Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

31 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la enseñanza' en Estonia.

 • : juhataja ja tegevjuhi assisteerimine keeltekooli puudutavates ülesannetes ning iseseisvalt efektiivse töökorralduse tagamine; dokumentide koostamine ja haldamine; kontori igapäevatöö korraldamine; koosolekutel osalemine ja protokollimine; uute keelehuviliste ja olemasolevate õpilaste... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sotsiaaltöö-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus või muu kõrgharidus olles sel juhul läbinud lisaks 160-tunnise sotsiaaltöö või 160-tunnise pedagoogika täienduskoolituseklientide vastuvõtt, registreerimine ja esmane sotsiaalnõustamine; klientidele ööbimisvõimaluse... mittetulundusühing Pärnu Shalomi Abikeskus.
 • : erialane kõrgharidus; varasem töökogemus haridusvaldkonnas; haridusvaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine; väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime; ühe võõrkeele oskus vähemalt kesktasemel (B2). Kasuks tuleb:... Suure-Jaani Vallavalitsus.
 • : - Oskus planeerida ja korraldada tööprotsesse, hea meeskonnatöö-, motiveerimis- ja eestvedamisoskus - Hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus - Kõrge pingetaluvus, analüüsioskus, usaldusväärsus, täpsus ja initsiatiivikus - Laitmatu minevikSotsiaalpedagoogi töövaldkonnaks on sotsiaalpedagoogiline... Viru Vangla.
 • : õpetatavale erialale vastav pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus; kasuks tuleb pedagoogiline kõrgharidus või pedagoogilise kursuse läbimine; kasuks tuleb varasem õpetaja töö kogemus ning elektriviiuli mängimise kogemus Ringis õpitakse viiulimängu nii soolo- kui ka... Tallinna Huvikeskus Kullo.
 • : eeldame kõrgharidust, eelnevat töökogemust sekretärina (soovitatavalt koolis), ettekujutust õppe-kasvatustegevusest koolis või kiiret õpivõimet ning väga head arvuti kasutamise oskust. Lisaks eesti keele oskusele kõnes ja kirjas on töös vajalik ka vene keele oskus vähemalt suhtlustasemel.... Valga Kaugõppegümnaasium.
 • : töökus, loomingulisus, oskus ja soov töötada rahvusvahelises meeskonnas, distsiplineeritus; heatahtlikkus, intelligents, ausus, vastutustundlikkus; võime kohandada oma kogemusi ja erialaseid oskusi uues töökeskkonnas Töö hõlmab kõiki kooli õpetaja tööülesandeid. Kutsestandard:... mittetulundusühing Keeltekool In Down-Town.
 • : vajalik eelnev kogemus koolitushangetel osalemisesdokumentide ettevalmistamine koolitushangetes osalemiseks; osalemine koolitusprojektide läbiviimisel töösuhet töövõtulepinguga osalise või täiskoormusega; võimalik töötada ka kodukontorislisainfo telefonil 5183447 MTÜ Marikool.
 • : kasuks tuleb töökogemus täiskasvanute koolitamiseleesti keele A2; B1, B2 kursuste läbiviimine täiskasvanuteletööd paindliku graafiku alusel osalise või täiskoormusega; võimalik töötada nii õhtuti kui päevasel ajal; kaugemalt tööle tulijatele tasuta majutust; tööd töövõtulepingugalisainfo... MTÜ Marikool.
 • : soovitav on omada kontakti lektoritega ning olla võimeline korraldama seminare nii vene kui ka eesti keeles; kasuks tuleb ka juriidiline haridus ning kogemus taoliste ettevõtmiste organiseerimiselseoses raamatupidamis- ja ettevõtlus-seminaride korraldamisega vajatakse seminaride korraldajat,... Business Technologies OÜ.
 • : sotsiaal-, pedagoogika- või psühholoogiaalane kõrgharidus; muu kõrgharidus, millele lisaks on läbitud 160-tunnise sotsiaaltöö või 160-tunnise pedagoogika täiendkoolituse; kõrgharidus omandamisel sotsiaaltöö vallas; kohusetundlik, aus ja paindlik, oskab lahendada töös ettetulevaid... mittetulundusühing Pärnu Shalomi Abikeskus.
 • : õpetaja kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea suhtlemisoskus kas inglise või vene või soome keele kursustel õpetamine sõbralikku ja meeldivat töökeskkonda motiveeritud õpilastega; töö toimub õhtusel ajal E-R alates kell 17.00, vajadusel ka L-Pkui tunned, et õpetamine ja... Oma Kool OÜ.
 • : * Vastavus Haridus- ja teadusministri 29.08.2013. a määrusega nr 30 „Direktori,õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded“ kehtestatudkvalifikatsiooninõuetele. Kasuks tuleb eelnev koolitöö kogemus. * Vastavus Vabariigi Valitsuse 22.11.2000. a määruses... Kärdla Põhikool.
 • : eesti keele valdamine emakeelena või tasemel C1; - vähemalt 1-aastane (12 kuud) täiskasvanutele eesti keele või eesti keele kui teise keele või võõrkeele õpetamise kogemus viimase 5 (viie) aasta (november 2012 – oktoober 2017) jooksulEesti keele õpetamine huvikoolis OÜ Open Mind Club.
 • : eesti keele valdamine emakeelena või tasemel C1; - vähemalt 1-aastane (12 kuud) täiskasvanutele eesti keele või eesti keele kui teise keele või võõrkeele õpetamise kogemus viimase 5 (viie) aasta (november 2012 – oktoober 2017) jooksulEesti keele õpetamine huvikoolis. OÜ Open Mind Club.
 • : eesti keele filoloogiaalane kõrgharidus või eesti keele kui võõrkeele õpetaja kvalifikatsioon (kvalifikatsioon peab olema omandatud kõrghariduse omandamist võimaldavas õppeasutuses), lisaks soovitavalt varasema täiskasvanute õpetamise kogemuseesti keele õpetamine täiskasvanutele... Gelmett Consult Osaühing.
 • : sobiv kandidaat on: - soome keele väga heal tasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööks Soome keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu - tööd... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - Itaalia keele väga heal tasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööks Itaalia keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu -... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - hispaania keele väga heal tasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööks Hispaania keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - prantsuse keele väga heal tasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööks Prantsuse keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - norra keele väga heal tasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööks Norra keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu - tööd... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - inglise keele kõrgtasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööks Inglise keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu - tööd... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - saksa keele väga heal tasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööks Saksa keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu - tööd... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - vene keele kõrgtasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööksVene keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi; - töökohta kesklinnas; - osalise koormusega töökohta; - motiveerivat töötasu; - tööd väikestes... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - eesti keele kõrgtasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööksEesti keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu - tööd väikestes... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : sobiv kandidaat on: - taani keele väga heal tasemel valdaja; - hea ja avatud suhtleja; - valmis iseseisvaks tööks Taani keele õpetamine täiskasvanutele. - eneseteostamise ja -täiendamise võimalusi - töökohta kesklinnas - osalise koormusega töökohta - motiveerivat töötasu - tööd... Emajõe Keeltekool OÜ.
 • : soovitatav erialane töökogemus ja/või erialane haridus omandatud (omandamisel).õppekava täitmine ja õppekvaliteedi tagamine, õppeprotsessi planeerimine ja juhtimine, õpilaste juhendamine, tema arengu ja motivatsiooni toetamine, õppeprotsessi analüüsimine ja hindamine ning tagasiside... Rakvere Ametikool.
 • : kasuks tuleb eelnev töökogemus noortega vanuses 14-19Eesti keele kui teise keele õpetaja õpetab eesti keelt ühele õppegrupile 5-6 tundi nädalas, vastavalt võimalusele ja soovile võib õpetada 2-3 õppegruppi. Oluliseks peame õpetaja pühendumist oma tööle ja tahtmist teha koostööd... Sillamäe Gümnaasium.
 • : erialane magistrikraad; korrektse erialaterminoloogia valdamine kõnes ja kirjas; HEV õpilaste õpet korraldavate õigusaktide tundmine; suurepärane koostöövõimeõpilaste, õpetajate ja lapsevanemate aktiivne nõustamine; töö HEV õpilastega seonduva dokumentatsiooniga; tugimeeskonna... Juhan Liivi nimeline Alatskivi Keskkool.
 • : isikute ja gruppide nõustamine lähtuvalt nende vajadustest; sotsiaalsete oskuste selgitamine ja arendamine; neutraalsete sekkumistehnikate rakendamine; toimetulekuvõimaluste märkamine; turvalisust toetavate tegevuste kavandamine ja rakendamine; tugivõrgustiku töö koordineeriminehuvitavat... Pärnu Vabakooli Selts.
 • : kvalifikatsiooninõuded koolieelse lasteasutuse õpetaja ametikohal töötamiseks on kehtestatud haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr. 65.rühmades muusikaalase töö korraldamine lastega (laulud, tantsud, peod ja esinemised) vastavalt lasteaia õppe- ja tegevuskavale; tingimuste... Tallinna Lasteaed Mudila.