Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

241 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

 • Nõunik. Tööülesanded: Sinu igapäevatööks on: pensionide tervikvaate teenuse sisustamine ja arendamine; pensionäridele ja puudega inimestele mõeldud soodustuste ühtlustamine; puudega inimestele parkimiskaartide ühtse süsteemi loomine. Omalt poolt pakume: Sulle võimalust panustada pensionisüsteemi...
 • Kliendihaldur. Valga Tööülesanded: Kirjatarvete ja lisanduvate teenuste aktiivmüük; uute klientide leidmine, müügilepingute sõlmimine; tellimuste vastuvõtmine ja sisestamine; kliendihaldustarkvara kasutamine, sündmuste täitmine; pakkumiste tegemine; kliendivisiidid; klientide võlgnevuste jälgimine;...
 • Kaubatundja/klienditeenindaja. Tööülesanded: Tehnikakaupade aktiivne müük, arvutitöö kaupade laoarvestuses, e-poe süsteemi arenduseks vajalik andmetöötlus, kaubatutvustus otse kliendile või internetis, klienditeenindus ja müük koos sellega kaasnevate müügile kaasaaitavate tegevustega. Omalt poolt pakume:...
 • Maaelupoliitika ja analüüsi osakonna majandus- ja keskkonnaanalüüsi büroo peaspetsialist. ajutiselt äraoleva ametniku asendaja Tööülesanded: • Põllumajanduse, toiduainetööstuse ja maaelu kohta majandusanalüüside koostamine ning vajadusel presenteerimine; • erinevate maaelu, põllumajanduse, toiduainetööstuse ning põllumajandussaaduste hindade kohaste uuringute...
 • Spetsialist. Töövõimetoetuse EL koordinatsioonireeglid Tööülesanded: Töövõimetoetuse spetsialist võtab vastu ja vaatab läbi laekunud Euroopa Liidu koordinatsioonireeglite rakendamisega seotud töövõimetoetuse taotlused, kontrollib taotlustes esitatud andmeid, taotleb vajadusel täiendavate...
 • Tehniline sekretär/juhiabi. Tööülesanded: tehnikakaupade dokumentide ja aruandluse sisestamine laoprogrammi, kaupade tellimuste koordineerimine, veebtellimuskeskuse töö organiseerimine, firma dokumentatsiooni ja andmebaaside korrashoid, lao- või müügidokumentide ja/või pakkumiste ettevalmistamine ja koostamine,...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Ettevõtte sisene asjaajamine ja dokumendihaldus, raamatupidamisdokumentide sisestamine. Muud nõuded: Ametikohal töötamiseks on vajalik dokumentide arhiveerimise ja arhiivi hooldamise oskus Kodus töötamise võimalus: Jah
 • Müügiesindaja- autojuht. Tööülesanded: Toidukaupade laialivedu üle Eesti Uute müügivõimaluste leidmine Aruannete koostamine Olemasolevate klientidega suhtlemine ja koostöö tagamine Omalt poolt pakume: Väljaõpet Vajadusel elamispinda töökoha lähedal. Meeldivat töökeskkonda ja kolleege Muud nõuded:...
 • Telefonimüügi konsultant. Paides Tööülesanded: Toodete ja teenuste müük telefoni teel, tellimuste vormistamine, klientide haldus. Omalt poolt pakume: Väljaõpet, head töökohta Paide kesklinnas; mugavaid tööruume ja kaasaegseid töövahendeid; palju toredaid inimesi, kes on toeks ja abiks; võimalust...
 • Müügisekretär. Tööülesanded: Arvete esitamine klientidele; hinnapakkumiste koostamine; klientide külastamine ja nõustamine; aruandluste koostamine; e-poe ja FB lehe haldamine; tellimuste haldamine ning kokkupanek. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast tööd; sõbralikku töökollektiivi; stabiilsust...
 • Töövahenduskonsultant. Tööülesanded: Töövahenduskonsultant nõustab tööd otsivaid inimesi, motiveerib ja juhendab neid tööotsingutel ning vahendab tööpakkumisi. Lisaks korraldab tööle saamiseks vajalike tööturuteenuste ja - toetuste ning muu abi osutamist. Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades...
 • TEHNILINE SEKRETÄR. Tööülesanded: -Tellimuste administratiiv-tehniline haldus ERP andmebaasis, mis hõlmab spetsifikatsioonis kirjeldatud materjalide ja tööaegade süsteemsest sisestamist artiklite loomist ja tootmistellimuste koostamist; - Projektimeeskonna toetamist tehnilises asjaajamises; - Ettevõttesisese...
 • Piletisüsteemi peaspetsialist. Piletisüsteemi peaspetsialist Tööülesanded: • Ühistranspordi sõitude, piletitulu ja –tulemi andmete kogumine, analüüs ja aruandlus; • Tallinna piletimüügisüsteemi andmekogu vastutava töötleja ülesannete täitmine, süsteemis sisalduvate algandmete ja statistiliste väljundite...
 • Asendussekretär. Tööülesanded: Manpower teeb koostööd erinevate rahvusvaheliste ettevõtetega, pakkudes asendussekretäride teenust. Meie jaoks on väga oluline viia kokku meie kliendid parimate töötajatega. Kui Sulle meeldib suhelda inimestega, Sinu ajagraafik on paindlik, oled kiire õppija, proaktiivne,...
 • Digikommunikatsiooni spetsialist. Tööülesanded: Digikommunikatsiooni spetsialisti töökoht asub avalike suhete osakonnas. Avalike suhete osakond kavandab ja viib ellu ministeeriumi kommunikatsioonitegevusi, mis toetavad Eesti välispoliitika eesmärkide saavutamist. Osakonna ülesannete hulka kuulub igapäevane meediasuhtlus,...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Igapäevase raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusele. Maksuarvestuse pidamine ja maksudeklaratsioonide koostamine. Statistiliste ja muude aruannete nõuetekohane ja tähtaegne koostamine ning esitamine. Majandusaasta aruannete ettevalmistamine. Suhtlemine klientidega...
 • Spetsialist. Finants- ja majandusosakonna spetsialist Tööülesanded: Spetsialisti põhiülesanded on menetleda vangla soetustaotlusi, korraldada väikeoste ning tagada ostude tegemine seda tegevust reguleerivate õigusaktide põhjal. Omalt poolt pakume: • töötasu 900 eurot kuus • 35 päeva...
 • Personaliassistent. Tööülesanded: Tegemist on suure tootmisega, kus ülesanneteks on töötajate registreeringud erinevatesse programmidesse, tööriiete tellimine ja haldus. Olmeprobleemide lahendamine ning büroohalduse asendamine/abistamine. Hea, kui on reklaami ja kujunduse peale silma või huvi, et aidata...
 • arenguspetsialist. Tööülesanded: Valla arengut suunavate dokumentide koostamine ja uuendamise koordineerimine. Toetuse saamise võimaluste leidmine. Projektitaotluste koostamine. Projektide juhtimine, läbiviimine ja aruandluse esitamise korraldamine. Hangete korraldamine. Valdkondlike õigusaktide eelnõude...
 • Müügikonsultant. Kesk-Eesti piirkonda Tööülesanded: Aktiivne müük, klientide konsulteerimine, nõustamine; kliendisuhete hoidmine ja arendamine, tellimuste vormistamine ja edastamine, toodete müük ja tutvustamine (demonstratsioon), uute klientide leidmine ning nende korrektne teenindamine. Omalt...
 • Arengutoetuste osakonna peaspetsialist. määratud ajaks Tööülesanded: Otsime oma toredasse ja töökasse meeskonda spetsialisti, kelle põhiülesandeks on maaelu arengu, kalanduse ja riiklike toetuste taotlustega kaasnevate haldus- ja kohapealsete kontrollide läbiviimine. Töö sisuks on toetus- ja maksetaotluste ülevaatamine...
 • SALES REPRESENTATIVE. Work tasks: As a sales representative, you`ll be out and about visiting our customers, wherever they`re busy working, to find out how we can help them. Ours is a model of professional consultative selling and it`s really hands-on job. It means rolling up your sleeves to demonstrate some of...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Ettevõtte igapäevase raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusele / IFRS; Maksuarvestus, maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine; Statistiliste ja muude aruannete nõuetekohane ja tähtaegne koostamine ning esitamine; Müügiarvete esitamine ja klientide makseajaloo...
 • Konsultant. Tööülesanded: - Teenindada ja aidata kliente orienteeruda raamide laias valikus; - aidata professionaalselt valida sobivaim raam arvestades nägemise eripära; - aidata optometristi klientide teenindamisel ja valminud tellimuse väljastamisel Omalt poolt pakume: - Omatöötaja soodustused;...
 • Müügiesindaja / kliendihaldur. Tööülesanded: Inkassoteenuste aktiivne müük uutele klientidele ning olemasolevate klientide haldamine; potentsiaalsetele klientidele teenuse tutvustamine; lepingute sõlmimine, aruandlus. Uute nõuete töösse-vormistamine, klientidele aruandluse esitamine. Omalt poolt pakume: Motiveerivat...
 • Maanteeameti eksamikeskuse Tallinna eksamineerija. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda eksamiosakonna eksamikeskuse Tallinna eksamineerijat, kelle põhiülesanneteks on ameti põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine liiklusteooria- ja sõidueksamite läbiviimisel, hindamisel ja juhtimisõiguse andmisel ning juhtimisõigusega, eksamineerimisega...
 • Müügiesindaja. Metsamaakler Tööülesanded: Uute klientidega suhtlemine; aktiivne töö telefonitsi; ostutehingute vormistamine; ostuprotsessi läbiviimine; kliendibaasi haldus; dokumentatsiooni koostamine. Omalt poolt pakume: Arenevat töökeskkonda, noort kollektiivi ning võimalust tublide tulemuste...
 • Kontoritöötaja. Tööülesanded: Meilidele ja telefonile vastamine, info edastamine; kaadridokumentide ja personaliarvestusega seonduv; dokumentide vormistamine; saatedokumentide töötlemine; aruandluse koostamine ja edastamine; müügiarvete koostamine. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd; toetavat...
 • Sekretär-assistent. Tööülesanded: Juhi abistamine, telefonidele vastamine, dokumendisüsteemide täitmine ja korrashoid, tellimuste sisestamine ja kaupade tellimine, kontori korrashoid. Omalt poolt pakume: Kontoritöö IT-ga tegelevas moodsas maailmas. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Struktuurivahendite büroo peaspetsialist. Tööülesanded: Peaspetsialisti ülesandeks on EL struktuuritoetuste raames vajaliku seire, hindamiste ja riskide hindamise korraldamine. Sealhulgas: • korraldab seirekomisjoniga seotud asjaajamist ja valmistab ette koosolekuid; • korraldab keskkonna meetmete valdkondliku komisjoni tööd;...
 • 3D spetsialist (geoinformaatik). Tööülesanded: Osaleda 3D valdkonna arengut ja toimimist tagavates tegevustes, projektides ja riigihangetes nii juhtivas kui ka meeskonnaliikme rollis; töötada välja digitaalne uuenev linnamudel; kontrollida 3D lahenduste teostuse kvaliteeti ja lepingute täitmist, vastutada tehniliste...
 • Kinnisvaramaakler. Maakleri abi Tööülesanded: Kliendi suhete hoidmine ja uute loomine; klientide nõustamine kinnisvaratehingutes; lepingute ettevalmistamine, sõlmimine ning tehingute läbiviimine; kinnisvaraturu jälgimine ja analüüsimine. Omalt poolt pakume: Paindlikku töögraafikut; sõbralikku...
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · >>