Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

911 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Página: 23

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Vedenie nákladnej súpravy v rámci vnútroštátnej a medzinárodnej kamiónovej dopravy, komunikácia so zákazníkmi, nakladanie a vykladanie tovaru, zabezpečenie potvrdení, uchovávanie dokladov, udržiavanie vozidla v čistote a v dobrom technickom stave.

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. Komplexné účtovníctvo. Požiadavkou je ekonomické vzdelanie alebo prax minimálne 1 rok. V prípade záujmu životopisy zasielajte na: erika.flora#freemail.hu alebo si dohodnite osobné stretnutie na  tel. čísle +421 905309780.

. Základná zdravotná starostlivosť o klienta - Opatrovanie mobilných a imobilných klientov v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Výberové konanie dňa : 26.9.2023 o 12:00 hod u zamestnávateľa OZ Barlička, miesto: Matice Slovenskej 13, Prešov. Životopis si prinesie uchád...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. - Prepravovanie a dodávanie tovaru podľa vopred dohodnutých podmienok v rámci krajín EÚ, - Koordinovanie a kontrolovanie nakládky tovaru s cieľom zabezpečiť optimálne rozmiestnenie tovaru a zabrániť tak preťaženiu jednotlivých náprav a/alebo celého vozidla, - Vykonávanie opatrení proti pos...

. Diseñadores y administradores de bases de datosDizajnéri a správcovia databáz. Senior dátový inžinier vyvíja, vytvára, testuje a ďalej udržuje architektúru riešení, ako sú databázy a rozsiahle systémy spracovania, a zaisťuje, že architektúra plne podporuje požiadavky zákazníka. Úzko spolupracuje s dátovými a analytickými tímami biznisu/zákazníka, zbiera technické požiadav...

. Diseñadores y administradores de bases de datosDizajnéri a správcovia databáz. Senior dátový inžinier vyvíja, vytvára, testuje a ďalej udržuje architektúru riešení, ako sú databázy a rozsiahle systémy spracovania, a zaisťuje, že architektúra plne podporuje požiadavky zákazníka. Úzko spolupracuje s dátovými a analytickými tímami biznisu/zákazníka, zbiera technické požiadav...

. Operadores de máquinas pulidoras, galvanizadoras y recubridoras de metalesOperátori zariadení na konečnú úpravu, pokovovanie a povrchovú úpravu kovov. Povrchová úprava dielov Výhody:- stabilná práca v modernej spoločnosti - zaujímavé finančné ohodnotenie - 7,5 h pracovná doba 0,5 h prestávka na obed - zdravotný bonus vo výške 35 eur - doplnkové dôchodkové sporenie príspevok od zamestnávateľa vo výške 20 eur - príspevky zo sociálneho fondu, st...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. Náplň práce: • Výroba a montáž televízorov • Jednoduchá práca (skrutkovanie, skenovanie, lepenie, balenie) • Tímová práca Výhody:ubytovanie, - Zázemie stabilnej nadnárodnej spoločnosti - Odmena za dobrú dochádzku vo výške 125€ - Výkonnostný bonus až do výšky 55€ - Zmenové príplatky - Konco...

. Analistas de sistemasSystémoví analytici. Senior technický expert zodpovedný za návrh a implementáciu pridelenej technológie. Vychádzajúc z monolitického aplikačného prostredia ako základu, Telekom Deutschland aplikuje vybrané Greenfield prístupy a oddeľuje staršie backendové prostredie od rýchlo sa rozvíjajúcich kontaktných bodov ...

. ElectrotécnicosElektrotechnici a energetici. Po zaučení budete jazdiť samostatne ku klientom v pridelenom regióne a opravovať priemyselné vráta a nakladaciu techniku. Budete v dennom kontakte so zákazníkmi a ich zástupcami - našimi zákazníkmi sú prevažne výrobné firmy, obchodné reťazce a logistické centrá. Prácu Vám bude plánovať Váš...

. Operadores de máquinas de embalaje, embotellamiento y etiquetadoOperátori zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie. - balenie na baliacich linkách - príprava výrobkov na spracovanie na nárezových strojoch - etiketovanie výrobkov - sanitácia priestorov - ďalšie práce na stredisku podľa nariadení majstra Výhody:Nákup mäsa a mäsových výrobkov za zvýhodnené ceny.

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Preprava motorových vozidiel v rámci Slovenska a Európy - hlavne SK, CZ, HU, SLO. Pracovná doba: pondelok - piatok. Výhody:734,00 EUR variabilná zložka Celkový čistý príjem vrátane diét a prémií: 1500 - 2000 EUR Zaškolenie na autoprepravník, pracovné oblečenie.

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. - zásobovanie výroby, - príjem, výdaj a evidencia materiálu, - expedícia hotových výrobkov, inventarizácia, - pravidelné zásobovanie výrobnej prevádzky materiálom, - kontrola výrobkov a ďalšie, - bez oprávnenia na VZV, - ručný vozík

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. Prijímanie tovarových zásob a uskladnenie prijatého tovaru na určené miesta, vyskladňovanie tovaru zo skladu na základe prijatých objednávok a ich odovzdávanie zákazníkom alebo na expedíciu, obsluhovanie paletových vozíkov pri manipulácií s tovarom, dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych pr...

. Analistas de sistemasSystémoví analytici. • You will be responsible for designing and implementing automated tools for collecting and transferring data from multiple source systems to distributed file system such as HDFS. Our primary clients are international companies which generated large amount of data. Most of generated data a...

. Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosUpratovačky. - presun kontajnerov s papierovým a plastovým odpadom - zametanie - iné čistiace, upratovacie a pomocné práce Výhody:vlastná doprava zamestnávateľa, - osobné ohodnotenie 0,10 € hod. - možnosť dlhodobej spolupráce - kvartálny dochádzkový bonus - doprava zo Serede

. Maestros de enseñanza primariaUčitelia v základných školách. Výchovno vzdelávacia činnosť na základnej škole. Požiadavky na vzdelanie: - učiteľ na základnej škole s aprobáciou: slovenský jazyk a slovenská literatúra- hudobná výchova - učiteľ na základnej škole s aprobáciou: slovenský jazyk a slovenská literatúra- telesná a športová výchova - uči...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. -obsluha automatizovaných strojných zariadení na spracovanie preglejky - nastavenie a kontrola zariadení - manipulačné práce pri výrobe drevených a preglejkových obalov - vizuálna výstupná kontrola hotových výrobkov - dvojzmenná prevádzka (ranná zmena od 06:00 hod - 14:15 hod, poobedná zme...

. Guardafrenos, guardagujas y agentes de maniobrasPosunovači, signalisti, výhybkári. Univerzálny výkon činností pre zabezpečenie dozoru nad dopravňou, čistoty v dopravni, dopravných prác pri mimoriadnych situáciách a pri posune, informovanie cestujúcej verejnosti na diaľkovo ovládanej trati. Výhody:PONÚKAME: - základná mzda 985 mes. brutto - dosiahnutý priemerný nárast m...

. Profesionales de la publicidad y la comercializaciónŠpecialisti v oblasti reklamy a marketingu. - komplexná starostlivosť o existujúcich zákazníkov, - vybavovanie e-mailových požiadaviek od zákazníkov, - tvorba databázy, - nahrávanie rezervácii do systému, - zisťovanie aktuálnych potrieb zákazníka, prehľad o rezerváciách, - vykonávanie zmien na základe požiadaviek zákazníka - zabezpečen...

. PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Diagnostika, poradenstvo, resp. terapia, terénna práca. Komplexná psychologická starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, pri tvorbe kariéry; pomoc pri eliminácii porúch psychického vývi...

. ConserjesSprávcovia objektov. - Komplexná správa a údržba budov SKCaK. - Kontrola technického stavu rozvodov plynu, vody a elektrickej energie pre bezporuchovú prevádzku, zodpovednosť za plánovanie revízií a kontrol, plánovanie odstránenia porúch. - Zabezpečenie prevádzky kotolne, vedenie dokumentácie, plánovanie revíz...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. - elektromechanická montáž dosiek plošných spojov - automatické osádzanie komponentov, balenie a ľahká mechanická montáž na základe výrobného plánu - kontrola komponentov podľa zoznamu komponentov, vizuálna kontrola - obsluha osádzacích automatov - príprava setupov pre plánovanú výrobu - v...

. Profesionales de ventas de tecnología de la información y las comunicacionesŠpecialisti v oblasti predaja informačných a komunikačných technológií. Vykonávať administratívne, podporné a/alebo sales činnosti na vysokej úrovni. Včasné a profesionálne riešenie všetkých požiadaviek s cieľom zvýšiť spokojnosť zákazníka. Aktualizovanie informácií v interných databázach. Budovanie a udržiavanie efektívnych vzťahov s internými partnermi a exte...

. ConserjesSprávcovia objektov. - údržba areálu budovy hotela - pomoc pri všetkých oddeleniach hotela (najmä reštaurácia, pizzeria, kaviareň) - dopĺňanie tovaru, presun tovaru, pomocné práce kde je čo potrebné - starostlivosť o vonkajšie a vnútorné priestory hotela - šikovnosť v drobných domácich opravách - iné pomocn...

. PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Psychológ v centre poradenstva a prevencie - pre potrebu pokrytia starostlivosti škôl s vyučovacím jazykom maďarským - diagnostika, poradenstvo, resp. terapia. Komplexná psychologická starostlivosť deťom a mládeži najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného v...

. Panaderos, pasteleros y confiterosVýrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov. - výroba pekárenských výrobkov podľa stanovených procedúr, koeficientov a postupov - zodpovednosť za množstvo, kvalitu vyrobených pekárenských výrobkov - viesť evidenciu hotových vydaných produktov na jednotlivé prevádzky - dodržiavanie procesov a postupov, platných pre danú pozíciu Výhody...

. Panaderos, pasteleros y confiterosVýrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov. a) pripravovanie a posudzovanie kvality surovín a prísad na výrobu cesta b) obsluhovanie a nastavovanie pekárenských strojov a zariadení c) dodržiavanie hygienických štandardov a postupov d) spracovanie cesta a výroba chleba a špeciálne tvarovaného pečiva e) kontrola pečenia, čistenie stroj...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). •    pripravuje suroviny na výrobu jedál •    pripravuje jedlá podľa jedálneho lístka, receptúr a pokynov         nadriadeného •    zabezpečuje dorábanie jedál podľa potreby prevádzky •    vydáva hotové jedlá stravníkom •    vykonáva sanitáciu výrobných a výdajných priestorov

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Samostatná príprava jedál - raňajky, obedy, večere, zabezpečenie kvality pripravovaných jedál, spracovanie surovín na prípravu jedál, práca v reštaurácii, príprava rýb a teplých jedál na grile, príprava jednoduchých domácich koláčov, dodržiavanie prísnych hygienických noriem v kuchyni, bežné p...

Más ofertas: << · 12 · 17 · 20 · 21 · < · 23 · > · 25 · 27 · >>