Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la salud' en Estonia.

Logopeed. 0,5 koormusega Tööülesanded: Lasteaed Kelluke pakub tööd logopeedile (eesti keel) koormusega 0,5 kohta. Omalt poolt pakume: Pakume kaasaegset töökeskkonda uues kaasaegses majas, mitmekesist ja paindlikku tööd, arengu- ja koolitusvõimalusi, toetavat meeskonda, puhkust suvel (56 päeva...

Logopeed. Tööülesanded: Lasteaia logopeedi tööülesanded. Omalt poolt pakume: Toetavat ja sõbralikku meeskonda, meeskonna üritusi, koolitusi. Muud nõuded: Logopeed, peab olema meeldiv ja hea suhtleja, tasakaalukas, taktitundeline, kootööaldis, sõbralik, kohusetundlik, korrektne ja järjepidev ja oma tööd ...

Tegevusterapeut. Töö toimub Rehabilitatsioonikeskuses Tööülesanded: Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist. Tema töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusteraapia on suunatud inimese iseseisvuse suurendamisele igapäevaelus. Tegevusterape...

Tegevusterapeut. Tööülesanded: Sotsiaalne Kaasatus MTÜ on laiendanud tegevust Raplasse ja ootab oma rehabilitatsioonimeeskonda tegevusterapeuti, kelle ülesandeks on tegevusteraapia teenuse osutamine, kliendi igapäevaelu oskuste arendamine ning kliendi ja tema võrgustiku nõustamine. Omalt poolt pakume: - lisat...

Logopeed. Laulasmaa Kool ootab oma kollektiivi logopeedi Tööülesanded: • Selgitab välja kõnepuuetega lapsed ja õpilased; • Koostab õppeaasta alguses tunni – ja tööplaani koostöös teiste tugispetsialistide ja õpetajatega; • Viib läbi õppetööd nii rühma – kui individuaaltundidena; • Täidab logopeedilist abi...

Logopeed. Siimusti Lasteaed-Algkool Tööülesanded: Siimusti Lasteaed-Algkool ootab oma toredasse kollektiivi positiivse ellusuhtumisega ning koostööd väärtustavat logopeedi. Logopeed uurib laste suulise kõne arengut ja selgitab välja kõneravi vajavad lapsed. Kõnearendus toimub mänguliselt ja läbi teg...

Logopeed. Kooli Tööülesanded: Ootame Sind täiskohaga liituma meie mitmekülgse ja vinge tiimiga, et sa aitaksid oma imeliste oskustega meie erilist abi vajavate laste õpitegevust korraldada ja parimal viisil toetada. Omalt poolt pakume: Meil on tänapäevane hubane töökeskkond, toetavad kolleegid, pikk suve...

Logopeed. Tööülesanded: Logopeedia- ja kutsevalikualase töö planeerimine, analüüs ja aruandlus. Klientide, töötajate, lapsevanemate individuaalnõustamine, lapse arenguga seotud probleemides. Grupinõustamine ühesuguste spetsiifiliste probleemidega klientidele. Kutsevalikualaste konsultatsioonide, loengute ja...

Logopeed. Kohila valla lasteaedades Tööülesanded: • Lasteaialaste kommunikatsioonihäirete varajane väljaselgitamine ja sobiva suhtluskeskkonna kujundamine; • individuaalsete ja vajadusel grupi kõneravitundide ettevalmistamine, vajalike materjalide koostamine ja tundide läbiviimine; • koostöö teiste tugispe...

Logopeed. Tööülesanded: - Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine, õppe- ja lapse arengu toetamine vastavalt logopeedi kutsestandardile. - Koostöö lapsevanemate, õpetajate ja teiste tugispetsialistidega, vajadusel nende nõustamine. Omalt poolt pakume: Kindlat töötasu, 56 kalendripäeva puhkust, ene...

Logopeed. Väike-Maarja Vallavalitsus pakub tööd LOGOPEEDILE Rakke koolis ja lasteaias Tööülesanded: Logopeedilist abi vajavate laste väljaselgitamine ja hindamine, töö abivajavate lastega, osapoolte juhendamine ja nõustamine. Omalt poolt pakume: Pakume väärtustloovat tööd ning väärilist töötasu. Peame ...

Logopeed. Tööülesanded: Lääne-Nigula Vallavalitsus otsib oma meeskonda logopeedi, kelle peamisteks tööülesanneteks on Lääne-Nigula valla haridusasutustes (koolid, lasteaiad) õppivate kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ja nende õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile (asjakohase d...

Logopeed. Tööülesanded: Rehabilitatsioonimeeskonna logopeedina logopeediline nõustamine (nii individuaalne kui ka vanemate ning spetsialistide). Meie rehabilitatsioonimeeskond on spetsialiseerunud eelkõige intellekti- ja liitpuudega lastele ja kooliealistele noortele ning nende perede nõustamisele. Oma...

Logopeed. Täiskoormus (1,0) Tööülesanded: Kõneravi vajavate laste väljaselgitamine ning logopeedilise abi osutamine. Omalt poolt pakume: Sõbralikku ja toetavat kollektiivi, võimalusel täiendkoolitust. Kodus töötamise võimalus: Ei

Tegevusterapeut. Tööülesanded: Tegevusterapeudi töö (sh töö rehabilitatsiooni- ja taastusravimeeskonnas). Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi, väljakutseid pakkuvat ja huvitavat erialast tööd, enesearendamis- ja koolitusvõimalusi, 7 kalendripäeva lisapuhkust Muud nõuded: Erialane haridus või se...

Logopeed. 0,25 koormus Tööülesanded: Vene emakeelega laste kõne korrektsioon ja häälikuseade. Omalt poolt pakume: Paindlikku tööaega, sõbralikku töökollektiivi, meeskonnakoolitusi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused: 0,25

Logopeed. Üldlogopeed Tööülesanded: Logopeedilise abi osutamine lastele, pedagoogide ja lastevanemate nõustamine lapse arengu toetamiseks. Omalt poolt pakume: Erialaselt huvitav ja vastutusrikas töö, toredad lapsed, koostöövalmid kolleegid. Muud nõuded: Nõutav on kandidaadi vastavus logopeedi ...

Logopeed. Tööülesanded: Laste kirjutamis- ja lugemispuuete vähendamine ja kõrvaldamine A- (vene õppekeelega klassid) ja B- klassides (keelekümblusklassid). Omalt poolt pakume: Sõbralikku töökeskkonda, kaasaegseid töötingimusi renoveeritud koolimajas, huvitavat ja mitmekesist tööd kaasaegses multikultuurs...