Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

19 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovenia.

 • STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do vrnitve strokovne delavke iz porodniškega dopusta, polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOČA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, SVETUJE V POSTOPKU,...
 • STROKOVNI SODELAVEC V PROGRAMIH - REINTEGRACIJSKI CENTER - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ IN KOORDINACIJA PRI UČENJU SOCIALNIH VEŠČIN, POMOČ PRI VODENJU IN SODELOVANJE V SKUPINAH UPORABNIKOV IN STARŠEV, POMOČ PRI SODELOVANJU Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI, INDIVIDUALNO DELO Z UPORABNIKI,...,...
 • SVETOVALEC V DROGART SVETOVALNICI - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. predvidoma avgusta 2019, polni delovni čas, 40, SVETOVANJE (OSEBNO, SPLETNO IN TELEFONSKO) UPORABNIKOM DROG V PROGRAMU ZMANJŠEVANJA ŠKODE, STROKOVNO DELO NA PODROČJU ZMANJŠEVANJA ŠKODLJIVIH POSLEDIC DROG, IZVAJANJE...
 • SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU NA ODDELKU IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI IZVEN KLINIKE (CSD, DSO, ZAVODI, SODIŠČA, PATRONAŽA, AMBASADE, ŠOLE, DELOVNE ORGANIZACIJE, ZPIZ-INVALIDSKE KOMISIJE,...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA M/Ž - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z MATERIALNO OGROŽENIMI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOČA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, SVETUJE V POSTOPKU, IZVAJA UKREPE, IZVRŠUJE ODLOČBE, SODELUJE...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE, STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE OPRAVLJA NASLEDNJE NALOGE: VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH... CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA.
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA.
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU... CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR.
 • STROKOVNI DELAVEC PO 69.ČLENU ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU Z OPRAVLJENIM STROKOVNIM IZPITOM IZ SOCIALNEGA VARSTVA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, SPREMLJANJE PODROČJA DELA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SKUPNOSTI, USTVARJALNO IN KREATIVNO RAZMIŠLJANJE, DELOVANJE V SMERI SAMORAZVOJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI, SPREJEMANJE NOVIH IZIVOV., urejevalniki besedil... DRUŠTVO ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA ''VEZI''.
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, VODI POSTOPKE ODLOČANJA O PRAVICAH IZ JAVNIH SREDSTEV, STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV, IZVAJA PRVO SOCIALNO POMOČ IN OSEBNO POMOČ, PRIPRAVLJA GRADIVA ZA POTREBE POROČANJA, VODI ARHIV... CENTER ZA SOCIALNO DELO RUŠE.
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA.
 • SVETOVALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. 31.8.2019 , skrajšan delovni čas, 20 ur, SVETOVALNI DELAVEC OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA, TER DELA IN NALOGE PO SKLEPU VODSTVA ZAVODA, PREDVSEM PA SODELOVANJE S PEDAGOŠKIM... VRTEC DOMŽALE.
 • SOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. do 31.5.2019, polni delovni čas, 40 ur, UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIK PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, ZBIRANJE IN VODENJE DODATNE POTREBNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER STROKOVNIMI... ŽELVA PODJETJE ZA USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV, D.O.O. LJUBLJANA.
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, Določen čas, 4 mesece oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE, IZVAJANJE DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV TER STROKOVNIMI... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA.
 • STROKOVNI DELAVEC 2 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA DRUŽINE V OSKRBO, TIMSKO PRIPRAVLJA NAČRT OSKRBE DRUŽINE IN OBLIKO DELA ZA POSAMEZNE UPORABNIKE, SPREMLJA PSIHOSOCIALNE, DUHOVNE IN MATERIALNE/FINANČNE POTREBE BOLNIKA OZ. DRUŽINE, SEZNANJA... SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC.
 • STROKOVNI DELAVEC 2 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPREJEMA DRUŽINE V OSKRBO, TIMSKO PRIPRAVLJA NAČRT OSKRBE DRUŽINE IN OBLIKO DELA ZA POSAMEZNE UPORABNIKE, SPREMLJA PSIHOSOCIALNE, DUHOVNE IN MATERIALNE/FINANČNE POTREBE BOLNIKA OZ. DRUŽINE, SEZNANJA... SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC.
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI... CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK.
 • KOORDINATOR OSEBNE ASISTENCE IN SOCIALNIH PROGRAMOV - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 30 ur, VODENJE PROGRAMA OSEBNE ASISTENCE IN VSEH AKTIVNOSTI V ZVEZI S TEM PROGRAMOM, PRIDOBIVANJE UPORABNIKOV, ASISTENTOV, PROSTOVOLJCEV, PODPORA KADROVSKIM POSTOPKOM, VODENJE EVIDENC, SPOZNAVANJE IN VODENJE PROJEKTOV, PISANJE... DRUŠTVO VITA ZA POMOČ PO NEZGODNI POŠKODBI GLAVE.
 • STROKOVNI DELAVEC ZA STORITVE / STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas oz. 30.09.2018, polni delovni čas, 40 ur, STROKOVNI DELAVEC ZA STORITVE: IZVAJANJE SVS STORITEV: PSP, POMOČ DRUŽINI ZA DOM, OSEBNA POMOČ IN STORITVE SOCIALNE PREVENTIVE, SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INŠTITUCIJAMI PRI IZVAJANJU POSAMEZNIH... CENTER ZA SOCIALNO DELO DRAVOGRAD.