Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos

en Español in English auf Deutsch en Français ...

155 ofertas de trabajo de 'Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientos' en Eslovenia.

Página: 3

 • ČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31.8.2019., skrajšan delovni čas, 25, DNEVNO ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE NA PODRUŽNIČNI ŠOLI PLANINA., Kandidati naj pošljejo vlogo z življenjepisom, overjeno osnovnošolsko spričevalo, potrdila o nekaznovanosti...
 • ČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev oz. OZ. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, REDNO IN GENERALNO ČIŠČENJE PROSTOROV IN OPREME (PISARNE, DRUGI DELOVNI OZIROMA SLUŽBENI PROSTORI, SANITARIJE, HODNIKI, DRUGI SKUPNI PROSTORI), ČIŠČENJE...
 • STREŽNICA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NEZDRAVSTVENE OSKRBE, ZAGOTAVLJANJE VARNEGA OKOLJA,SKRB ZA OSEBNE STVARI IN PERILO TER OBLEKO STANOVALCEV NA ENOTI, SKRB ZA ŠIRŠO IN OŽJO OKOLICO STANOVALCEV, SPREMLJANJE STANOVALCEV,...
 • STREŽNIK II(I) - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCA, SODELOVANJE PRI NEGI IN OSKRBI STANOVALCA, TRANSPORT PERILA, ZDRAVSTVENO NEGOVALNEGA MATERIALA, POMOČ PRI TRANSFERU STANOVALCEV IN SPREMSTVO STANOVALCEV,...
 • ČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 11 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČISTI, PREZRAČUJE, RAZKUŽUJE PROSTORE VRTCA (VHODI, IZHODI, DOSTOPNE POTI, DVORIŠČE...), IZVAJA DRUGA DELA PO NAVODILIH VODSTVA VRTCA, ,
 • ČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), ZAKLEPANJE VHODNIH VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE STAVBE (PARKIRIŠČA, PARKI), OPRAVLJANJE DRUGIH...
 • ČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNEGA PROSTORA – PO POTREBI RAZKUŽEVANJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TAL, STEN, STEKLENIH POVRŠIN, SVETIL IN POHIŠTVA V PROSTORIH, NA HODNIKIH, STOPNIŠČIH, GARDEROBAH SANITARIJAH...
 • ČISTILEC/KA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, DNEVNO ČIŠČENJE POSLOVNEGA PROSTORA – PO POTREBI RAZKUŽEVANJE, LOŠČENJE IN UMIVANJE TAL, STEN, STEKLENIH POVRŠIN, SVETIL IN POHIŠTVA V PROSTORIH, NA HODNIKIH, GARDEROBAH, SANITARIJAH PO...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE RAZLIČNIH VRST POVRŠIN: POSLOVNI PROSTORI, TRGOVSKI CENTRI, TRGOVINA, HODNIKI, STOPNIŠČA, TOALETNI PROSTORI, UPORABA ČISTILNIH SREDSTEV, UPORABA ČISTILNIH STROJEV, UPOŠTEVANJE NAVODIL...
 • ČISTILEC-SOBAR V HOTELU, ČIŠČENJE - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PO SOBAH, V OBJEKTU IN OKOLICE OBJEKTA, Delo poteka v dopoldanskem času (okvirno od 08:00 - 16:00), občasno tudi med vikendi (sobote in nedelje) in prazniki. , dopoldan
 • ČISTILKA - SOBARICA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE SOB, POSLOVNIH PROSTOROV IN SKUPNIH POVRŠIN, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV, BRISANJE PROSTIH DELOVNIH POVRŠIN IN POLIC, OMETANJE PAJČEVINE, ČIŠČENJE KOPALNIC, ROČNO VLAŽNO BRISANJE,...
 • BOLNIŠKI STREŽNIK - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, STREŽNIK V DOMU ZA STAREJŠE SODELUJE IN POMAGA PRI OSKRBI, HIGIENSKO VZDRŽUJE NEPOSREDNO STANOVALČEVO OKOLJE: POSTELJA, POHIŠTVO IN PRIPOMOČKI, KI JIH UPORABLJA STANOVALEC). ČIŠČENJE SOB...
 • ČISTILKA II - ŠIFRA DM: J032001 - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV STAVBE ( V NAJŠIRŠEM POMENU), ZAKLEPANJE PROSTOROV STAVBE (V NAJŠIRŠEM POMENU), ZAKLEPANJE VHODNI VRAT, ZAPIRANJE OKEN V PROSTORIH, ČIŠČENJE ZUNANJOSTI STAVBE IN VZDRŽEVANJE OKOLICE...
 • BOLNIŠKI STREŽNIK - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE, DEZINFICIRANJE OŽJEGA, ŠIRŠEGA STANOVALČEVEGA OKOLJA, IZVAJANJE LAIČNE NEGE (KOPANJE, TUŠIRANJE, OBLAČENJE, HRANJENJE), empatija do starejših, komunikativnost, fleksibilnost,...
 • STREŽNICA - DELOVNO MESTO SE RAZPISUJE ZA PE SLOVENJ GRADEC - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOŽNA DELA PRI NE ZDRAVSTVENI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE STANOVALČEVEGA OKOLJA, SODELOVANJE PRI : JUTRANJI NEGI, OBLAČENJU, DVIGOVANJU, HRANJENJU, KOPANJU, POSTILJANJE...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, fleksibilnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Delo na eni lokaciji, samo popoldan. , popoldan
 • ČISTILEC - SKRAJŠAN DELOVNI ČAS - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Dobra organiziranost, vestnost, natančnost, samoiniciativnost, fleksibilnost, zanesljivost pri delu, iznajdljivost. Delo na eni lokaciji, samo popoldan. Skrajšan delovni...
 • OSKRBOVALKA V BOLNIŠNICI (J032021) ZA POTREBE OSKRBOVALNIH SLUŽB, CENTRALNO KURIRSKE IN GOSPODINJSKE SLUŽBE - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. do 30.6.2019, polni delovni čas, 40, TRANSPORT DIAGNOSTIČNIH VZORCEV KRVI IN KRVNIH PRIPRAVKOV, MEDICINSKE DOKUMENTACIJE IN IZVIDOV TER DRUGIH MATERIALOV IN PRIPOMOČKOV, GOSPODINJSKA DELA NA ENOTI IN SKRB ZA UREJENO ENOTO, DNEVNA...
 • STREŽNICA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NEGA IN OSKRBA STAROSTNIKA, POSTILJANJE POSTELJE, POMOČ PRI HRANJENJU, UMIVANJU, KOPANJU, SLAČENJU, OBLAČENJU, ČIŠČENJE NEPOSREDNE OKOLICE STANOVALCEV, TRANSPORT IN SERVIRANJE...
 • ČISTILKA - (KASNEJE VODJA) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV IN OPREME PO NAVODILIH IN STANDARDIH DELA V SKLADU Z OPERATIVNIM PLANOM PE, PREVZEMANJE NALOG NEPOSREDNO OD RV, ODGOVARJANJE NEPOSREDNO VODJI NAROČNIKA, OBVEŠČANJE...
 • ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. nadomeščanje delavke na bolniškem, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Vlogi je potrebno priložiti: dokazilo o izobrazbi, potrdilo, da kandidat ni...
 • GENERALNI ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40, UPORABA ZAŠČITNIH SREDSTEV PO NAVODILIH VARSTVA PRI DELU, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE POSLOVNIH PROSTOROV, OKOLICE IN OPREME PO NAVODILIH IN STANDARDIH DELA V SKLADU Z OPERATIVNIM PLANOM PE, UPRAVLJANJE...
 • SOCIALNA OSKRBOVALKA II - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN SPREMLJANJE STORITEV OSKRBE TER NEGE STANOVALCEV OZIROMA UPORABNIKOV DNEVNEGA VARSTVA PRIPRAVLJANJE ZAJTRKOV (KUHANJE NAPITKOV), RAZDELJEVANJE OBROKOV, POMIVANJE...
 • ČISTILEC - DELOVNO MESTO V HOČAH - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 9, ČIŠČENJE POSLOVNIH PROSTOROV, Resnost, vestnost, natančnost, iznajdljivost, fleksibilnost, samoiniciativnost, dobra organiziranost, zanesljivost pri delu. Delo na eni lokaciji, za skrajšan delovni...
 • GOSPODINJA OSKRBOVALKA - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA STORITVE OSKRBE, IZVAJA OSEBNO NEGO STANOVALCA (POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH IN OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB), IZVAJA VARSTVO STANOVALCEV, PRIPRAVLJA...
 • STREŽNICA II (I) ZA POTREBE KLINIKE ZA INFEKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH,...
 • STREŽNICA II (I), ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH...
 • STREŽNICA II (I), ZA POTREBE KLINIKE ZA INFKCIJSKE BOLEZNI IN VROČINSKA STANJA - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, OPREME IN DELOVNIH SREDSTEV V HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH ENOTAH: IT, PORODNI, OP PROSTORI, STERILIZACIJA, URGENCA, LEKARNA, POSTELJNA POSTAJA IN OSTALIH HIGIENSKO ZAHTEVNEJŠIH...
 • ČISTILKA / ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE VSEH VRST POSLOVNIH POVRŠIN: PISARN, HODNIKE, STOPNIŠČA, TOALETNI PROSTORI, TRGOVSKI CENTRI, ITD, DELO PO NAVODILU VODJE IN NAROČNIKA, SPOŠTOVANJE HIŠNEGA REDA NAROČNIKA, VODENJE...
 • ČISTILEC II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 31. 8. 2019 , polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OKOLICE ŠOLE. OPRAVLJANJE DEL IN NALOG, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA., Poleg življenjepisa naj kandidat...
 • ČISTILKA - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas oz. DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE ŠOLSKIH PROSTOROV IN OPREME, TALNIH POVRŠIN, OKOLICE ŠOLE, ČIŠČENJE KUHINJE IN JEDILNICE, POMOČ V KUHINJI NA MATIČNI ŠOLI IN PODRUŽNICAH., KANDIDATI NAJ POŠLJEJO VLOGE Z ŽIVLJENJEPISOM...
 • ČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV V DIJAŠKEM DOMU, Potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost., dopoldan
Más resultados: << · < · 3 · > · >>