Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

32 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

Keemia või bioloogia õpetaja. Vajalik eesti keele oskus Tööülesanded: Keemia või bioloogia õpetaja arendab õpilastes arusaamist ja mõtlemisoskust looduse (keemia , bioloogia) valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Keemia ja bioloogia kursuste õppekeel on eesti keel. Omalt poolt pakume: Motiveerivat palka, mi...

Klassiõpetaja. Lustivere Kooli Tööülesanded: Lustivere Koolis 6. klassile: - põhiainete õppetundide läbiviimine; - õpikeskkonna kujundamine; - õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine. Omalt poolt pakume: - Toetavaid töökaaslasi; - huvitavat ja mitmekesist tööd; - jõuluvaheajal vähemalt 1 nädal tööra...

Klassiõpetaja. Tööülesanded: Põhiainetundide ettevalmistamine, läbiviimine. Töö lastevanematega. Klassijuhatamine (lisatasu eest). Omalt poolt pakume: Toetavat kollektiivi; paindlikkust; 56 kalendripäeva puhkust suvel; kaugemalt tulijale kokkuleppel sõidukompensatsioon. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormu...

Masinaehituse ja metallitööde valdkonna kutseõpetaja. Otsime meeskonnamängijat, keda paelub perspektiiv jagada erialateadmisi noortele ja kogenumatele õppijatele ning areneda koos nendega. Õpetatavad teemad ja täpne tunnikoormus selgub kandidaadiga koostöös, tema seniseid kompetentse ja võimalusi arvestades. Tööülesanded: 1. Õppekava nõuetele v...

Klassiõpetaja. Tööle asumise aeg: 01.09.2023. Enne saab õpetaja viia läbi eelkooli (detsembrist kuni aprillini). Tööülesanded: Eesti õppekeelega 1.klassi juhendamine ja aineõpe. Enne tööle asumist 01.09.2023. on õpetajal (tulevasele klassile) võimalik läbi viia eelkooli detsembrist kuni aprillini 1 kord kuus k...

Lektor. Koolituste "Lapsehoidja" ja "Hooldaja" pedagoogika mooduli lektor Tööülesanded: - Pedagoogika aine raames täiskasvanute koolitamine (teemad: lapse arengu perioodid; pedagoogika alused; eakohased päevategevused; arendava ja turvalise kasvukeskkonna kujundamine; kombeõpetus ja eetika jne.)...

Lektor. Koolituste "Lapsehoidja" ja "Hooldaja" esmaabi mooduli lektor Tööülesanded: - Esmaabi aine raames täiskasvanute koolitamine vene keeles (16 ak.tundi); - Õppematerjalide ettevalmistus; - Teadmiste kontrolli teostamine. Omalt poolt pakume: - Sõbralikku ja toetavat meeskonda - Võimalust töötad...

Klassiõpetaja. Üks-ühele õppe läbiviimiseks 1. klassi õpilasele Tööülesanded: Mõtled töökoha vahetamisele? Tahad teha midagi tuleviku heaks? Just praegu on paras aeg karjääri- ja miks mitte elumuutuseks. Kui Sul on siiras soov ja huvi olla õpilastele eeskuju, olla oma kogemuste ja teadmiste jagaja koolis...

Klassiõpetaja. Tööülesanded: • 1. klassi tunnid põhiainetes • klassijuhatamine, sh töö lapsevanematega • üldised koolieluga seotud tegevused • panustamine kooli arengusse Omalt poolt pakume: • puhkust 56 kalendripäeva aastas; • sõbralikku kollektiivi ning asutusepoolset nõustamist ja tuge; • ametialase...

Klassiõpetaja. erivajadustega õpilastele töötaja lapsepuhkuse asendajana Tööülesanded: Viljandi Kaare Kool ootab oma meeskonda 1,0 ametikohaga klassiõpetajat 2. kooliastme erivajadustega õpilastele töötaja lapsepuhkuse asendajana. Omalt poolt pakume: • huvitavat ja tähenduslikku tööd • toetavat ja sõbralikku me...

Metsamasinaõppe instruktor. Luua Metsanduskool Tööülesanded: * Juhendada metsamasina erialade õpilasi praktilistel töödel; * hoolitseda metsamasinate korrasoleku eest. Omalt poolt pakume: * Huvitavat, vastutus- ja vaheldusrikast tööd; * stabiilset ja kindla tööajaga töökohta; * eneseteostuse ja -täiendamise võimalusi; *...

Juhtõpetaja. Uus väljakutse ootab Sind, tule ja aita uuele Narva Gümnaasiumile õppesisu luua! Tööülesanded: Narva Gümnaasium avab 2023. aasta septembrist uksed 540 õppurile. Meil on unistus luua kool, mille fookuses on noore enesearengu, kohanemisvõime ja eneseteostuse toetamine pidevalt muutuvas maailmas...

Klassiõpetaja. 3. klassile Tööülesanded: Klassi õpetamine I ja II koolisastmes. Omalt poolt pakume: - toetavat ja sõbralikku meeskonda; - koostööd erialaspetsialistidest koosneva tugimeeskonna ja abiõpetajaga; - võimalust töötada moodsas koolimajas ja panustada kooli arengusse; - mentorsüsteemi nii alustav...

Eriklassi klassiõpetaja. Võimalik ka osaline tööaeg Tööülesanded: Kaasavas õppijakeskses Randvere Koolis õpivad koos põhikooli riiklikul õppekaval 1.-6. klassis ja põhikooli lihtsustatud riiklikul õppekaval 1.-9. klassis õppivad õpilased. Ootame oma meeskonda eriklassi klassiõpetajat 3. klassile. Omalt poolt...

Teatriringi õpetaja. Tööülesanded: Teatriringis toimub draama- ja teatriõpetus, õpitakse sõna- ja väljenduskunsti aluseid, näitlejatööd, ümberkehastumist etüüdide kaudu, lavalist liikumist, kõnetehnikat. Aasta jooksul toimuvad mitmed põnevad esinemised. Töö kirjeldus: • huviringi tundide läbiviimine vastav...

Klassiõpetaja. Tööülesanded: Ootame esimesel võimalusel oma meeskonda klassiõpetajat. Omalt poolt pakume: • tööd kaasaegses, turvalises ja innovaatilises keskkonnas ning arenevas õpikogukonnas asukohaga Tallinna kesklinnas; • mentori toetust sisseelamisel; • toredaid kolleege ja õpilasi; • paindlikku t...

Klassiõpetaja. I aste Tööülesanded: Vivere kool ootab oma kooliperre positiivset ja hoolivat KLASSIÕPETAJAT, MEESKONNALIIGET, kelle tööülesandeks on luua innustavat õpikeskkonda oma õpilastele. Meil on Sul, kes soovid aidata teisi, võimalus ennast teostada aidates erilistel lastel integreeruda ühiskonda...

Asendusõpetaja. Laulasmaa koolimaja ootab oma kollektiivi asendusõpetajat Tööülesanded: Asendusõpetaja ülesandeks on asendada õpetajat perioodil, kui tegevõpetajal ei ole võimalik tunde läbi viia. Omalt poolt pakume: - Huvitavat ja mitmekülgset tööd; - paindlikku tööaega; - enesetäiendamise võimalusi; - so...

Eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Tööülesanded: Eesti keele õpetaja arendab õpilastes keele osaoskusi, arusaamist ja kriitilist mõtlemisoskust õpetatavas keeles vastavalt gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õppekavale. Omalt poolt pakume: Motiveerivat palka, mitmekesist tööd, sõbralikku kollektiivi, motiveeritud õpilasi, ka...

Keemia või bioloogia õpetaja. Vajalik eesti keele oskus Tööülesanded: Keemia või bioloogia õpetaja arendab õpilastes arusaamist ja mõtlemisoskust looduse (keemia , bioloogia) valdkondades vastavalt gümnaasiumi õppekavale. Keemia ja bioloogia kursuste õppekeel on eesti keel. Omalt poolt pakume: Motiveerivat palka, mi...

Haridustehnoloog. osalise või täiskoormusega, töö eesti keeles Tööülesanded: Sillamäe Gümnaasiumi e-gümnaasiumi loomine, õpetajate nõustamine e-kursuste loomisel, e-õppe keskkonna arendamine, Võimalik e-kursuste läbiviimine õpilastega nt arvuti kasutamine uurimistöö koostamisel jt. Eesmärgiks on gümnaasiumi sta...

Asendusõpetaja. kooli või lasteaeda Tööülesanded: Asendusõpetajate programm otsib üle Eesti asendusõpetajaid! Liitu meiega ja aita tagada, et haridusasutused saaksid asendusvajaduse korral vajaliku toe. Kui Sul on kõrgharidus, oled hea suhtleja ja soovid teha tööd endale sobilikus mahus, siis on asendusõp...

Klassiõpetaja. Tööülesanded: Tundide andmine I ja II kooliastmes. Töö hariduslike erivajadustega õpilastega. Töökeeleks on eesti keel, õpilased vene emakeelega. Omalt poolt pakume: Omalt poolt pakume kaasaegset ja toetavat töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,5

Aineõpetaja. toimetuleku õpilastele Tööülesanded: Ootame Sind liituma meie mitmekülgse ja vinge tiimiga. Aita meil südamega, koostöiselt, usaldusväärselt, avatult ja terviklikult kujundada meie õppijatest iseseisvad ja ilusad inimesed. Omalt poolt pakume: Privaatset tööruumi, motiveerivat palka. Ühte...

Õppe- ja arendusjuht. lasteaeda Tööülesanded: Lasteaia õppe- ja kasvatustöö arendamine, pedagoogide nõustamine, koostöö erinevate huvigruppidega (lapsed, pedagoogid, lapsevanemad jm). Uute algatuste töös hoidmine ja koordineerimine. Pedagoogilise personali nõustamine ja toetamine. Projektide kirjutamine ja eestveda...

Robootikaõpetaja. Robootikaõpetaja lasteaias koormusega 0,25 kohta Tööülesanded: Õpetada lastele erinevate digitehnoloogiate kasutamist õppetöös, et tõsta laste teadlikkust tehnoloogiavallas ja motivatsiooni osaleda õppetegevustes. Omalt poolt pakume: Toredat keskkonda. Paindlikku tööaega. Muud nõuded...

Asendusõpetaja. 1,0 ametikoht Tööülesanded: Töö sisuks on puuduva õpetaja asendamine, klassile ettevalmistatud õppematerjalide edastamine, järelvalve tagamine, õppimiseks sobiva õhustiku loomine ning eKooli puudujate ja tunni sisse kandmine. Töökoht ei eelda asendatava õppeaine õpetamise oskust. Pigem sõbrali...

Klassiõpetaja. Tööülesanded: Õppija motivatsiooni ja õppimise toetamine I ja II kooliastmes. Koostöö ja kooli arendustöö kolleegide ja kogukonnaga. Tööga seotud dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: - omanäolist ja armast töökeskkonda - osalust Tallinna Ülikooli Tulevikukooli arenguprogrammis - toredat meesk...

Eesti keele õpetaja. Ukrainast saabunud õpilastele Tööülesanded: Mõtled töökoha vahetamisele? Tahad teha midagi tuleviku heaks? Just praegu on paras aeg karjääri- ja miks mitte elumuutuseks. Märjamaa Gümnaasiumis 2022/2023 õppeaasta alguses 30 Ukrainast saabunud õpilast pea igast vanusest (2.-11. kl). Oleme v...

Huvijuht - raamatukoguhoidja. Tööülesanded: Huvijuht-raamatukoguhoidjana korraldad kinnipeetavatele arendavaid huvitegevusi, kultuuri- ja spordiüritusi ning teed kättesaadavaks kirjanduse. Omalt poolt pakume: Töötasu 1150 eurot Turvaline töökeskkond Toetav meeskond Vastutusrikas ja arendav töö Paindlik tööaeg Põhipuhkus 3...

Klassiõpetaja. tähtajatu tööleping Tööülesanded: Kammeri Kooli õppekava elluviimine läbi õppe-kasvatusprotsessi, et toetada koolis õppivate õpilaste ea- ja võimetekohast arengut põhihariduse omandamisel ning sotsiaalse toimetulekuoskuse kujunemisel. Õpetamine toimub põhikooli lihtsustatud riikliku õppek...

Klassiõpetaja. Põltsamaa õppekohta 1. klassi õpilastele Tööülesanded: - Põhiainete õppetundide läbiviimine; - õpikeskkonna kujundamine; - õppe- ja kasvatustegevuse planeerimine. Omalt poolt pakume: - Toetavaid töökaaslasi; - huvitavat ja mitmekesist tööd; - jõuluvaheajal töörahu; - vajadusel kohta k...