Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas

en Español in English auf Deutsch en Français ...

269 ofertas de trabajo encontradas para Profesionales de nivel medio en operaciones financieras y administrativas:

 • en Estonia: Maanteeameti Pärnu teenindusbüroo Kuressaare juhtivspetsialist. Tööülesanded: Juhtivspetsialisti põhiülesanneteks on büroo põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine juhtimisõiguse ja juhilubadega seotud toimingute tegemise ning sõiduki, mootorsõiduki, haagise, maastikusõiduki, väikelaeva, alla 12-meetrise laeva ja jeti registreerimiseelse...
 • en Estonia: Hooldusnõunik. Tööülesanded: Tellimuste vastuvõtmine, kauba tellimine, varuosade müük, tööprotsessi organiseerimine autoteeninduses. Omalt poolt pakume: Stabiilset töökohta; väljaõpet kohapeal. Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus, aktiivsus; kasuks tulevad teadmised autoremondist ja varuosadest...
 • en Estonia: NATO ja Euroopa Liidu osakonna EL nõunik. asendaja kuni 19.08.2019 Tööülesanded: • EL julgeoleku- ja kaitsepoliitika initsiatiivide ja arengute jälgimine ning analüüsimine; • EL sõjaliste operatsioonide, tsiviilmissioonide ning kriisireguleerimise jälgimine ja analüüsimine; • EL õppuste valdkonnas ja kiirreageerimisüksuste...
 • en Estonia: Juhiabi. Tööülesanded: Ettevõtte jooksvate küsimuste lahendamine; ettevõtte dokumendihaldus; juhi assisteerimine igapäevatöös; kliendisuhete haldamine. Omalt poolt pakume: Arenemisvõimalust ja püsivat tööd perspektiivikas ettevõttes; eneseteostust ja karjäärivõimalust; huvitavat ja...
 • en Estonia: Raamatupidaja assistent. Tööülesanded: Algdokumentide töötlemine ja kajastamine programmis. Pearaamatupidaja abistamine igapäevasel raamatupidamisarvestuse teostamisel ja aruannete koostamisel. Omalt poolt pakume: • Kolleegide toetust; • häid töötingimusi; • huvitavaid erialaseid väljakutseid; • BLRT...
 • en Estonia: Kontoritöötaja. Tööülesanded: Aktiivne suhtlemine klientidega ja koostööpartneritega telefoni ning e-kirja teel. Omalt poolt pakume: Töötelefon, tööarvuti, hea meeskond. Muud nõuded: Hea suhtlemisoskus Kodus töötamise võimalus: Ei
 • en Estonia: Raamatupidaja. Tööülesanded: Raamatupidamise teostamine, sh maksuarvestus, aruandlus; suhtlus Maksu- ja Tolliametiga, deklaratsioonide esitamine; kuu-, kvartali- ja aastaaruannete koostamine; bilansi, kasumiaruande ja rahavoogude igakuine koostamine ja esitamine juhatusele; faktooringu arvestus; kliendiboonuste...
 • en Estonia: Telefonimüügi konsultant. Paides Tööülesanded: Toodete ja teenuste müük telefoni teel, tellimuste vormistamine, klientide haldus. Omalt poolt pakume: Väljaõpet, head töökohta Paide kesklinnas; mugavaid tööruume ja kaasaegseid töövahendeid; palju toredaid inimesi, kes on toeks ja abiks; võimalust teenida...
 • en Estonia: Sekretär. Tööülesanded: - Dokumentatsiooni koostamine ja arhiveerimine - asjaajamise korraldamine - töö andmebaaside ja seadusandlusega - infoliikumise korraldamine - jooksva kirjavahetuse pidamine, telefonikõnede vastuvõtt ning külaliste vastuvõtu korraldamine. Omalt poolt pakume: - Töörõõmu...
 • en Estonia: Kinnisvaramaakler. Kinnisvara vahendamine Tööülesanded: Töö sisu on aidata inimestel kinnisvara osta ja müüa. Töö on väga põnev ja annab võimaluse suureks arenguks ja teenimiseks. Omalt poolt pakume: Pakume Eesti suurima kinnisvarakaubamärgi all töötamist. Meie juures on Sind ootamas kogenud...
 • en Estonia: Taimetervise peaspetsialist. Tööülesanded: Peamisteks ülesanneteks on kontrolltoimingute läbiviimine taimede, taimsete saaduste ning aiandustoodete sisse- ja väljaveol Muuga piiripunktis. Töö käigus kontrollid kaubasaadetiste nõuetele vastavust, võtad vajadusel taimsest materjalist kontrollproove ja väljastad...
 • en Estonia: Juhiabi. Tööülesanded: Kammeri Kooli asjaajamise koordineerimine, dokumentatsiooni loomine, korrastamine ja haldamine; käskkirjade vormistamine. Personalitöö (värbamine, töölepingute vormistamine). Andmete töötlemine andmebaasides (EKIS, RTIP, EHIS, FITEK, SAP). Abistamine lepingute haldamises...
 • en Estonia: Töövahenduskonsultant. Tööülesanded: Töövahenduskonsultant nõustab tööd otsivaid inimesi, motiveerib ja juhendab neid tööotsingutel ning vahendab tööpakkumisi. Lisaks korraldab tööle saamiseks vajalike tööturuteenuste ja - toetuste ning muu abi osutamist. Omalt poolt pakume: Töötukassas töötades...
 • en Estonia: Müügiesindaja. Tööülesanded: Seoses ettevõtte laienemisega otsime oma meeskonda aktiivset ja hea suhtlemisoskusega müügiesindajat, kelle esmaseks ülesandeks on aktiivne müük ja turundus. Omalt poolt pakume: Vastutusrikast, huvitavat ja iseseisvat tööd arenevas ettevõttes. Muud nõuded: Tööks...
 • en Estonia: Vanemspetsialist. dokumendihaldur Tööülesanded: -Info- ja dokumendihalduse protsessi korraldamine asutuses -inspektsiooni arhiivi eest vastutamine -statistika ja kokkuvõtete tegemine dokumendihaldussüsteemist -asjaajamise vastavuse kontroll kehtivatele õigusaktidele Omalt poolt pakume: -Tööd väikeses...
 • en Estonia: Elektroonilise side valdkonna peaspetsialist. Tööülesanded: Tehnilise Järelevalve Ameti sagedushalduse osakonna peaspetsialist spetsialiseerub elektroonilise side valdkonna järelevalvele. Peaspetsialisti ülesandeks on raadioside sageduskasutuse üle järelevalve teostamine ning raadioside häirete lahendamine. Oluliseks osaks tööst...
 • en Estonia: Müügikonsultant. Põlva Tööülesanded: müüa eraisikutele telefoni teel erinevaid Eestis tuntud tooteid ja teenuseid; klientide meeldiv ja professionaalne nõustamine Omalt poolt pakume: müügi- ja tootekoolitusi ning treenime Sind müügi alal väga heaks; töökoormus vastavalt kokkuleppele; väga...
 • en Estonia: Juhiabi- müügiassistent. Tööülesanded: - Suhtlemine tootmisega, - suhtlemine erinevate koostööpartneritega, - infovahetus töötajate vahel, - töö müügitellimustega ja müügiarvete koostamine. Omalt poolt pakume: - Motiveerivat töötasu, - kaasaegseid töövahendeid ja töökeskkonda, - kindlat tööd...
 • en Estonia: Inspektor. Tööülesanded: Meie eesmärk on Eesti ja seega Euroopa Liidu tollipiiri kaitsmine. Pakume kliendikeskset ja kvaliteetset tolliteenust maksupettuste ja salakaubaveo ennetamiseks, avastamiseks ja tõkestamiseks. Sinu ülesanne on läbi viia tollikontrolli ja -vormistusi ning selle käigus tekkinud...
 • en Estonia: Müügisekretär. Tööülesanded: Saabuvate hinnapäringute ja tellimuste vastuvõtmine. Müügidokumentide vormistamine. Klientidega suhtlemine ja nende murede lahendamine. Kliendikohtumiste ettevalmistamine. Hinnapakkumiste koostamine. Infovahetuse koordineerimine. Omalt poolt pakume: Väljaõpet ja eneseteostust....
 • en Estonia: Kontoritöötaja. Tööülesanded: Meilidele ja telefonile vastamine, info edastamine; kaadridokumentide ja personaliarvestusega seonduv; dokumentide vormistamine; saatedokumentide töötlemine; aruandluse koostamine ja edastamine; müügiarvete koostamine. Omalt poolt pakume: Vaheldusrikast tööd; toetavat...
 • en Estonia: Raamatupidaja assistent-andmesisestaja. Tööülesanded: Igapäevase raamatupidamise korraldamine, andmete sisestamine programmidesse, dokumentide korrashoid ja arhiveerimine ning muud aruandlusega seotud ülesanded. Vajadusel juhtkonda abistavad toimingud. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi. Toetavat ja meeldivat...
 • en Estonia: Mööblimüügi konsultant-mööblimonteerija. Tööülesanded: • aktiivne müügitöö • infopäringutele vastamine • mööblitellimuste vastuvõtmine, vormistamine ja edastamine • kassaarveldused ja kauba üleandmine • klientide teenindamine ja nõustamine parimal viisil, toodete tutvustamine • arvestuse pidamine kaupade üle...
 • en Estonia: Müügiesindaja. Ilusalongide mänedžer Tööülesanded: - Müügiplaani täitmine - igapäevane ilusalongide külastamine - klientidega töötamise planeerimine - püsiklientidega töötamine ja uute klientide leidmine - E.Mi teenuste esitlemine - müügi- ja klientide analüüs - aruandlus - näitus-...
 • en Estonia: Assistent. Küünedisaini kooli assistent Tööülesanded: Külaliste ja õpilaste vastuvõtmine, registreerimine, konsulteerimine. Toodete müük. Sotsiaalmeedia kontode haldamine. Klientidega suhtlemine sotsiaalmeedias, e-posti kui ka telefoni teel. Tellimuste töötlemine. Andmebaaside korrashoid...
 • en Estonia: Inimõiguste valdkonna (NHRI) juht. Tööülesanded: • Inimõiguste kaitse ja edendamise riikliku asutuse (National Human Rights Institution) tegevuse alustamine kooskõlas ÜRO Peaassamblee 1993. aasta resolutsiooni nn Pariisi põhimõtetega ja asutuse akrediteerimiseks ettevalmistamine; • inimõiguste teemaline ennetus-...
 • en Estonia: Juhtivspetsialist. Tööülesanded: Peamised ülesanded on planeeringute ja projektide alusel Tallinna linnale avalikuks kasutamiseks vajaliku maa ja asjaõiguste omandamise, sealhulgas vara omanikega läbirääkimiste korraldamine, osakonna teenistujate õigusalane teenindamine ja osakonna tegevuse ning ametile...
 • en Estonia: Laenuhaldur. Tööülesanded: Igapäevaselt tegeleb laenuhaldur asjaliku ja sõbraliku klientide nõustamisega telefoni ja e-maili teel. Samuti kliendiportfelli haldamise ning vastava aruandlusega. Omalt poolt pakume: Häid eneseteostus- ja arenguvõimalusi, kiirelt arenevat rahvusvahelist töökeskkonda,...
 • en Estonia: Reklaami müügiesindaja. Tööülesanded: Reklaami kogumine ajalehes avaldamiseks; reklaamtekstide kujundamine arvutis ja korrektuur jne Omalt poolt pakume: Sõbralikku kollektiivi. Muud nõuded: Meeskonnatöö oskus, töökus, täpsus; kasuks tuleb töökogemus, kõrgharidus ja loomingulisus Kodus töötamise...
 • en Estonia: Halduri assistent. Tööülesanded: TF Banki halduri assistendiks sobib inimene, kes on särasilmne ja ambitsioonikas meeskonnamängija, kes hindab täpsust ja korrektsust. Igapäevaselt tegeleb halduriassistent laenuhaldurite abistamise, andmete sisestamise ja klientide nõustamisega telefoni ja e-maili teel....
Más resultados: 1 · > · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · >>