Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

45 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovenia.

 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVLJA, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE IN SKUPNOSTNE PROGRAME,- SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI,- POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE... CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROGRAMA SOCIALNE VKLJUČENOSTI, VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE, POKLICNE IN ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, POVEZOVANJE S KOOPERANTI, ŠIRJENJE MREŽE DELODAJALCEV - TRŽENJE, PRIPRAVA... PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVLJA, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE IN SKUPNOSTNE PROGRAME, - SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI, - POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE... CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, CENTER ZA POMOČ NA DOMU MALI PRINC: SPREMLJANJE UPORABNIKOV VKLJUČENIH V PROGRAM VAROVANJA NA DALJAVO RDEČA TIPKA: SPREMLJANJE IN BELEŽENJE POČUTJA, ZDRAVSTVENEGA IN PSIHOFIZIČNEGA STANJA VKLJUČENIH OSEB, SPREJEMANJE... OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE ZAKONODAJE ZA CELOTNO PODROČJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA, DOSLEDNO UPOŠTEVANJE LE TE PRI DELU, UGOTAVLJANJE POTREB IN SOCIALNEGA STANJA S POMOČJO OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE, RAZGOVORI Z BODOČIMI STANOVALCI... SONČNI DOM DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNI DELAVEC V STANOVANJSKI SKUPINI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM V PISARNI IN V STANOVANJSKI SKUPINI (UPORABNIKI, SVOJCI), SPREMLJANJE UPORABNIKOV, SKUPINSKO DELO POSREDNO ZA UPORABNIKE IN SVOJCE (STIKI S STROKOVNIMI... OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas oz. 30.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, VODENJE EVIDENCE ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE IN PRIPRAVLJANJE POROČIL.,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUTOMER.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KOORDINACIJA SOCIALNIH PROGRAMOV DRUŠTVA, DEJAVNOST V ZVEZI Z JAVNIMI RAZPISI ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV/PROGRAMOV, IZDELAVA INDIVIDUALNIH NAČRTOV, VODENJE INDIVIDUALNIH MAP UPORABNIKOV, PRIPRAVA... DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM V ZAVOD, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV V NOVO OKOLJE, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO... DOM UPOKOJENCEV PTUJ.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 12 mesecev oz. za čas pripravništva, polni delovni čas, 40 ur, VODENJE POSTOPKOV ZA SPREJEM STANOVALCA V INSTITUCIONALNO VARSTVO (V NADALJEVANJU DOM); SPREJEM IN POMOČ STANOVALCU PRI VKLJUČEVANJU V ŽIVLJENJE V DOMU; INDIVIDUALNO... DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20 ur, NUDENJE PRVE SOCIALNE POMOČI IN USMERJANJE STRANK, TRIAŽIRANJE ODKRITE PROBLEMATIKE, INDIVIDUALNA SOCIALNA OBRAVNAVA Z BOLNIKI IN SVOJCI, KI IMAJO TEŽAVE Z ODVISNOSTJO, STROKOVNO SODELOVANJE V ZAVODU IN ZUNAJ ZAVODA, V SKLADU... ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotne delavke, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU,UKREPIH IN JAVNIH POOBLASTIL,IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV,SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU... CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas oz. do vrnitve odsotne delavke na delo, polni delovni čas, 40 ur, SODELUJE Z UČITELJI, STARŠI, UČENCI, VODI POSTOPEK VPISA V ŠOLO, SODELUJE Z DRUGIMI USTANOVAMI, IZVAJA DEJAVNOSTI ZA ZAGOTOVITEV REGRESIRANEGA PLAČILA ŠOLSKE PREHRANE,... OSNOVNA ŠOLA TREBNJE.
 • : SKUPINSKI HABILITATOR, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV - ODRASLIH OSEB Z MOTNJO V DUŠEVNEM IN TELESNEM RAZVOJU., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami... CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30 ur, UGOTAVLJANJE POTREB UPRAVIČENCEV DO SOCIALNE OSKRBE NA DOMU; IZDELAVA INDIVIDUALNEGA NAČRTA IZVAJANJA POMOČI, SKUPAJ Z UPORABNIKOM, Z OSEBAMI IZ NJEGOVE SOCIALNE MREŽE IN STROKOVNIMI SODELAVCI;... DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI UREJANJU STATUSA DIJAKA, ŠTUDENTA, ODRASLEGA V IZOBRAŽEVANJU, -VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM, -PRIJAVA ZA IZPIT, -UREJANJE ZAPISKOV, -UČENJE TEHNIK UČENJA IN NAČRTOVANJA UČENJA, -POMOČ PRI ŠTUDIJU LITERATURE,... MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, -IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, -SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEŽIGRAD.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas oz. 30.09.2021, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE INDIVIDUALNIH TER SKUPINSKIH PROGRAMOV, POVEZOVANJE SISTEMA IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJANJE UPORABNIKOV V USTREZNE PROGRAME SPODBUJANJA RAZVOJA NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRANJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE.
 • : SOCIALNI PEDAGOG V SOCIALNEM VARSTVU, Določen čas, 23 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, INTENZIVNA MOBILNA SOCIALNO-PEDAGOŠKA OBRAVNAVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, DELO V OKVIRU PROJEKTA, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK.
 • : SOCIALNI PEDAGOG V SOCIALNEM VARSTVU, Določen čas, 23 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE PROGRAMA MLADINSKA STANOVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, DELO NA PROJEKTU, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJA IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL, STORITEV IN NALOG PO ZAKONU. PRI DELU SODELUJE Z MENTORJEM. ZBIRA PODATKE, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO IN POROČILA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE KOČEVJE.
 • : SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, organiziranje, spremljanje in izvajanje strokovnega dela v lesni delavnici, planiranje proizvodnje, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA DELO SOCIALNEGA DELAVCA OZ. DELAVKE-PRIPRAVA NA USPEŠEN ZAKLJUČEK PRIPRAVNIŠTVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-CENTER.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJA IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU IN JAVNIH POOBLASTIL (TUDI ZUJPS), SPREMLJA IZVAJANJE STORITEV IN SODELUJE Z MENTORJEM, Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SE UČI VODENJA EVIDENC, ZBIRANJA... CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 12. 2017 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO DELO VKLJUČUJE POMOČ IN PODPORO ŽRTVAM SPOLNIH ZLORAB, ZAGOVORNIŠTVO: PISNO KORESPONDENCO Z INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, ORGANIZIRANJE... ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SOCIALNA DIAGNOSTIKA, PROGNOSTIKA IN SVETOVANJE; INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z ZAPRTIMI OSEBAMI: SODELOVANJE Z NOTRANJIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI IN DRUGIMI ORGANI, NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI, DRUŠTVI; POMOČ PRI PRIPRAVI... UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVNIK ZA PODROČJE STROKOVNEGA DELA NA CSD., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, slovenski jezik razumevanje... CENTER ZA SOCIALNO DELO IL.BISTRICA.
 • : SKUPINSKI HABILITATOR, Določen čas, 11 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA.