en Español in English auf Deutsch en Français ...

40 ofertas de trabajo de 'Profesionales del trabajo social' en Eslovenia.

Página: 2

  • : SKUPINSKI HABILITATOR, Določen čas, 11 mesecev oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, SPREMLJANJE IN IZVAJANJE STROKOVNEGA DELA V SKUPINI UPORABNIKOV, PRIPRAVLJANJE TER SPREMLJANJE PLANOV, POROČIL IN STROKOVNE DOKUMENTACIJE, SODELOVANJE S STARŠI, SKRBNIKI, ZAGOVORNIKI... CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA.
  • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev oz. 9 mesecev, odvisno od smeri izobrazbe., polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV TER PROGRAMOV, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU... CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVA GORICA.
  • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, SODELUJE Z INŠTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, VODI EVIDENCE, ZBIRKE PODATKOV, DOKUMENTACIJO, PRIPRAVLJA POROČILA, OPRAVLJANJE DRUGEGA DELA... CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA.
  • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, - IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, - SODELUJE Z INSTITUCIJAMI PRI VODENJU POSAMEZNIH POSTOPKOV, urejevalniki besedil... CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO.
  • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJA NAJZAHTEVNEJŠE NALOGE PO ZAKONU, UKREPE IN JAVNA POOBLASTILA, IZVAJA STORITVE IN SODELUJE Z DRUGIMI IZVAJALCI STORITEV IN PROGRAMOV, SODELOVANJE V INTERNIH IN MEDINSTITUCIONALNIH TIMIH, IZDAJANJE POTRDIL, VODENJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ.
  • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 9 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, KROŽENJE PO POSAMEZNIH PODROČJIH DELA NA CSD., urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - osnovno, poznavanje operacijskih sistemov... CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA.
  • : SOCIALNI DELAVEC, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, JAVNA POOBLASTILA IN SOCIALNO VARSTVENE STORITVE(NALOGE, KI SE IZVAJAJO NA CENTRU ZA SOCIALNO DELO V SKLADU S PRAVILNIKOM O PRIPRAVNIŠTU PO MENTORSKIM VODENJEM),PRIPRAVNIŠTVO NA PODROČJU NAJZAHTEVNEJŠIH NALOG PO ZAKONU,... CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENSKA BISTRICA.
  • : STROKOVNJAKI ZA SOCIALNO DELO IN SVETOVANJE, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, SPOZNAVANJE VSEH PODROČJI DELA, DELO PO NAČRTU ZA PRIPRAVNIŠTVO, PRIPRAVA NA STROKOVNI IZPIT., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno,... CENTER ZA SOCIALNO DELO LOGATEC.