Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

10 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

  • : tööõpetus (põhiliselt puutöö) tunnid 4.-6.klassi õpilastele; õpilastega erinevate projektide läbiviimine (materjali otsimine, töö kavandamine, rühmatööd jms) 7.-9.klassi õpilasega. Merivälja Kool on innovaatiline, põnev ja sõbralik. Siin rakendatakse muutunud õppekäsitlust.... Merivälja Kool.
  • : pakume tööd matemaatikaõpetajale, kes oskab matemaatikat igapäevase eluga siduda ja tahab koolis töötada ning oma teadmisi jagada II -III kooliastme õpilastega.elamiseks 2-toalist mugavustega korterit; sõbralikku ja meeldivat kollektiivi. Lisatöö korral lisatasu.võimalus töötada... Imavere Põhikool.
  • : hea suhtleja, algatusvõimeline, loov, ettevõtlik. Kasuks tuleb: entusiasm, loomingulisus, elurõõm ajaloo-ja ühiskonnaõpetuse tundide andmine kaasaegset töökeskonda, toetavat meeskonda, rõõmsaid lapsi.Kandideerimiseks saada oma CV, sooviavaldus ja haridust tõendavate dokumentide koopiad... Friedebert Tuglase nimeline Ahja Kool.
  • : Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing). Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga... Kuressaare Ametikool.
  • : Kandidaatidelt eeldame vastavust õpetaja või kutseõpetaja kutsestandardites toodud nõuetele (http://kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/otsing). Õppetöö läbiviimine vastavalt õppekavale/moodulite rakenduskavale, õppematerjalide ja –vahendite ettevalmistamine, õppetööga... Kuressaare Ametikool.
  • : vastavus põhikooli aine õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas, või muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus.põhikooli matemaatika tundide ettevalmistamine... Peetri Kool.
  • : pakume tööd matemaatikaõpetajale, kes oskab matemaatikat igapäevase eluga siduda ja tahab koolis töötada ning oma teadmisi jagada II -III kooliastme õpilastega.elamiseks 2-toalist mugavustega korterit; sõbralikku ja meeldivat kollektiivi. Lisatöö korral lisatasu.võimalus töötada... Imavere Põhikool.
  • : täidetud kvalifikatsiooninõuded; väga hea arvutioskus; meeskonna- ja koostööoskus; ausus; sisemine motivatsioon; pühendumusajaloo tundide andmine põhikoolisasendusõpetaja töökohtaKandideerimiseks palume saata avaldus, CV ja ametikoha kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate... Põlva Kool.
  • : • kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; • hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; • hea meeskonnatöö oskusRapla Ühisgümnaasium pakub tööd alates 2016/2017 õppeaastast matemaatikaõpetajaletööd toredate õpilaste ja meeldivate kolleegide seltsis; kaasaegset töökeskkonda;... Rapla Ühisgümnaasium.
  • : erialane kõrgharidus, arvutioskus tavakasutaja tasemel;eesti keel C1, vene keel B1; kasuks tuleb töökogemus õpilastega; õppetundide ja praktika läbiviimine vastavalt õppekavadelehuvitavat ja vaheldusrikkast tööd arenevas organisatsioonis, erialast täiendkoolitust, puhkust 56 kalendripäeva Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.