Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

20 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la enseñanza' en Estonia.

 • : Eelnev töökogemus koolituste korraldajana. Väga hea suhtlemisoskus. Väga hea organiseerimisoskus, Täiskasvanute koolituste arendamis- , ettevalmistamis- ja korraldustöö. , Väga häid töötingimusi. Huvitavat ja vastutusrikast tööd. Sõbralikku kollektiivi. Sihtasutus Tallinna Erateeninduskool.
 • : Läbitud ajateenistus; tehnilised teadmised; eelnev kogemus rasketehnikaga. Kasuks tuleb C- ja E- kategooria mootorsõiduki juhtimisõigus., Allüksuste väljaõpetamine ning rühmavanema ja rühmaülema tegevuse toetamine. , Stabiilset töökohta riigiasutuses; kaasaegseid töötingimusi ja... Kaitseressursside Amet.
 • : Ootame: pühendumist, professionaalset enesearendamist, suutlikkust märgata ning toetada õpilase annet, lojaalsust, meeskonnatöö oskust, Kui usud, et õpetaja amet on maailma ägedaim, iga õpilane on arenemisvõimeline ja tema motivatsiooni saab toetada siis ootame Sind oma meeskonda!,... Pärnu Koidula Gümnaasium.
 • : kandidaadilt ootame vastavust kvalifikatsiooninõuetele,  selgitab klassijuhatajate ning aineõpetajate kaudu välja probleemsed lapsed ja pered.  uute õpilaste nõustamine koolielu puudutavates küsimustes ennetamaks edasiste probleemide teket.  nõustab nii probleemidega lapsi kui... Põlva Kool.
 • : • Ida-Virumaa liiklusohutusalase haridus-, teavitus- ja ennetustöö läbiviimine eesti- ja venekeelsetele sihtrühmadele; • piirkonnapõhine koostöö liiklusohutusalastel teemadel haridusasutuste, koostööpartnerite ning teiste ametkondade ja organisatsioonide töötajatega; • ennetus... Maanteeamet.
 • : Sobiv kandidaat on: inglise keele kõrgtasemel valdaja; hea ja avatud suhtleja; valmis iseseisvaks tööks , Inglise keele õpetamine täiskasvanutele. , - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; - töökohta kesklinnas; - osalise koormusega töökohta; - motiveerivat töötasu; - tööd... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : Läbitud vanemallohvitseride kursus (VAPK) ja vähemalt nooremveebli auaste. Teenistuskohustuste täitmiseks vajaliku kontoritarkvara ja andmebaaside kasutamise oskus. Eesti keele oskus kesktasemel. B ja C mootorsõiduki juhtimisõigus. Riigisaladusele juurdepääsuloa olemasolu (taotletakse... Kaitsevägi.
 • : • Eesti keele oskust emakeelena või C1 tasemel; • Organiseerimis-, analüüsimis- ja planeerimisoskust; • Pedagoogilist või kultuurialast kõrgharidust; • Head suhtlemis- ja koostööoskust; • Digivahendite kasutamise oskust; • Varasemat pedagoogilise või noorsootöö kogemust;... Illuka Kool.
 • : ootused kandidaadile: intellekt, kreatiivsus, analüüsivõime, vastutustunne, iseseisvus, hea ja sõbralik suhtlemisoskus, väga hea eesti ja vene keele oskus, internetis surfamise hea oskus, tehniliste koolituste kujundamine ja ellu viimine (turuvajaduste analüüs, lektori otsimine, koolituse... Äri-Info OÜ.
 • : soovitav eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioonotsime eesti keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade piires... Osaühing Tark Impuls.
 • : soovitav eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioonotsime inglise keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade piires... Osaühing Tark Impuls.
 • : soovitav eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioonotsime soome keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade piires... Osaühing Tark Impuls.
 • : täidetud või täitmisel haridus- ja teadusministri kehtestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuded; visioon nüüdisaegsest õpetajatööst ja selle väljakutsetega toimetulemisest; tahe panustada nüüdisaegse õpikäsitluse rakendamisse; usku õppijakesksesse õppesse ja selle teostavusse;... Tartu Hansa Kool.
 • : juhataja ja tegevjuhi assisteerimine keeltekooli puudutavates ülesannetes ning iseseisvalt efektiivse töökorralduse tagamine; dokumentide koostamine ja haldamine; kontori igapäevatöö korraldamine; koosolekutel osalemine ja protokollimine; uute keelehuviliste ja olemasolevate õpilaste... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus või muu kõrgharidus olles sel juhul läbinud lisaks 160-tunnise sotsiaaltöö või 160-tunnise pedagoogika täienduskoolituseklientide vastuvõtt, registreerimine ja esmane sotsiaalnõustamine; klientidele ööbimisvõimaluse... mittetulundusühing Pärnu Shalomi Abikeskus.
 • : erialane kõrgharidus; varasem töökogemus haridusvaldkonnas; haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; ühe võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2). Kasuks tuleb:... Suure-Jaani Vallavalitsus.
 • : - Oskus planeerida ja korraldada tööprotsesse, hea meeskonnatöö-, motiveerimis- ja eestvedamisoskus - Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus - Kõrge pingetaluvus, analüüsioskus, usaldusväärsus, täpsus ja initsiatiivikus - Laitmatu minevikSotsiaalpedagoogi töövaldkonnaks on sotsiaalpedagoogiline... Viru Vangla.
 • : õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus; kasuks tuleb pedagoogiline kõrgharidus või pedagoogilise kursuse läbimine; kasuks tuleb varasem õpetaja töö kogemus ning elektriviiuli mängimise kogemus Ringis õpitakse viiulimängu nii soolo- kui ka... Tallinna Huvikeskus Kullo.
 • : eeldame kõrgharidust, eelnevat töökogemust sekretärina (soovitatavalt koolis), ettekujutust õppe-kasvatustegevusest koolis või kiiret õpivõimet ning väga head arvuti kasutamise oskust. Lisaks eesti keele oskusele kõnes ja kirjas on töös vajalik ka vene keele oskus vähemalt suhtlustasemel.... Valga Kaugõppegümnaasium.
 • : töökus, loomingulisus, oskus ja soov töötada rahvusvahelises meeskonnas, distsiplineeritus; heatahtlikkus, intelligents, ausus, vastutustundlikkus; võime kohandada oma kogemusi ja erialaseid oskusi uues töökeskkonnas Töö hõlmab kõiki kooli õpetaja tööülesandeid. Kutsestandard:... mittetulundusühing Keeltekool In Down-Town.