Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio

en Español in English auf Deutsch en Français ...

270 ofertas de trabajo encontradas para Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio:

Ver los trabajos organizados por países:

 

en Noruega: Miljøarbeidar, vikariat i 67,5 % st, snarast til 17.06.22, miljøarbeidartenesta. Stillinga har arbeid dag, kveld og kvar 3.helg. Stillinga har ikkje arbeid på natt. Kompetansekrav : Helsefagarbeidar, gjerne med relevant praksis, eller anna relevant bakgrunn. Lønn (rekna ut frå 100% st.): Fagarbeidar: kr 363 700 -- 467 100, avhengig av utdanning og ansiennitet. ...

en Noruega: Sykepleier, vernepleier eller sosionom med relevant erfaring og videreutdanning innen psykisk helse. Org.nr.:959159092 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Vi har ledige 100% engasjement i Psykisk helseteam for sykepleier, vernepleier eller sosionom med relevant erfaring og videreutdanning innen psykisk helse. Har du lyst på nye utfordringer innen psykisk helse i kommunen? Vi ...

en Noruega: Helgestillinger 2x 12-24%. Org. nr: - Stillingsident: 4424121451 Presentasjon av stillingen: Kommunalområdet Livsmestring har ansvar for ulike tjenester innenfor rus, psykisk helse og habilitering. Utlyste stilling er knyttet til «Livsmestring Habilitering Voksne vest». Enheten ledes av enhetsleder og 9 avdelingsledere. Di...

en Suecia: Stödpedagog till gruppbostad och servicebostad för funktionshindrade. Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompeten...

en Noruega: Miljøterapeut i prosjekt stilling 100 %, dagtid. Vi har ledig stilling som: Miljøterapeut i Prosjekt stilling 100 %, dagtid. Hovedoppgaver vil være: Styrke arbeidet med smittevern i forbindelse med Covid-19. Delta i oppfølgingen av beboere med informasjon og praktisk bistand. Prosjektet vil starte snarest og frem til 31...

en Suecia: Stödpedagog till gruppbostad och servicebostad för funktionshindrade. Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompeten...

en Noruega: Fast stilling som miljøterapeut i Sosiale botjenester. Org. nr: - Stillingsident: 4427989943 Presentasjon av stillingen: Sosiale botjenester er organisert under Etat for sosiale tjenester i Bergen kommune. Resultatenheten Sosiale botjenester tilbyr byomfattende booppfølgingstjenester til personer med rusmiddelproblematikk og utfordringer knyttet ...

en Noruega: Miljøterapeut 100 % fast stilling- Sandviksveien bofellesskap. Org. nr: - Stillingsident: 4425657975 Presentasjon av stillingen: Botjenester i Bergenhus og Årstad gir omsorg og oppfølging til mennesker med ulikt funksjonsnivå i bofellesskap, botiltak, samlokaliserte boliger og private hjem. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte får muligheten til å...

en Luxemburgo: Aide Senior (m/f). Are Profil: - Dir schwätzt fléissend Lëtzebuergesch, Däitsch an/oder Franséisch - Dir schafft gären am direkten Kontakt mat den Leit - Dir kännt iech am Haushaltberaich aus an macht des Arbechten mat Freed - Dir kënnt selbständeg schaffen an sid flexibel - Dir hutt eng gudd Präsentatioun an sidd d...

en Noruega: Erfaringsmedarbeider - Ambulerende ROP-team. Org. nr: - Stillingsident: 4423215585 Presentasjon av stillingen: Vil du delta i et unikt prosjekt? Det skal etableres et nytt tverrfaglig team som skal jobbe målrettet inn mot en liten gruppe brukere med ROP-utfordringer. Tjenesten skal bygge på en "Housing-first" metodikk. Brukers innflytelse p...

en Noruega: Miljøterapeut i døgnavdeling, Krise korttid. Org. nr: - Stillingsident: 4423145411 Presentasjon av stillingen: Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ligger i Klostergata, i samme område som de fleste av de øvrige klinikker i St.Olavs Hospital HF. Klinikken har hatt gjennomført en omstillingsprosess i 2020, og består fra 1.mars 202...

en Noruega: Arbeidsleder. Org. nr: - Stillingsident: 4412044980 Presentasjon av stillingen: Nyttig Arbeid søker en dedikert arbeidsleder med utvidet ansvar til Kampen nærmiljøstasjon. Arbeidsleder skal koordinere all drift av nærmiljøstasjonen, gi kundeveiledning, samt følge opp våre deltakere. Stasjonen driftes av Nyt...

en Suecia: Vikarierande biståndshandläggare SoL och LSS. Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm. Kungsholmens stadsdelsförvaltning är en av Stockholms 13 stadsdelsförvaltningar och omfattar de tre öarna Kungsholmen, Lilla Essingen och Stora Essingen.   Inom stads...

en Noruega: Miljøveileder - Virksomhet Hafslundsøy barneskole. Beskrivelse av arbeidssted Hafslundsøy barneskole er en 1.-7. skole med 240 elever og 40 ansatte, og har egen skolefritidsordning. Skolen ligger idyllisk til ved Glomma, ca. 4,5 km fra Sarpsborg sentrum og har store og flotte utearealer som gir muligheter til aktiviteter av ulike slag. Høsten 2...

en Noruega: Barnevernstjenesten søker medarbeidere. Org. nr: - Stillingsident: 4423302341 Presentasjon av stillingen: Inn-Trøndelag barneverntjeneste har fra 01.01.21 til sammen ca 45 ansatte inklusive leder og leder for barnevernvakt i Trøndelag og omegn. Barneverntjenesten omfatter både Inderøy, Snåsa og Steinkjer kommune. Vi er en tjen...

en Noruega: Kontaktperson barneverntjenesten. KONTAKTPERSON I BARNEVERNTJENESTEN HVA ER VIKTIG FOR DEG? I Frogn kommune ønsker vi å videreutvikle et godt oppvekstmiljø for barn og unge. Vi er opptatt av å spørre innbyggerne hva som er viktig for dem, og utvikle og tilpasse vårt tilbud utfra dette. Barneverntjenesten er en del av Enhet...

en Noruega: Miljøterapeut fast stilling ved Reset bufellesskap. Org. nr: - Stillingsident: 4412687343 Presentasjon av stillingen: Det er ledig fast 100 % stilling ved Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt, Reset bufellesskap for menneske med nedsett funksjonsevne. Stillinga er ledig frå 20.09.2021 og inngår i to-delt turnus. I tillegg til formell ko...

en Noruega: Helgestillinger - miljøterapeuter, studenter helse- eller sosialfag. Org. nr: - Stillingsident: 4424323042 Presentasjon av stillingen: Vi søker faglig sterke og engasjerte medarbeidere til vår nyeste avdeling Lindelia, psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger. Tjenesteområdet Psykisk helse og rus, tilrettelagte boliger og akutte tjenester, er et vi...

en Noruega: Medarbeider til Seksjon Tidlig inn- psykisk helse- 1-årig engasjement. Org. nr: - Stillingsident: 4424103156 Presentasjon av stillingen: Tidlig inn er et lavterskeltilbud i avdeling Psykisk helse og avhengighet. Vi holder til i Vektergården på Sørumsand med god togforbindelse til Lillestrøm/Oslo. Seksjonen består av 15 ansatte med ulik fagbakgrunn/kompetanse. Tidl...

en Noruega: Veileder - Blå Kors Steg for Steg Grenland. Blå Kors Steg for Steg Grenland søker veileder Som veileder i Steg for Steg tilrettelegger du for at personer med avhengighetsproblematikk og soningserfaring oppnår fremgang, mestring og livskvalitet. Du bistår den enkelte deltaker med å nå sine mål med fokus på nettverk, fritid, arbeid,...

en Suecia: Biståndshandläggare. Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på...

en Luxemburgo: Aide socio-familiale (m/f). Vos responsabilités : › Assurer les activités d'aide et de soins à domicile › Viser une prise en charge globale du client dans le cadre de sa vie quotidienne › Participer à la démarche de soins en soutenant le client dans son autonomie › Travailler en tant que membre d'une équipe interdiscipli...

en Noruega: Oppfølger i engasjementstilling - Livsmestring lavterskel Drop-in. Org. nr: - Stillingsident: 4423141361 Presentasjon av stillingen: Lavterskel /livsmestring/drop-in i Kristiansand er en kommunedekkende tjeneste som har fått midler fra Statsforvalteren til en 100% stilling i 9 måneder for å styrke tjenesten etter Korona epidemien. Drop-in er et tilbud fo...

en Noruega: Miljøterapeut Krise- og incestsenteret. Vi er en ideell organisasjon med sterkt verdigrunnlag, og tjenesten vi tilbyr på Krise- og incestsenteret bygger på våre 4 verdier: Medmenneskelighet, kvalitet, egenkraft og verdighet. Krisesentertilbudet har særlig kompetanse på å gi beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinne...

en Noruega: Miljøterapeut/veileder i Booppfølgingstjenesten. Org. nr: - Stillingsident: 4425214445 Presentasjon av stillingen: NAV Bergen nord sosialtjeneste har ledig en fast 100% stilling som miljøterapeut/veileder. Stillingen er tjenesteplassert ved NAV-kontorets Booppfølgingstjeneste. NAV Bergen nord sosialtjeneste er en integrert del av NAV B...

en Noruega: Miljøterapeut - Hatleveien bofelleskap. Org. nr: - Stillingsident: 4424387022 Presentasjon av stillingen: Botjenester i Bergenhus og Årstad yter tjenester til beboere i bofellesskap, bo-sameier samt til tjenestemottagere i private hjem. Vi har som målsetting å bidra til at den enkelte får muligheten til å leve og bo selvstendig, og t...

en Noruega: Ruskoordinator - 100% fast stilling. Org.nr.:976663209 Stillingsident: Presentasjon av stillingen : Frå snarast er det ledig nyoppretta 100% fast stilling som ruskoordinator innan helse- og omsorgsetaten i Askvoll kommune. Stillinga er lokalisert til Seksjon Helse og psykiatritenesta. Stillinga inneber arbeid etter 37,5 t/veke. Arbeidsoppgåver: ...

en Noruega: Miljøterapeut 100% vikariat ruskonsulent. Org. nr: 963 989 202 Stillingsident: 4423529101 Presentasjon av stillingen: Eining for miljø- og velferdstenester har ledig 100% vikariat for miljøterapeut i perioden 06.10.21 - 16.08.22. Vikariatet er knytt til avdelinga heimeteneste for psykisk helse og rus. Vikariatet er fordelt på 50...

en Suecia: Behandlingspedagog till missbruksvården. Socialförvaltningen arbetar med socialtjänst och omsorg till medborgare som på grund av olika anledningar behöver stöd och hjälp. Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum. N...

en Noruega: VIKARIAT ARBEIDSLEDER VTA. Vi søker en arbeidsleder i 100 % stilling i vikariat med ca. 10 måneders varighet. Vi kan tilby givende og meningsfylt arbeid med mennesker i et godt og trivelig miljø. Arbeidsoppgaver : Delta i planlegging og daglig drift. Tilrettelegging og praktisk veiledning av arbeidstakere i forbindelse me...

Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · >>