Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

117 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Página: 2

 • Laenuhaldur. Tööülesanded: Igapäevaselt tegeleb laenuhaldur asjaliku ja sõbraliku klientide nõustamisega telefoni ja e-maili teel. Samuti kliendiportfelli haldamise ning vastava aruandlusega. Omalt poolt pakume: Häid eneseteostus- ja arenguvõimalusi, kiirelt arenevat rahvusvahelist töökeskkonda,...
 • Raamatupidamise kursuste õppejõud. Tööülesanded: Pakume tööd raamatupidamise kursuste õpetajale. Kursuste programm on välja töötatud 10 aasta jooksul. Uuelt õpetajalt ootame õppemetoodika ülevõtmist ja selle järgimist. Ettepanekud programmi muutmiseks kooskõlastatakse kooli juhtkonnaga. Omalt poolt pakume:...
 • Halduri assistent. Tööülesanded: TF Banki halduri assistendiks sobib inimene, kes on särasilmne ja ambitsioonikas meeskonnamängija, kes hindab täpsust ja korrektsust. Igapäevaselt tegeleb halduriassistent laenuhaldurite abistamise, andmete sisestamise ja klientide nõustamisega telefoni ja e-maili teel....
 • Müügispetsialist. Tööülesanded: F2F ehk otsemüük on müügisuund, kus müügiinimene pöördub kliendi poole, et suhelda silmast silma. Otsemüügimeeskonna ülesandeks on leida sobilik lahendus uuele kliendile ning nõustada olemasolevaid. Suur eelis antud töö juures on ka mitmekesisus. Müügiinimestel...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Töö ostu- ja müügireskontros, kuluaruannete koostamine ja sisestamine Standart Book programmi, palga arvestus, kliendiga suhtlemine. Omalt poolt pakume: Rõõmsaid töökaaslasi, meeldivat töökeskkonda ja konkurentsivõimelist töötasu, töögraafik 9 - 18, lõuna...
 • Müügiesindaja. ilusalongide mänedžer Tööülesanded: Pakume teile ääretult moodsat tööd, millest olete alati unistanud. Otsime ilusalongide mänedžeri. Kui huvitute moest ja uutest ilutoodetest, olete mobiilne ja hea suhtleja, siis see töö on just teile! Töö olemasoleva kliendibaasiga; uute...
 • Viru büroo peaspetsialist (määratud ajaks). Tööülesanded: Peaspetsialisti tööks on taotlejatelt laekuvate toetustaotluste ja registriavalduste vastuvõtmine, dokumentide registreerimine ning sisestamine programmidesse, esitatud investeeringumeetmete toetustaotluste hindamine, analüüsimine, kuludokumentide menetlemine, taotlejatega...
 • Peaspetsialist. Tööülesanded: SINU ÜLESANDEKS on ohvriks langenud inimeste nõustamine, juhtumikorraldamine ja võrgustikutöö ning ennetustegevused, et taastada nende toimetulekuvõime, vähendada korduvohvristamist ning suurendada heaolu. Töötad tihedas kontaktis ning eestvedavas rollis politsei,...
 • Keskkonnakorralduse spetsialist. ajutiselt eemal viibiva spetsialisti asendaja Tööülesanded: Spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on KMH ja KSH eelhinnangute, programmide, väljatöötamise kavatsuste ning aruannete läbivaatamine. Samuti Keskkonnaameti kohustuseks olevate KMH-de ja KSH-de menetlustoimingute (sh...
 • Konsultant. Tööülesanded: • Tarbijate suuline ja kirjalik nõustamine; • Kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste koostamine; • Tarbijavaidluste komisjoni menetlusdokumentide ettevalmistamine; • Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaadi tehniline teenindamine ja asjaajamise...
 • Nõunik. Isikuandmete kaitse valdkond Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on: • õiguspoliitiliste otsuste ettevalmistamine isikuandmete kaitse valdkonnas, sh vastavate Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamises ja nende rakendamises osalemine • osalemine õigusloomealastes...
 • Peaspetsialist. Põlvamaa-Võrumaa büroos Tööülesanded: Peaspetsialisti tööks on taotlejatelt laekuvate toetustaotluste ja registriavalduste vastuvõtmine, dokumentide registreerimine ning sisestamine programmidesse, esitatud investeeringumeetmete toetustaotluste hindamine, analüüsimine, kuludokumentide...
 • Vastuvõtusekretär. Tööülesanded: - Kodanike vastuvõtmine ja teenindamine; - infoliikumise ja kirjavahetuse korraldamine ning dokumentide registreerimine; - elukohateadete registreerimine ja menetlemine; - sündide ja surmade menetlemine; - tõendite ja väljavõtete väljastamine; - kontori korrashoiu ja...
 • Müügikonsultant. Pärnu H&Mi Tööülesanded: Kas oled valmis kliendile orienteeritud ja tegevustest tulvil karjääriks meie ettevõtte südames? Leia oma koht kiirelt muutuvas globaalses moekeskkonnas, kus just Sina lood parima ostlemiskogemuse suurepärase klienditeeninduse näol. Omalt poolt pakume:...
 • Keskkonnatasubüroo peaspetsialist. ajutiselt eemal viibiva spetsialisti asendaja Tööülesanded: Peaspetsialisti põhiülesanneteks on tagada Keskkonnaametis tervikuna vee erikasutusõiguse tasu, veesaastetasu, välisõhu saastetasu, maavara kaevandamisõiguse tasu ning nendega seotud seadusandlike kohustuste täitmine ühtsetel...
 • Kindlustusnõustaja. Tööülesanded: Kliendi otsimine, tema kindlustushuvi ja -vajaduste välja selgitamine, sobiva kindlustuskaitse valik ja poliiside vahendamine. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja heade teenimisvõimalustega tööd. Muud nõuded: Vajalik optimistlik meelelaad, hea suhtlemisoskus ja pingetaluvus...
 • Nõunik. Konkurentsiõiguse valdkond Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on: • õiguspoliitiliste otsuste ettevalmistamine konkurentsiõiguse valdkonnas, sh vastavate Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktide väljatöötamises ja nende rakendamises osalemine • osalemine õigusloomealastes töö-...
 • Bürootöötaja. Tööülesanded: Arvete koostamine, kuuaruannete koostamine, teenuste/kaupade müük, vajadusel parkimise perioodikaartide ja piletite müük, muud jooksvad ülesanded. Tegemist on uue loodava töökohaga. Muud nõuded: Vajalik eelnev töökogemus väikekontoris, kus tuleb teha erinevaid...
 • Müügikonsultant-klienditeenindaja. Valga kauplus Tööülesanded: Aktiivne müük; klientidega suhtlemine; klientide sõbralik teenindamine; klientide vajaduste väljaselgitamine ja nõustamine; kaupade vastuvõtt ja väljapanek; kaupluse korrashoid; töö arvutiga ja kassaga. Omalt poolt pakume: Arenguvõimalusi; fikseeritud...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Palgaarvestus, aruandluse koostamine, arveldamine tarnijate ja tellijatega. Omalt poolt pakume: Väljaõpet kohapeal, kodus töötamist. Muud nõuded: Ausus, oskus töötada iseseisvalt, õpihuvi. Kasuks tuleb juhilubade olemasolu, 1C ja Merit Aktiva tarkvara tundmine...
 • Sisekontrolör. Tööülesanded: Sisekontrolöri eesmärk on Viimsi vallavalitsuse sisekontrolli süsteemi ja avaliku teenistuse eetika tugevdamine sisekontrolli ja teenistusliku järelevalve alase tegevuse korraldamise kaudu. Lisaks sellele on tema ülesandeks suurendada kindlustunnet, et vallavalitsuses...
 • Personalijuht-juhatuse assistent. Tööülesanded: • personalidokumentide koostamine ja haldamine, personaliarvestuse pidamine; • lepingute koostamine; • personalivajaduse analüüsimine, planeerimine, värbamise ja valiku korraldamine; • personalitöö valdkonna arendamine; • puhkuste ajakava koostamine; • tööjõukulude...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Raamatupidamisprogrammi 1C juurutamine; andmete sisestamine ja töötlemine. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta; huvitavat tööd ja positiivset tööõhkkonda. Muud nõuded: Vajalik eelnev töökogemus raamatupidamisprogrammidega 1C; ausus, täpsus, korrektsus...
 • Kinnisvaramaakler, maakleri abi. Tööülesanded: Kinnisvaraobjektide tehingute vahendamine, võimalik spetsialiseerumine üüri või ostu-müügitehingutele. Kliendikontaktide otsimine, müügitöö uute objektide leidmiseks, suhtlemine klientidega ja nende soovide ning võimaluste väljaselgitamine. Uute objektide otsimine....
 • Assistent. Tööülesanded: Töö kirjeldus: • maakleri abistamine tema igapäevatöös; • dokumentatsiooni ning kliendiandmebaasi korrashoid ja haldamine, lepingute ettevalmistamine; • info ja andmete töötlus; • aktiivne suhtlemine klientidega telefoni ning meili teel. Omalt poolt pakume:...
 • Teadusosakonna peaekspert. Tööülesanded: Sinu peamised tööülesanded on Eesti teadus- ja arenduspoliitika seisukohtade väljatöötamine ja Eesti osalemise koordineerimine rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuse alases koostöös; Eesti esindamine EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi ning Euroopa...
 • Müügiesindaja. Lääne-Virumaa Tööülesanded: Uute klientide hõivamine ja klientide teenindamine. Omalt poolt pakume: Tulemustasu ja kaugtöö võimalus (töö ei toimu kontoris vaid oma kodus ja klientide juures). Muud nõuded: Kasuks tuleb isikliku auto olemasolu Kodus töötamise võimalus:...
 • Ostu-müügijuhi abi/ logistik. Tööülesanded: Laevavaruosade otsing, sisseost, müük ja transpordi organiseerimine laevadele. Ostu- müügijuhi abistamine. Omalt poolt pakume: Huvitav, perspektiivikas töö laevade varustamise valdkonnas. Progressiivne töötasu, mis sõltub töötulemustest. Karjääri edendamise...
 • Müügikonsultant. Paide kauplus Tööülesanded: Mööbli müük ja mööbli projektide koostamine klientidele, tellimuste vormistamine ja edastamine tootjale. Omalt poolt pakume: Koolitust erinevates mööblitööstustes ja kaupluses kohapeal. Lisatasu vastavalt töötaja panusele. Väikest ja mõnusat...
 • Juhiabi. Tööülesanded: Linnavalitsuse tegevuse nõuetekohane dokumenteerimine, dokumentide haldamine, teabe vahendamine, personalitöö juhtimine. (täpsemad tööülesanded kirjeldatud ametijuhendis http://www.loksalinn.ee/documents/1430624/2160218/juhiabi.pdf/2a52e1ee-923e-47ca-acde-eb5ee2bbd567)....
 • Assistent. Trofee Jahimaja Tööülesanded: Kirjadele vastamine ja klientidega suhtlemine, maja eest hoolitsemine, kodutunde loomine. Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalusi ettevõttes; vajadusel elamispinda. Muud nõuded: Sobiv kandidaat on stabiilne ja analüütilise mõtlemisega. Kandideerima...
 • Teabejuhtimise peaspetsialist. põhi- ja asenduskoht Tööülesanded: Teabejuhtimiskeskuse eesmärk on rikkumiste ennetamiseks ja tõhusaks avastamiseks järelevalveliste riskide hindamine, riskiga seotud objektide kindlakstegemine, riskiinfoga seotud analüüside läbiviimine ning vajaliku riskiteabe haldamine. Sinu...
Más resultados: << · 2 · > · >>