Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,178 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Página: 25

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - zodpovednosť za operatívny plán výroby - kontrola plnenia výrobných úloh, analýza priebehu a návrh opatrení na sústavné vylepšovanie pracovného procesu s cieľom minimalizovania nákladov na nekvalitnú výrobu - riadenie a koordinácia výrobného procesu, dodržiavanie predpisov vo výrobe - zodpovedn...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. - montáž elektrických zariadení - montáž rozvodných skríň - montáž mechatronických výrobkov - letovanie - kontrola zapojenia - narážanie kontaktov na káble - práca podľa pracovného postupu Výhody: 80€ osobné ohodnotenie, 13. plat všetky príplatky zo zákona, extra príplatok za poobed...

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - riadenie a vývoj nových produktových parametrov - celkové riadenie výrobného procesu, údržby, inžinieringu - riadenie projektov - spolupráca s ostatnými oddeleniami pri plánovaní a zmenách výrobného procesu - riadenie nákladov súvisiacich s výrobou, údržbou a vývojom produktov - riadenie ...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. - vykonávanie mechanických, elektromechanických a elektrických prác súvisiacich s montážou, výrobou, prevádzkou, nastavovaním, diagnostikovaním a opravou elektronických zariadení (osadzovanie, opravy dosiek plošných spojov, montáž zostáv a podzostáv elektronických zariadení).

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. Miesto výkonu práce Dubnica nad Váhom: • výroba produktov pre telekomunikácie, informačné technológie, solárnu energiu, priemyselný a medicínsky priemysel; • samostatné vykonávanie úkonov vo výrobnom procese - montáž, vizuálna kontrola.

. ConserjesSprávcovia objektov. Zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu budovy alebo zvereného objektu. Vykonávanie preventívnej údržby a revízií výrobných a technologických zariadení. Zúčastňovanie sa pri výkone odborných prehliadok a revízií a spolupráca pri odstraňovaní zistených porúch a nedos...

. Moldeadores y macherosZlievači a jadrári. Výroba odliatkov, základné nastavenie zariadení na odlievanie kovov, ich kontrola a údržba, kontrola pracovného procesu, obsluha strojov a zariadení, vizuálne posúdenie kvality odliatkov, určenie príčin chybných odliatkov a následná oprava. Výhody:Mzda závisí od pracovných skúseností uchádzač...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosUpratovačky. - Upratovanie zverených priestorov, izieb, - udržiavanie čistoty a poriadku. Výhody:- motivujúci hodnotiaci systém a garancia stabilnej spoločnosti - perspektívne zameranie na rozvíjajúcom sa trhu - dynamické pracovné prostredie - a ešte mnoho viac

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - Montáž dielov v trojzmennej prevádzke, - manuálne nakladanie a vykladanie dielcov, - montáž rámov konštrukcie autosedačiek, - manipulácia s materiálom. Výhody:- zaúčací proces na pracovnú pozíciu, - dlhodobá práca v perspektívnej spoločnosti, - stabilný príjem, - starostlivosť, pomoc a podpora zverený...

. Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesŠpecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Správa zmlúv predstavuje rozsiahlu oblasť rôznych zodpovedností a úloh. Hľadáme niekoho, kto dokáže udržať projekt pod kontrolou, má výborné komunikačné schopnosti a je schopný mať na pamäti všetky aspekty od auditovateľnosti až po výnosy a fakturáciu. Ak sa vidíte v úlohe, kde je každý deň...

. Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesŠpecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. ISG Sales Rep sa zameriava na B2B zákaníkov prostredníctvom organizovania virtuálnych alebo osobných stretnutí a komunikácie. Jeho zodpovednosťou je: návšteva etablovaných malých, stredných a veľkých podnikov, ktoré môžu byť potenciálnymi zákazníkmi; dosahovanie štvrťročných predajných záväzkov, príj...

. Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesŠpecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Zamestnanec na pozícii  vykonáva podporu správy zmlúv s cieľom dosiahnuť ciele plnenia zákazníckej zmluvy v rámci nového segmentačného modelu GTM v súlade s podmienkami zmluvy so zákazníkom. Rozsah tejto pracovnej pozície zahŕňa činnosti spojené s riadením neustáleho zlepšovania a vývoja, z...

. ConserjesSprávcovia objektov. Hlavné úlohy: - vedenie a bežná údržba cestných motorových vozidiel určených na prepravu osôb - administratívna činnosť pri vedení evidencie autoprevádzky - drobné úpravy a údržba administratívnej budovy zamestnávateľa - menšie stavebné úpravy - obsluha kotolne - vykonávanie drobných náku...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Montážny pracovník (operátor) elektronických zariadení: - výroba daného produktu podľa výrobného postupu a výrobného plánu v požadovanej kvalite, - vykonávanie kontroly hotových produktov, - vedenie potrebných záznamov, - dodržiavanie 5S na pracovisku - dodržiavanie predpisov BOZP a OPP, - dodrži...

. Especialistas en políticas y servicios de personal y afinesŠpecialisti v oblasti personalistiky. V Synculario, mladom a rýchlo rastúcom startupe v oblasti outsourcingu, recruitmentu a body leasingu v rámci IT, hľadáme posilu do nášho kľúčového recruitment tímu. Čo budeš u nás robiť? - Realizácia recruitingových kampaní - vyhľadávanie a akvizícia IT talentov na medzinárodnej úrovni podľa potrieb k...

. Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoOperátori strojov na výrobu výrobkov z plastov. Operátor na vstrekovacom stroji. Náplňou práce je najmä odoberanie, opracovanie, vizuálna kontrola, samokontrola, montáž a balenie plastových výliskov, vedenie predpísanej dokumentácie, udržiavanie poriadku a čistoty na pracovisku. Výhody:Príspevok na dochádzku 0,12€ km, dochádzkový bonus ...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - obsluha obrábacích strojov (ohraňovaci lis) - tvorba a kontrola technologických programov a postupov - upínanie opracúvaných dielcov a nastavovanie programov CNC stroja (v programe FANUC) - zlepšovanie procesov so zameraním na skrátenie času - kontro...

. Profesionales de la publicidad y la comercializaciónŠpecialisti v oblasti reklamy a marketingu. Rozvíjať dobré meno firmy  prostredníctvom efektívneho, na zákazníka orientovaného manažmentu, organizácie a monitorovania služobných ciest a podujatí, Plniť poslanie centra a realizovať plány zasadnutí v súlade s príslušnými nariadeniami a neustále zlepšovať efektívnosť a účinnosť príslušných post...

. Reguladores y operadores de máquinas herramientasNastavovači a obsluha kovoobrábacích strojov. - Zabezpečuje výrobu v požadovanom množstve a v stanovenej kvalite - Vypĺňa pracovné výkazy, TPM tabuľky - Vykonáva kontroly predpísané v “pláne kontroly kvality” - Spravuje obrábací stroj podľa pracovných pokynov - Stará sa o poriadok a čistotu na vlastnom pracovisku (5S) Výhody:stabilné z...

. Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesŠpecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Správa zmlúv predstavuje rozsiahlu oblasť rôznych zodpovedností a úloh. Hľadáme niekoho, kto dokáže udržať projekt pod kontrolou, má výborné komunikačné schopnosti a je schopný mať na pamäti všetky aspekty od auditovateľnosti až po výnosy a fakturáciu. Ak sa vidíte v úlohe, kde je každý deň...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - jednoduchá manuálna práca (vhodná aj pre ženy) - montážna výroba - lisovacia výroba - poťahovanie komponentov, niklovanie - pomocné, prípravné a manipulačné práce pri výrobe komponentov, balenie, triedenie a skladovanie výrobkov a ich častí - obsluha jednoduchých strojov a zariadení - zabezp...

. Desarrolladores y analistas de software y multimedios y analistas no clasificados bajo otros epígrafesVývojári a analytici softvéru a aplikácií inde neuvedení. Meeting with the design team to review website and application requirements. Setting tasks and development goals. Configuring the company SharePoint systems to specified requirements. Developing new web components using XML, .NET, SQL, and C#. Designing, coding, and implementing scalable applications....

. Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesŠpecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Zamestnanec na pozícii  vykonáva podporu správy zmlúv s cieľom dosiahnuť ciele plnenia zákazníckej zmluvy v rámci nového segmentačného modelu GTM v súlade s podmienkami zmluvy so zákazníkom. Rozsah tejto pracovnej pozície zahŕňa činnosti spojené s riadením neustáleho zlepšovania a vývoja, z...

. Agentes de segurosOdborní pracovníci v oblasti predaja poistenia. Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné poradenstvo neskúsili? Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť svoj finančný rozhľad a predajné aktivity. Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom. Vaše...

. Tenedores de librosOdborní pracovníci v oblasti účtovníctva. Evidencia a účtovanie faktúr - dodávateľské a odberateľské, saldokonto odberateľov a dodávateľov, vystavovanie upomienok za neuhradené odberateľské faktúry, účtovanie interných dokladov, účtovanie sociálneho fondu - tvorba, vyúčtovanie, účtovanie stravného, PHM - spotreba, kontrola pokladne, opravy...

. Otros profesores de idiomasLektori jazykov a učitelia jazykových škôl. Our kindergarten is looking for Spanish teacher to work with children from 3 to 6 years old. The working time is from 8:00 am to 4.30 pm Monday to Friday and the teacher will take care of small group of 7 children pre classroom. - take care of small group of children from age of 3 to 6 - helping...

. Organizadores de conferencias y eventosOrganizátori spoločenských podujatí a vzdelávacích aktivít. Organizátor vzdelávacích aktivít pripravuje školský vzdelávací program podľa štátneho vzdelávacieho programu čínsky hovoriacej krajiny. Program je odborne špecializovaný pre matematickú, lingvistickú a športovú oblasť pre deti vo veku od 2 do 7 rokov a metodiku materskej školy Espania. Orga...

. Mecánicos y reparadores en electrónicaMechanici a opravári elektrotechnických a elektronických zariadení (okrem informačných a komunikačných technológií). údržba MaR techniky kontrola evidencie závad, odstraňovanie závad účasť na školeniach OBP a PO inšpekčná služba v oblasti merania a regulácie nastavovanie a ciachovanie MaR techniky inštalácia opravy MaR techniky nastavovanie regulačných pásiem u PI.PID r...

. Agentes de segurosOdborní pracovníci v oblasti predaja poistenia. Máte skúsenosti s prácou s klientom alebo predajom a chcete v tom napredovať? Alebo ste ešte finančné poradenstvo neskúsili? Podporíme Vaše schopnosti a zručnosti a pomôžeme Vám zlepšiť svoj finančný rozhľad a predajné aktivity. Dáme Vám príležitosť stať sa regionálnym obchodným zástupcom. Vaše...

. Otros profesores de idiomasLektori jazykov a učitelia jazykových škôl. Our kindergarten is looking for Chinese teacher to work with children from 3 to 6 years old. The working time is from 8:00 am to 4.30 pm Monday to Friday and the teacher will take care of small group of 7 children pre classroom. - take care of small group of children from age of 3 to 6 - helping...

Más ofertas: << · 13 · 19 · 22 · 23 · < · 25 · > · 28 · 32 · >>