Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

117 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

 • Müügiassistent. Tööülesanded: Müügipakkumiste koostamine ettevõtetele ja eraisikutele. Aktiivne suhtlus suurettevõtete personalijuhtidega. Ise aktiivselt kontaktide loomine. Omalt poolt pakume: Osa väga põnevast enesearengu maailmast. Heade müügitulemuste korral väga head palka. Võimaluse kasvada...
 • Majahaldur. Tööülesanded: Töö sisuks on tagada hoonete, ruumide ,territooriumi ja sinna juurdekuuluva krundi hooldamine. Jooksvate tööde tegemine: Majahalduri tööülesanneteks on hoida korras tööandja kinnistul asuvad hooned ja territoorium (suvel niitmine, talvel lumekoristus). Töötaja teostab,...
 • Juhiabi. Tööülesanded: Müügi- ja turundustegevuse korraldamine, logistika planeerimine, tellimuste täitmise korraldamine, tellimuste kokkupanemine, muud jooksvad tööülesanded tulenevalt ettevõtte spetsiifikast ja tegevusvaldkonnast, töökoha korrashoid, dokumendihaldus, andmebaasi täiendamine,...
 • Müügispetsialist. Tööülesanded: Uute klientide otsing; töö olemasolevate klientide andmebaasiga; klientide konsulteerimine müüdava toodangu osas; kauba vastuvõtmine ja kontroll; müügiplaani täitmine. Omalt poolt pakume: Huvitavat stabiilset töökohta; väljaõpet kohapeal. Muud nõuded: Hea...
 • Raamatupidaja. Ajutiselt äraoleva töötaja asendamiseks Tööülesanded: Kontserni ühe ettevõtte (Estover OÜ) kogu raamatupidamise teostamine; ostu- ja kuluaruannete kontrollimine; töötasu arvestus; müügireskontraga tegeleva raamatupidaja juhendamine; vajadusel müügilaekumiste ja tasumiste...
 • Personalijuhi assistent. Tööülesanded: Telefonikõnedele vastamine ja töötajatega suhtlemine. Personaliosakonna dokumentatsiooni vormistamine, haldamine ja arhiveerimine (personalikirjad, TL muudatused, ametijuhendid, puhkuste ajakavad, puhkuseavaldused, tööajatabelid, tervisekontrollide otsused, ohutuskaardid,...
 • Kohtu esimehe abi. Tööülesanded: Kohtu esimehe ja kohtudirektori abistamine kohtuasutuse juhi ülesannete täitmisel; kohtu arendustegevuses osalemine; koosolekute ja nõupidamiste protokollimine; ürituste ja koolituste korraldamine; ametnike lähetuste korraldamine. Omalt poolt pakume: Meeldivat kaasaegset...
 • Riigihalduse ja avaliku teenistuse osakonna nõunik. Tööülesanded: Sinu ülesandeks on riigi kui tööandja maine eest heaseismine, personalipoliitika kujundamine selliselt, et riik suudaks leida häid töötajaid ja pööraks tähelepanu töötajate töö tulemuslikkuse hindamisele ning samas ka töötajate pühendumusele ja rahulolule. Oma...
 • Juhiabi. Tööülesanded: telefonile vastamine, suhtlemine raamatupidajaga, ettevõtte dokumentatsiooni haldamine jne Omalt poolt pakume: väljaõpe kohapeal, transpordi kompensatsioon Muud nõuded: kasuks tulevad teadmised loomakasvatusest Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Müügikonsultant. Köögimööbli & liuguste salongis Tööülesanded: Mööbli müük ja mööbli projektide koostamine klientidele, tellimuste vormistamine ja edastamine tootjale. Omalt poolt pakume: Koolitust erinevates mööblitööstustes ja kaupluses kohapeal. Lisatasu vastavalt töötaja panusele....
 • Linnavara osakonna peaspetsialist. Tööülesanded: Põhiülesanneteks on: • lahendada linnavara ekspluatatsiooni ja remondiga ning ehituslike töödega seotud küsimusi, võtta hinnapakkumisi vajalikeks töödeks, valmistada ette lepingud teenuste pakkujatega ja töövõtjatega; • jälgida üürilepingute lepingutingimuste...
 • Laevade järelevalve osakonna juhataja. Tööülesanded: Osakonna juhina on Sinu peamisteks ülesanneteks osakonna töö efektiivne planeerimine ja korraldamine, tööplaani ja eelarve koostamine, meeskonna motiveerimine ja juhtimine, valdkondliku koostöö korraldamine laevaomanike ja välisriikidega. Omalt poolt pakume: Omalt...
 • Sekretär-juhiabi. asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks Tööülesanded: Juhataja assisteerimine; ettevõtte asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine (dokumentide loomine, registreerimine, säilitamine); aruannete koostamine; sissetulevate kõnede haldamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja koostöövalmis...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Igapäevase raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusele. Maksuarvestuse pidamine ja maksudeklaratsioonide koostamine. Statistiliste ja muude aruannete nõuetekohane ja tähtaegne koostamine ning esitamine. Majandusaasta aruannete ettevalmistamine. Suhtlemine klientidega...
 • Sekretär-administraator. Tööülesanded: • Kontori asjaajamise, dokumendiringluse ja infovahetuse korraldamine; • Jooksvate küsimuste operatiivne lahendamine; • Kliendiandmebaaside haldamine; • Telefonisuhtlus ja informatsiooni edastamine; • Ilukliiniku klientide ja külaliste viisakas ja korrektne vastuvõtmine...
 • Logistik-müügiesindaja. Tööülesanded: Uninaks toodete aktiivne müük. Kaubamarsruutide koostamine. Messidel ja teabepäevadel osalemine. Klientide külastamine. Omalt poolt pakume: Firmariided, transpordivahendit. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Logistikajuht. Tööülesanded: Klientide otsimine internetis; klienditeenindus telefoni teel; arvestuse pidamine. Omalt poolt pakume: Karjääri kasvu; sõidukulude hüvitamist, majutust; vajadusel väljaõpet. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Telefonimüügi konsultant. päevases vahetuses Tööülesanded: Toodete ja teenuste müük telefoni teel, tellimuste vormistamine, klientide haldus. Omalt poolt pakume: Head töökohta Tartu kesklinnas; mugavaid tööruume ja kaasaegseid töövahendeid; palju toredaid inimesi, kes on toeks ja abiks; võimalust...
 • Telefonimüügi konsultant. õhtuses vahetuses Tööülesanded: Toodete ja teenuste müük telefoni teel, tellimuste vormistamine, klientide haldus. Omalt poolt pakume: Head töökohta Tartu kesklinnas; mugavaid tööruume ja kaasaegseid töövahendeid; palju toredaid inimesi, kes on toeks ja abiks; võimalus teenida...
 • Kliendihaldur. Valga kauplus Tööülesanded: Müüa Büroomaailma valikus olevaid tooteid äri- ja jaekliendile. Hoolitseda kaupluse kaubavarude ja visuaalse väljanägemise eest. Suurendada kliendibaasi. Omalt poolt pakume: Kindalt põhipalka ja tulemustasu. Uuele töötajale määrame abiks juhendaja....
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Erinevate väikeettevõtete kogu raamatupidamisarvestuse teostamine (algdokumentide sisestamine, dokumentide koostamine, pangatehingute teostamine, palgaarvestus, statistikaaruannete koostamine, maksudeklaratsioonide koostamine, aastaaruande koostamine). Omalt poolt pakume:...
 • Müügikonsultant. Tööülesanded: Aktiivne koolituste müük telefoni teel; müügieesmärkide täitmine; kliendisuhete loomine ja arendamine; kliendivajaduste väljaselgitamine; pakkumiste ja turundusinfo edastamine klientidele; töö analüüsimine. Omalt poolt pakume: Tegusat ja toetavat meeskonda; suhtlemisoskuse...
 • Assistent. Tööülesanded: Sinu tööülesandeks on: • juhi tööpäeva planeerimine; • asjaajamise korraldamine ja dokumentatsiooni koostamine; • suhtlemine klientidega (nii otse, kui telefoni ja meili teel); • koosolekute ja konverentside korraldamine; • juhi abistamine erinevates jooksvates...
 • Müügispetsialist. majandustarkvara Tööülesanded: Majandustarkvara aktiivne müük, müügi organiseerimine ja koordineerimine. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, väljaõppevõimalust, arenguvõimalusi, tulemustasu, kaugtöö ja kodutöö võimalust, võimalust töötada õppimise kõrvalt. Muud...
 • Inspektor. tähtajaline asendamine kuni ametniku ametikohale naasmiseni Tööülesanded: • Järelevalve isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse alal • väärtegude kohtuväline menetlemine • nõustamine. Omalt poolt pakume: • Huvitavat ja perspektiivikat tööd; • võimalust...
 • Müügiassistent. Tööülesanded: Põllumajandusmasinate varuosade müük; klientide teenindamine; kaubaarvete sisestamine; müügiarvete koostamine; müügisaali eest hoolitsemine; töö arvutiga ja kassaga. Omalt poolt pakume: Huvitavat tööd, sõbralikku ja toetavat töökollektiivi, erinevaid ettevõttesiseseid...
 • Maakasutuspoliitika osakonna otsetoetuste büroo peaspetsialist. Tööülesanded: Otsetoetuste büroo peaspetsialisti põhiülesanneteks on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika nõuetele vastavuse süsteemi rakendamise koordineerimine ning eelarveperioodil 2021-2027 otsetoetuste ja põllumajanduskeskkonnatoetuste tingimuslikkuse süsteemi väljatöötamine...
 • Korteriühistu haldur. Tööülesanded: - korterelamute haldus- ja hooldustööde korraldamine; - kliendisuhete hoidmine ja arendamine; - hallatavate objektide perioodilise hooldusülevaate korraldamine; - avarii, hooldus- ja remonttööde korraldamine Omalt poolt pakume: - konkurentsivõimelist töötasu; - rõõmsameelseid...
 • Heakorratööde objektijuht. Tööülesanded: Heakorratööde korraldamine Paikuse osavalla ja Pärnu linna kesklinna parkides. Vajalike tööde planeerimine, töötajate juhendamine, vajadusel tööprotsessides osalemine, kiirete probleemide lahendamine ja muud vajalikud tööd heakorra tagamiseks. Omalt poolt pakume:...
 • Välissuhete osakonna nõunik. Tööülesanded: Välissuhete osakonna ülesanne on aidata kaasa Riigikogu ja kantselei välissuhete arendamisele ning koostööle ja infovahetusele välisriikide parlamentide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning välisriikide diplomaatiliste esindustega Eestis. Nõuniku tööülesandeks...
 • Kinnisvaramaakler. maakleritöö Tööülesanded: Klientide leidmine, andmebaasi loomine, ostjate ja müüjate kokkuviimine, kinnisvara müümine ja turundamine, notaris käimine Omalt poolt pakume: • Piiramatu sissetulek – hea tahte juures on võimalik esimestel kuudel teenida juba mitmeid tuhandeid...
 • Välissuhete osakonna konsultant. Tööülesanded: Välissuhete osakonna ülesanne on aidata kaasa Riigikogu ja kantselei välissuhete arendamisele ning koostööle ja infovahetusele välisriikide parlamentide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ning välisriikide diplomaatiliste esindustega Eestis. Konsultandi tööülesandeks...
Más resultados: 1 · > · 3 · >>