Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

38 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovenia.

 • LAIČNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.12.2020, polni delovni čas, 40, DELO Z UPORABNIKI IN NJIHOVIMI STARŠI, TERENSKO DELO, ADMINISTRATIVNO DELO, LAIČNI DELAVEC MORA IMETI IZOBRAZBO PO 69. ČLENU ZSV ALI IMETI OPRAVLJEN PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI S PODROČJA SOCIALNEGA...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, –IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA –IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV –SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, –VODI...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, –IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUŽINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE) –SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, –PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE...
 • STROKOVNA DELAVKA - SOCIALNA DELAVKA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE STROKOVNIH STORITEV ZA UPORABNIKE PROGRAMOV, ISKANJE SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROGRAMA, PRIPRAVA PRIJAV NA RAZPISE, SAMOSTOJNO VODENJE PROGRAMA, PRIPRAVA ANALIZ ZA POTREBE PROGRAMOV...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. zaposlitev je predvidena od septembra 2018 do predvidoma zaključka projekta 30.9, polni delovni čas, 40, KOORDINATOR V OKVIRU VEČGENERACIJSKEGA CENTRA SKUPAJ (VGC), KOORDINACIJA PROJEKTA, DELNA IZVEDBA DELAVNIC IN PREDAVANJ, KOORDINACIJA...
 • KOORDINATOR POMOČI NA DOMU, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA F017004 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINIRANJE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU, SPREJEMA NAROČILA IN OBVESTILA O SPREMEMBAH POTREB UPORABNIKOV, PRIPRAVLJA INDIVIDUALNE NAČRTE...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE ANAMNEZ IN DIAGNOSTICIRANJE, SVETOVANJE IN POMOČ OSKRBOVANCEM IN SODELAVCEM, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV UKREPOV, ANALIZ IN POROČIL, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE...
 • STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, koordinira in vodi delo interventne službe, izvaja prvo socialno pomoč, opravlja najzahtevnejše naloge, vodi postopke, odloča o pravicah in obveznostih, organizira in vzdržuje...
 • SOCIALNI DELAVEC III (M/Ž) - OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Zdravstvena sposobnost za opravljanje nalog delovnega mesta brez omejitev, kandidati naj predložijo dokazila o izobrazbi.,...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - PODROČJE MLADOSTNIKOV - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOČA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, IZVAJA UKREPE, VODI IN SODELUJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH IN STROKOVNIH KOMISIJAH,...
 • SKUPINSKI HABILITATOR – PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA VODENJE DOKUMENTACIJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH, SKUPINSKIH IN INDIVIDUALIZIRANIH...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE /ENO ALI VEČ/, ŠIFRA DM F017015 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI, VODENJE EVIDENC, TER DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, izobrazba: skladno 69. čl....
 • SOCIALNI DELAVEC VII/2 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, - PRIPRAVA ODLOČB, - SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV - INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE ANAMNEZ IN DIAGNOSTICIRANJE, SVETOVANJE IN POMOČ OSKRBOVANCEM IN SODELAVCEM, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV UKREPOV, ANALIZ IN POROČIL, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE,...
 • VODJA ODDELKA POMOČI NA DOMU IV - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. nadomeščanje porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, VODENJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN NADZOR DELA ODDELKA, ODLOČANJE O ZADEVAH Z DELOVNEGA PODROČJA ODDELKA, VODENJE...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL. SVETOVANJE V POSTOPKU, IZVAJANJE UKREPOV, IZVRŠEVANJE ODLOČBE. IZVAJANJE STORITVE TER SODELOVANJE Z...
 • STROKOVNI DELAVEC - STORITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 31. 12. 2018 , polni delovni čas, 40, STROKOVNI VODJA DNEVNEGA CENTRA ZA OSEBE S TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU, Obvezni pogoji so: izobrazba skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu, opravljen strokovni izpit s področja...
 • INDIVIDUALNI HABILITATOR SOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, organiziranje. spremljanje in izvajanje strokovnega dela z uporabniki, priprava poročil, vodenje strokovne dokumentacije, sodelovanje s starši, skrbniki in drugimi institucijami,...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke, predvidoma do avgusta 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,...
 • STROKOVNI DELAVEC NA PROGRAMU IZBERI SAM - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DELA: STROKOVNO DELO NA PROGRAMU IZBERI SAM, RAZVOJ IN IZVEDBA AKTIVNOSTI NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA ŠKODLJIVIH POSLEDIC ALKOHOLA TER MLADINSKEGA DELA, SPROTNO OBLIKOVANJE NOVIH ODZIVOV NA ZAZNANE...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV...
 • SOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPEJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, PRIPRAVA ODLOČB, SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO Z OSKRBOVANCI IN SVOJCI,...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV SODELUJE V...
 • SOCIALNI DELAVEC VII/2 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, - PRIPRAVA ODLOČB, - SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV - INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO...
 • SOCIALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVEDBA POSTOPKOV INFORMIRANJA UPORABNIKOV, OBRAVNAVE VLOG, ODLOČANJA V POSTOPKU, PRIPRAVE NA SPREJEM IN POSTOPEK SPREJEMA, VODENJE EVIDENCE ČAKALNE VRSTE UPORABNIKOV,IZDELAVA INDIVIDUALNEGA...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - VODENJE IN ODLOČANJE POSTOPKOV O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV, - IZVAJANJE PRVE SOCIALNE POMOČI, OSEBNE POMOČI, opravljen strokovni izpit na področju socialnega varstva, opravljen izpit iz splošnega upravanega...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke, predvidoma do julija 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,...
 • STROKOVNI DELAVEC STORITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotne delavke, predvidoma do avgusta 2019, polni delovni čas, 40, IZVAJA STORITVE: PSP, POMOČ DRUŽINI ZA DOM, OSEBNA POMOČ, SOCIALNA PREVENTIVA, SODELUJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH...
Más resultados: 1 · >>