Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,038 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Página: 48

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Úprava jatočného mäsa, rýb a hydiny na kuchynské spracovanie, výroba technologicky náročných teplých jedál alebo špecialít studenej kuchyne, výroba a výdaj technologicky náročných cukrárskych výrobkov, alebo špecialít cukrárskej výroby, výroba pekárskych výrobkov, sledovanie expiračnej doby...

. Operadores de máquinas de procesamiento de texto y mecanógrafosZapisovatelia, pracovníci pre spracovanie textov. - vedenie súdnych spisov - vedenie súdnych registrov príslušného súdneho oddelenia - opisovanie rozhodnutí súdu - vyhotovovanie zápisníc o priebehu pojednávania - vykonávanie anonymizácie súdnych rozhodnutí - zabezpečuje odborné činnosti v súdnych agendách tvoriace podklad na rozhodovanie - s...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. * Kompletizácia ( montáž) domových plynomerov * Práca na moderných výrobných linkách * Overovanie funkčnosti plynomerov * Balenie hotových výrobkov a príprava na expedíciu * Práca v trojzmennej prevádzke Výhody:Ponúkame Vám Bezplatný firemný autobus: 1. Senica – Sobotište – Turá Lúka – Myjava – ...

. Empleados de servicios de transporteAdministratívni pracovníci v doprave. - L1 Podpora technicky Helpdesk - Riešenie komplexných technických a všeobecných problémov na požadovanej odbornej úrovni - Plnenie stanovených termínov SLA - Profesionálna komunikácia so zákazníkmi, - Práca na zmeny s výhľadom 24/7 prevádzky a službami pohotovosti (vrátan...

. Herramentistas y afinesZámočníci, nástrojári a podobní pracovníci. Náplň práce majstra dielne výroby oceľových konštrukcií: riadenie výrobného procesu, priebežná a finálna kontrola výrobku – dohliadanie na správnu výrobu jednotlivých dielcov, usmerňovanie pracovníkov, vo finále kontrola rozmerov a správnej orientácie výrobku podľa výkresu; plánovanie a ro...

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. •    Skúma a analyzuje informácie, ako sú designové návrhy zákazníka, špecifikácie a manuály, potrebné k definovaniu vyrobiteľnosti, k realizácii návrhu alebo aplikácie •    Spolupracuje na zosúladení mechanického designu s ostatnými inžiniermi, s cieľom vytvoriť požadované riešenia •    Asistuje...

. Mecánicos y reparadores de vehículos de motorMechanici a opravári motorových vozidiel. Prosím, venujte pozornosť vzrušujúcej príležitosti pracovať pre Jaguar LandRover, nového výrobcu automobilov v regióne Nitra. Pokiaľ máte skúsenosť s diagnostikou automobilov a odstraňovaním mechanických závad, prosím, prečítajte si našu ponuku. Vašou úlohou bude: * Diagnostika funkčných z...

. Tenedores de librosOdborní pracovníci v oblasti účtovníctva. - vystavovanie a účtovanie vyšlých faktúr za služby - účtovanie vlastnej výroby - výroba, presun medzi skladmi, vyskladnenie na základe prvotnej evidencie - účtovanie spotreby režijného materiálu, odsúhlasenie zostatkov jednotlivých skladov tovaru, materiálu a vlastných výrobkov - účtovani...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. • Vykonáva mechanickú a elektronickú montáž strojov a ich podskupín, testovanie a balenie • Rieši operatívne problémy oddelenia podľa svojich schopností a vedomostí a nastaveného eskalačného systému • Dodržiava čistotu a poriadok na pracovisku a v ostatných výrobných aj nevýrobných priestorov ...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. Hlavné pracovné činnosti: • Práca s výrobnou dokumentáciou, s pracovnými postupmi a testovacími procedúrami pre elektrotechnické výrobky a systémy. • Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov podľa výrobnej dokumentácie a pracovných postupov. • Kontrola elektrotechnických výrobko...

. Operadores de máquinas lavarropasOperátori zariadení v práčovni a čistiarni. Úlohou zamestnanca bude pranie, žehlenie, triedenie prádla a vykonávanie ostatných prác určených nadriadeným. Výhody:- stabilita – počas prvej, aj druhej vlny pandémie sme neprepustili žiadneho zamestnanca do skupiny ERB spadá aj pivovar, pivovarská reštaurácia a divadlo, na ktoré sa vzťaho...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. Práca vhodnejšia pre ŽENY: • manipulácia s tovarom, lepenie, čistenie, baliace práce • triedenie tovaru do skupín podľa vnútrofiremných predpisov a kritérií • zápis potrebných údajov, vyhodnotenie, • separácia odpadu • splnenie príkazov nadriadeného • dodržanie vnútrofiremných predpisov a pr...

. Analistas de sistemasSystémoví analytici. •    ITSM Architekt je zodpovedný za automatizačné činnosti, ako sú: identifikácia potenciálnych možností pre automatizáciu, hodnotenie automatizačných nápadov, vytváranie návrhov automatizácie a povedie tím vývojárov pri implementácii prípadov použitia automatizácie. Navrhovanie riešení pre rozh...

. ChefsŠéfkuchári. - pracovná pozícia je na TPP - zodpovednosť za prípravu, kvalitu a formu nakladania s jedlom a potravinami, obsluha bežných kuchynských strojov na výrobu podávaných jedál v materskej škole podľa receptov, - dodržiavanie pracovných postupov a nastavených štandardov, organizácia výrobných proceso...

. Operadores de máquinas para la fabricación de calzado y afinesOperátori strojov na výrobu obuvi. ľahké vysekávanie stielok do obuvi. Prax je výhodou. Výhody:Príplatky a bonusy podľa schopnosti a výkonu, dochádzky a starostlivosti o stroj a poriadok na pracovisku. Možnosť pracovať nadčasy. Možnosti si veľmi dobre zarobiť, je to len na vašej šikovnosti. Nástup možný ihneď. Možnosť strav...

. ConserjesSprávcovia objektov. údržba vodovodných rozvodov, úprava okolia, oprava elektrických zariadení, obsluha šrotovníka, oprava zábran a bráničiek, zabezpečenie technického chodu farmy dojníc, administratívnej budovy spoločnosti ako aj sýpky spoločnosti Výhody:možnosť ubytovania v turistickej ubytovni podniku. možnosť dos...

. Ingenieros electricistasElektroinžinieri a špecialisti energetici. Kontrola dodržiavania metodiky a kvality skúšok, zodpovednosť za správnosť a úplnosť skúšobných protokolov, prijímanie vzorky ku skúškam, sledovanie stavu a priebehu skúšok, vykonávanie námatkovej kontroly dodržiavania kvality. Vykonávanie typových, kontrolných a informatívnych skúšok podľa platných ...

. AlbañilesMurári a podobní pracovníci. -    Príprava betónu, malty, cementu a iných stavebných materiálov. -    Rezanie a skracovanie tehál, panelov, muriva a iných stien na požadovanú veľkosť. -    Výstavba, prerábanie, obkladanie a zatepľovanie  budov, bytoviek a častí domov (komínov, priečok, fasád). -    Vkladanie izolácií proti pô...

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Do našej spoločnosti prijmeme výrobného pracovníka, ktorého hlavnou pracovnou náplňou bude: Pred montážne práce na skupinách a podskupinách dielcov a zostáv - Montážne práce vo výrobe, napr. elektro zapojenie; montáž držiakov; balenie na baliacej linke; montáž rozvádzacích skríň. - Obsluha zariade...

. Panaderos, pasteleros y confiterosVýrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov. Pripravovanie a posudzovanie kvality surovín a prísad na výrobu cesta a zmesí. Meranie a váženie ingrediencií. Obsluhovanie a nastavovanie pekárenských strojov a zariadení. Dodržiavanie prísnych hygienických štandardov a postupov. Tvarovanie, potieranie a posýpanie cesta. Vyrábanie chleba, bežného...

. Profesores de formación profesionalMajstri a lektori prípravy na povolanie. Výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na získavanie odborných vedomostí, praktických zručností a návykov žiakov v odboroch prípravy na povolanie so zreteľom na riešenie konkrétnych úloh v podmienkach praxe. Výhody:Možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. NÁSTUPNÝ BONUS 150€ Náplň práce: Jedná sa o jednoduchú manuálnu prácu vo výrobnej hale. Zamestnanec obsluhuje vstrekovací lis. Pracovník používa dva vypínače, lis vstrekne do formy plast. Po vytvrdnutí , očistí výrobok a odloží do krabice. Práca v trojzmennej prevádzke (ranná, poobedná, nočná) ...

. CocinerosKuchári (okrem šéfkuchárov). Príprava pizze a následne predaj podľa požiadavky zákazníka. Manuálna zručnosť, dodržiavanie hygienických štandardov, práca v kolektíve. Pracovný čas: 1. týždeň pondelok-piatok od 06:00 do 14:00 hodiny, 2. týždeň pondelok-piatok od 22:00 do 06:00 hodiny, 3. týždeň pondelok-piatok od 14:00 do 22:00 hodiny...

. Analistas de gestión y organizaciónAnalytici v oblasti riadenia a organizácie práce. Our search for better is changing the lives of our customers. It’s changing the careers of our people too – creating new challenges and opportunities all the time. We’re a business that never stands still. Join us as a Development Engineer, and you won’t either. About the role: Development Enginee...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti - preprava tovaru na stabilných trasách, podľa vopred dohodnutých podmienok v rámci Slovenska a EÚ: - Ilava - Žilina, Dubnica - Žilina, Ilava - Nošovice, každý deň doma, víkendy voľné, 1000 € až 1250 €, - Kaufland, 6 dňové turnusy, 3 dni voľno, 1 200 € až 1...

. Ayudantes de cocinaPomocníci v kuchyni. Pomocná práca pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, čistenie a obsluha jednoúčelových kuchynských strojov. Prvotne spracováva potraviny k príprave stravy a podľa potreby podieľa sa na dohotovovaní stravy a jej výdaji. Výhody:Zamestnanie v príjemnom prostredí v centre Piešťan. Zamest...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. • realizácia údržby a opráv kompresorov, čerpadiel, elektromotorov a zariadení na úpravu stlačeného vzduchu v sídle firmy a u zákazníkov v SR a s tým spojené výjazdy servisným vozidlom • komunikácia so zákazníkmi v súvislosti s údržbou a opravami • technická pomoc zákazníkom pri riešení závad...

. Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios no clasificados bajo otros epígrafesRemeselníci inde neuvedení. montáž dverí, zárubní, príslušenstva a doplnkov k nim montáž schodiskového systému montáž garážových brán montáž protipovodňových zábran a dverí servis a údržba existujúcich dverných prvkov manipulácia s tovarom Výhody:bonusový systém výkonnostné odmeny odborné školenia profesný rast a vzdeláva...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Prepravu nákladu riadnym a bezpečným spôsobom s ohľadom na charakter nákladu a dopravné podmienky, pri dodržiavaní predpisov o pracovnom čase vodiča - Starostlivosť a udržiavanie interiéru a exteriéru vozidla - Kontrola prevádzkyschopnosti vozidla a hlásenie prípadných porúch - Kontrola naloženi...

. Conductores de camiones pesadosVodiči nákladných automobilov a kamiónov. Vodič kamiónu. Preprava tovaru plachtovými meganávesmi zo Slovenska do Západnej Európy a späť. Týždňové otočky, žiadne turnusy, väčšina víkendov doma. Výhody:Pravidelné mesačné odmeny stravné. Mzda je vyplácaná vždy načas a na účet.

Más ofertas: << · 24 · 36 · 42 · 45 · 46 · < · 48 · > · 50 · 53 · 58 · >>