Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > LATVIJA

en Español in English auf Deutsch en Français ...

794 ofertas de trabajo encontradas en LATVIJA (Letonia):

 • . PeriodistasREPORTIERIS. AIZSARDZIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vakantajam amata vietam Militari publisko attiecibu departamentaMes piedavajam:•    iespeju veikt atbildigu, radošu un interesantu darbu valsts parvalde;•    iespeju paplašinat zinašanas un profesionalas iemanas;•    iespeju... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • . Recepcionistas (general)KLIENTU UN PACIENTU REGISTRATORS. SIA “Vidzemes slimnica” ir regionala daudzprofilu neatliekamas mediciniskas palidzibas arstniecibas iestade, kas nodrošina diennakts medicinisko palidzibu Vidzemes regiona iedzivotajiem un piedava kvalitativus, inovativus un pieejamus medicinas pakalpojumus ikvienam Latvijas iedzivotajam.... Vidzemes slimnica, SIA.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesCEHA STRADNIEKS. I-Work klients  Lindström  ir Somijas lielakais tekstilizstradajumu nomas servisa uznemums, kas Latvija darbojas kopš 1995. gada divas nozares – darba apgerbu un mainamo paklaju nomas serviss. Pieaugot ražošanas apjomam, darba apgerbu servisa centra Pinkos, aicin I-Work Group, SIA.
 • . Herramentistas y afinesATSLEDZNIEKS. SIA Taronprom Construction mekle darbiniekus savai komandai. Prasibas  * Darba pieredze atsledznieka amata ne mazak par 3 gadiem  * Augsta atbildibas sajuta  * Speja darboties komanda  Mes piedavajam:  * Labu atalgojumu sakot ar 926,00 EUR pirms nodoklu ieturešanas  * Darbu... Taronprom Construction, SIA.
 • . Profesionales de enfermeríaFUNKCIONALAS DIAGNOSTIKAS MASA. VSIA „Bernu kliniska universitates slimnica” Riga, Vienibas gatve 45 Vienotais registracijas Nr.40003457128 Meklejam jaunu kolegi – masu Funkcionalas diagnostikas dienesta EKG kabineta! Prasibas kandidatiem: Velams arsta paliga/ masas sertifikats LR Arstniecibas personu... Bernu kliniska universitates slimnica, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Steidzami aicinam darba dienas un vakara apkopejas (2 vakances). Darba laiks vakara apkopejai - no plkst. 16.00-20.00, mainu grafiks, samaksa 2.70 Eur stunda pirms nodoklu nomaksas;Darba laiks rita apkopejai - no plkst. 10.00-14.00, mainu grafiks, samaksa 2.70 Eur stunda pirms nodoklu nomaksas. Piedavajam:-... IMPEL SERVIKS, SIA.
 • . Delineantes y dibujantes técnicosRASETAJS. SIA LVCT dibinats 2006.gada aprili un isas pastavešanas laika ir kluvis par vienu no vadošajiem Latvijas buvprojektešanas un buvniecibas uznemumiem, kura galvenas vertibas ir efektivitate un individuala pieeja katram klientam, tadel SIA LVCT palielinoties pieprasijumam, aicina pievienoties... LVCT, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Aicinam darba apkopejas Privatizacijas agenturas telpu uzkopšanai Riga, Kr. Valdemara iela 31Mes piedavajam:- Apmacibas- Stabilu un regularu ikmeneša atalgojumu. - Socialas garantijas. - Darba apgerbu. - Atsaucigu darba vaditaju. Nepilna darba laiks, vakaros, 4 stundas diena 5 dienas nedela.... VITARESTA UAB Latvijas filiale, AKF.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesMAZUMTIRDZNIECIBAS VEIKALA PARDEVEJS. Nepieciešams veikala pardevejs, kurš konsultes pircejus elektroprecu pardošana. Japrot stradat ar datoru, japarzin programmaturas Microsoft Office, Photoshop, HTML. Alga no 650.00 euro Pieteikties sutot cv uz e-pastu: falkors#apollo.lv vai telefoniski: 63924394 Nepieciešamas svešvalodu... FALKORS, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS INSPEKTORS. Valsts vides dienests (reg. Nr.90000017078) ir Vides aizsardzibas un regionalas attistibas ministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kuras merkis ir nodrošinat, lai tiktu ieveroti normativie akti vides aizsardzibas, radiacijas drošibas un kodoldrošibas un dabas resursu izmantošanas... VALSTS VIDES DIENESTS.
 • . Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicosREAKTORA OPERATORS. AS „Grindeks” - vertikali integrets farmacijas uznemums, kas nodarbojas ar zalu un aktivo farmaceitisko vielu izpeti, ražošanu un pardošanu Baltija un citas valstis, ? aicina darba: REAKTORA OPERATORU/-I darbam Riga Darba pienakumi •    savlaicigi informet iecirkna vaditaju... GRINDEKS, AS.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Steidzami aicinam darba apkopejuDarbs pec slidoša grafika - 2 dienas strada, 2 brivas, darbs 10 stundas diena Piedavajam:- Stabilu un regularu ikmeneša darba samaksu. - Socialas garantijas.Darba samaksa,3.20Eur/hProfesija:    ApkopejaKompanijas nosaukums:    SIA Impel serviksRegistracijas... IMPEL SERVIKS, SIA.
 • . Técnicos forestalesMežizstrades MEISTARS. Latvian Bioenergy aicina darba mežizstrades meistaru škeldas ražošanaPrasibas kandidatiem:- augstaka izglitiba ar kokapstradi vai mežsaimniecibu saistita joma (velama);- darba pieredze mežizstrade vai biznesa vadiba (velama);- B kategorijas autovaditaja aplieciba;- prasme stradat ar datoru;-... Latvijas bioenergijas uznemums, SIA.
 • . Empacadores manualesKOMPLEKTETAJS. SIA HR Factor klients logistikas uznemums, kas apkalpo lielveikalu tiklu, piedava darbu:                              Komplektetajiem Darbs noliktava Riga Transports: - 1 reizi nedela Riga-Daugavpils-Rezekne-Ludza-Jekabpils-Riga; - katru darba dienu... HR factor, SIA.
 • . CocinerosVECAKAIS PAVARS. Darba pienakumi; • Gatavot edienu pec pasutitaja pieprasijuma. • Veikt aprekinus nepieciešamo izejvielu daudzumu un proporcijas, pagatavo pasutitos edienus vai sadala darba pienakumus saviem paligiem. • Kebaba pagatavošana, izmantojot Pakistanas tautas tradicijas, uz oglem vai... Hasana Kebabs, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Aicinam darba apkopejas Latgales priekšpilseta, Krustpils iela. Pieejamas 2 vakances: 1.    Darbs vakaros, sakot no plkst. 18.00 lidz 21.00, 5 reizes nedela, darba dienas. Alga 173.00 Eur pirms nodoklu nomaksas;2.    Darbs vakaros, sakot no plkst. 18.00 lidz 22.00, 5 reizes nedela,... IMPEL SERVIKS, SIA.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de minerales y rocasDRUPINAŠANAS OPERATORS. SMALCINAŠANAS OPERATORS Pienakumi: - sagatavot polimerus smalcinašanai; - savlaicigi un kvalitativi veikt darbu saistitu ar izejvielas smalcinašanu; - uzturet smalcinataja iekartas kartiba; - sagatavot polimerus talakai pardošanai; - škirot izejvielas pec škiram, sagatavot... JORDAN POLYMERS, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Steidzami aicinam darba vakara apkopeju sporta kluba. Darba vieta atrodas netalu no Zemitana tilta un Brivibas gatves. Darba laiks - no plkst. 16.00-19.00, 6 reizes nedela (pirmdiena-sestdiena), samaksa 2.70 Eur stunda pirms nodoklu nomaksas. Piedavajam:- Stabilu un regularu ikmeneša darba... IMPEL SERVIKS, SIA.
 • . Ingenieros químicosPARTIKAS UN DZERIENU TEHNOLOGS. AS Kursa aicina darba Partikas tehnologu ar specializaciju zivju apstrade. Darba pienakumi: - ražošanas procesu planošana, organizešana, administrešana;- produkcijas kvalitates nodrošinašana;- personala apmaciba, vadiba un motivešana;- jaunu recepturu izstrade un ieviešana. Prasibas:... KURSA, AS.
 • . Inspectores de policía y detectivesPAŠVALDIBAS POLICIJAS JAUNAKAIS INSPEKTORS. 1.      Sabiedriskas kartibas nodrošinašana; 2.      Administrativo parkapumu profilakse, atklašanas un noveršana; 3.      Administrativas lietvedibas materialu noformešana atbilstoši normativo aktu prasibam. CV un motivacijas vestuli nosutit uz Salaspils novada pašvaldibas iestade "Salaspils no.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Steidzami aicinam darba apkopeju Vecriga. Darba laiks – pec izveles – 2 stundas no ritiem vai vakaros 5 reizes nedela, darba dienas. Samaksa 115.00 Eur pirms nodoklu nomaksas.  Piedavajam: - Stabilu un regularu ikmeneša darba samaksu. - Socialas garantijas. Profesija:    Apkopeja... IMPEL SERVIKS, SIA.
 • . Supervisores de secretaríaBIROJA ADMINISTRATORS. Biroja administrators ( uz noteiktu laiku) Galvenie pienakumi: Veikt precizu iesutamas / nosutamas dokumentacijas apstradi, registraciju, sistematizaciju, sagatavošanu, nosutišanu; Dokumentu sagatavošana atbilstoši LR likumdošana noteiktajam prasibam (rikojumi, pilnvaras, darba... COFFEE NATION, SIA.
 • . Limpiadores y asistentes de oficinas, hoteles y otros establecimientosAPKOPEJS. Aicinam darba vakara apkopejas. Pieejamas 3 vakances.Darbs 5 reizes nedela, darba dienas, no plkst. 18.00-22.00.Alga 194,00 Eur pirms nodoklu nomaksas.Piedavajam stabilu samaksu un socialas garantijas.Profesija:    ApkopejaKompanijas nosaukums:    SIA “IMPEL SERVIKS”Registracijas... IMPEL SERVIKS, SIA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPARDEVEJS KONSULTANTS. SIA Lattelecom izsludina vaknci Klientu konsultans/-e - pardevejs/-a Darba vieta –  Lattelecom veikals, TC “Spice Home”, Jaunmoku iela 13, Riga Pieteikšanas terminš – 13.07.2018. Darba laiks – pilna laika mainu darbs Pieteikšanas uz vakanci caur saiti – https://karjera.lattelecom.lv/jobs/104730-klientu-konsultants-e-pardevejs-a Lattelecom, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administraciónVECAKAIS REFERENTS. AIZSARDZIBAS MINISTRIJA izsludina atklatu konkursu uz vakantajam amata vietam Militari publisko attiecibu departamentaMes piedavajam:•    iespeju veikt atbildigu, radošu un interesantu darbu valsts parvalde;•    iespeju paplašinat zinašanas un profesionalas iemanas;•    iespeju... Latvijas Republikas Aizsardzibas ministrija.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesIZSTRADAJUMU MARKETAJS. AS Via 3L Latvia – logistikas pakalpojumu kompanija, kura nodrošina pakalpojumus tadiem klientiem, ka partikas un plaša paterina precu ražotaji, importetaji, vairumtirgotaji un mazumtirgotaji, kuriem nepieciešami logistikas pakalpojumi precu izplatišanas nodrošinašanai.  Mums ir... Via 3L Latvia, AS.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafesPALIGSTRADNIEKS. Musu klienti no Niderlandes piedava darba vakances ipaši izstradatas pariem, kas velas stradat kopa. Pašlaik piedavajam darbus pariem dažados logistikas centros un rupnicas. Noliktavas parsvara darbu piedavajam pasutijumu komplektetajiem, parsvara darbu veicot ar skeneri vai "voice picking"... Qbis Latvia, SIA.
 • . Técnicos de la webMAJAS LAPAS ADMINISTRATORS. Nepieciešams majas lapas administrators, internetveikala un majas lapas aktualizešana, kurš atbild par pasutijumiem interneta, seko lidz cenam, precem. Darbs ar Google Analytics, AdWords. Majas lapas SEO optimizacija. datortehnikas pardošana, pirceju konsultešana. Japrot labi stradat ar... FALKORS, SIA.
 • . Directores de servicios de tecnología de la información y las comunicacionesINFORMACIJAS TEHNOLOGIJU STRUKTURVIENIBAS VADITAJS /DIREKTORS. SIA “Damara Technologies” ir uznemums, kurš nodarbojas ar programmaturas izstradi un konsultaciju pakalpojumu sniegšanu programmaturas izstrades joma, majas lapu izstradi un grafisko dizainu izveidi. Sakara ar darbibas paplašinašanu uznemums Latvija mekle jaunus darbiniekus, augsti motivetus... Damara Technologies, SIA.
 • . Expendedores de gasolinerasDEGVIELAS UZPILDES STACIJAS PARDEVEJS. Ko sagaidam no kandidata: Degvielas, precu un pakalpojumu pardošana. Preces pienemšana un izvietošana plauktos un tas deriguma termina kontrole. Uzturet tiras un kartigas DUS telpas, preces un precu plauktus. Parzinat DUS veikala precu sortimentu un nepieciešamibas gadijuma... VIADA Baltija, AS.
Más empleos: 1 · > · 4 · 7 · 14 · >>