Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

34 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovenia.

 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -POMOČ PRI UREJANJU STATUSA DIJAKA, ŠTUDENTA, ODRASLEGA V IZOBRAŽEVANJU, -VPIS V ŠTUDIJSKI PROGRAM, -PRIJAVA ZA IZPIT, -UREJANJE ZAPISKOV, -UČENJE TEHNIK UČENJA IN NAČRTOVANJA UČENJA, -POMOČ PRI ŠTUDIJU LITERATURE,... MLADINSKO KLIMATSKO ZDRAVILIŠČE RAKITNA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, -IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, -SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEŽIGRAD.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas oz. 30.09.2021, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA, ORGANIZIRANJE IN VODENJE INDIVIDUALNIH TER SKUPINSKIH PROGRAMOV, POVEZOVANJE SISTEMA IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJANJE UPORABNIKOV V USTREZNE PROGRAME SPODBUJANJA RAZVOJA NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRANJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE.
 • : SOCIALNI PEDAGOG V SOCIALNEM VARSTVU, Določen čas, 23 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, INTENZIVNA MOBILNA SOCIALNO-PEDAGOŠKA OBRAVNAVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, DELO V OKVIRU PROJEKTA, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK.
 • : SOCIALNI PEDAGOG V SOCIALNEM VARSTVU, Določen čas, 23 mesecev oz. 31.8.2019, skrajšan delovni čas, 20 ur, VODENJE PROGRAMA MLADINSKA STANOVANJA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, DELO NA PROJEKTU, POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE VZGOJNI ZAVOD KRANJ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJA IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL, STORITEV IN NALOG PO ZAKONU. PRI DELU SODELUJE Z MENTORJEM. ZBIRA PODATKE, PRIPRAVLJA DOKUMENTACIJO IN POROČILA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo... CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE KOČEVJE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, USPOSABLJANJE ZA DELO SOCIALNEGA DELAVCA OZ. DELAVKE-PRIPRAVA NA USPEŠEN ZAKLJUČEK PRIPRAVNIŠTVA, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-CENTER.
 • : SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, organiziranje, spremljanje in izvajanje strokovnega dela v lesni delavnici, planiranje proizvodnje, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje... CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJA IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU IN JAVNIH POOBLASTIL (TUDI ZUJPS), SPREMLJA IZVAJANJE STORITEV IN SODELUJE Z MENTORJEM, Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SE UČI VODENJA EVIDENC, ZBIRANJA... CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SOCIALNA DIAGNOSTIKA, PROGNOSTIKA IN SVETOVANJE; INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z ZAPRTIMI OSEBAMI: SODELOVANJE Z NOTRANJIMI ORGANIZACIJSKIMI ENOTAMI IN DRUGIMI ORGANI, NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI, DRUŠTVI; POMOČ PRI PRIPRAVI... UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ; UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ ZAVOD ZA PRESTAJANJE KAZNI ZAPORA IG.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 12. 2017 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNO DELO VKLJUČUJE POMOČ IN PODPORO ŽRTVAM SPOLNIH ZLORAB, ZAGOVORNIŠTVO: PISNO KORESPONDENCO Z INSTITUCIJAMI, SODELOVANJE Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, ORGANIZIRANJE... ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVNIK ZA PODROČJE STROKOVNEGA DELA NA CSD., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, slovenski jezik razumevanje... CENTER ZA SOCIALNO DELO IL.BISTRICA.
 • : SKUPINSKI HABILITATOR, Določen čas, 11 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev oz. 9 mesecev, odvisno od smeri izobrazbe., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU... CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA... CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KROŽENJE PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA NA CSD., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELOVANJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH, IZDAJANJE POTRDIL, VODENJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, - SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, urejevalniki besedil... CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, JAVNA POOBLASTILA IN SOCIALNO VARSTVENE STORITVE(NALOGE, KI SE IZVAJAJO NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTU PO MENTORSKIM VODENJEM),PRIPRAVNIŠTVO NA PODROČJU NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU,... CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPOZNAVANJE VSEH PODROČJI DELA, DELO PO NAČRTU ZA PRIPRAVNIŠTVO, PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 31.12.2017 z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TEH PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE... CENTER ZA SOCIALNO DELO SEVNICA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV SODELOVANJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV VODENJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA SZOCIALIS UGYINTEZO KOZPONT LENDVA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV IN SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, VODENJE EVIDENCE ZBIRK PODATKOV, DOKUMENTACIJE, PRIPRAVLJANJE POROČIL,... CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ODLOČANJE O PRAVICAH NA PODROČJU UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV. VODENJE POSTOPKOV SKLADNO Z DOLOČILI ZUP. IZVAJANJE STORITEV PO ZSV. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL. VODENJE EVIDENC, ZBIRANJE PODATKOV IN PRIPRAVA POROČIL.,... CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJA IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, SPREMLJA IZVAJANJE STORITEV IN SODELUJE Z MENTORJEM, Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, SE UČI VODENJA EVIDENC, ZBIRANJA PODATKOV,... CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV TER SODELOVANJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNI DELAVEC V PISARNI ZA INFORMIRANJE IN SVETOVANJE, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM V PISARNI IN NA DOMU, SPREMLJANJE UPORABNIKOV IN UREJANJE NA TERENU, DELO S SVOJCI, VODENJE PROSTOVOLJCEV, VODENJE SESTANKOV, NAČRTOVANJE... OZARA SLOVENIJA NACIONALNO ZDRUŽENJE ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI ORGANIZACIJI IN KOORDINACIJI DELA ORGANIZACIJSKE ENOTE SOCIALNE SLUŽBE, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI IN SVOJCI, POMOČ... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 25 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELOVANJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH, IZDAJANJE POTRDIL, VODENJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ.