Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovaquia

en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,178 ofertas de trabajo encontradas en Eslovaquia:

Página: 15

Ver las ofertas de trabajo en Eslovaquia agrupadas por profesión:

 

. Ensambladores de maquinaria mecánicaMontážni pracovníci (operátori) v strojárskej výrobe. Práca na 3 alebo 4 zmeny, jednoduchá manuálna montáž komponentov do funkčného celku podľa vizuálnych alebo videonávodov, kontrola práce automatickej linky: vkladanie a vykladanie komponentov do a zo stroja, vizuálna kontrola výstupných kusov, kontrola kusov s použitím jednoduchých meracích zariade...

. director de ventas/directora de ventasInternational Sales Manager (m/w/x) (Sales-Manager/in). Stellenangebotsbeschreibung: Sie sind ein Profi was das Akquirieren und betreuen von Kunden betrifft?- Dann sind Sie der/die Richtige! Sie fehlen uns: International Sales Manager (m/w/x) in 85101 Bratislava Die PALFINGER Ladebordwände s.r.0.ist ein Unternehmen der Palfinger Gruppe und ...

. Directores de publicidad y relaciones públicasSenior Manager Sailing Ventures (100%). #### Overview Holcim builds progress for people and the planet. As a global leader in innovative and sustainable building solutions, Holcim is enabling greener cities, smarter infrastructure and improving living standards around the world. With sustainability at the core of its strategy Holcim...

. Ingenieros electricistasElektroinžinieri a špecialisti energetici. Zabezpečenie kvality pri vývoji systému a softvéru v komplexných mechatronických vývojových projektoch. Plánovanie a vykonávanie kvalitatívnych aktivít na zabezpečenie požadovanej úrovne podľa noriem, napr. Automotive SPICE®. Definovanie a posudzovanie kvalitatívnych postupov ako aj implementá...

. Ingenieros mecánicosStrojárski špecialisti. Práce v oblasti automatizačnej techniky, vytváranie a riadenie automatizovaných výrobných procesov, tvorba a úprava technickej dokumentácie, uvádzanie zariadení do prevádzky, skúšky, testy a odstraňovanie porúch. Vyslanie pracovníkov na pracovné cesty k zákazníkom

. Técnicos en ingeniería mecánicaStrojárski technici. - Pomoc pri funkčnej analýze konštrukčnej časti mechanizmu - Implementácia výberu materiálu dielu a import dodávateľa - Asistencia pri analýte problému s produktom a hodnotenie inžinierskych / konštrukčných zmien - Pomoc pri zlepšovaní technológie ohýbania

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. - príprava a výdaj materiálu na spracovanie do výroby, - balenie hotových výrobkov podľa baliacich predpisov, - zvážanie hotových výrobkov z výroby do skladu, - zaskladnenie hotových výrobkov do skladových lokácií, - evidencia toku materiálov a výrobkov do informačného systému

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. * s príspevkom na dopravu a množstvom benefitov! - Obsluha, pravidelná kontrola a základná údržba zverených vysokozdvižných vozíkov - Vykladanie a nakladanie materiálu z/na korbu vozidiel - Kontrola dokumentácie zásielok materiálu, prípadne zásobníkov - Riešenie odchýlok a nedostatku sklado...

. Ensambladores de equipos eléctricos y electrónicosMontážni pracovníci elektrických a elektronických zariadení. INFORMÁCIA PRE ZÁUJEMCOV O PRÁCU: výberové konania sa uskutočňujú iba vo štvrtok o 9.00. Prosíme o dodržiavanie tohto termínu. Náplň práce: • Výroba a montáž televízorov • Jednoduchá práca (skrutkovanie, skenovanie, lepenie, balenie) • Tímová práca Výhody:- Zázemie stabilnej nadnárodnej ...

. Operadores de máquinas para fabricar productos de material plásticoOperátori strojov na výrobu výrobkov z plastov. • plní konkrétne úlohy v oblasti Špeciálnych procesov • montáž poistiek a komponentov, poistkových skríň • vizuálne testovanie a kontrola • skrutkovanie • zisťovanie požadovanej kvality výrobkov/vyrábaných dielov • identifikácia chybných dielov alebo dielov s podozrením na ...

. Peones de la construcción de edificiosPomocní pracovníci na stavbách budov. Zamestnanec bude vykonávať pomocné práce pri stavbách a to najmä: - Nosiť / prenášať potrebný materiál na miesto určenia - Upratovať priestory stavieb - Vykonávať výkopy podľa zadania nadriadeného - Pomáhať s rôznymi ďalšími prácami - Používať rôzne nástroje a prístroje (miešačka, vŕtačka...

. Barnizadores y afinesLakovači a natierači. Lakovanie rôznych kovových konštrukcií - mokré lakovanie + prípadne možnosť lakovania vozidiel. Výhody:T.j.: základná mzda t. j. 10 € - 11 € x 157,5 hod = 1575 € - 1653 € mesačne možnosť ďalších prémií a odmien podľa odpracovaného výkonu. Dochádzkový bonus na cestovné 15 km od Bánoviec n...

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. Vyhľadávanie potenciálnych zákazníkov v rámci prideleného regiónu. Prezentovanie a propagovanie tovaru, prípadne služieb. Sledovanie skladových zásob na prevádzkach, prijímanie objednávok. Poskytovanie odborného poradenstva zákazníkom, riešenie reklamácií. Vykonávanie podporných marketingo...

. Supervisores de industrias manufacturerasMajstri (supervízori) v priemyselnej výrobe. - plánovanie prijímania a organizovanie procesov opráv s ohľadom na efektívne využívanie pracovníkov, výrobných prostriedkov a materiálu, - riadenie, koordinovanie a motivovanie podriadených pracovníkov, - zadávanie úloh podriadeným pracovníkom a sledovanie ich plnenia, - evidovanie a denné vyhodnoc...

. Directores de industrias manufacturerasRiadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle. - Riadenie a koordinácia existujúcej výroby elektronických dosiek , systémov a káblových zväzkov - Riadenie výrobných procesov a kapacít , úzka spolupráca s majstrami jednotlivých prevádzok a manažérom plánovania - Riadenie oddelení technológie a údržby - Optimalizácia výrobných procesov a n...

. Vendedores no clasificados bajo otros epígrafesPracovníci v oblasti predaja inde neuvedení. - zabezpečenie náhradných dielov prostredníctvom online portálov + osobne - komunikácia s dodávateľmi náhradných dielov /online + telefón/ - zákaznícky servis /verbálna a písomná komunikácia so zákazníkmi/ - evidencia + organizácia opráv v špeciálnej online aplikácii

. Instaladores y reparadores en tecnología de la información y las comunicacionesServisní a prevádzkoví pracovníci zariadení informačných a komunikačných technológií. - riešenie technických problémov- servisné dopyty a incidenty koncových užívateľov, - analýza problémov, identifikácia a implementácia adekvátnych riešení, - monitorovanie a udržiavanie firemných IT systémov, zodpovednosť za udržiavanie koncernových predpisov na dostatočnej úrovni bezpečnosti, ...

. Profesores de formación profesionalMajstri a lektori prípravy na povolanie. Výchova a vzdelávanie študentov na praktickom vyučovaní - odborný výcvik v odbore hostinský/ -ká, kuchár/ -ka. Požiadavky: stredné odborné vzdelanie v odbore hostinský, kuchár + pedagogické minimum. Termín nástupu je podľa dohody. V prípade záujmu životopisy zasielajte na: scholaprivate199...

. Criadores de ganadoChovatelia hospodárskych zvierat a dojníc (okrem hydiny). Práca v živočíšnej výrobe, dojenie, starostlivosť o dojnice a teľce, pomoc pri veterinárnych a inseminačných úkonoch. Výhody:Ponuka dlhodobej práce v stabilnej spoločnosti - možnosť predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú. Možnosť ubytovania na farme. Odmeňovanie podielovou mzdou podľa m...

. Mecánicos y ajustadores electricistasElektromechanici a autoelektrikári. - Príprava a rozdelenie materiálu pre montáž, podľa podskupín a finálnych výrobkov. - Zostavovanie a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov podľa výrobnej dokumentácie a pracovných postupov. - Zapojenie systémov podľa schém a pracovných postupov. - Kontrola elektrotechnických výrobkov a systémov ...

. Administradores de sistemasSprávcovia systémov. Riešenie incidentov a servisných požiadaviek súvisiacich s HR procesmi Implementácia drobných prispôsobení prostredníctvom požiadaviek na zmeny súvisiace s HR procesmi Účasť a koordinácia aktualizácií systémovej podpory pre systémový rad x07 Podpora projektu Harmoney a prevádzky systému Ceridian Day...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. Charakteristika pracovnej činnosti: Zabezpečovanie činností súvisiacich s realizáciou aktívnych opatrení na trhu práce. Hlavné úlohy: - zabezpečovanie prvého kontaktu úradu práce, sociálnych vecí a rodiny s odídencom, - sprostredkovanie ústnej komunikácie medzi zamestnancom úradu práce, sociá...

. Empleados de control de abastecimientos e inventarioPracovníci v sklade. Práca v sklade, manipulácia s tovarom. Bližšie informácie o pracovnom mieste a mieste výkonu práce uchádzačom podá zamestnávateľ. Miesto výkonu je prevažne stredné a západné Slovensko. Stretnutie je potrebné dohodnúť si telefonicky. Výhody:príspevok na dopravu, zabezpečenie dopravy

. PsicólogosPsychológovia a psychoterapeuti. Odborná činnosť vykonávaná psychológom zaridení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zabezpečovanie psychologickej práce a diagnostických vyšetrení v CDR a v profesionálnej náhradnej rodine. Vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore psychológia. Požiadavky: znalosť legislatívy: Deklaráci...

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov). Čítanie technických výkresov, meranie s meracími prístojmi (šubléra, mikrometer). Zamestnávateľ vyžaduje prax v strojárstve - minimálne 2 roky. V prípade záujmu zašlite zamestnávateľovi životopis e-mailom. Vhodní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

. Clasificadores y probadores de productos (excluyendo alimentos y bebidas)Kvalitári a kontrolóri výrobkov (okrem potravín a nápojov). •    Vykonávanie zložitých kontrol podľa smerníc na zlepšenie kvality produktu. •    Overovanie testovacích plánov, technických výkresov a technickej dokumentácie. •    Dorábka vyrobených káblov podľa smerníc zákazníkov v sídlisku. •    Identifikácia chýb na moduloch/zariadeniach a následná op...

. Vendedores de comidas al mostradorPredavači jedál za pultom alebo pri okienku. Vypekanie a predaj pagáčikov zn. MINIT, príprava kávy, práca s registračnou pokladňou a s finančnou hotovosťou. Prevádzka bude otvorená od 01.01.2023 v Komárne, oproti Sociálnej poisťovni na Petofiho ulici. Prevádzka je v štádiu prípravy. Pracovná doba od 07,00 do 15,30 hod. Práca len poč...

. Profesionales del trabajo socialŠpecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva. - spracúvanie základnej anamnézy o klientovi v zariadení sociálnych služieb a orientačnej klasifikácie problému, - prijímanie klienta do zariadenia sociálnych služieb, - pomoc klientom v zariadení sociálnych služieb pri riešení ich nepriaznivej sociálnej situácie, - spolupráca s orgánmi miestnej ...

. Operadores de autoelevadorasOperátori vysokozdvižných vozíkov. · Vykládka PET a CAN obalov v plastových vreciach na určené miesto (z nákladného vozidla) ; · Manipulácia so vstupným materiálom do zásobníkov (Medzi-Sklad a triediace centrum) ; · Odoberanie lisovaných balíkov (PET a CAN obalov) z lisu, váženie, šaržovanie a naskladňovanie lisovaných balíkov d...

. Ensambladores no clasificados bajo otros epígrafesMontážni pracovníci inde neuvedení. Náplň práce, právomoci a zodpovednosti : - Montáž automobilových svetlometov z jednotlivých dielov - Obsluha výrobných zariadení a montážnych liniek - Vizuálna kontrola a balenie hotových výrobkov - Práca na 3 zmeny - Práca v stoji - Stravovanie priamo v podnikovej jedálni, kde máme na výber ...

Más ofertas: << · 8 · 11 · 13 · < · 15 · > · 18 · 21 · 27 · >>