Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Estonia.

 • Lastekaitsespetsialist. Lastekaitsespetsialisti ametikoha põhieesmärk on lapse seaduslike õiguste kaitse ja huvide esindamine tema heaolu ja eakohase arengu tagamiseks., Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda; toetavat... Lüganuse Vallavalitsus.
 • Sotsiaaltöötaja. Sotsiaaltöötaja ametikoha eesmärk on valla sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine ja abi vajavate inimeste õiguste kaitse., Huvitavat ja väljakutseid pakkuvat tööd äsja ühinenud vallavalitsuses; mitmekesist, vastutusrikast ning arendavat töökeskkonda; toetavat meeskonda; erialaseid... Lüganuse Vallavalitsus.
 • Hoolduskoordinaator. Hoolduskoordinaatori põhiülesandeks on toetada hooldusvajadusega inimesi ja nende lähedasi, et inimene jõuaks õigel ajal õigele sotsiaalhoolekande- ja tervishoiuteenusele. Töö on projektipõhine ja leping sõlmitakse esialgu aastaks. Hoolduskoordinaatorilt oodatakse panust riikliku... Saaremaa Vallavalitsus.
 • Lastekaitsespetsialist. Sotsiaaltööalane kõrgharidus; iseseisvus, analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetunne; hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatusvõime ning meeskonnatöö oskused; kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine; vajalike arvutiprogrammide... Lasnamäe Linnaosa Valitsus.
 • Noorsootöötaja. Tõrva, Linna küla, Riidaja ja Hummuli noortekeskuste piirkonnas aktiivsete tegevuste läbiviimine, sh tegevuste läbiviimine randades, parkides ja teistes noorte kogunemiskohtades., Atraktiivset töökeskkonda, võimalust viibida palju õues, eneseteostuse võimalust, toetavat meeskonda Tõrva Avatud Noortekeskus.
 • Sotsiaaltöötaja. Erialane kõrgharidus (sotsiaaltöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika); eesti keele oskus kõrgtasemel ja hea vene keele oskus; hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas; iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime; kompetentsus taasühiskonnastavate... Tartu Vangla.
 • Noortejuht. Nõudmised kandidaadile: varasem töökogemus laste või noorte tegevuste juhendamisel; väga hea suhtlemis- ja meeskonnatöö oskus; ausus ja usaldusväärsus; positiivsus ja loomingulisus. Kasuks tuleb projekti kirjutamise ja juhtimise kogemus; laagrikasvataja osakutse; isikliku sõiduauto... Jõgeva Valla Noortekeskus.
 • Noortenõustaja. – bakalaureuse kraad psühholoogia või magistrikraad psühholoogia, kunstiteraapia või eripedagoog- nõustaja erialal või sellele vastav kvalifikatsioon; – head teadmised nõustamismetoodikatest ning teooriatest; – valmisolekut töötamiseks väljaspool nõustamisruumi; – loov mõtlemine... Hiiumaa Noorsootöö Keskus.
 • Noorsootöö spetsialist. vähemalt keskharidus, kasuks tuleb kõrgharidus või selle omandamine noorsootöö, pedagoogika, sotsiaaltöö, rekreatsiooni, psühholoogia või kultuuri erialal; – valmisolekut töötamiseks õhtustel aegadel (kuni kell 20.00), vahel ka nädalavahetustel; – loov mõtlemine ning tegutsemine;... Hiiumaa Noorsootöö Keskus.
 • peretöötaja. Töökohale ootame kandidaate, kellel on: • soovitavalt sotsiaaltööalane kõrgharidus või lõpetamisel õpingud selle omandamiseks; • teadmised lastekaitse valdkonda reguleerivatest õigusaktidest; • teadmised perekonna toimimisest ja pere eelarve planeerimisest; • oskus hinnata... Jõgeva Vallavalitsus.
 • Sotsiaalnõunik. Erialane kõrgharidus ning vähemalt kolmeaastane töökogemus avaliku teenistuse sotsiaalvaldkonnas (riigiasutus või kohalik omavalitsus). Kasuks tuleb juhtimiskogemus. - süvateadmiste omamine sotsiaaltöö valdkonnas; - orienteerumine oma teenistusvaldkonda ja kohaliku omavalitsuse korraldust... Antsla Vallavalitsus.
 • Noorsootöötaja. Sulle usaldame: - noortele suunatud tegevuste planeerimise ja läbiviimise (töötoad, sündmused, huviringid, laagrid jm); - noorte juhendamise noortekeskuses; - noortekeskuses korra tagamise; - noorte suunamise ja omaalgatuste toetamise; - koostöö arendamise teiste noorteorganisatsioonidega.,... Tartu Noorsootöö Keskus.
 • Juhtumikorraldaja (II). Ootame Sind kandideerima, kui Sa tunned hästi juhtumikorralduse ning võrgustikutöö põhimõtteid. Oled tugeva empaatiavõimega, väga hea suhtleja ja leidlik võimaluste nägemisel, kiire õppija, algatusvõimeline ning suudad oma tööd hästi planeerida ka pingelisel perioodil, Juhtumikorraldaja... Eesti Töötukassa.