Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

2,059 ofertas de trabajo encontradas en LATVIJA (Letonia):

 • . Veterinarios: 1) Veterinararsts (mazo dzivnieku vai jaukta prakse), darbs veterinaraja klinika ar veikalu. Darbs Valmiera . 2) vaterinararsta paligs,dzivnieku precu pardevejs, veikala vaditajs (Velama Veterinararsta paliga izglitiba vai Veterinarmedicinas izglitiba, pielaujams nepagarinats veterinararsta... 4 MILAS KEPAS SIA.
 • . Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes: veikt tiesibu aktu vai citu dokumentu un procesu juridisko analizi un sniegt atzinumu par izstradatajiem tiesibu aktiem sagatavot administrativo aktu projektus, ka ari izvertet citu strukturvienibu sagatavoto administrativo aktu projektus un sniegt atzinumus veikt ligumu, iekšejo normativo... Slimibu profilakses un kontroles centrs.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: Pardevejs Pardevejs/-a aiz vitrinas Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4.Mes Tev uzticesim:- izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus, - laipni apkalpot pircejus. Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: Kasieris/-e  Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4.Mes Tev uzticesim:- laipnu un precizu klientu apkalpošanu.Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas atbilstoši B1 limenim, - velams pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat. Ko... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Profesionales de la publicidad y la comercialización: MARKETINGA VADITAJS/-A Darba apraksts            Marketinga menedžeris nodarbojas ar marketinga komunikacijas kanalu plusmas analizi un tas palielinašanu, izmantojot dažadus interneta marketinga rikus. Vinš atbild par uznemuma strategiju SEO sfera, sadarbojas ar dizaineriem... "EKOFINANS" filiale "Ecofin Europe", AKF.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenes: PARDEVEJA /-S (uznemuma veikala) Ja Tev ir: •    Iepriekšeja darba pieredze lidziga amata, velams partikas veikala;•    Videja vai videja speciala izglitiba;•    Teicamas latviešu un krievu valodas zinašanas mutiski un rakstos;•    Lieliskas komunikacijas prasmes... KARAVELA, SIA.
 • . Reponedores de estanterías: Zales darbinieks/-ce Maxima X veikala Jelgava, Dobeles šoseja 47a. Mes Tev uzticesim: - izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus,- konsultet pircejus. Ko mes gaidam: - videjo vai videjo specialo izglitibu,- latviešu valodas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Cajeros de bancos y afines: Piegades operators (uz noteiktu laiku, slodze 0.9)    PP Adaži, Gaujas iela 11, Adaži T.67997340, Darba laiks: 6:00-14:00 Latvijas Pasts nodrošina plašako visparejo pasta pakalpojumu pieejamibu visa Latvijas teritorija, uzturot vairak neka 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu,... Latvijas Pasts,VAS.
 • . Ingenieros industriales y de producción: Piedavajam: Darbu stabila uznemuma; Konkuretspejigu un motivejošu atalgojumu sistemu; Izaugsmes iespejas; Jauku kolektivu; Apmacibas; Bruto alga sakot no 5.83 Eur/h. Prasibas: Laba teoretiska sagatavotiba un tehniskas zinašanas metalapstrade; Prasmes darbam ar... AISIS, SIA.
 • . Ayudantes de cocina: Restorani TOKYO CITY aicina darba: Virtuves darbiniekus Mes piedavajam: •    Darbu veiksmiga uznemuma;•    Apmacibu un pieredzi;•    Motivejošu atalgojumu atbilstoši iegulditajam darbam;•    Profesionalu un draudzigu kolektivu;•    Socialas garantijas;•    Summeto... Stollons, SIA.
 • . Personal directivo de la administración pública: „ Ligatnesnovada pašvaldibas agentura “Ligatnes novada Kulturas un turisma centrs” izsludinapretendentu pieteikšanos vakancei Ligatnes turisma centra vaditajs  Ligatnes novada pašvaldibas agenturas “Ligatnes novada Kulturas unturisma centra” strukturvieniba Turisma informacijas... Pašvaldibas agentura "Ligatnes novada kulturas un.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Corporate Solutions grupa apvieno vairakus informacijas tehnologiju un biznesa vadibas konsultaciju un risinajumu uznemumus, kas jau kopš 2006. gada nodrošina pakalpojumus korporativajiem klientiem.Corporate Solutions grupas uznemumi nodarbina vairak ka 150 dažadu nozaru ekspertus.Aicinam... Corporate Solutions, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: Partikas un veterinarais dienests (registracijas Nr. LV90000064301) irZemkopibas ministrijas parraudziba esoša valsts parvaldes iestade, kas organizeun veic partikas aprites un veterinaras valsts uzraudzibas un kontrolesfunkcijas atbilstoši šo nozaru valsts politikai. Partikas un veterinarais... PARTIKAS UN VETERINARAIS DIENESTS.
 • . Entrevistadores de encuestas y de investigaciones de mercados: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Directores financieros: SIA Stiga RM aicina darba: Bilancspejigu gramatvedi. Galvenie darba pienakumi: Organizet gramatvedibas procesus; sagatavot ikmeneša parskatus valsts institucijam un uznemuma vadibai; sagatavot finanšu gramatvedibas atskaites uznemuma vadibai un gada parskatus; apstrada Stiga RM, SIA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks - automobila vaditajs (ar savu auto, slodze 0.7)   Burtnieku PN, J.Vintena 7, Burtnieki    Darba laiks: 7.00-12.30 Amortizacijas maksa par sava auto izmantošanu ~100 eur, T. 64226584 Apkalp.ter.: Burtnieku novads Latvijas Pasts nodrošina plašako visparejo pasta pakalpojumu... Latvijas Pasts,VAS.
 • . Reponedores de estanterías: Nakts zales darbinieks Zales darbinieks nakts maina Maxima XX veikala Jelgava, Driksas iela 4.Mes Tev uzticesim:- izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus.Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Directores generales y gerentes generales: Priekulu novada pašvaldiba, Cesu novada pašvaldiba un Latvijas Olimpiska komiteja aicina darba SIA “Cesu Olimpiskais centrs” valdes priekšsedetaju pilnas slodzes darbam. Prasibas kandidatiem: Videja vai augstaka izglitiba; Prasmes darba ar datoru; Merktieciga, aktiva un radoša... CESU OLIMPISKAIS CENTRS, SIA.
 • . Profesionales de nivel medio de servicios estadísticos, matemáticos y afines: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Reponedores de estanterías: Nakts zales darbinieks Zales darbinieks nakts maina Maxima XX veikala Jelgava, Rigas iela 11a.Mes Tev uzticesim:- izvietot preces, - parbaudit precu markejuma atbilstibu cenu zimem, - kontrolet precu deriguma terminus.Ko mes gaidam:- videjo vai videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu policijas parvaldes Administrativas vadibas dalas galvena/-as specialista/-es ieredna amatu(uz nenoteiktu laiku)Finanšu policijas parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta (turpmak – VID) pamatdarbibas... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Representantes comerciales: SIA PUZZLE REG. NR. LV40003896148Ratu Biroja adrese Miera iela 54, Atbildiga amatpersona valdes locekle Inese Vieglina T. 29574366SIA PUZZLE bernu ratinu salonveikals “RATUBIROJS” mekle – Pardošanas specialistu/Biroja administratoru pilnai darba laika slodzei 5 darba dienas nedelaPrasibas:Meklejam... PUZZLE, SIA.
 • . Maestros preescolares: Olaines speciala pirmsskolas izglitibas iestade „Abelite”Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, tel. nr. 67965768, 67964059, 29666084, majas lapas adrese: http://www.olainesabelite.lv/lv/par-mums aicina darba: 1.        Pirmsskolas izglitibas skolotajs (prof.klas.kods 2342 01)Galvenie... Olaines speciala pirmsskolas izglitibas iestade Ab.
 • . Ayudantes de cocina: Restorani TOKYO CITY aicina darba: Virtuves darbiniekus Mes piedavajam: •    Darbu veiksmiga uznemuma;•    Apmacibu un pieredzi;•    Motivejošu atalgojumu atbilstoši iegulditajam darbam;•    Profesionalu un draudzigu kolektivu;•    Socialas garantijas;•    Summeto... Stollons, SIA.
 • . Agentes de compras: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzFinanšu parvaldes Iepirkumu dalas vecaka/-as iepirkuma specialista/-es darbinieka amatu(vakance uz nenoteiktu laiku)Finanšu parvaldes kompetence ir Valsts ienemumu dienesta (turpmak – VID) pamatdarbibas un... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Agentes de administración tributaria: VALSTS IENEMUMU DIENESTS(reg.Nr.90000069281, www.vid.gov.lv)izsludina konkursu uzMuitas policijas parvaldesIzlukošanas dalas Taktisko uzdevumu nodalasLatgales taktisko uzdevumu sektora vecaka/-as muitas eksperta/-es ieredna amatu (vakance uz nenoteiktu laiku)Muitas policijas parvaldes kompetence... VALSTS IENEMUMU DIENESTS.
 • . Administradores de sistemas: Piedavajam darbu valsts parvaldes iestade, kas atbild par valsti nozimigako socialo, ekonomisko un demografisko raditaju aprekinašanu. Ja esat gatavs/-a jauniem izaicinajumiem un velaties augt profesionali, aicinam pievienoties Centralas statistikas parvaldes (registracijas Nr.90000069830)... 'LR CENTRALA STATISTIKAS PARVALDE'.
 • . Montadores de estructuras metálicas: + METALMATERIALU METINATAJS ar darba pieredzi nestandarta metalkonstrukciju izgatavošana Darba alga: sakot no 380 eiro + premijas Pretendentiem lugums griezties uz darba interviju A.Pumpura 102 - darbdienas plkst.11:00 (dir. Anatolijs) Obligata darba pieredze! AGLAR, SIA.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Darba deveja nosaukums:    SIA „ArsiBygg”Reg.Nr.:    40103310033Darba pienakumi:    veikt koka izstradajumu remontdarbus; montet buvniecibas detalas, kas izgatavotas no kokaDarba vietas adrese:    Celtniecibas objekti Latvija saskana ar noslegtiem ligumiemAtalgojums:    860.00... ArsiBygg, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: LPKS „LATRAPS” aicina pievienoties savai komandai: Kaltes stradnieku ar un bez traktortehnikas vadišanas apliecibas Zemgales regiona - Aizkraukle Galvenie darba pienakumi: Veikt graudu pienemšanu un izsniegšanu autotransporta; Nodrošinat graudu pirmapstrades un glabašanas LATRAPS, KB.