Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

39 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas' en Estonia.

Página: 2

Väärteomenetleja. Tööülesanded: • teeb järelevalvet heakorda, jäätmehooldust, keskkonnakaitset, välireklaami ja loomapidamist reguleerivate Jõgeva valla õigusaktide täitmise üle; • teeb riiklikku järelevalvet vastavat valdkonda reguleerivate õigusaktide nõuete täitmise osas; • väärteo koosseisu ilmnemisel v...

Teenusekonsultant. Lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja naasmiseni Tööülesanded: Töötukassa pakub oma klientidele üle 50 erineva teenuse, mida koordineerivad osakonnas teenusekonsultandid. Sinu ülesandeks saab koordineerida palgatoetuse ja tööpraktika teenuse kättesaadavust meie klientidele. Tegeled Töötukassa ...

Söödaohutuse valdkonna peaspetsialist. Tööülesanded: Sinu töö sisuks on sööda nõuetekohasuse hindamise tööjuhiste ning GMO sööda käitlemise ja sööda e-kaubanduse kontrolli tööjuhiste koostamine, nendel teemadel regiooni töötajate nõustamine ja koolituste läbiviimine. Hindad ja analüüsid regioonidest laekunud järelevalvetoimingute ...

Infojuht. Tööülesanded: Ametikoha peamised ülesanded on: • tagada, et Vormsi valla asjaajamine on korras ning andmekaitse tagatud • sisustada valla infokanalid uudiste ja teadaannetega, koordineerida valla ajalehe väljaandmist • abistada vallavalitsust ja teisi teenistujaid nende töös • suhelda vallae...

Sotsiaaltöö spetsialist. Viru-Nigula vallavalitsus ootab oma meeskonnaga liituma SOTSIAALKAITSE- JA ENNETUSTÖÖSPETSIALISTI Tööülesanded: Sotsiaalkaitse- ja ennetustööspetsialistina on Sinu peamiseks tööülesandeks Viru-Nigula valla elanikkonna erinevate sihtgruppide monitooring, riskide kaardistamine, analüüs ja sellest ...

Konsultant. Tööülesanded: • dokumentide ettevalmistamine ja nende nõuetekohast vormistamine • prokuröri abistamine menetlustoimingute ettevalmistamisel • kaebuste, avalduste, teabenõuete ja märgukirjade vastuste projektide koostamine • kohtu- ja prokuratuuripraktika analüüsimine ja üldistamine • prokuröride nõu...

Elamumajanduse valdkonnajuht. Tööülesanded: Ehitus- ja elamuvaldkonna missiooniks on kujundada parimad tingimused ehitatud keskkonna eluterveks arenguks. Usaldame Sulle riikliku hoonete renoveerimispoliitika analüüsi ja edasiarendamise. Omalt poolt pakume: • võimalust kujundada parema elukeskkonna aluseid ja koordineerida laia va...

Más resultados: << · 2