Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovenia.

 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI, VODENJE EVIDENC, DRUGE NALOGE PO NAVODILU DIREKTORJA. , urejevalniki besedil - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO DOMŽALE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas oz. konca leta 2018, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ORGANIZACIJSKO STROKOVNIH IN KOORDINATIVNIH NALOG V MLADINSKEM CENTRU ZA OTROKE IN MLADOSTNIKE, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI, NEVLADNIMI ORGANIZACIJAMI, SVETOVALNO IN PEDAGOŠKO DELO Z OTROCI,... CENTER ZA SOCIALNO DELO TRŽIČ.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev oz. 31.7.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO Z OTROKI, ŽENSKAMI, DRUŽINAMI, PROSILCI ZA MEDNARODNO ZAŠČITO, ROMINJAMI IN ROMI, DELO NA TERENU, LASTEN PREVOZ NA TEREN, PISANJE POROČIL, TIMSKO DELO... STOKOVNI IZPIT S PODROČJA... DRUŠTVO ZA IZOBRAŽEVANJE IN POVEZOVANJE OTROK.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEŽIGRAD.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU NA ODDELKU IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI IZVEN KLINIKE (CSD, DSO, ZAVODI, SODIŠČA, PATRONAŽA, AMBASADE, ŠOLE, DELOVNE ORGANIZACIJE, ZPIZ-INVALIDSKE... Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 2 meseca, 15 dni oz. 24.2.18 DO 17.5.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELAVEC BO OPRAVLJAL DELO V PROGRAMU ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU. DELO POTEKA S POSAMEZNIKOM IN SKUPINO. ZAPOSLITEV JE VEZANA NA NADOMEŠČANJE PORODNIŠKEGA DOPUSTA OD 24.2.18... CENTER ZA SOCIALNO DELO LAŠKO.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, INFORMIRANJE IN EVIDENTIRANJE POTREB UPRAVIČENCEV STORITEV SOCIALNE OSKRBE IN SOCIALNEGA SERVISA, SODELOVANJE PRI UGOTAVLJANJU UPRAVIČENOSTI IN POGOJEV ZA IZVAJANJE STORITEV SOCIALNE OSKRBE IN SOCIALNEGA,... ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev oz. 31.12.2019, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA DRUŽINE V OSKRBO, TIMSKO PRIPRAVLJA NAČRT OSKRBE DRUŽINE IN OBLIKO DELA ZA POSAMEZNE UPORABNIKE, SPREMLJA PSIHOSOCIALNE, DUHOVNE IN MATERIALNE/FINANČNE POTREBE BOLNIKA... SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM V CENTER (KANDIDATI, SVOJCI, INSTITUCIJE), SPREJEM VLOG, PRIPRAVA, OBRAVNAVA, SPREJEM STANOVALCEV IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU V NOVO OKOLJE, UREJANJE DOMSKE DOKUMENTACIJE STANOVALCEV,... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca na del.mesto, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 5 mesecev, skrajšan delovni čas, 15 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA. -IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV. -SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH... CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. 12, polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE IN KOORDINIRANJE STROKOVNEGA DELA, - UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU STANOVALCEV, - IZVAJANJE OSEBNE POMOČI, KI ZAJEMA SVETOVANJE STANOVALCEM... VITADOM; VITADOM, PE DOM STAREJŠIH ŠKOFLJICA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev oz. nadomeščanje daljše odsotnosti z možnostjo podaljšanja., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA; IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV; SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA BEŽIGRAD.
 • : SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, PROGRAMA VODENJA, VARSTVA IN ZAPOSLOVANJA POD POSEBNIMI POGOJI TER PROGRAMOV DEJAVNOSTI IN ZAPOSLITVE V INSTITUCIONALNEM VARSTVU,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, DRAGA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVI, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE TER SKUPNOSTNE SOCIALNOVARSTVENE PROGRAME,SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI, POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA... CENTER ZA SOCIALNO DELO TOLMIN.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVLJA, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE IN SKUPNOSTNE PROGRAME,- SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI,- POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE... CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, - PRIPRAVLJA, ORGANIZIRA IN VODI INDIVIDUALNE IN SKUPNOSTNE PROGRAME, - SPODBUJA RAZVOJ NOVIH PROGRAMOV IN ORGANIZIRA STROKOVNO PODPORO IZVAJALCEM V MREŽI, - POVEZUJE SISTEM IZVAJALCEV NA LOKALNI RAVNI IN USMERJA UPORABNIKE... CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE PROGRAMA SOCIALNE VKLJUČENOSTI, VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE, POKLICNE IN ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE, POVEZOVANJE S KOOPERANTI, ŠIRJENJE MREŽE DELODAJALCEV - TRŽENJE, PRIPRAVA... PAPILOT ZAVOD ZA VZPODBUJANJE IN RAZVIJANJE KVALITETE ŽIVLJENJA, LJUBLJANA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI,... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, CENTER ZA POMOČ NA DOMU MALI PRINC: SPREMLJANJE UPORABNIKOV VKLJUČENIH V PROGRAM VAROVANJA NA DALJAVO RDEČA TIPKA: SPREMLJANJE IN BELEŽENJE POČUTJA, ZDRAVSTVENEGA IN PSIHOFIZIČNEGA STANJA VKLJUČENIH OSEB, SPREJEMANJE... OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA.
 • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE ZAKONODAJE ZA CELOTNO PODROČJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA, DOSLEDNO UPOŠTEVANJE LE TE PRI DELU, UGOTAVLJANJE POTREB IN SOCIALNEGA STANJA S POMOČJO OBSTOJEČE DOKUMENTACIJE, RAZGOVORI Z BODOČIMI STANOVALCI... SONČNI DOM DRUŽBA ZA STORITVE D.O.O.