Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

52 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la salud' en Estonia.

 • Meditsiiniõde. Tööülesanded: Igapäevane ravimite jagamine vastavalt perearsti ettekirjutusele. Perearsti teavitamine hooldatava tervislikust seisundist. Haavade ja haavandite sidumine. Hooldatavate vererõhu ja veresuhkru kontrollimine. Töö iseloomust või selle üldisest käigust tulenevate muude ülesannete...
 • Tegevusjuhendaja. Vääna-Viti üksusesse Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega klientide juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (nt toiduvalmistamine, koristamine jm) ning hooldus- ja hügieenitoimingutes; huvitegevuste ning töötegevuste korraldamine ja õpetamine; sõbraliku ja...
 • Tegevusjuhendaja. Mustamäe Kodusse Tööülesanded: - Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); - huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete...
 • Loomaarst. otsime osalise tööajaga loomaarsti Tallinna loomade varjupaika Tööülesanded: Teostab esmase ülevaatuse varjupaika sisse tulnud loomadele. Jälgib varjupaigas olevate loomade tervislikku seisundit, vajadusel ravib, viib läbi varjupaigas vajalikke veterinaarprotseduure. Omalt poolt...
 • Loomaarst. Tööülesanded: Patsientide vastuvõtt, kliiniline ülevaatus, väikeloomade haiguste diagnoosimine ja ravimine, vaktsineerimine, uuringute ja protseduuride läbiviimine, kirurgia. Omalt poolt pakume: Huvitavat ja mitmekülgset tööd; kaasaegset töökeskkonda; koolitusi. Kodus töötamise...
 • Tegevusterapeut. Tööülesanded: Ootame kollektiivi tegevusterapeuti, kelle töö eesmärk on häirunud tegevusvõimega isiku (lapsed, täiskasvanud) tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusterapeudi ülesanded sisaldavad endas • info hankimist isiku tervisliku seisundi kohta; • inimese tegevusvõime...
 • Logopeed. Tööülesanded: Lapse kõne arengu taseme hindamine ja kõnepuuete väljaselgitamine (diagnostika); kõnepuuete ennetamine (preventsioon) ja kõneravi vajavate laste üle arvestuse pidamine; logopeedilise töö planeerimine, läbiviimine ja kokkuvõtte tegemine; õpikeskkonna kujundamine (kõneravitegevuste...
 • Meditsiiniõde. Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega klientidega erinevad meditsiinitoimingud. Omalt poolt pakume: Erialaseid koolitusi, tööriietust ja tööjalatseid, võimalust süüa lõunatoitu kohapeal, erinevaid väljasõite ja ühisüritusi Muud nõuded: Peab olema registreeritud tervishoiutöötajate...
 • Tasandusrühma logopeed. Tööülesanded: Erivajadustega lastele logopeedilise abi pakkumine, õpetajate ja lastevanemate nõustamine. Omalt poolt pakume: Laste arv rühmas kuni 12; puhkus suvekuudel 56 kalendripäeva; meeldiv ja sõbralik töökollektiiv ning ajakohased õppe- ja töövahendeid. Vajadusel ja võimalusel...
 • Tööharjutuse juhendaja. Tööülesanded: Tööharjutuse grupi kaasjuhendamine. Tööharjutuse eesmärk on töötu sotsiaalse kaasatuse suurendamine ja tema ettevalmistamine iseseisvaks töö otsimiseks ning tööl käimiseks. Omalt poolt pakume: Töövõtulepingut 1 kuuks. Muud nõuded: Nõudeks on kogemusnõustamise...
 • Juhendaja / nõustaja. tööharjutuse teenuse grupi juhendaja Tööülesanded: Tööd otsivate isikute juhendamine ja nõustamine (osaline või täistööaeg); tegu on tööharjutuse teenuse grupi juhendaja tööga. Omalt poolt pakume: Mitmekesist töökeskkonda. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega inimeste abistamine ja juhendamine igapäevaelu toimingutes, nendega tegelemine ja vastava dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: Erialast koolitust, tööriietust, kohapeal sooja toidu võimalust, ühisüritusi. Kodus töötamise võimalus:...
 • Tegevusjuhendaja. Sõmera Kodu Tööülesanded: - Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); - huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste...
 • Õde. Tööülesanded: Tervishoiuteenuse osutamine õe pädevustasemel meditsiinikeskuses, väliõppustel ja -harjutustel. Meditsiinialase väljaõppe läbiviimine ajateenijatele ja tegevväelastele. Omalt poolt pakume: • Kaasaegseid töötingimusi • Põhipuhkust 35 päeva aastas • Stabiilset...
 • Tegevusjuhendaja. lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamine Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega klientide igapäevatoimingute juhendamine, abistamine ja toetamine; suhtlemine kliendi lähedastega; huvi- ja töötegevuste korraldamine. Omalt poolt pakume: Graafikujärgset vahetustega tööd;...
 • Tegevusjuhendaja. võimalik osalise tööajaga töötamine Tööülesanded: Tegevusjuhendaja töö eesmärk on arendada ja toetada psüühilise erivajadusega tööealisi inimese igapäevaelu toimingutes. Tegevusjuhendaja koostab ja aitab täita erivajadusega inimese tegevusplaani ning sellest tulenevaid alaeesmärke....
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega klientide juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (nt toiduvalmistamine, koristamine jm) ning hooldus- ja hügieenitoimingutes; huvitegevuste ning töötegevuste korraldamine ja õpetamine; sõbraliku ja turvalise keskkonna tagamine;...
 • Apteeker. Farmatseut/Proviisor Tööülesanded: Soov ja tahe aidata klienti ja osaleda aktiivselt apteegi töös ja arendamises. Omalt poolt pakume: Meeldivat meeskonda Muud nõuded: Iseseisvus, töötahe ja kohusetundlikkus. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Meditsiiniõde. Päevane töö Tööülesanded: Otsime oma meeskonda meditsiiniõde, kelle peamisteks tööülesanneteks on patsiendi/ kliendi nõustamine, arsti poolt määratud ravi tagamine, tervisliku seisundi hindamine ja jälgimine, hooldustegevuse jälgimine, dokumentsatsiooni nõuetekohane täitmine...
 • Tegevusjuhendaja. Pärnu üksus (ööpäevaringne hooldus) Tööülesanded: Ööpäevaringsel teenusel psüühilise erivajadusega klientide juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (nt toiduvalmistamine, koristamine jm) ning hooldus- ja hügieenitoimingutes; huvitegevuste ning töötegevuste...
 • Tegevusjuhendaja. Kehra Kodusse Tööülesanded: Kehra Kodu tegevusjuhendaja töötab vahetult psüühilise erivajadusega inimestega ning toetab klientide igapäevast elu ja aitab korraldada nii huvi- kui praktilisi tegevusi. Peamised ülesanded: kliendi toetamine, juhendamine ja abistamine (riietumisel,...
 • Tegevusjuhendaja. Paide linna eakate päevakeskusesse Tööülesanded: Paide eakate päevakeskuse tegevuskava koostamine ja elluviimise koordineerimine; huvi- ja vabaajategevuste korraldamine ja läbiviimine päevakeskuse klientidele; päevakeskuse klientide nõustamine; dokumentatsiooni ja aruandluse koostamine;...
 • Tegevusjuhendaja Rakvere. Rakvere Lille Kodu Tööülesanded: Erivajadustega laste (kuni 6 last) juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (nt riietumisel, söömisel, koristamisel, toiduvalmistamisel jm), sh hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine jm); laste arendamine ja...
 • Tegevusjuhendaja. Vändra Kodu, haigusperioodide asendamise ajaks Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine); huvitegevuste korraldamine...
 • Tervisetöötaja/tervisedendaja. tähtajaline leping kuni olemasoleva töötaja naasmiseni teiselt ametikohalt (lapsehoolduspuhkuse asendus) Tööülesanded: Koostab lasteasutuse päevakava. Kontrollib köögis toidu toorainet ja toiduaineid ning nende säilivusajale vastavust. Koostöös kokkade ja majandusjuhatajaga...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Tegevusjuhendaja tööks on abi osutamine klientide igapäevaelu korraldamisel, nende juhendamine, suunamine ning abistamine igapäevaste toimingute juures (sh hügieenitoimingud). Ta suhtleb kliendi lähedastega, aitab korraldada huvi- ja töötegevusi, tagab kliendile turvalise...
 • Tegevusjuhendaja. Dementsete päevakeskuse tegevusjuhendaja Tööülesanded: Tegevusjuhendaja kujundab inimese isiklikke ja igapäevaelu oskusi, kaasates ta arendavatesse tegevustesse, arvestades terviseseisundit; juhendab sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel; juhendab aja planeerimisel...
 • Kooliõde. Tööülesanded: Koolitervishoiuteenuse osutamine Vastseliina Gümnaasiumis (235 õpilast) ja Kääpa Põhikoolis (135 õpilast). Omalt poolt pakume: Leping sõlmitakse Eesti Haigekassaga. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Pereõde. Tööülesanded: Telefoni teel patsientide registreerimine ning konsulteerimine, süstimine, vereproovide võtmine, EKG tegemine, sidumine, laste vaktsineerimine, iseseisev patsientide vastuvõtt. Omalt poolt pakume: Hea kollektiiv, konkurentsivõimeline palk. Muud nõuded: Arvuti kasutamise...
 • Eripedagoog-logopeed. Tööülesanded: HEV koordineerimine koolis. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja uudset töökeskkonda looduskaunis maapiirkonnas; enesearendamise võimalusi; sportimisvõimalusi; kindlat ja stabiilset tööd. Muud nõuded: Väga hea suhtlemisoskus; hea koostöövõime; kohusetundlikkus;...
 • Tegevusjuhendaja. intellektipuudega inimestele Tööülesanded: Otsime oma meeskonda täiskohaga tegevusjuhendajat intellektipuudega inimestele. Tegevusjuhendaja töö on väga mitmekesine. Tuleb tegeleda nii dokumentatsiooniga, suhtlemisega erinevate asutustega ning ka individuaalse nõustamisega. Tegevusjuhendaja...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Kliendi igapäevaelu ja töötamise, huvi- ja päevategevuse juhendamine, arendades tema oskuseid ja tegevusvõimet eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek. Kliendi hooldamine, lihtsamate protseduuride teostamine, vererõhku ja kehatemperatuuri mõõtmine, järelevalve...
Más resultados: 1 · >>