Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Croacia.

SOCIJALNI RADNIK/SOCIJALNA RADNICA. Temeljem čl. 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Varaždin, te čl.16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (''Narodne novine'' 61/2018, 3/2019 ) ravnateljica Centra za socijalnu skrb Varaždin objavljuje JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto : socijalni/a radnik/ca, radni odno...

PRIPRAVNIK SOCIJALNI RADNIK (M/Ž). JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje pripravnika (m/ž) na određeno vrijeme – 12 mjeseci u Centru za socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo za slijedeće zvanje: - Socijalni radnik – 1 izvršitelj/ica – VII/I – završen pred...

RAVNATELJ/ICA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE VRHOVNIK. Za ravnatelja Doma za starije i nemoćne osobe Vrhovnik može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: 1. završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog prava,psihologije,socijalne pedagogij...

DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK / SOCIJALNA RADNICA I. VRSTE. Opis poslova: odgojno obrazovni rad sa polaznicima ustanove „Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( Narodne novine broj 128/17 ), odredbe članaka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Rijeka, ravnatelj Centra za socija...

RAVNATELJ/ RAVNATELJICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB. RAVNATELJ/ RAVNATELJICA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB Ravnatelj je voditelj Centra, organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra, zastupa i predstavlja Centar pred sudovima i ovlaštenim javnopravnim tijelima,  donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika, obavlja i druge poslove u s...

DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK-PRIPRAVNIK (M/Ž). Poslovi socijalnog rada u socijalnoj skrbi, pripravništvo. Na temelju članka 55. Zakona o radu ( Narodne novine br. 93/14, 127/17,98/19 ), članka 256. Zakona o socijalnoj skrbi ( Narodne novine br. 18/22, 46/22) čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u jav...

DIPLOMIRANI/A SOCIJALNI/A RADNIK/CA I. VRSTE. DIPLOMIRANI/A SOCIJALNI/A RADNIK/ICA • VSS - završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike • 12 mjeseci radnog staža u struci • priznato pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog ...

VODITELJ/ICA PROJEKTA. CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ ZAGREBAČKA 23, STANČIĆ Klasa:112-01/22-02/297 URBROJ: 238/04-94-02/02-22-1 Stančić, 06.09.2022. Na temelju članka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stančić (dalje u tekstu: Centar ), u vezi s člankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Ce...

DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK / DIPLOMIRANA SOCIJALNA RADNICA. Opis poslova: odgojno obrazovni rad sa polaznicima ustanove Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/17,123/19), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o broju pripravnika za ...

SOCIJALNI RADNIK/SOCIJALNA RADNICA. Na temelju odredbe članka 259. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj: 18/22 i 46/22), odredbe članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, broj: 56/22), odredbe članka 10. stavka 1. točke 10. Zakona o pravu na...

DIPLOMIRANI/A SOCIJALNI/A RADNIK/ICA - MAGISTAR/A SOCIJALNOG RADA.    CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN KLASA: 112-02/22-01/2 URBROJ: 2136-12-03/03-22-3 Knin, 29.7.2022.                Centar za socijalnu skrb Knin, na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Knin, te prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socij...

DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/RADNICA. REPUBLIKA HRVATSKA CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ROVINJ CENTRO DI ASSISTENZA SOCIALE ROVIGNO ROVINJ, Carera 21/II KLASA: 112-03/22-01/6 URBROJ: 2171-09-01-01-22-3 ROVINJ, 03.08.2022. Na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne...

STRUČNI/A RADNIK/ICA I. VRSTE - SOCIJALNI/A RADNIK/ICA (PRIPRAVNIK/ICA). DOM ZA STARIJE OSOBE OKLAJ Put kroz Oklaj 87/1 22303 Oklaj OIB: 66528573284 KLASA: 112-01/22-01/3 URBROJ: 2182-9-1-22-3 Oklaj, 21. srpnja 2022. Na temelju članka 204. st.2., 256. i 259. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br. 18/22, 46/22), članka 24. Temeljnog kolek...

DIPLOMIRANI SOCIJALNI RADNIK/DIPLOMIRANA SOCIJALNA RADNICA. Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Đakovo (KLASA: 023-01/15-01/03, URBROJ: 2121-40-01-01-15-1 od 25. ožujka 2015.) i članka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( NN broj: 61/18 ), ravnateljica Centra za socijalnu skrb Đakovo, raspisuje JAVNI NATJEČAJ z...