Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Taastuvenergeetika peaspetsialist. Tööülesanded: Taastuvenergeetika pea­spetsialisti peamised tööülesanded on: -taastuvenergeetika arendamisega seotud planeeringute (nii eriplaneeringu kui ka detailplaneeringu), keskkonnamõju strateegiliste hindamiste korraldamine ja protsesside juhtimine; -taastuvenergeetika arendamisega seotud ...

Andmeanalüütik. Tööülesanded: Meie tulevase andmeanalüütikuna oled andmete analüüsimise, töötlemise ja sisestamise ekspert: meie ootustes oled võimeline töötlema infot, oskad välja pakkuda, uuendada ja planeerida vajalike tööriistu probleemide lahendamiseks ja paranduste tegemiseks. Sinu tööülesannete hulka kuuluvad: a...

Halduse vanemspetsialist. Tööülesanded: • Järva Valla omandis oleva kinnisvaraobjektide hooldustegevuse korraldamine, sh objektide hooldusvajaduse määramine; • tehnohooldus- ja remonttööde korraldamine; • elektriauditite läbiviimise korraldamine; • hoonete regulaarse ülevaatuse korraldamine; • hoonetega seo...

Värbaja. Tööülesanded: Personali värbamine ja haldamine. Töölepingute sõlmimine. Personali probleemide lahendamine. Personali sõitude planeerimine. Töö personali andmebaasiga. Omalt poolt pakume: Meie firma pakub omalt poolt: Huvitavat tööd; Karjääri võimalust; Head ja sõbralikku kollektiivi; Stabiilset palk...

Tallinna teenindusbüroo juhtivspetsialist. Tallinna teenindusbüroo juhtivspetsialist Tööülesanded: - maismaasõidukite registreerimiseelse, tehniliste andmete muutumise või ümberehitamise järgse - tehnonõuetele vastavuse kontrollimine; - veesõidukite (väikelaev, alla 12-meetrine laev ja jeti) regsitreerimiseelse tehnonõuetele vastavuse k...

Noorte heaolu spetsialist. Tööülesanded: Noorte heaolu spetsialisti peamised töö ülesanded on järgnevad: - NEET-noorte projekti tegevuste kordineerimine Rõuge vallas; - Seire- ja analüüsitegevuseks vajalike sisendite andmine; - Noortega kontakti loomine ning nende hoidmine; - Koostöö arendamine valla ja maakonna spetsialist...

Värbamisspetsialist. Tööülesanded: Erinevate positsioonide värbamisprojektide haldamine algusest lõpuni; Suhtlemine tütarettevõtete esindajatega värbamise ja valiku osas; Erinevate värbamiskanalite kasutamine sh väljaspool Eestit; Aruandluste koostamine oma pädevuse piires. Omalt poolt pakume: Suurepärast võimalust r...

Personalispetsialist. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda personaalspetsialisti, kelle tööülesanded on: - töövahendusega seotud dokumentatsiooni täitmine ja haldamine; - viisa taotluste asjaajamine, registrites toimetamine ning töövahendusega seotud dokumentatsiooni täitmine ja haldamine - renditöötajaga seonduvad adm...

Ehitusprojektide spetsialist. Tööülesanded: ülesanneteks on ehitisregistris projektide menetluste koordineerimine sh projektide vastavuse nõuetele kontrollimine, ehitusprojektide läbivaatamise korraldamine, ehituslubade taotluste ja ehitusteatiste menetlemine ning ehituslubade vormistamine ehitisregistris. Omalt poolt...

Toiduosakonna peaspetsialist. Kala- ja kalatoodete valdkond / tähtajaline Tööülesanded: Sinu peamiseks ülesandeks on korraldada järelevalvet kala käitlemisel. Tagad järelevalve mõjususe ning tulemuslikkuse – oled kalavaldkonna parim asjatundja ning peamine rakenduspraktika kujundaja, samuti järelevalveametnike toetaja. Om...

Rahvusvahelise koostöö osakonna nõunik. Tööülesanded: Kaitseministeeriumi rahvusvahelise koostöö osakonna nõunikuna on sul võimalus kaasa aidata Eesti kaitse tugevdamisele analüüsides, planeerides, koordineerides ja korraldades kahe- ja mitmepoolset rahvusvahelist kaitsekoostööd. Omalt poolt pakume: PAKUME SULLE võimalust panustada r...

Planeeringute spetsialist. Tööülesanded: Planeeringute spetsialisti peamised teenistusülesanded on: - meetme „Kohalike omavalitsuste võimestamine roheliste investeeringute tegemisel“ eriplaneerimisealase tegevuse korraldamine Märjamaa vallas ning eriplaneeringuga seotud teavitustöö korraldamine ning kodanike nõustamine ...