Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,045 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Página: 22

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. Organizadores de conferencias y eventosOrganizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít. Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu čínsky hovoriacej krajiny. Program je odborne špecializovaný pre matematickú, lingvistickú a športovú oblasť pre deti vo veku od 2 do 7 rokov a metodiku materskej školy Espania. Orga...

. Declarantes o gestores de aduanaPrepravní a colní agenti. - Špedičná činnosť, obchodná činnosť - Komunikácia a spolupráca so zákazníkmi a dopravcami - Spracovanie objednávok - Tvorba cenových ponúk a dojednávanie prepravných podmienok - Zodpovednosť za plynulý priebeh realizovaných prepráv - Vyhľadávanie obchodných príležitostí Výhody:- celková mzda pozo...

. Conductores de automóviles, taxis y camionetasVodiči osobných motorových vozidiel, dodávok a taxíkov. Vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča alebo vozidiel s celkovou hmotnosťou do12 000 kg. Vedenie, obsluha a údržba mechanických prostriedkov a techniky pri vykonávaní letnej a zimnej údržby vonkajšíc...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. - práca v skladoch a vo výrobných priestoroch firmy na VZV - manipulácia na VZV vykládka materiálov, vstupných surovín, náhradných dielov a nakládka hotových výrobkov - zásobovanie výroby, presun polotovarov medzi skladmi a výrobnými strediskami - kontinuálne zásobovanie linky a starostliv...

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov). Spoločnosť s medzinárodnou majetkovou účasťou, orientovaná na medzinárodnú technickú inšpekčnú činnosť, kontrolu a riadenie kvality, hľadá skúsených pracovníkov pre kontrolu a spracovávanie projektov v prostredí SW CAD. Výhody:Mzda: základný plat od 1500 EUR brutto mesačne a vyššie podľa s...

. Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afinesRiadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách. • Zabezpečovanie požiadaviek interných a externých zákazníkov a spolupráca na interných a zákazníckych projektoch • Vedenie tímu • Spracovanie podkladov pre nové projekty ( baliace predpisy, material flow, logistické checklisty) • Spolupráca na CBS projektoch (value stream mapping, 5S, S...

. Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afinesRiadiaci pracovníci (manažéri) v doprave, logistike a poštových službách. • Definovať stratégiu oddelenia na zabezpečenie požiadaviek závodu a BU v spojitosti s obrátkovosťou zásob, working kapitálu, spokojnosti zákazníka a logistických nákladov. • Kontrola zákazníckych objednávok • Kontrola nákupu materiálu • Stanovenie poistných zásob s ohľadom na obrátkovosť zá...

. ConserjesSprávcovia objektov. V rámci svojej špecializácie a odborných spôsobilostí vykonáva samostatne úkony vedúce k zabezpečeniu efektívnej prevádzky a údržby zariadení, sietí a budov. Vykonáva pravidelné kontroly jednotlivých zariadení. Odstraňuje bežné prevádzkové poruchy na technologických zariadeniach, uskutočňuje...

. Carniceros, pescaderos y afinesSpracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia. Toto VPM je finančne podporené v rámci §54 NP "Chyť sa svojej šance“ - Opatrenie č. 3: - znevýhodnení UoZ vrátane mladých v zmysle §8 ods.1 písm. a/ zákona o službách zamestnanosti, vedení v evidencie najmenej 1 mesiac; - znevýhodnení UoZ s VŠ vzdelaním vrátane mladých v zmysle §8 ods.1 písm....

. Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafesMontážni pracovníci inde neuvedení. - Manipulačné práce, - montážne práce, - obsluha strojov a zariadení, - vizuálna kontrola výrobkov. Výhody:- Dochádzkový bonus 60 € mesačne, - príspevok na dopravu, - firemný autobus na trase VK - Opava - KA a späť, - polročné prehodnotenie platu, - ročný bonus za 100percent-nú dochádzku, - ročná odme...

. Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafesMontážni pracovníci inde neuvedení. Hľadáme nových kolegov: Práca operátora výroby v sebe zahŕňa prácu v štvorzmennej prevádzke: - oboznámenie sa s denným plánom výroby, - sledovanie činnosti strojov, údržba strojov, - sledovanie kontroly kvality, - vedenie evidencie materiálu, - kontrola kvality drôtu, - práca v súlade s vý...

. Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafesMontážni pracovníci inde neuvedení. - výroba a montáž cestovných kufrov, - obsluha strojového zariadenia na vtláčanie a tvarovanie plastovej hmoty do foriem, -  manipulácia s vylisovaným plastovým produktom a súvisiacimi dielmi, -  lepenie, spájanie, kompletizovanie plastových a textilných komponentov do finálnych výrobkov, - baleni...

. Médicos generalesVšeobecní lekári. Náplň práce lekára na Doliečovacom oddelení a JIS Špecializovanej geriatrickej nemocnice Podunajské Biskupice. Výhody:Lekár so špecializáciou - 2511€ mesiac - zvyšovanie základnej mzdy v zmysle kolektívnej zmluvy v závislosti od počtu rokov odbornej praxe - možnosť pridania osobného príplatku p...

. Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobrasPosunovači, signalisti, výhybkári. Zabezpečuje výkon posunu železničných koľajových vozidiel v pridelenom posunovacom obvode a zodpovedá za zabezpečenie organizácie, riadenie a organizáciu práce pri posune v pridelenom posunovacom obvode. Výhody:- Prémie a príplatky: cca 315 EUR po zaradení na samostatný výkon práce a po splnen...

. Montadores de estructuras metálicasPrípravári a montéri kovových konštrukcií. - tvorba modelov v systéme SOLIDWORKS (znalosti iného CAD systému nie sú prekážkou) - tvorba výkresov - podpora pri vytváraní cenovej ponuky - spolupráca s vedúcim projektu - komunikácia s dodávateľmi nakupovaných komponentov - správne vyšpecifikovanie nakupovaných komponentov - prezentovanie mod...

. Profesionales de la publicidad y la comercializaciónŠpecialisti v oblasti reklamy a marketingu. Marketingový obchodný zástupca realizuje vlastné aktivity na podporu obchodnej spolupráce v oblasti B2B segmentu. -rozvoj B2B obchodu -vyhľadávanie obchodných príležitostí (klientov) -aktívne oslovovanie klientov -akvizícia nových klientov -realizácia obchodných stretnutí (online, face-to-face) -i...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. - správne separovanie polyetylénovej fólie určenej na recykláciu - pomocné práce pri údržbe technológií - práca v nepretržitej prevádzke na zmeny Výhody:- stabilné zamestnanie v medzinárodnej firmy - zamestnanecké benefity - zaujímavé motivačné ohodnotenie - práca na plný úväzok

. Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoOperátori strojov na výrobu výrobkov z plastov. Činnosti, ktoré realizujú naši operátori sú napríklad: vykladanie a nakladanie dopravníkov, vizuálna kontrola vyrobených dielov, ich leštenie, montáž komponentov a balenie finálnych produktov. Práca sa vykonáva v stoji, pričom operátor sa pohybuje medzi obsluhovanými zariadeniami - práca je variabi...

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. - Účtuje, eviduje, spracováva a odsúhlasuje: dodávateľské fakturácie, zúčtované mzdy, odvody do poistných fondov, podpora pri účtovaní ostatných nákladov materskou firmou - Vykonáva, účtuje, eviduje, spracováva a odsúhlasuje: úhrady dodávateľských faktúr, bankové výpisy, vzájomné zápočty, s...

. Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobrasPosunovači, signalisti, výhybkári. Zabezpečuje výkon posunu železničných koľajových vozidiel v pridelenom posunovacom obvode a zodpovedá za zabezpečenie organizácie, riadenie a organizáciu práce pri posune v pridelenom posunovacom obvode. Výhody:- Prémie a príplatky: cca 315 EUR po zaradení na samostatný výkon práce a po splnen...

. Peones de cargaManipulační pracovníci, nosiči. Ponúkame prácu na dve zmeny v sklade novej automobilky v Nitre. Vašou náplňou práce bude: - príprava výrobkov podľa zadanej objednávky - práca so scannerom, prepočítavanie kusov - účasť na inventúrach - označovanie a skenovanie dielov Výhody:Zabezpečíme školenie na VZV, po zaškolení je zákla...

. Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoOperátori strojov na výrobu výrobkov z plastov. - práce vo výrobnej prevádzke - obsluha výrobných liniek, strojov a zariadení vo výrobe polotovarov a výrobkov z plastov Výhody:- stabilné zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti - podpora vzdelávania a osobného rastu - zamestnanecké benefity - po úspešnom zaškolení perspektíva dlhodobého zamestna...

. Carniceros, pescaderos y afinesSpracovatelia mäsa a rýb a podobní výrobcovia. - objednávanie a príjem mäsa a mäsových výrobkov - špecifikácia mäsa a mäsových výrobkov podľa potrieb OPSZ - zodpovednosť za kvalitu mäsa prijatého od dodávateľa - spracovanie mäsa - krájanie mäsa na plátky (kocky, podľa požadovanej gramáže, vykosťovanie mäsa Výhody:- zvyšovanie základnej mzdy v ...

. Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoOperátori strojov na výrobu výrobkov z plastov. * práce vo výrobnej prevádzke na oddelení vyfukovania fólie v nepretržitej prevádzke * po zaškolení obsluha strojných zariadení * práca na zmeny Výhody: stabilné zamestnanie v medzinárodnej spoločnosti podpora vzdelávania a osobného rastu zamestnanecké benefity po úspešnom zaškolení...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Len v Bratislave žije odhadom viac ako 5 000 ľudí bez domova. Mnohí z nich navštevujú naše zariadenia, no ešte väčšia skupina sa ukrýva priamo v uliciach, vlastnoručne postavených príbytkoch či opustených chatrčiach. Ako najväčší terénny tím v Bratislave navštevujeme Karlovu Ves, Dúbravku, L...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Zamestnanec bude poskytovať základné a špecializované odborné poradenstvo, teda odbornú činnosť zameranú na pomoc fyzickým osobám v nepriaznivých životných situáciách, posudzovať povahu problémov fyzických osôb, rodín a komunít, poskytovať základné informácie o možnostiach riešenia problémov a podľa ...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. Hľadáme skúseného automatizačného technika. Ak máš licenciu na mostový žeriav, skúsenosti v oblasti uvádzania strojov do prevádzky, znalosť CAD a znalosti IT (konfigurácia siete, ...) si ideálny kandidát! Ozvi sa nám ešte dnes. Podmienky si dohodneme! Náplň práce: - spustenie CNC strojov v závereč...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. nakladá a vykladá plech/výlisok do lisovacieho zariadenia  na základe pracovného postupu vykonáva drobné opravy na linke                                                     ručne manipuluje s plechmi obsluhuje automatizované bodovacie a zváracie linky boduje jednoduché plechové diely na nastavený...

. Herramentistas y afinesZámočníci, nástrojári a podobní pracovníci. Zamestnaj sa u nás a okrem bežnej mzdy vo výške až 890 eur dostaneš aj náborový bonus 250 eur! Náplň práce: - obsluha klasického sústruhu, klasickej frézy alebo NC vŕtačky - úprava parametrov programu - meranie a kontrola výrobkov - práca so zdvíhacími zariadeniami - práca s technickou dokument...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. - Obsluha CNC strojov. - Nastavovanie. - Meranie podľa výkresovej dokumentácie. Výhody:Uvedená mzda je pri nástupe zamestnanca bez skúseností. K mzde sa pripočítavajú prémie do výšky 30percent, dochádzkový bonus, 13. plat a príplatky podľa zákona. - Práca v dynamicky sa rozvíjajúcej zahran...

Más ofertas: << · 11 · 16 · 19 · 20 · < · 22 · > · 24 · 27 · 33 · 45 · >>