Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,178 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Página: 16

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. Administradores de sistemasSprávcovia systémov. Riešenie incidentov a servisných požiadaviek súvisiacich s HR procesmi Implementácia drobných prispôsobení prostredníctvom požiadaviek na zmeny súvisiace s HR procesmi Účasť a koordinácia aktualizácií systémovej podpory pre systémový rad x07 Podpora projektu Harmoney a prevádzky systému Ceridian Day...

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. • Ako Test Release inžinier budete členom vývojového tímu so zodpovednosťou za výber a vykonávanie testovania vyvíjaných produktov. • Vašou náplňou práce bude samostatná koordinácia testovacieho plánu s klientom (napr. základná validácia, kalkulácie a simulácie) • Výsledky testov budete prez...

. Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafesRiadiaci pracovníci (manažéri) administratívnych a podporných činností inde neuvedení. Monitorovanie a analýza exportných trhov (najmä z pohľadu cien, konkurencie a distribučných kanálov). Tvorba a príprava obchodných ponúk, schvaľovanie platobných a dodacích ponúk. Rokovanie a uzatváranie nových medzinárodných obchodných zmlúv. Vývoj, rozširovanie a udržiavanie systémov pre finančné ...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). • sleduješ nové trendy v gastronómii a máš prehľad v receptúrach • máš už dosť varenia rovnakých jedál, stereotypov, ktoré ťa už nudia – práve naopak, si kuchár, ktorý má rád výzvy, rád sa učí nové veci, a je podporou pre kuchyňu, ktorej ruch miluje Pracovná doba - krátky/dlhý týždeň.

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. - kontrola dodaných častí od dodávateľa - dohľad nad výrobnými procesmi ( spomalenie produkcie, kontrola procesov, ukončenie) - kontrola hotového výrobku podľa noriem inšpekcie na základe kontrolného záznamu (Inspection Check list) a Master Sample - informovanie zodpovedných osôb o problémoc...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. -Náborový príspevok 1 200 € -Príplatky nad rámec zákonníka práce a nadštandardne platené nadčasy (60% priemernej hodinovej mzdy) -Bonus za získanie zamestnanca 500 € -Príspevok na ubytovanie až 400 € na mesiac -Zamestnanecké cestovné výhody – režijné preukazy pre zamestnanca a rodinných pr...

. Parqueteros y colocadores de suelosPodlahári a obkladači. - pokládka PVC, vinylovej a plavajúcej podlahy, - liatie samonivelačných hmôt Uchádzači a záujemcovia o pracovné pozície kontaktovať zamestnávateľa e-mailom (posielať životopisy a motivačné listy), na základe životopisov zamestnávateľ pozve na pohovor. Výhody:odmeny, bonusy, diéty

. Trabajadores de los cuidados personales en servicios de salud no clasificados bajo otros epígrafesPracovníci v oblasti osobnej zdravotnej starostlivosti inde neuvedení. Náplň práce stážistu predstavuje výkon odborných pracovných činnosti stážistu pod odborným dohľadom dohliadajúceho zdravotníckeho pracovníka - lekára, v súlade s ustanovením §30a zákona č. 578/20074 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciác...

. empleado administrativo/empleada administrativaTraining Specialist. The main responsibility of the Training Specialist is to support local L&D managers and specialists with administrative tasks related to organizing agreed trainings, in accordance with the unit’s training plan. Tasks include for example: Handling complex training agenda after b...

. Ingenieros civilesStavební špecialisti. - kontrola projektovej dokumentácie, - rozdeľovanie pracovníkov na stavbe, - zabezpečenie zásobovania, - kontrola materiálu a jeho kvality, - organizácia a riadenie stavby, - vedenie evidencie. Uchádzači a záujemcovia o pracovné pozície kontaktovať zamestnávateľa e-mailom (posielať životopisy a mo...

. empleado administrativo/empleada administrativaHR Services Agent. Our international HR services team here in Bratislava is looking for a new team member, who would help our branches abroad and their employees to resolve different kinds of HR-related problems, support them administratively and communicate with them on daily basis in order to ensure overall...

. ContablesŠpecialisti v oblasti účtovníctva a finančnej kontroly. • účtovanie hlavnej knihy a fixných aktív • účtovanie predaja aktív • účtovanie prevodov • účtovanie odpisov • tvorba a údržba kmeňových dát majetku • mesačné uzávierkové práce hlavnej knihy • práca v systéme SAP • celodenná písomná a verbálna komunikácia v ruskom jazyku a anglickom jazyku

. Filósofos, historiadores y especialistas en ciencias políticasFilozofi, historici a politológovia. Životopis zaslať mailom na: krajskemuzeumpo#gmail.com . O termíne a mieste VK budú uchádzači informovaní písomne. Do VK nebudú zaradení tí uchádzači, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

. Recepcionistas de hotelesHoteloví recepční. Zodpovedanie za chod recepcie. Ubytovanie a odubytovanie hostí. Poskytovanie informácií návštevníkom. Predaj tovarov a služieb. Prijímanie a realizácia rezervácií. Práca s hotelovým systémom Protel a Epos. Výhody:stravné lístky, zamestnanecké zľavy, SKIPASS 1 1, AQUAPASS 1 1, zľavy vo všet...

. Ayudantes de cocinaPomocníci v kuchyni. Pomocná sila v kuchyni - hotel Galéria**** - Reštaurácia Culinaria, Bešeňová 136 Pomocné práce pri príprave teplých a studených jedál, príprava inventáru, pomoc pri zásobovaní. Všeobecné spôsobilosti: zodpovednosť, spoľahlivosť, pozitívny prístup k práci, platný zdravotný preukaz, hygieni...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. • manipulácia s tovarom v sklade v 3- zmennej prevádzke • obsluha vysokozdvižného vozíka • balenie, ukladanie a príprava tovaru pre expedíciu Výhody:- doprava do práce - životné poistenie zamestnancov zdarma - stravovanie zdarma - zaškolenie na prácu s vysokozdvižným vozíkom - stabilnú prácu v ...

. Supervisores de tiendas y almacenesVedúci obchodnej prevádzky. - Vedenie tímu zamestnancov predajného Call Centra, tak aby spoločne dosahovali stanovené ciele - Navrhovanie a implementovanie riešení pre zvýšenie efektívnosti práce , predaja a zákazníckej spokojnosti - Zabezpečovanie plynulého chodu prevádzky a predaja prostredníctvom riadenia a monitorovania...

. Médicos generalesVšeobecní lekári. Do tímov našich oddelení prijmeme nových kolegov – lekárov bez špecializácie. Náplň práce predstavuje plnenie pracovných činností zameraných na zabezpečenie komplexnej zdravotnej starostlivosti u pacientov, diagnostickej, liečebnej, preventívnej a konziliárnej činnosti v súlade s koncepcio...

. Técnicos en ingeniería civilStavební technici. Spracovanie cenových ponúk, výkazov výmer, príprava a výber materiálov a dodávok, kontrola súťažných podmienok miesto výkonu - Slovensko Uchádzači a záujemcovia o pracovné pozície kontaktovať zamestnávateľa e-mailom (posielať životopisy a motivačné listy), na základe životopisov zamestnávateľ...

. Ingenieros civilesStavební špecialisti. Organizovanie a riadenie prác na stavbe, kontrola dochádzky, objednávanie materiálu, vedenie admin. práce stavby (stavebný denník, evidencia dochádzky), komunikácia so subdodávateľmi, vykonávanie dohľadu nad výkonom stavebných prác v súlade s harmonogramom miesto výkonu - Slovensko Uchádza...

. AlbañilesMurári a podobní pracovníci. Pokladanie dlažieb, podláh, špárovanie a rezanie dlaždíc a iné práce súvisiace s obkladaním chodieb, bytov a pod. miesto výkovu - Slovensko Uchádzači a záujemcovia o pracovné pozície kontaktovať zamestnávateľa e-mailom (posielať životopisy a motivačné listy), na základe životopisov zamestnávat...

. PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Hľadáme kolegu/kolegyňu, ktorý/á má zápal, chuť a zručnosti a ktorého/ktorej cieľom je malými krokmi prispieť k zmene systému starostlivosti o ľudí bez domova v Bratislave a jej mestských častiach. Čo táto pekná myšlienka znamená v praxi? Ponúkame Ti našu predstavu, ako túto myšlienku preni...

. Auxiliares laicos de las religionesOdborní pracovníci v oblasti religionistiky. Tvorba, organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych podujatí alebo vzdelávacích podujatí v múzeu s dosahom na región v oblasti výtvarníctva. Samostatná tvorivá činnosť v oblasti výtvarníctva a fotografie. Organizovanie postupových súťaží v oblasti výtvarnícva a fotografie.   Žiadosť, životopia, dokl...

. RevocadoresOmietkari a štukatéri. Montáž sadrokartonových priečok s následným vyplnením izolácie, montáž stropných konštrukcií miesto výkonu - Slovensko Uchádzači a záujemcovia o pracovné pozície kontaktovať zamestnávateľa e-mailom (posielať životopisy a motivačné listy), na základe životopisov zamestnávateľ pozve na pohovor. Výhody:odme...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. Manipulácia a údržba na zariadeniach vysokého a nízkeho napätia, • manipulácia a údržba zariadení pre výbuch, • výkon plánovanej údržby elektrickej časti výrobných zariadení, • odstraňovanie nahlásených elektrických porúch, • odstraňovanie revíznych nedostatkov zistených revíznym technikom, • s...

. Encuadernadores y afinesPracovníci dokončovacích prác tlače a väzby. Spracovanie zákazky na stroji V1 na základe predpísaného technologicko-pracovného postupu, vrátane kontroly kvality vykonanej práce: - priebežne kontroluje vstupné polotovary (kvalitu, počet podľa paletovej visačky), - kontroluje správnosť poradia zložiek orezu, šitia, vkladu, - kontroluje sprá...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. - výroba a montáž produktov (výťahových komponentov) v požadovanej kvalite - obsluha strojov na pracovisku - obsluha výrobnej linky - priebežná kontrola kvality výrobkov - balenie a ukladanie výrobkov - čistenie strojov a zariadení - udržiavanie poriadku na pracovisku Výhody:Základná mzda 739 € brutto...

. Encuadernadores y afinesPracovníci dokončovacích prác tlače a väzby. • preberanie zákazky a technologického vrecka, • presné naloženie papiera do rezacieho stroja, • presné vymeranie hárku a orezávanie podľa technologického vrecka, • kontrola rezania, • kontrola rezacieho noža, výmena rezacieho noža, nastavenie stroja, • údržba stroja. Výhody:Mesačná mzda od 1 ...

. Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPomocní pracovníci vo výrobe. Výkon obslužných činností pri dokončujúcom spracovaní: - zabezpečuje počas pracovnej zmeny všetky pomocné práce na linke podľa pokynov zoraďovača, - vykladá a nakladá tlačové výrobky, - vykonáva manipuláciu s paletovým vozíkom pri preprave hotových tlačových výrobkov, - zúčastňuje sa pri príprave n...

. Vendedores de comidas al mostradorPredavači jedál za pultom alebo pri okienku. Príprava výdajných pultov. Výdaj jedál a výčap nápojov podľa objednania zákazníkov. Komunikácia so zákazníkmi. Príjemné a slušné vystupovanie. Čistenie výdajnej časti po skončení výdaja. Plnenie príkazov nadriadeného.

Más ofertas: << · 8 · 12 · 14 · < · 16 · > · 19 · 22 · 28 · >>