Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

42 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Noruega.

Miljøterapeut. Sørli 2 er del av seksjon Stalsberggata 14 og Sørli 2 boliger, organisert under avdeling Psykisk helse og avhengighet. Sørli 2 består av 7 kommunale leiligheter tilknyttet en bemannet base, med beliggenhet like ved Fetsund sentrum. Sørli 2 har ca 7 årsverk fordelt over 10 ansatte, og målet...

Tilkallingsvikarer på barneavdelingen. Arbeidsoppgaver Miljøterapeutisk arbeid etter utarbeidede miljøterapiplaner med fokus på traumebevisst tilnærming  Samarbeid med offentlige instanser og samarbeidspartnere Være pådriver og følge opp beboere i dagtilbud og aktiv fritid  Delta på faglige drøftinger, møter og kurs  Praktisk ar...

Prosjektleder Helseavklaring Ung. NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Bydel Grorud ligger i Groruddalen ved Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen har...

Veileder / sosialkurator. NAV Årstad sosialtjeneste har ledig fast stilling og vikariat som veileder.      NAV Årstad sosialtjeneste betjener en bydel med om lag 42 000 innbyggere og ca. 1400 kommunale tjenestemottakere. NAV Årstad er regionskontor i NAV region Bergen. Kontoret har et godt arbeidsmiljø og mange spenne...

Prosjektmedarbeider Romsås Jobbskap. NAV Grorud er en spennende arbeidsplass med høyt kvalifiserte og motiverte medarbeidere. Vi er et NAV-kontor i stadig faglig og organisatorisk utvikling. Bydel Grorud ligger i Groruddalen ved Lillomarka og favner områdene Ammerud, Grorud, Kalbakken, Rødtvet, Nordtvet og Romsås. Bydelen har...

Intensivsykepleier- ønsker du friheten til å velge når og hvor mye du vil jobbe? . Foretrekker du, som intensivsykepleier, friheten til å velge når og hvor mye du vil jobbe? Da kan en jobb som ekstravakt ved Personalformidling være noe for deg. Personalformidling er den interne bemanningsseksjonen ved Oslo universitetssykehus. Når du som intensivsykepleier jobber i P...

Vernepleier. Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud har vi ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier fra og med 6. januar 2023. Vi søker etter deg som er engasjert og godt kvalifisert, og som blant annet har gode faglige kunnskaper om psykisk helse, utviklingshemming, målrettet miljøarbeid og ep...

Sosialkurator, 100% fast stilling i avdeling Helse og rehabilitering. NAV Bergen sør betjener bydelene Fana og Ytrebygda. Sosialtjenesten yter tjenester til ca. 1200 tjenestemottakere. Vi er 120 ansatte, hvorav sosialtjenesten utgjør 62 stillinger. I avdeling Helse og rehabilitering er det p.t. 19 ansatte. Avdelingen har 3 team: rus, helse og booppfølging. Den...

Juridisk rådgiver. Barneverntjenesten Bergenhus og Årstad skal utvide vår jurist gruppe fra 3 til 4 stillinger og har to 100 % faste ledige stillinger som juridisk rådgiver.   Barneverntjenesten Bergenhus og Årstad er en av fire barneverntjenester i Bergen kommune. Våre brukere er barn og deres familier. Vårt tjenestes...

Vernepleier. Ved Byåsen bo- og aktivitetstilbud er det fra 9. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling for vernepleier. Byåsen bo- og aktivitetstilbud tilbyr heldøgns tjenester med bistand i hjemmet til voksne med funksjonshemminger, utviklingshemming psykiske lidelser og utfordringer i forhold ti...

Fagrådgiver. Barneverntjenesten Bergenhus og Årstad er en av fire barneverntjenester i Bergen kommune. Våre brukere er barn og deres familier. Barneverntjenesten i Bergenhus og Årstad er opptatt av å arbeide systematisk, og vi er særlig opptatt av at barnets stemme skal høres og at barnet skal medvirke. Vi er...

Vernepleier natt. Ønsker du nye utfordringer og varierende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø? Ved Kattem omsorgsbolig har vi fra 2. januar 2023 ledig en fast 70 prosent stilling for vernepleier. Stillingen har tjeneste på natt i turnus med helgearbeid. Kattem omsorgsbolig er en del av Kattem helse...

Miljøterapeut. Ved Huseby barneskole er det fra 1. januar 2023 ledig en fast 100 prosent stilling som miljøterapeut i skole og SFO. Vil du arbeide i fremtidens skole i et fagmiljø med et mangfold av språk og kulturer? Liker du å arbeide i et miljø preget av tillit, der du har stort ansvar sammen med andr...

Helgestillinger ved Skurva bofelleskap. Har du lyst til å jobbe i bofelleskap i tilrettelagte tjenester? Vi har behov for faste helge stillinger på Skurva bofelleskap, du kan velge mellom å arbeide annenhver eller tredje hver helg. Du som søker hos oss må i tillegg kunne jobbe hos oss som vikar på tilkalling, gjennom sommeren og i ...

Vernepleier/sykepleier. Vi har ledige stillinger som vernepleier og sykepleier i Tilrettelagte tjenester.  Tilrettelagte tjenester bistår barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne til selvstendighet og egenmestring i hverdagen. Tilrettelegging og gjennomføring av helse- og omsorgstjenester i hjemmet og på fri...

Velferdsforvaltningen - Boligsosial spesialkonsulent. Velferdsforvaltningen er en virksomhet som har ansvar for å sette innbyggere i Asker i stand til å mestre livet på tross av helse - økonomi- eller bostedsutfordringer. Virksomheten har 80 ansatte innen tjenesteområdet Velferd, og består av fire avdelinger; Tjenestetildelingen, Tildeling, rådgi...

Veileder / Sosialkurator. Presentasjon av arbeidssted Nav Bergenhus har 160 dyktige medarbeidere. 110 av disse arbeider i sosialtjenesten, mens 50 er ansatt i den statlige delen av Nav. Sammen yter vi Nav tjenester til Bergenhus sine ca. 42.000 innbyggere. Vi er opptatt av å holde en høy faglig standard, og yte g...

Tverrfaglig spesialist vikariat. Etat for barn og familie har overordnet driftsansvar for Barne- og familietjenesten som blant annet omfatter helsestasjons- og skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom og barne- og familiehjelpen. Etaten har videre ansvar for barneverntjenesten, bosetting av enslige mindreårige flyktninger, ...

Informasjonskonsulent i 100% stilling. Hero Norge AS har etablert et ordinært mottakssenter på Hovelsåsen på oppdrag fra UDI. Hovelsåsen mottakssenter har beliggenhet på Flisa i Åsnes kommune og skal gi plass for inntil 150 beboere. Mottaket ble startet opp 17.10.2022. Hovelsåsen mottakssenter søker informasjonskonsulent/retur for tilt...

Helsefagarbeider. Bergheim hjemmetjeneste har ledig to fast 100 prosent stilling som helsefagarbeider. Hvis du ønsker å utøve helsetjenester i hjemmet til byens innbyggere og trives med å jobbe selvstendig, men samtidig i team er du velkommen til oss. Vi trenger flere dyktige helsefagarbeidere med på laget. Erfa...

Miljøterapeut i turnus. Barn og unge skal oppleve et barnevern som er trygt, nyttig og samarbeidende sett fra barn og unge selv. Dilling Omsorgshjem har plass til 5 barn/ungdommer i alderen 10-18 år. Sentrale elementer i vårt arbeid er omsorg, relasjonsetablering, familie- og nettverksjobbing, aktivisering og etablering a...

Barnevernkonsulenter - avd. mottak og undersøkelse . Østensjø barneverntjeneste er organisert etter spesialistmodell med fem avdelinger bestående av mottak/undersøkelse, tiltak, omsorg, samt egen ungdom -/ og ettervernsavdeling og familieavdeling. Vi har to ledige vikariater som barnevernkonsulent fra og med mars 2023. Stillingene er på avdelin...

Fagkonsulent booppfølging. Ungbo er kommunens boligtilbud for unge mellom 17 og 23 år. Ungbos leietakere tildeles bolig etter boligvedtak i bydelene og får oppfølging fra Ungbo. Vi har nå ledig en fast stilling som fagkonsulent som vil få et særlig ansvar for å utvikle Mulighetshuset og følge opp unge med rus og krimi...

Veileder VTA med matfag. Norasondegruppen er mangfold og inkludering en styrke. Vi lever av å trekke frem potensialet i våre medarbeidere, gjennom tilrettelegging, kursing og arbeidstrening. For oss er DU viktig! Gjennom en stabil, produktiv og trygg virksomhet, ønsker vi å skape gode rammer for effektivitet og frem...

Holtet bosenter og verksted søker miljøterapeut til arbeid på natt 65,73% stilling. Velferdsetaten har ca. 1300 ansatte med et stort tjenesteapparat fordelt på ca. 50 tjenestesteder, hvorav ca. 50 ansatte i Administrasjonsavdelingen. Etatens ansvarsområder er blant annet å tilby tjenester til rusavhengige, tilrettelegge for sosiale og økonomiske boligvirkemidler, tilby tjen...

Holtet bosenter og verksted, Bolig B søker miljøterapeut til fast 100% stilling og til vikariat i 100% stilling. Holtet bosenter og verksted gir bo- og arbeidstilbud til personer med autisme og utviklingshemming. Tjenesten er byomfattende og gir et individuelt og helhetlig tilbud til personer med særlige omsorgsbehov. Tjenesten innebærer habilitering innenfor områdene dagliglivets ferdigheter, språk/kommunikasjon, sos...

Veiledningsansvarlig i Kirkens SOS, Bjørgvin. Vår dyktige veileder går av med pensjon og vi søker: Hovedoppgaver: Veiledning, undervisning og oppfølging av frivillige medarbeidere Fagutvikling og kompetanseheving om kriserammede og ivaretaking av deres samtalepartnere Etablere og styrke arenaer for rekruttering av frivillige Kv...

Helgestillinger. Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim kommune søker etter dyktige personer til helgestillinger. Det er ledig 20 faste helgestillinger. Dette er stillinger med en stillingsstørrelse på 20 prosent. Vi søker etter personer som er engasjerte, interessert i faget, fleksible og har lyst til å b...

Barnets kontaktperson. Barneverntjenesten i Arna og Åsane er en av fire barnevernskontor i Bergen kommune. Tjenesten har nylig flyttet inn i Familiens hus, på Nyborg - Åsamyrane 289. I Familiens hus deler barneverntjenesten lokaler med Barne- og familietjenesten.  Barneverntjenesten er organisert i tre avdelinger for...

Veileder. Ved NAV Falkenborg er det ledig en fast 100 prosent stilling som veileder i Sosialfaglig avdeling. NAV Falkenborg er ett av to NAV-kontor i Trondheim. Kontoret har ca. 250 årsverk med statlige og kommunale tilsatte på åtte avdelinger. NAV sin hovedoppgave er å få flere i arbeid og aktivitet ved å ...

Rekrutteringsstilling vernepleier. Har du lyst på en relevant spennende, aktiv og meningsfull deltidsjobb ved siden av vernepleierstudiene? Ønsker du allerede nå og vite at du har en fast 100 prosent stilling som vernepleier når du er ferdig utdannet? Ønsker du noen ekstra kroner for å spe på studentbudsjettet?  Og ikke mi...

Vernepleier. Ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud er det ledig en fast 100 prosent stilling som vernepleier. Heimdal bo- og aktivitetstilbud er en stor enhet i Trondheim kommune med over 400 faste ansatte. Vi er i dag organisert i 13 avdelinger med heldøgns omsorg i tillegg til at vi drifter et aktivitetstilbud. V...

Más resultados: 1 · >>