Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

33 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Noruega.

Vernepleier. Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det ledig sju faste 100 prosent stillinger for vernepleiere. Vi søker etter deg som er engasjert og godt kvalifisert, og som blant annet har gode faglige kunnskaper om psykisk helse, utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og epilepsi. Byåsen bo- og a...

Brukerstyrt personlig assistent. Miljøarbeidertjenesten er organisert som en virksomhet i Helse og Velferd i Nes kommune og er fordelt i 6 ulike avdelinger med forskjellige fokusområder. Vi gir tjenester til mennesker som har funksjonsnedsettelser, i alle aldre og i alle livets faser.  Vi har ledig flere stillinger som ti...

Barn- og ungdomsansvarlig i Nesna Mottak. Nesna Kommune har inngått avtale med UDI om å drive asylmottak. Mottaket skal bidra til å dekke behovet for innkvartering av nyankomne asylsøkere fram til den enkelte asylsøker returnerer til hjemlandet eller blir bosatt i en kommune. Barn- og ungdomsansvarlig Utdanning: Barnefaglig komp...

KURATOR/BARNETS KONTAKTPERSON. KURATOR/BARNETS KONTAKTPERSON VED BARNEVERNTJENESTEN I FYLLINGSDALEN OG LAKSEVÅG – 5 faste stillinger Barneverntjenesten holder til i «Familiens hus» på Oasen i Fyllingsdalen. Her er tjenester fra barneverntjenesten, helsestasjonene, helsestasjon for ungdom, skolehelsetjenesten, barne- og fa...

Psykolog/Psykologspesialist - Barne -og familiehjelpen . Etat for Barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som, i tillegg til Barne- og familiehjelpen, omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, ...

Ønsker du å være tiltaksleder i et sterkt fagmiljø innen arbeid og inkludering i Lister?. Amento søker etter en person som ønsker å ta lederansvar i vårt inkluderingsarbeid, motivere kollegaer, og skape gode relasjoner sammen med viktige samarbeidspartnere. Arbeidsoppgaver Faglig utviklingsansvar for arbeids- og inkluderingstjenesten Ansvar for kvalitet og forbedringsarbeidet i a...

Avdelingsleder, Barnevernstjenesten Bergenhus og Årstad. Ønsker du å være en del av å utvikle Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad og Bergens nye barnevern? Da noen av våre dyktige avdelingsledere går over i pensjonistenes rekker, har tjenesten 3 ledige faste stillinger i 100 % stilling fra 01.01.2023. Tidligere tiltredelse kan avtales.   Barne...

Barnevernspedagog/sosionom. Ved Barne- og familietjenesten Heimdal, barneverntjenesten er det ledig et vikariat i 100 prosent stilling som barnevernspedagog/sosionom for perioden 1. november 2022 til 30. oktober 2023. Bystyret i Trondheim har vedtatt en stor satsing på barnevernet med gradvis opptrapping til normert b...

Helgestillinger. Valentinlyst hjemmetjeneste trenger flere dyktige medarbeidere med på laget og har ledige tre faste helgestillinger i stillingsandeler på 12,5 - 20 prosent. Arbeid hver tredje helg, eller annen hver helg etter avtale. Det er også mulighet for tilkallingsvakter og ferievikariat utover stillingsandelen. V...

Exit Mestringsenhet søker 2  miljøterapeuter til faste 50% stillinger. Har du bachelor innen helse/sosialfag og nylig startet på master, er dette jobben for deg! Exit er en institusjon for unge mennesker med rusutfordringer. Vi holder til sentralt i Oslo sentrum ved Bogstadveien. Institusjonen har åtte plasser, og tilbyr kartlegging, motivering, tett oppfølging og...

Familieveileder. Etat for Barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som, i tillegg til Barne- og familiehjelpen, omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og Ergo- og fysioterapitjenesten for barn og unge. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, ...

Vernepleier. Ønsker du å utvikle din kompetanse innenfor vernepleie, samt har evne til å arbeide både selvstendig og i team? Da er du velkommen til Lerkendal bo- og aktivitetstilbud. Vi har ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier med oppstart 1. november 2022. Stillingen innebærer turnusarbeid med a...

Seniorveileder. Enhet for Friskliv, læring og mestring har ledig en fast 100 prosent stilling som seniorveileder ved Infosenteret for seniorer fra 1. oktober 2022 .  Enhet for Friskliv, læring og mestring ble etablert som ny enhet i Trondheim kommune 1. januar 2022, innen virksomhetsområdet helse og velferd. Enh...

Tilkallingsvikar. Byåsen hjemmetjeneste søker tilkallingsvikarer. Stillingene er ledig for snarlig tiltredelse eller etter avtale. Vi oppfordrer studenter under helsefaglig utdanning til å søke. Byåsen hjemmetjeneste er inndelt i tre arbeidslag ut fra geografi. Som ansatt hos oss vil du tilhøre et arbeidslag under...

Helgestillinger. Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim kommune søker etter dyktige personer til helgestillinger. Vi søker etter personer som er engasjerte, interessert i faget, fleksible og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre innbyggere. Beboerne våre står alltid i sentrum, der l...

Saksutreder- Barneverntjenesten. Barneverntjenesten i Sarpsborg er en innovativ tjeneste, som er opptatt av kvalitet og smarte løsninger. Vi jobber målrettet  med barn, unge og deres familier som har behov for barneverntjenester, og vi utfører vårt samfunnsmandat i tråd med et menneskesyn som innehar en grunnleggende tro p...

Vernepleier. Ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud er det fra 1. oktober 2022 ledig to faste 100 prosent stillinger som vernepleier. Stillingene innebærer arbeid på dagtid ved aktivitetstilbud, samt arbeid hver 3. helg ved bolig.  Heimdal bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i h...

Prosjektleder digital hjemmeoppfølging. Digitalisering er et satsingsområde i Stavanger kommune, og vi har ambisjoner om at kommunen skal være i front. I helse- og velferdssektoren vil innføring av e-helseløsninger for å forbedre og effektivisere arbeidsmetoder og implementering av velferdsteknologi være viktige verktøy for å sikr...

Rådgjevar - ungt utanforskap. Kompetansetenesta styrkar no innsatsen mot utanforskap, og søkjer difor etter Rådgjevar - ungt utanforskap som kan skal bidra til å byggje kunnskap og spreie kompetanse primært til tiltaksarrangørar i fagfeltet arbeid og helse, som jobbar med ungt utanforskap. Ansvarsområde og oppgåver Rådg...

Vernepleier psykisk helse og rus 100 % fast stilling. Vegårshei kommune søker vernepleier til psykisk helse og rus. Vegårshei kommune øker bemanningen innen psykisk helse og har dermed ledig en 100% stilling. Det er ønskelig å ansette en vernepleier for å komplettere kompetansen i avdelingen. Fra før er det ansatt sykepleier, ergoterapeut og faga...

Fagarbeider/miljøarbeider 70 % fast stilling. Vegårshei kommune søker fagarbeider/miljøarbeider til et nytt tjenestetilbud innen boveiledning i kommunen. Det er ønskelig med utdanning eller erfaring med utfordrende adferd. Stillingen vil hovedsakelig bestå av dagvakter, men noe kvelds- og helgearbeid må påregnes.   Det nye tjenestetilbudet opprett...

Vernepleier/miljøterapeut 100 % fast stilling. Vegårshei kommune søker vernepleier/miljøterapeut til et nytt tjenestetilbud innen boveiledning i kommunen. Vedkommende vil ha fagansvar og ansvar for den daglige driften i tjenestetilbudet, som er planlagt med 1,7 årsverk. Stillingen vil hovedsakelig bestå av dagvakter, men noe kvelds- og h...

Miljøarbeider. Ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud er det ledig tre vikariat i 100 prosent stillinger som miljøarbeider i perioden 1. september 2022 - 1. januar 2023. Stillingene er ved Tyholt aktivitets- og sansesenter. Arbeidstid er mandag-fredag på dagtid. Enheten tilbyr heldøgns tjenester, bistand i ...

Helsefagarbeider. Ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud er det fra 5. september 2022 til 3. september 2023 ledig ett vikariat på 75 prosent stilling som helsefagarbeider på natt. Enheten tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet, punkttjenester og aktivitetstilbud for mennesker med utviklingshemming, ul...

Miljøarbeider. Ved Lerkendal bo- og aktivitetstilbud er det fra 1. september 2022 ledig tre faste 20 prosent helgestillinger som miljøarbeider. Enheten tilbyr heldøgns tjenester, bistand i hjemmet, punkttjenester og aktivitetstilbud for mennesker med utviklingshemming, ulike funksjonsnedsettelser og noe p...

Våken nattevakt. Informasjon om arbeidsstedet og stillingen Høsten 2020 startet Sarpsborg ungdoms og familiesenter, region øst et omfattende arbeid for å heve kvaliteten på tjenestene ved våre institusjoner. Endrede krav til miljøpersonale på institusjonene har ført til endring av arbeidstidsordninger og turn...

Vikariat. Kringsjåtunet er et av helseforetakets døgntilbud for ungdom, i alderen 12 - 18 år, innen psykisk helsevern og er pr. i dag godkjent med totalt 6 døgnplasser. Tre av plassene er for ungdom med alvorlige spiseforstyrrelser. I tilknytning til institusjonen er det en egen skoleenhet. Beha...

Inntakskoordinator. Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansat...

Avdelingsleder Tilrettelagt fritid. Tjenestestedet Fritid og avlastning er organisert under Oppvekst - barnehage. Virksomhetens kjerneoppgaver er å iverksette og følge opp vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven. Fritid og avlastning har ansvar for individuell avlastning, støttekontaktordningen og tilrettelegge for fritidstilbud fo...

Oppsøkere i Utekontakten, tilkallingsvikarer . Utekontakten i Ullensaker er en tjeneste i endring. Vi har behov for tre oppsøkere som kan ivareta tjenestens synlighet på arenaer hvor ungdom oppholder seg. Arbeidet er i stor grad gatenært . Oppsøkende arbeid i denne formen har røtter tilbake til 60- og 70-tallet, og er under stadig utvi...

Erfaringskonsulent. Botreningssenteret er en byomfattende tjeneste som gir individuell oppfølging i egen bolig til mennesker med rusrelaterte problemer. Botreningssenteret består av tre avdelinger. Avdeling Gyldenpris er en rehabiliteringsavdeling med gjennomgangsboliger, avdeling Kringsjåveien er et varig bo...

Vernepleier i 100% fast stilling ved Vestlundbakken bofellesskap. Botjenester i Fyllingsdalen og Laksevåg er en enhet som har spesialkompetanse innen fagområde utviklingshemming og utfordrende atferd. Enheten yter tjenester til barn, unge og voksne uavhengig av boform. Vi har fokus på fagutvikling og jobber aktivt for å sikre faglig kvalitet og gode tjenester for...

Más resultados: 1 · >>