Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Profesionales de la salud

en Español in English auf Deutsch en Français ...

88 ofertas de trabajo de 'Profesionales de la salud' en Estonia.

 • Tegevusjuhendaja. uues avatavas Paljassaare üksuses Tööülesanded: 24 psüühilise erivajadusega inimese toetamine, juhendamine ja abistamine tema tegevustes ning vajadusest lähtuvalt hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ söögi valmistamine; töö dokumenteerimine ja...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Kliendi igapäevaelu ja töötamise, huvi- ja päevategevuse juhendamine, arendades tema oskuseid ja tegevusvõimet eesmärgiga saavutada võimalikult iseseisev toimetulek. Kliendi hooldamine, lihtsamate protseduuride teostamine, vererõhu ja kehatemperatuuri mõõtmine, järelevalve...
 • Tegevusjuhendaja. Vändra Kodu Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (sh toiduvalmistamine, koristamine jm), ning hooldus- ja hügieenitoimingutes (sh mähkmete vahetamine); huvitegevuste korraldamine ja töölaadsete tegevuste õpetamine;...
 • Eripedagoog-logopeed. Tööülesanded: Tunnid väikeses klassis või koostöös aineõpetajaga. Võimalus katsetada, kas ja kuidas kaasamine töötab. Omalt poolt pakume: Vahvaid lapsi ja lapsevanemaid; sõbralikku, toetavat ja koostööd väärtustavat kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei
 • Tegevusjuhendaja. Tapa Põllu üksusesse Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (nt söögi valmistamine, koristamine, pesu pesemine jm); huvitegevuste ning töötegevuste korraldamine ja õpetamine; sõbraliku ja turvalise keskkonna...
 • Meditsiiniõde. SA Tõstamaa Hooldekodu Tõstamaa ja Pootsi majades Tööülesanded: Ravimite tellimine ja jagamine hoolealustele ning lihtsamate raviprotseduuride teostamine. Koostöö kohaliku perearstiga. Omalt poolt pakume: Väikest ja ühtehoidvat kollektiivi, kütuse kompensatsiooni. Muud nõuded:...
 • Veterinaararst-seemendaja. Tööülesanded: Kõrgetoodanguliste lehmade ja noorkarja ravimine ja profülaktika. Veiste kunstlik seemendamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegseid töötingimusi ja -vahendeid; (Lüpsifarmis Herd Navigator); korralikku töötasu; ametiautot ja telefoni; vajadusel elamispinda (maja või...
 • Parameedik. Tööülesanded: Esmaabi andmine nii sündmuskohal kui ka transportimisel, üksuse meditsiinitoetuse tagamine, täita meeskonna koosseisus ülesandeid väeosas, õppustel, lahinglaskmistel ja sõjaväelistel operatsioonidel. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut (põhipalk,...
 • Töökeskkonna, tööohutuse spetsialist. Tööülesanded: Ettevõtte töötervishoiu ja tööohutusalase tegevuse korraldamine; tööohutuse- ja töötervishoiualaste õigusaktide, eeskirjade ja juhendite elluviimise koordineerimine ning kontrollimine; töötajate juhendamine; tööõnnetuste registreerimine ja andmete esitamine....
 • Füsioterapeut. Tööülesanded: Füsioterapeutiline klientide hindamine; füsioteraapia teenuse osutamine; rehabilitatsiooni meeskonna töös osalemine. Omalt poolt pakume: Meeldivat töökollektiivi; ühisüritusi. Muud nõuded: Eeldame füsioteraapiaalast kõrgharidust; tervishoiu või sotsiaalhoolekande...
 • Tegevusjuhendaja. Tapa Kodu Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (nt söögi valmistamine, koristamine, pesu pesemine jm) ning hooldus- ja hügieenitoimingutes; huvitegevuste ning töötegevuste korraldamine ja õpetamine; sõbraliku...
 • Meditsiiniõde. Päevane töö Tööülesanded: Otsime oma meeskonda meditsiiniõde, kelle peamisteks tööülesanneteks on patsiendi/ kliendi nõustamine, arsti poolt määratud ravi tagamine, tervisliku seisundi hindamine ja jälgimine, hooldustegevuse jälgimine, dokumentsatsiooni nõuetekohane täitmine...
 • Tugiisik 14-aastasele poisile. Tööülesanded: 14-aastane poiss vajab kohanemis-ja käitumishäirete tõttu eakohasest suuremat igapäevast abi, juhendamist ja järelvalvet. Vajab kindlaid piire ning tuge, juhendamist koolitundides. Vajadusel abi ka hommikuti kooli jõudmisel. Omalt poolt pakume: Toredat ja toetavat...
 • Ravimiesindaja. (günekoloogia, dermatoloogia) Tööülesanded: Töö retseptiravimite ja käsimüügi toodetega; vahetu suhtlus arstide, apteekrite ja haiglatöötajatega; ürituste ja esitluste korraldamine. Omalt poolt pakume: Töövahendid - auto, mobiiltelefon, jms; Võimalust teha huvitavat ja...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: Erivajadustega ja sotsiaalselt mahajäänud inimestega tegelemine ja nende hindamine, juhendamine; tegevusplaanide koostamine ja täitmine; käelise tegevuse läbiviimine, lihtsamate töövaldkondade juhendamine, klientide nõustamine, jõustamine. Perede ja tugivõrgustiku...
 • Tegevusjuhendaja. Rakvere Lille Kodu Tööülesanded: Erivajadustega laste (kuni 6 last) juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevatoimingutes (nt riietumisel, söömisel, koristamisel, toiduvalmistamisel jm), sh hooldus- ja hügieenitoimingutes (vajadusel mähkmete vahetamine jm); laste arendamine ja...
 • Tegevusjuhendaja. Uuemõisa Kodu Tööülesanded: Kliendi toetamine ja juhendamine tema tegevustes ning kliendi vajadusest lähtuvalt tema hooldamine ja järelevalve; ​ huvi- ja töötegevuste juhendamine;​ töö dokumenteerimine ja suhtlus omastega. Omalt poolt pakume: Stabiilset töösuhet kaasaegses...
 • Günekoloog. Tööülesanded: Günekoloogia teenuste osutamine. Arstlik järelevaatus ja kliendi konsultatsioon. Protseduuride läbiviimine. Omalt poolt pakume: Vajalikke täiendkoolitusi. Tööd arenevas ettevõttes. Sõbralikku töökeskkonda. Paindlikku töögraafikut, osalist töökoormust. Konkurentsivõimelist...
 • Dermatoloog. Tööülesanded: Nahaarsti teenuste osutamine erakliinikus. Arstlik järelevaatus ja kliendi konsultatsioon. Protseduuride läbiviimine. Omalt poolt pakume: Vajalikke täiendkoolitusi. Tööd arenevas ettevõttes. Võimalust opereerida kaasaegse laseraparatuuriga, väheinvasiivsete meetoditega....
 • Üldarst. Tööülesanded: Üldarsti töö erakliinikus. Patsientide läbivaatamine, nõustamine ja ravi määramine. Töö laseraparatuuriga. Omalt poolt pakume: Vajalikke täiendkoolitusi. Tööd arenevas ettevõttes. Võimalust opereerida kaasaegse laseraparatuuriga, väheinvasiivsete meetoditega....
 • Kõrva-nina-kurguarst. Tööülesanded: Kõrva-nina-kurguarsti teenuste osutamine. Patsientide konsulteerimine ja ravimine. Vajalike uuringute ja protseduuride teostamine. Vajaliku dokumentatsiooni täitmine. Omalt poolt pakume: Täiendkoolitusi. Tööd arenevas ettevõttes. Sõbralikku töökeskkonda. Paindlikku...
 • Medõde-kosmeetik. Tööülesanded: Õendusprotseduuride teostamine ning arsti määratud protseduuride läbiviimine; patsientide vastuvõtt ja kosmeetilise teenuste osutamine Vitaclinikas. Omalt poolt pakume: Kaasaegne töökeskkond; pakume huvitavat ja vaheldusrikast erialast tööd; konkurentsivõimelist...
 • Logopeed. Tööülesanded: Laste kõne uurimine, kõne arengu toetamine ja kõneravi teostamine; lapsevanemate ja lasteaiaõpetajate nõustamine. Omalt poolt pakume: Privaatset tööruumi ja paindlikku tööaega, koostöövalmis kollektiivi. Kodus töötamise võimalus: Ei Koormus, vahetused:...
 • Juhendaja. tööotsingutes tööd otsivatele isikutele Tööülesanded: Juhendaja koordineerib tööharjutuse teenuse osutamise protsessi, ja tagab osalejatele teenuse osutamise. Tööharjutuse eesmärk on osalejate tegutsemisvõime ning töötamisvõimaluste kaardistamine, tööotsingute motiveerimine...
 • Füsioterapeut. Tööülesanded: Klientide funktsionaalsete võimete hindamine, edasiste sekkumiste planeerimine ja läbiviimine individuaalselt või grupis; klientide nõustamine ja juhendamine iseseisvaks kodus harjutamiseks; treeningu tulemuslikkuse hindamine; töö dokumenteerimine ja osalemine meeskonnatöös....
 • Meditsiinirühma rühmavanem. Lapsehoolduspuhkuse asendajaks Tööülesanded: Esmaabi osutamine, meditsiiniväljaõppe läbiviimine ning meditsiinirühma väljaõppe varade ja varustuse haldamine. Omalt poolt pakume: Stabiilset ja kindlat sissetulekut. Põhipuhkust 35 päeva aastas. Toetavat ja sõbralikku meeskonda....
 • Tegevusterapeut. Tööülesanded: Töötamine klientidega rehabilitatsioonivaldkonnas. Omalt poolt pakume: Kaasaegset ja kaunist töökeskkonda arenevas organisatsioonis, lisasoodustusi töötajatele, koolitus-ja täiendõppevõimalusi, spetsialistile sobivat palka. Muud nõuded: Erialane riiklikult...
 • Tegevusjuhendaja. Tööülesanded: töö eesmärk on toetada intellektipuudega inimesi nende igapäevases elus teel suurema iseseisvuseni. Hea, kui oskad suurele perele süüa teha, jagada oma tähelepanu paljudele, sul on rahulikku meelt ning tarkust lahendada keerulisi olukordi Omalt poolt pakume: imekauni...
 • Tegevusjuhendaja. Tallinna päevakeskusesse, Merimetsa 1 Tööülesanded: Psüühilise erivajadusega täisealiste inimeste juhendamine, toetamine ja abistamine igapäevaelu toimingutes, sh hooldus- ja hügieenitoimingutes (riietumine, mähkmete vahetamine, pesemine, toitmine, abistamine liikumisel) ning...
 • Logopeed. Tööülesanded: Arenguliste erivajadustega laste õppe ja arengu toetamine vastavalt oma kutsestandardile Türi Lasteaia kolmes õppekohas. Koostöö tegemine lapsevanemate, kolleegide ja teiste spetsialistidega, vajadusel nende nõustamine. Omalt poolt pakume: Rõõmsameelset ja ühtehoidvat...
 • Õde. Tööülesanded: Kvaliteetse ja patsiendikeskse õendusabi osutamine. Omalt poolt pakume: Kaasaegset töökeskkonda; soovi korral osalist või täistööaega; erialast täiendkoolitust; meeldivat töökollektiivi; vahetustega tööd; stabiilset töötasu. Muud nõuded: Õe haridust tõendav...
 • Logopeed. leping määramata ajaks Tööülesanded: Kõneravi vajavate ja arenguliste erivajadusega laste õppe ja arengu toetamine, et soodustada isiksuse eakohast arengut. Omalt poolt pakume: Motiveerivat töötasu. Muud nõuded: Kandidaadil nõutav erialane magistrikraad Kodus töötamise...
Más resultados: 1 · > · >>