Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Profesionales del trabajo social

en Español in English auf Deutsch en Français ...

35 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovenia.

 • STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.04.2019, skrajšan delovni čas, 20, STROKOVNO DELO V PROGRAMU NASTANITVENE PODPORE ZA RANLJIVE OSEBE - SPREJEM, NASTANITEV, ODPUST, INDIVIDUALNO NAČTROVANJE. SOCILANO IN DRUŽBENO VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI...
 • KOORDINATOR POMOČI NA DOMU, ENOTA SEVNICA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z DRUŽINO, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN KOORDINIRANJE POMOČI NA DOMU, VODENJE STORITVE, KOORDINACIJA IZVAJALCEV IN SPREMLJANJE IZVAJANJE STORITEV, UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI DO STORITVE IN PRIPRAVA DOGOVORA O STORITVI,...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 10 mesecev oz. 31.8.2019, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI,...
 • SOCIALNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRED SPREJEMOM V DOM SPREJEMANJE PROŠENJ, RAČUNALNIŠKO VODENJE PROŠENJ IN PRIPRAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA KOMISIJO ZA SPREJEM IN ODPUST STANOVALCEV ,SODELOVANJE V KOMISIJI ZA SPREJEM, PREMESTITEV...
 • SOCIALNI DELAVEC - DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO-PRIPRAVNIK - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC V ZDRAVSTVU, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POD VODSTVOM MENTORJA OSVAJA PRAKTIČNA ZNANJA IN VEŠČINE, KI JIH PREDPISUJE PROGRAM PRIPRAVNIŠTVA IN SE SISTEMATIČNO PRIPRAVLJA ZA SAMOSTOJNO DELO. POD STROKOVNIM NADZOROM LAHKO OPRAVLJA POSAMEZNE...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA JAVNA POOBLASTILA M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas oz. določen čas oz. najdlje do 30. 6. 2020, polni delovni čas, 40, IZVAJA NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA , SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV , VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV,...
 • SOCIALNI DELAVEC – DELO Z OSEBAMI S PSIHIČNO MOTNJO - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SODELOVANJE V STROKOVNEM TIMU NA ODDELKU IN S STROKOVNIMI SLUŽBAMI IZVEN KLINIKE (CSD, DSO, ZAVODI, SODIŠČA, PATRONAŽA, AMBASADE, ŠOLE, DELOVNE ORGANIZACIJE, ZPIZ-INVALIDSKE KOMISIJE, ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE...
 • STROKOVNI DELAVEC/KA PO 69.ČLENU ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, SPREMLJANJE PODROČJA DELA DUŠEVNEGA ZDRAVJA V SKUPNOSTI, USTVARJALNO IN KREATIVNO RAZMIŠLJANJE IN DELOVANJE V SMERI SAMORAZVOJA IN RAZVOJA DEJAVNOSTI, SPREJEMANJE NOVIH IZIVOV., OPRAVLJEN STROKOVNI IZPIT IZ...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. do vrnitve začasno odsotnega delavca, skrajšan delovni čas, 20, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. do 28.2.2020, polni delovni čas, 40, IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV,...
 • STROKOVNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. 30.04.2019, skrajšan delovni čas, 20, STROKOVNO DELO V PROGRAMU NASTANITVENE PODPORE ZA RANLJIVE OSEBE - SPREJEM, NASTANITEV, ODPUST, INDIVIDUALNO NAČTROVANJE. SOCILANO IN DRUŽBENO VKLJUČEVANJE UPORABNIKOV, POVEZOVANJE S STROKOVNIMI SLUŽBAMI,...
 • SOCIALNI PEDAGOG - PEDAGOG III - M/Ž. SOCIALNI PEDAGOG V SOCIALNEM VARSTVU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -NAČRTOVANJE, PRIPRAVA VZGOJNEGA DELA S POSAMEZNIKOM IN SKUPINO, IZVEDBA POSAMEZNIH VZGOJNIH AKTIVNOSTI, SVETOVALNIH POSTOPKOV, NADZORA IN NA KONCU OVREDNOTENJE, -PREPOZNAVANJE POSEBNOSTI...
 • ANALITIK VII/2 (III) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA POROČILA O DELU ZAVODA IN STATISTIČNA POROČILA, ANALIZIRA IN SPREMLJA SOCIALNOVARSTVENO PROBLEMATIKO, SODELUJE PRI PRIPRAVI PREDLOGOV ZA NAČRTOVANJE RAZVOJA ZAVODA, SODELUJE PRI PRIPRAVI NAČRTA...
 • SOCIALNI DELAVEC - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRVA SOCIALNA POMOČ, INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO DELO S STANOVALCI IN SVOJCI, PSIHOTERAPEVTSKA POMOČ, DELO Z LJUDMI Z DEMENCO, DELO NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA, SKUPNOSTNO KOORDINIRANJE...
 • STROKOVNI DELAVEC NA PROGRAMU III (STANOVANJSKA SKUPINA) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, STROKOVNI DELAVEC V STANOVANJSKI SKUPINI, STROKOVNO DELO S POSAMEZNIKOM V PISARNI IN V STANOVANJSKI SKUPINI (UPORABNIKI, SVOJCI), SPREMLJANJE UPORABNIKOV, SKUPINSKO DELO POSREDNO ZA UPORABNIKE IN SVOJCE (STIKI...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV, VODI NAJZAHTEVNEJŠE POSTOPKE UVELJAVLJANJA PRAVIC IZ STARŠEVSKEGA VARSTVA IN DRUŽINSKIH PREJEMKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO,...
 • LAIČNI DELAVEC - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. DO 31.12.2020, polni delovni čas, 40, DELO Z UPORABNIKI IN NJIHOVIMI STARŠI, TERENSKO DELO, ADMINISTRATIVNO DELO, LAIČNI DELAVEC MORA IMETI IZOBRAZBO PO 69. ČLENU ZSV ALI IMETI OPRAVLJEN PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI S PODROČJA SOCIALNEGA...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI UPORABNIKOV...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, –IZVAJA ZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA –IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV –SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, –VODI...
 • STROKOVNA DELAVKA - SOCIALNA DELAVKA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO IZVAJANJE STROKOVNIH STORITEV ZA UPORABNIKE PROGRAMOV, ISKANJE SREDSTEV ZA IZVAJANJE PROGRAMA, PRIPRAVA PRIJAV NA RAZPISE, SAMOSTOJNO VODENJE PROGRAMA, PRIPRAVA ANALIZ ZA POTREBE PROGRAMOV...
 • STROKOVNI SODELAVEC ZA PREJEMKE IN OPROSTITVE - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, –IZVAJA JAVNA POOBLASTILA (PROSTA PRESOJA, OPROSTITVE, DRUŽINSKI PREJEMKI, STARŠEVSKO VARSTVO, ŠTIPENDIJE) –SKRBI ZA VZDRŽEVANJE PODATKOV V RAČUNALNIŠKEM SISTEMU, –PRIPRAVLJA ZAHTEVKE, POSREDUJE...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Določen čas oz. za čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV,...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO Z OSEBAMI S POSEBNIMI POTREBAMI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA, VODENJE DOKUMENTACIJE, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE...
 • SAMOSTOJNI STROKOVNI DELAVEC VII/1 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Določen čas oz. zaposlitev je predvidena od septembra 2018 do predvidoma zaključka projekta 30.9, polni delovni čas, 40, KOORDINATOR V OKVIRU VEČGENERACIJSKEGA CENTRA SKUPAJ (VGC), KOORDINACIJA PROJEKTA, DELNA IZVEDBA DELAVNIC IN PREDAVANJ, KOORDINACIJA...
 • KOORDINATOR POMOČI NA DOMU, ŠIFRA DELOVNEGA MESTA F017004 - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IN KOORDINIRANJE STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU, SPREJEMA NAROČILA IN OBVESTILA O SPREMEMBAH POTREB UPORABNIKOV, PRIPRAVLJA INDIVIDUALNE NAČRTE...
 • SKUPINSKI HABILITATOR - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UGOTAVLJANJE ANAMNEZ IN DIAGNOSTICIRANJE, SVETOVANJE IN POMOČ OSKRBOVANCEM IN SODELAVCEM, PRIPRAVA STROKOVNIH MNENJ, PREDLOGOV UKREPOV, ANALIZ IN POROČIL, UREJANJE IN VZDRŽEVANJE STROKOVNE DOKUMENTACIJE...
 • STROKOVNI DELAVEC SPECIALIST II - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, koordinira in vodi delo interventne službe, izvaja prvo socialno pomoč, opravlja najzahtevnejše naloge, vodi postopke, odloča o pravicah in obveznostih, organizira in vzdržuje...
 • SOCIALNI DELAVEC III (M/Ž) - OPRAVLJANJE PRIPRAVNIŠTVA - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DELOVNIH NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA., Zdravstvena sposobnost za opravljanje nalog delovnega mesta brez omejitev, kandidati naj predložijo dokazila o izobrazbi.,...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE (ENO ALI VEČ) - PODROČJE MLADOSTNIKOV - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE, KI POMENIJO UGOTAVLJANJE DEJANSKEGA STANJA, VODI POSTOPKE, ODLOČA O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH, IZVAJA UKREPE, VODI IN SODELUJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH IN STROKOVNIH KOMISIJAH,...
 • STROKOVNI DELAVEC ZA PODROČJE /ENO ALI VEČ/, ŠIFRA DM F017015 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU, UKREPOV IN JAVNIH POOBLASTIL, IZVAJANJE STORITEV, SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI, VODENJE EVIDENC, TER DRUGE NALOGE PO NAVODILIH DIREKTORJA, izobrazba: skladno 69. čl....
 • SKUPINSKI HABILITATOR – PROGRAM VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA - M/Ž. SKUPINSKI HABILITATOR, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSEBNEGA PROGRAMA VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, DRUGEGA STROKOVNEGA IN RAZVOJNO RAZISKOVALNEGA DELA VODENJE DOKUMENTACIJE NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE INDIVIDUALNIH, SKUPINSKIH IN INDIVIDUALIZIRANIH...
 • SOCIALNI DELAVEC VII/2 - M/Ž. SOCIALNI DELAVEC ZA DELO S STAREJŠIMI OBČANI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UVAJALNI IN INFORMATIVNI STIKI PRED SPREJEMOM, SPREJEM VLOG, PRIPRAVA ZA ODLOČANJE, - PRIPRAVA ODLOČB, - SPREJEM IN POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OSKRBOVANCEV - INDIVIDUALNO IN SKUPINSKO...
Más resultados: 1 · >>