Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Otros profesionales de la enseñanza

en Español in English auf Deutsch en Français ...

16 ofertas de trabajo de 'Otros profesionales de la enseñanza' en Estonia.

 • Saksa keele õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime saksa keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • Vene keele õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime vene keele õpetajaid keelekursustele eesti keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • Soome keele keelekursuste õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime soome keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • Rootsi keele õpetaja. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus; oskus mõista ja suunata õpilase arengut, hea suhtlemisoskus ja koostöövalmidus; ausus ja sisemine motivatsioon, Otsime rootsi keele õpetajaid keelekursustele vene keele baasil. Tööülesanded: koostab kursuse õppeplaani; õpilastele õppekavade... Osaühing Tark Impuls.
 • Inglise keele õpetaja. Vastavus õpetaja kutsestandardis toodud kompetentsusnõuetele, Inglise keele õpetamine kutseõppijatele, kursuste korraldamine täiskasvanute täiendkoolituses., Kaasaegsed töötingimused, meeldiv töökollektiiv, enesearendamise ja koolitusvõimalused, võimalus osaleda rahvusvahelistes... Viljandi Kutseõppekeskus.
 • Saksa keele õpetaja. Vastavus õpetaja kutsestandardis toodud kompetentsusnõuetele, Saksa keele õpetamine kutseõppijatele, täiendkoolituskursuste korraldamine., Kaasaegsed töötingimused, meeldiv töökollektiiv, enesearendamise ja koolitusvõimalused, võimalus osaleda rahvusvahelistes projektides. Viljandi Kutseõppekeskus.
 • Sotsiaalpedagoog. • erialane kõrgharidus (soovitavalt magistrikraad); • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus, hea pingetaluvus, kohusetundlikkus, tasakaalukus. Kasuks tuleb: • B-kategooria juhilubade olemasolu • eelnev töökogemus vastavas valdkonnas, Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on... Setomaa Vallavalitsus.
 • Muusikaõpetaja. Vastavus põhikooli aine õpetaja kvalifikatsiooninõuetele: pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas, või muu kõrg- või keskeriharidus õpetatavas aines või ainevaldkonnas ja läbitud 160-tunnine pedagoogikakursus, Põhikooli muusikatundide ettevalmistamine... Peetri Kool.
 • Huvijuht. Sobival kandidaadil on: soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid, Võhma Kool pakub tööd huvijuhile (0,8 ametikohta). Huvijuht vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja planeerib... Võhma Kool.
 • Inglise keele õpetaja. Soov ja oskus töötada meeskonnas, töötada noortega; soov ja oskus kasutada õppetöö läbiviimiseks kaasaegseid ja infotehnoloogilisi õppevahendeid, Võhma Kool pakub tööd inglise keele õpetajale (0,39 ametikohta). Õpetaja vastab kvalifikatsiooninõuetele, viib läbi ja planeerib... Võhma Kool.
 • Huvijuht - üldpädevuste koordinaator. Pedagoogiline kompetentsus, Huvijuht - üldpädevuste koordinaator korraldab ja koordineerib gümnaasiumi õpilaste tegevusi üldpädevuste arendamiseks lähtudes GRÕK-is ja Sillamäe Gümnaasiumi õppekavas sätestatud üldpdevuste kirjeldusele ja eesmärkidele. Huvijuht on juhtkonna liige,... Sillamäe Gümnaasium.
 • Inglise keele õpetaja. Loovus, positiivne ellusuhtumine, kohusetundlikkus, hea pingetaluvus , Ootame oma kooli alates 21.08.2018 inglise keele õpetajat., Meeldivat ja arenevat töökeskkonda ning sõbralikku kollektiivi., Kandideerimiseks vajalikud dokumendid: avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad. Rapla Ühisgümnaasium.
 • Vene keele õpetaja. initsiatiivikas, loov, pedagoogilise kutsumusega ning valmis end waldorfpedagoogikas täiendama, vene keele tundide andmine, eneseteostuse võimalust, kollegiaalset koostööd ning süvenemisvõimalust waldorfpedagoogikasse, CV, haridusttõendava dokumendi koopia ja motivatsioonikiri saata... Rosma Haridusselts.
 • Eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Erialane kõrgharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; väga hea pingetaluvus- ja suhtlemisoskus; sõbralikkus ja rõõmsameelsus; usaldusväärsus ja algatusvõime; otsustus-, koostöö- ja analüüsivõime; avatus uuendustele; hea arvutikasutamise oskus; soov panustada kooli arengusse,... Valga Põhikool.
 • Muusikaõpetaja. positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine, hea pingetaluvus, oskus iseseisvalt mõelda ja tegutseda, muusika tundide läbi viimine, meeldivat kollektiivi , häid töötingimusi, Kandideerimiseks esita avaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 09. juuniks aadressil regina.allik#rapina.ee... Räpina Lasteaed Vikerkaar.
 • Inglise keele õpetaja. Täidetud või täitmisel haridus- ja teadusministri kehtestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuded, Inglise keele tundide läbiviimine, Uuenduslikku töökeskkonda ja häid töötingimusi, meeskonnatöö kogemusi ja toetavat kollektiivi, võimalust panustada kooli arengusse, võimalusi enesearenduseks,... Jõgeva Põhikool.