Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

246 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Página: 2

 • Müügikonsultant. Kesk-Eesti piirkonda Tööülesanded: Aktiivne müük, klientide konsulteerimine, nõustamine; kliendisuhete hoidmine ja arendamine, tellimuste vormistamine ja edastamine, toodete müük ja tutvustamine (demonstratsioon), uute klientide leidmine ning nende korrektne teenindamine. Omalt...
 • Arengutoetuste osakonna peaspetsialist. määratud ajaks Tööülesanded: Otsime oma toredasse ja töökasse meeskonda spetsialisti, kelle põhiülesandeks on maaelu arengu, kalanduse ja riiklike toetuste taotlustega kaasnevate haldus- ja kohapealsete kontrollide läbiviimine. Töö sisuks on toetus- ja maksetaotluste ülevaatamine...
 • arenguspetsialist. Tööülesanded: Valla arengut suunavate dokumentide koostamine ja uuendamise koordineerimine. Toetuse saamise võimaluste leidmine. Projektitaotluste koostamine. Projektide juhtimine, läbiviimine ja aruandluse esitamise korraldamine. Hangete korraldamine. Valdkondlike õigusaktide eelnõude...
 • SALES REPRESENTATIVE. Work tasks: As a sales representative, you`ll be out and about visiting our customers, wherever they`re busy working, to find out how we can help them. Ours is a model of professional consultative selling and it`s really hands-on job. It means rolling up your sleeves to demonstrate some of...
 • Müügiesindaja. Metsamaakler Tööülesanded: Uute klientidega suhtlemine; aktiivne töö telefonitsi; ostutehingute vormistamine; ostuprotsessi läbiviimine; kliendibaasi haldus; dokumentatsiooni koostamine. Omalt poolt pakume: Arenevat töökeskkonda, noort kollektiivi ning võimalust tublide tulemuste...
 • Müügiesindaja / kliendihaldur. Tööülesanded: Inkassoteenuste aktiivne müük uutele klientidele ning olemasolevate klientide haldamine; potentsiaalsetele klientidele teenuse tutvustamine; lepingute sõlmimine, aruandlus. Uute nõuete töösse-vormistamine, klientidele aruandluse esitamine. Omalt poolt pakume: Motiveerivat...
 • Konsultant. Tööülesanded: - Teenindada ja aidata kliente orienteeruda raamide laias valikus; - aidata professionaalselt valida sobivaim raam arvestades nägemise eripära; - aidata optometristi klientide teenindamisel ja valminud tellimuse väljastamisel Omalt poolt pakume: - Omatöötaja soodustused;...
 • Maanteeameti eksamikeskuse Tallinna eksamineerija. Tööülesanded: Otsime oma meeskonda eksamiosakonna eksamikeskuse Tallinna eksamineerijat, kelle põhiülesanneteks on ameti põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine liiklusteooria- ja sõidueksamite läbiviimisel, hindamisel ja juhtimisõiguse andmisel ning juhtimisõigusega, eksamineerimisega...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Ettevõtte igapäevase raamatupidamise korraldamine vastavalt seadusele / IFRS; Maksuarvestus, maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine; Statistiliste ja muude aruannete nõuetekohane ja tähtaegne koostamine ning esitamine; Müügiarvete esitamine ja klientide makseajaloo...
 • Kontoritöötaja. Tööülesanded: Meilidele ja telefonile vastamine, info edastamine; kaadridokumentide ja personaliarvestusega seonduv; dokumentide vormistamine; saatedokumentide töötlemine; aruandluse koostamine ja edastamine; müügiarvete koostamine. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd; toetavat...
 • Struktuurivahendite büroo peaspetsialist. Tööülesanded: Peaspetsialisti ülesandeks on EL struktuuritoetuste raames vajaliku seire, hindamiste ja riskide hindamise korraldamine. Sealhulgas: • korraldab seirekomisjoniga seotud asjaajamist ja valmistab ette koosolekuid; • korraldab keskkonna meetmete valdkondliku komisjoni tööd;...
 • Sekretär-assistent. Tööülesanded: Juhi abistamine, telefonidele vastamine, dokumendisüsteemide täitmine ja korrashoid, tellimuste sisestamine ja kaupade tellimine, kontori korrashoid. Omalt poolt pakume: Kontoritöö IT-ga tegelevas moodsas maailmas. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Kliendihaldur. Tööülesanded: Tervisetoodete telefonimüük, aktiivne kliendisuhete loomine ja hoidmine, klienditeenindus telefonile ja e-postile vastamine, klientide nõustamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset tööd arenevas ettevõttes, hubaseid tööruume, tööalast väljaõpet, toredaid ja toetavaid...
 • Müügispetsialist. Tarkvara müügispetsialist Tööülesanded: Ootame oma meeskonda edukat müügiinimest, kes on võimeline peamiselt e-maili teel, kuid ka telefonitsi suhtlema olemasolevate ja uute klientidega ning tagama neile info meie teenuste osas. Omalt poolt pakume: Pakume võimalust töötamiseks...
 • Kodakondsus- ja rändepoliitika osakonna nõunik. lapsehoolduspuhkuse ajaks Tööülesanded: KODAKONDSUS- JA RÄNDEPOLIITIKA OSAKOND OOTAB OMA MEESKONNAGA LIITUMA SEADUSLIKU RÄNDE POLIITIKA VALDKONNA NÕUNIKKU. Nõunikuna osaled seadusliku rände valdkonnas poliitika kujundamise protsessis, sh tagad õigusaktide analüüsimise ning nende...
 • Sekretär. Tööülesanded: Linnavalitsuse asjaajamise korraldamine Laidoneri plats 5 asuvates ametites; digitaalse dokumendiringluse ja asjaajamise korraldamine Viljandi linnavalitsuse struktuuriüksustes; linnaelanike suunamine linnavalitsuse vastavatesse struktuuriüksustesse lähtuvalt pöördumise...
 • 3D spetsialist (geoinformaatik). Tööülesanded: Osaleda 3D valdkonna arengut ja toimimist tagavates tegevustes, projektides ja riigihangetes nii juhtivas kui ka meeskonnaliikme rollis; töötada välja digitaalne uuenev linnamudel; kontrollida 3D lahenduste teostuse kvaliteeti ja lepingute täitmist, vastutada tehniliste...
 • Kinnisvaramaakler. Maakleri abi Tööülesanded: Kliendi suhete hoidmine ja uute loomine; klientide nõustamine kinnisvaratehingutes; lepingute ettevalmistamine, sõlmimine ning tehingute läbiviimine; kinnisvaraturu jälgimine ja analüüsimine. Omalt poolt pakume: Paindlikku töögraafikut; sõbralikku...
 • Raamatupidaja abi. Tööülesanded: Igapäevane raamatupidamine - kassa pidamine; ettevõtte ostutellimuste haldus; ettevõtte müügiarvete haldus; kuulõpu aruandlus; maksude ja töötasude arvestus; aastaaruande koostamine ja audiitorile ettevalmistamine. Omalt poolt pakume: Toetavat ja sõbralikku kollektiivi;...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Raamatupidamise korraldamine ja teostamine algdokumentidest bilansini; töö arvutiprogrammis Hansa (pikemas perspektiivis on programmi vahetamine) Omalt poolt pakume: Head kollektiivi ja huvitavat tööd; erialaseid koolitusi. Muud nõuded: Kodus töötamise võimalus:...
 • Arendusspetsialist. Tööülesanded: Arendusspetsialisti töö eesmärgiks on välja töötada ja arendada lihtsaid ja mugavaid e-teenuseid nii sise- kui väliskliendile. Oma tööülesannete raames kaardistad ja analüüsid maksuauditi osakonna ja asutuse tööprotsesse, teed parandusettepanekuid ning osaled...
 • Ürituste juht. Tööülesanded: Muuseumis toimuvate ürituste planeerimine, organiseerimine ja läbiviimine, üritustega seotud klientide ja partneritega suhtlemine ning rendiürituste teenindamine. Omalt poolt pakume: Millegi täiesti uue ja omanäolise loomise võimalust; huvitavat ja vaheldusrikast...
 • Kliimaosakonna peaspetsialist. ajutiselt äraoleva ametniku asendaja Tööülesanded: PEASPETSIALISTI ametikoha eesmärgiks on osakonnale pandud ülesannete täitmine sh kliimamuutuste kui horisontaalselt teisi valdkondi läbiva teemaga kaasamise ning arvestamise koordineerimine, sh uute algatuste analüüs, seisukohtade...
 • Sisekontrolli peaspetsialist. Tööülesanded: • tegevuste tulemuslikkuse kontroll, hindamine, nõustamine ja ettepanekute esitamine; • riskide, mis võivad mõjutada asutuste tegevuse või kontrollsüsteemi efektiivsust, hindamine, analüüsimine ja järeldusettepanekute tegemine; • avastatud mittevastavuste ja...
 • Müügisekretär. Tööülesanded: Töömahu suurenemise tõttu otsime oma kollektiivi müügisekretäri. • Kliendikõnedele vastamine; • müügikõnede tegemine; • tellimuste vastuvõtmine ja sisestamine; • arvete, saatelehtede ja dokumentide haldamine; • kontori tugiteenuste haldamine; klientide...
 • Teadusosakonna nõunik. Tööülesanded: Sinu peamised tööülesanded on teadmus- ja tehnoloogiasiirde alaste poliitikameetmete planeerimine ja korraldamine; teadusasutuste ja ettevõte vahelist koostööd toetavate poliitikameetmete väljatöötamine ja korraldamine, teadusasutuste ja ettevõtluse koostöö seiramine;...
 • Kontorijuhataja. Tööülesanded: Ettevõtte dokumendi- ja personalihalduse korraldamine; koosolekute ja kohtumiste organiseerimine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi; õigeaegselt laekuvat töötasu Muud nõuded: Otsime positiivset ja distsiplineeritud inimest; vajalik on eelnev personalihalduse...
 • Spetsialist. Kantselei spetsialist (asenduskoht) Tööülesanded: Spetsialisti põhiülesanded on korraldada ning koordineerida asjaajamist, infovahetust ja nii kinnipeetavate kui ka struktuuriüksuste ametlikku kirjavahetust, tagada vangla dokumentatsiooni nõuetekohane täitmine, pidada kinnipeetavate...
 • Raamatupidaja. Tööülesanded: Raamatupidamisprogrammi 1C juurutamine; andmete sisestamine ja töötlemine. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta; huvitavat tööd ja positiivset tööõhkkonda. Muud nõuded: Vajalik eelnev töökogemus raamatupidamisprogrammidega 1C; ausus, täpsus, korrektsus...
 • Müügikonsultant. Tööülesanded: * Klientide professionaalne, abivalmis ja viisakas teenindamine ning nõustamine * Kauba tellimine ja vastuvõtt * Kaupade paigutamine müügisaali, kauba korrashoiu jälgimine, kaupade varustamine hinnainfoga. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume toredat töökollektiivi...
 • Konsultant. Tööülesanded: - Teenindada ja aidata kliente orienteeruda raamide laias valikus; - aidata professionaalselt valida sobivaim raam arvestades nägemise eripära; - aidata optometristi klientide teenindamisel ja valminud tellimuse väljastamisel Omalt poolt pakume: - Omatöötaja soodustused;...
 • Müügijuht. Tööülesanded: Uste müük, pakkumisest arveni. Omalt poolt pakume: Büroo Tallinnas, ametiauto. Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus on hädavajalik Kodus töötamise võimalus: Ei
Más resultados: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · 7 · >>