Personalhuset Staffing Group har 40 kontorer, og uansett hvor du møter oss, vil den samme høye kvalitet og entusiasme... Hapro Involve Oslo/Akershus.
 • : Horten kommune - et godt sted å arbeide, bo og leve. Horten er en liten og idyllisk kommune med ca 27.000 innbyggere vakkert beliggende og sentralt plassert på vestsiden av Oslofjorden.Alle som bor i Horten lever nær naturen enten det er i Horten by, Borre, Skoppum, Nykirke eller småbyen... Horten kommune.
 • : Bergen kommune søker motiverte medarbeidere som er kompetente, åpne, pålitelige og samfunnsengasjerte. Kvalitet i tjenestene skapes gjennom godt arbeidsmiljø og mangfold blant ansatte. NAV Ytrebygda er et av åtte NAV-kontor, og vi er lokalisert på Sandsli. Kontoret har felles publikumsmottak,... Bergen kommune.
 • : NAV er Norges arbeids- og velferdsforvaltning med 19 000 medarbeidere. Vi leverer tjenester og stønader til 2,8 millioner mennesker. Gjennom vår innsats skal flere få mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement,... NAV Kongsvinger.
 • : Rett til å bli sett tilbyr individuell oppfølging ogaktiviteter til alle som er identifisert som mulige ofre formenneskehandel.  Informasjonsarbeidrettet mot målgruppen og relevante instanser for å sikre ivaretakelse avrettigheter for mulige ofre er sentralt i arbeidet vårt.   Frivillige... Røde Kors.
 • : Bydel Grünerløkka ligger midt i Oslo sentrum øst og har 57.000 innbyggere. Vi er 1.300 ansatte som forvalter bydelens felles møteplasser og yter tjenester innen helse, sosial og oppvekst. Bydelen har gjennomgått store endringer de siste årene og kan karakteriseres ved: ”Fra slitt til... Oslo kommune, Bydel Grünerløkka.
 • : Fretex-gruppen som eies av Frelsesarmeen, er organisert som et konsern. Fretex skal bidra til at mennesker får og beholder arbeid og bidra til et bedre miljø gjennom blant annet gjenbruk og gjenvinning. Vår visjon er å gi folk grunn til å tro på framtiden. Våre kjerneverdier er åpenhet,... Fretex Jobb og Oppfølging AS.
 • : Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innen somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester. Som ett av landets største helseforetak... Sykehuset Innlandet HF.
 • : Bodø ble kåret til Norges mest attraktive by i 2016. Først og fremst fordi vi er svært offensive, gode på samhandling og fordi vi stadig utvikler nye og smarte løsninger. Våre 4500 medarbeidere får det til å skje og utfører det lille ekstra - hver dag!Aldri har Bodøfolk vært stoltere... Bodø Kommune.
 • : Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus, har over 12.000 tilsette som har som mål å gi best mogleg behandling og pleie til pasientane våre, og rett opplæring til våre pasientar og pårørande. Kvart år behandlar vi over 800.000 pasientar og bidreg i utdanninga av eit par tusen helsearbeidarar.... Helse Bergen.
 • : OPPFØLGINGSENHETEN Frisk er en nasjonal leverandør av tjenester innen arbeidsinkludering og spesialisthelsetjeneste. Våre avdelinger er lokalisert i 8 fylker fra nord til sør. Vår visjon er «Utvikling av mennesket og samfunnet». Oppfølgingsenheten Frisk trenger flere ressurser til... Oppfølgingsenheten Frisk.
 • : Høyanger kommune ligg ved Sognefjorden i Sogn og Fjordane fylke. Kommunen er ein kraft- industri og jordbrukskommune i storslagen natur: Fjell, fjord, vatn, elvar og skog. Kommunen har ca 4300 der ca 2000 bur i tettstaden Høyanger. Det er gode skule- og barnehagetilod, og gode anlegg for... Høyanger kommune.
 • : Fossheim - en bedrift som får mennesker til å lykkes!Fossheim er en arbeidsmarkedsbedrift som legger til rette for menneskelig vekst og utvikling ut fra den enkeltes forutsetning og behov. Fossheim har som visjon å få mennesker til å lykkes, og vi arbeider metodisk og målrettet for at... Fossheim.
 • : Vindafjord kommune har om lag 8800 innbyggjarar: Kommunesenteret ligg om lag 5 mil frå Haugesund. Me har eit variert fritidstilbod og eit mangfaldig kulturliv. Tenestetilbodet er godt utbygd både for born og unge og for eldre. Kommunen ligg strategisk til mellom fjord og fjell med gode høve... Vindafjord kommune.
 • : Enhet Psykisk Helse og Rus består av 6 avdelinger, vi er omlag 80 ansatte.Enheten er en aktiv arbeidsplass med mange spennende fagfelt som er i stor utvikling. Vi har et godt arbeidsmiljø med engasjerte og faglig sterke medarbeidere.Hovedmål til enheten er at den skal bidra til å sikre... Kristiansund kommune.
 • : Kristiansund kommune har ved inngangen til 2018 et betydelig antall bosatte flyktninger som gjennom store deler av 2018 og inn i 2019 vil ha rett til og behov for oppfølging i forhold til språkopplæring, boveiledning, arbeid og utdanning, m.m.Kommunen har ved inngangen til 2018 ca. 100 personer... Kristiansund kommune.
 • : Jobbintro AS er en bedrift som er godkjent tiltaksleverandør til NAV, og beliggende i Horten. Vår hovedoppgave er å tilby tilrettelagte arbeidsplasser, og å bistå personer tilbake i arbeidslivet gjennom arbeidsmarkedstiltak. Jobbintro bistår med kartlegging, tilrettelegging og kvalifisering... JobbIntro as.
 • : Kolvikbakken ungdomsskole er en skole med fire til seks paralleller på trinnet. Skolen er organisert med et godt samarbeid på trinn og i fagseksjoner for å utvikle et stadig bedre læringsmiljø for elevene.100 % fast stilling ledig fra 01.08.18.Miljøterapeuten vil samarbeide tett med det... Ålesund kommune.
 • : Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • : Frå 1. mars har Habiliteringstenesta tre ledige faste stillingar på 65,73% som vakande nattevakt for miljøarbeidarar. Habiliteringstenesta i Bømlo kommune gir tenester til personer med omfattande og langvarige teneste, i all hovudsak personar med utviklingshemming. Me er om lag 16 tilsette... Bømlo kommune.
 • : Arbeidsplassene i Oslo kommune skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Oslo kommune legger vekt på... Oslo kommune, Bydel Alna.
 • : Fønix - Mestring og Utvikling er en bedrift som driver barnevern i Bergensregionen. Fønix - Mestring og Utvikling AS FMU er et datterselskap av Aberia Healthcare. Vi har tiltak i Bergensregionen og ønsker videre vekst i riktig tempo med kvalifisert personale og ledelse. Våre ungdommer... Fønix - Mestring og Utvikling AS.
 • : Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • : Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • : Hapro Jobb og Karriere AS er en av Norges fremste virksomheter innen arbeidsinkludering, og leverer tjenester til privat og offentlig sektor, både i form av arbeidsrettede tiltak, kompetanseheving og andre tjenester til næringslivet. Hapro Involve er et samarbeidsprosjekt mellom Hapro Jobb... Hapro Jobb og Karriere AS.
 • : Ålesund er den største byen mellom Bergen og Trondheim, og regionsenter for Nordvestlandet. Kommunen har knappe 47.000 innbyggere, et variert næringsliv, godt utbygd skoletilbud og kulturliv. Byen viser seg i nasjonal sammenheng frem med sin helt unike jugendstilarkitektur. Ålesund og området... Ålesund kommune.
 • : Østfold fylkeskommune har ca. 2 800 ansatte, fordelt på avdelinger og virksomheter over hele fylket. Fylkeskommunens budsjett for 2017 er i overkant av 3 milliarder kroner. Med disse midlene skal Østfold fylkeskommune videreutvikle det regionale utviklingsarbeidet og sikre viktig tjenesteproduksjon... Skjeberg Folkehøyskole.
 • : Leieboerforeningen er en politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon for leieboere og dekker hele landet. Foreningen yter juridisk bistand til medlemmer og jobber interessepolitisk for å styrke og bedre leieboeres bosituasjon. Foreningen har moderne kontorer sentralt i Oslo og er... Leieboerforeningen.
 • : Eid kommune har om lag 6000 innbyggjarar og ligg midt i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Innanfor ein time finn du ein bu-, arbeids-, og serviceregion med 40.000 - 50.000 menneske. Kommunesenteret Nordfjordeid har alt du treng i eit kompakt og særmerkt tettstadmiljø. Eid er ein veldriven kommune... Eid kommune Helse og omsorg.
 • : Åmot kommune er vertskommune for Forsvaret, Høgskolen i Hedmark og birkebeinerarrangementene, og har tilbud som dekker daglige behov og en del spesialbehov i Sør Østerdalen. Tettstedet Rena er administrasjons-, handels- og servicesenter. Kommunikasjonsmessig ligger Åmot i Østerdalen ca.... Åmot kommune.