Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

6 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la enseñanza' en Estonia.

  • : Tehnikaalane haridus; kutsetunnistuse omamine õpetataval erialal; vastavus kehtivale „Kutseõppeasutuse seadus“ § 39 lg 3 nõuetele, Auto erialade arendamine, õppetöö läbiviimine. , Tööd kaasaegses keskkonnas; huvitavat ja vastutusrikast tööd; enesetäiendamis- ja arenguvõimalusi;... Valgamaa Kutseõppekeskus.
  • : Ootame: pühendumist, professionaalset enesearendamist, suutlikkust märgata ning toetada õpilase annet, lojaalsust, meeskonnatöö oskust, Kui usud, et õpetaja amet on maailma ägedaim, iga õpilane on arenemisvõimeline ja tema motivatsiooni saab toetada siis ootame Sind oma meeskonda!,... Pärnu Koidula Gümnaasium.
  • : Õpilastele õppekavade piires ettenähtud teadmiste ja oskuste andmine; suunab ja abistab õpilasi aineolümpiaadideks ja võistlusteks ettevalmistamisel ja osalemisel; osaleb ainekomisjoni töös; võtab osa õppenõukogu tööst; koostab aine tööplaani; head suhtlemis- ja koostööoskust;... Turba Kool.
  • : Täidetud kvalifikatsiooninõuded; väga hea arvutioskus; meeskonna- ja koostööoskus; ausus; sisemine motivatsioon; pühendumus , Tundide läbiviimine vastavalt õppekavale., Huvitavat ja vastutusrikast tööd töötasu vastavalt kvalifikatsioonile ja koormusele. Konkurentsivõimelist palka. Mittetulundusühing EDU VALEM.
  • : head käsitöö- ja õmblusalased oskused, soov töötada lastega, loomingulisus, hea suhtlemisoskus.käsitööga seotud tegevused, tööde ettevalmistamine, laste abistamine tegevustes.vaheldusrikast tööd.Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressil Jüri 19a, Võru linn... Mittetulundusühing Aila Näpustuudio.
  • : täidetud või täitmisel haridus- ja teadusministri kehtestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuded; visioon nüüdisaegsest õpetajatööst ja selle väljakutsetega toimetulemisest; tahe panustada nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamisse; usku õppijakesksesse õppesse ja selle teostavusse;... Tartu Hansa Kool.