Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

150 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Eslovenia.

Página: 4

 • ČISTILEC III. - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 6, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV., Poznavanje tehnologije čiščenja. Čisti se 2x tedensko po 3 ure v popoldanskem času., popoldan
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV (PISARNE, PROIZVODNJA, SANITARNI PROSTORI), Smisel za red in čistočo, delavnost, sodelovanje, samostojnost pri delu. Prednost pri izbiri bodo imele osebe z invalidsko...
 • ČISTILEC/KA V MAGNI V HOČAH - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NAPRAV IN DELOV NAPRAV (ZBIRALNIKOV, ZABOJNIKOV, PEČI IN SUŠILCEV, AGREGATOV, MOTORJEV, ČRPALK, DVIGAL), ČIŠČENJE...
 • STREŽNIK - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. DO VRNITVE DELAVKE S PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU STAREJŠIH, SODELOVANJE IN POMOČ PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE NEPOSREDNEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA: POSTELJA,...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV ŠOLE, Oseba mora podpisati izjavo, da ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti ali na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot...
 • ČISTILEC ZUNANJIH IN NOTRANJIH PROSTOROV IN SREDSTEV - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE NOTRANJIH (POSLOVNIH IN SANITARNIH) IN ZUNANJIH PROSTOROV, VZDRŽEVANJE OKOLICE OBJEKTOV., PRI IZBIRI...
 • OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI, J032031 ZA POTREBE OSKRBOVALNE SLUŽBE, CENTRALNA KURIRSKA IN GOSPODINJSKA SLUŽBA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.12.2018, NADOMEŠČANJE, polni delovni čas, 40, - TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI, POSPRAVLJA IN PREZRAČUJE PROSTORE VRTCA ..., ZAPOSLITEV ZA NEDOLOČEN ČAS, ZAŽELENE IZKUŠNJE, OBVEZNO: POTRDILO O...
 • ČISTILEC - DELOVNO MESTO V ŠK. LOKI - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost....
 • PROIZVODNI DELAVEC/ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 1 mesec, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE LAŽJEGA PROIZVODNEGA DELA (4 H NA DAN), ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV (4 H NA DAN), SAMOKONTROLA OPRAVLJENEGA DELA. PONUJAMO: ZAPOSLITEV V USPEŠNEM PODJETJU, REDNO DELOVNO RAZMERJE ZA DOLOČEN...
 • STREŽNICA II (III) (J032025)ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, SLUŽBE ZA HIGIENO PROSTOROV IN OPREME - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN PRIPOMOČKOV V HIGIENSKO MANJ ZAHTEVNIH PROSTORIH (PISARNE, GARDEROBE, STOPNIŠČA..), ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE, SKUPNIH PROSTOROV, GENERALNA ČIŠČENJA IN RAZKUŽEVANJA...
 • ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ČIŠČENJE PROSTOROV TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI ZAVODA, Kandidati naj vlogi priložijo dokazilo o doseženi izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda Ministrstvo...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV V SLOVENJ GRADCU. DELO OBSEGA ROČNO KOT TUDI STROJNO ČIŠČENJE. POGODBA...
 • ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, skrajšan delovni čas, 20, - ČIŠČENJE POSLOVNIH IN STANOVANJSKIH PROSTOROV, NOTRANJE OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV, - ČIŠČENJE IN UREJANJE OKOLICE, - VZDRŽEVANJE REDA IN ČISTOČE, - DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA....
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE, potrdilo o nekaznovanosti, organizacijske sposobnosti, prošnjo pošljite po navadni pošti in napišite e naslov za obveščanje, nastop dela 17. 9. 2018,
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do vrnitve delavke na delo, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE, potrdilo o nekaznovanosti, organizacijske sposobnosti, prošnjo pošljite po navadni pošti in napišite e naslov za obveščanje,
 • OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (J032031) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE KURIRSKE IN GOSPODINJSKE SLUŽBE - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 31.12.2018, polni delovni čas, 40, TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA UREJENO ENOTO, DNEVNA...
 • OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (J032031) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNE KURIRSKE IN GOSPODINJSKE SLUŽBE - M/Ž. STREŽNIK V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 30.11.2018, polni delovni čas, 40, TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV; GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA UREJENO...
 • ČISTILEC - DELO V TREBNJEM, ZA SKRAJŠAN DELOVNI ČAS - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 15, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, fleksibilnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Delo na eni lokaciji, samo dopoldan. , dopoldan
 • ČISTILKA - DELOVNO MESTO V MEDVODAH SKRAJŠAN DELOVNI ČAS - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 6, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, fleksibilnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Zaposlitev možna za daljše obdobje. Delo na eni lokaciji,...
 • ČISTILKA - DELOVNO MESTO V MURSKI SOBOTI - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, fleksibilnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Zaposlitev možna za daljše obdobje. Delo na eni lokaciji,...
 • BOLNIŠKA STREŽNICA II - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE IN SOBE, PRIPRAVA, MENJAVA IN SORTIRANJE PERILA, DOSTAVA OBLAČIL, PERILA IN DRUGEGA MATERIALA V SOBE, ODVAŽANJE UMAZANEGA PERILA V PRALNICO, DOSTAVA HRANE IN...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH, Zanesljivost, urejenost, komunikativnost, zaželeno vozniško dovoljenje in lasten prevoz. Delovno mesto je v Ljubljani, sobote in nedelje...
 • STREŽNICA II (I) - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE OKOLICE, - POMOČ PRI IZVAJANJU OSNOVNE NEGE, - DOSTAVA HRANE IN PIJAČE V SOBE, - VZDRŽEVANJE OPREME IN PRIPOMOČKOV (ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE),...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 24, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, SKUPNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE VSEH VRST TALNIH POVRŠIN, ČIŠČENJE SANITARIJ, ČIŠČENJE OKENSKIH STEKEL, STROJNO IN ROČNO ČIŠČENJE, OMETANJE...
 • ČISTILEC - NADZORNIK - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO, GENERALNO IN SPECIALNO ČIŠČENJE NA TERENU NA KOROŠKEM IN VZHODNI SLOVENIJI. DELO S ČISTILNIMI PRIPOMOČKI IN ČISTILNIMI...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, REDNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV V SLOVENJ GRADCU. DELO OBSEGA ROČNO KOT TUDI STROJNO ČIŠČENJE. POGODBA...
 • HIŠNI ČISTILEC-GOSPODINJEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 4, DELO HIŠNE ČISTILKE ZAJEMA ČIŠČENJE DOMOV V LJUBLJANI IN OKOLICI PRI REDNIH STRANKAH. , HIŠNO ČIŠČENJE POTEKA PO TOČNO DOLOČNEM SISTEMU, S KATERIMI SE SEZNANITE PRED PRIČETKOM DELA,IN...
 • ČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH, AVTOBUSIH, NA VLAKIH IN LETALIH, (B) POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVO BRISAČ, MILA IN PODOBNIH POTREBŠČIN,...
 • ČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, (A) POMETANJE, SESANJE, POMIVANJE IN LOŠČENJE TAL, POHIŠTVA IN DRUGIH PREDMETOV V ZGRADBAH, AVTOBUSIH, NA VLAKIH IN LETALIH, (B) POSTILJANJE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ZAMENJAVO BRISAČ, MILA IN PODOBNIH POTREBŠČIN,...
 • ČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, DNEVNO ČISTI IN POSPRAVLJA POSLOVNE PROSTORE (IGRALNICE, VEČNAMENSKE PROSTORE, HODNIKE, SANITARIJE IN DRUGE PROSTORE VRTCA), Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati...
 • STREŽNICA II (I), J032023, KLINIKA ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA, - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH, - ČIŠČENJE...
Más resultados: << · 2 · < · 4 · >>