Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

1,959 ofertas de trabajo encontradas en LATVIJA (Letonia):

 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (slodze 0.8) Darbavieta: Pasta centrs Jelgava , Katolu iela 2B, Jelgava, LV-3001 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana; •    pensiju piegade;... Latvijas Pasts, AS.
 • . Especialistas en políticas y servicios de personal y afines: SIA „ KULK ” - daudznozaru uznemums ar vairak ka 20 gadu pieredzi, specializejoties šajas darbibas sferas: celu buve, inženierkomunikaciju izbuve un remonts, transports, celtnieciba, labiekartošana, ka ari turistu izmitinašanas un edinašanas pakalpojumi. Piedava darbu KULK SIA.
 • . Conductores de automóviles, taxis y camionetas: Pastnieks/-ce automobila vaditajs (0.8 slodze) Darbavieta: Ledmanes pasta nodala, Pagastmaja, Ledmane, Lielvardes nov., LV-5011 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana;... Latvijas Pasts, AS.
 • . Clasificadores de desechos: SIA „Nordic Plast” ir viens no vadošajiem polietilena parstrades uznemumiem Latvija un ietilpst Eco Baltia grupa, kas ir pec apgrozijuma lielaka vides apsaimniekošanas uznemumu grupa Baltija. Uznemums atrodas „Nordic Industrial” parka Olaine. Aicinam darba   OTRREIZEJO IZEJVIELU... NORDIC PLAST, SIA.
 • . Cajeros y expendedores de billetes: LA Valgums SIA aicina darba: Bilešu pardevejs. Sezonas darbs Baltija pirmas baskaju takas un godu laukuma apmekletaju uznemšana. Sazina ar viesiem, grupu vadišana, iesaistišanas pasakumu organizešana un vadišana.   Aicinam jauniešus, kuri gatavi stradat ari nedelas nogales, kuriem... LA Valgums, SIA.
 • . Personal directivo de la administración pública: Rujienas novada pašvaldiba aicina pieteikties konkursam uz vakanto iestades Socialas aprupes centrs Lode vaditaja amata vietu Galvenie amata pienakumi: * Vada un organize aprupes centra darbu, nodrošina darbibas nepartrauktibu;* Nosaka aprupes centra darbinieku kompetenci un atbildibu;*... Rujienas novada pašvaldiba.
 • . Especialistas en políticas de administración: Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija... Veselibas inspekcija.
 • . Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera: SIA „NORDIC PLAST” vajadzigi OPERATORS otrreizejas parstrades rupnica Olaine Rupnicu iela 4. Darba pienakumi - mehanisko iekartuuzraudziba ražošanas procesa, darbs ar     autoiekraveju. Uznemums nodrošina visas socialas garantijas. Dalejikompense transporta izdevumus. Veselibas... NORDIC PLAST, SIA.
 • . Recepcionistas de hoteles: LA Valgums SIA aicina darba: Viesu uznemšanas dienesta specialists. Sezonas darbs Baltija pirmas baskaju takas un godu laukuma apmekletaju uznemšana. Sazina ar viesiem, grupu vadišana, iesaistišanas pasakumu organizešana un vadišana.   Aicinam jauniešus, kuri gatavi stradat ari... LA Valgums, SIA.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (slodze 0.9) Darbavieta: Rigas 29.pasta nodala, Ruses iela 9, Riga, LV-1029 Darba pienakumi: •    kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem; •    preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu noformešana; •    pensiju piegade; •    sadarbibas... Latvijas Pasts, AS.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: CELU PARVALDE, AS   ASFALTA IEKLAJEJA OPERATORS Darba pienakumi: vadit, uzraudzit un apkalpot uzticeto tehniku. Kontaktinformacija:e-pasts personals#celuparvalde,Talr.25426388 apkalpojamo iekartu un mašinu darbibasprincipu, ekspluatacijas, kontroles un apkopes noteikumu parzinašana. CELU PARVALDE, AS.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: Baltija lielakais gramatu ražošanas uznemums  SIA „Livonia Print” aicina darba PALIGSTRADNIEKUS (-ces) darbam ar iekraveju. Darba pienakumi: Iespiedprodukcijas pusfabrikatu (palešu) parvietošana, palešu izkraušanu, iekraušanu un parvietošanu ar elekt LIVONIA PRINT, SIA.
 • . Empleados encargados de las nóminas: Lauksaimniecibas uznemums aicina darba gramatvedi - ekonomistu. Prasibas: atbilstoša izglitiba darba pieredze. Nepieciešamibas gadijuma pastav iespeja specialistu nodrošinat ar dzivevietu.Tuvaku informaciju iespejams iegut zvanot par talr.: 29100311, 63865573. Pieteikties sutot... PAMPALI, SIA.
 • . Gerentes de centros deportivos, de esparcimiento y culturales: IZGLITIBAS, KULTURAS UN SPORTA DALAS VESELIGA DZIVESVEIDA UN SPORTA NODALAS VADITAJS Prasibas pretendentiem: • velama augstaka izglitiba sporta zinibu nozare; • vismaz 3 gadu pieredze sporta joma; • labas organizatora dotibas, prasme uzstaties publikas priekša un laba saskarsmes... 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • . Secretarios administrativos y ejecutivos: Veselibas inspekcija, registracijas Nr.90002448818, ir Veselibas ministrijas paklautiba esoša valsts parvaldes iestade, kas veic uzraudzibu un kontroli veselibas nozare visa Latvijas teritorija, lai nodrošinatu regulejošo normativo aktu prasibu ieverošanu un izpildi.Veselibas inspekcija izsludina... Veselibas inspekcija.
 • . Electricistas de obras y afines: SIA „Ditra Networks” elektroapgades sistemu buvniecibas uznemums aicina darba ELEKTROMONTIERI. Darba pienakumi:Elektroietaišu un elektroiekartu montažas, remonta un ekspluatacijas darbu veikšana. Prasibas kandidatam: Izglitiba: Videja profesionala izglitiba atbilstoša joma (otrais... Ditra Networks, SIA.
 • . Agentes de compras: Veikt sarunas kiniešu valoda un noslegt ligumus par produkcijas iepirkšanu Kinas Tautas Republika, iepirkt preces Kinas Tautas Republika, iegut informaciju kiniešu valoda par Kinas tirgus konjukturu, esošajam rezervem un noteikt iegadajamo precu daudzumu un kvalitati, to vertibu, piegades... Tokyo Cutlery, SIA.
 • . Conductores de autobuses y tranvías: Skolenu autobusa vaditaju  Prasibas: •    ? D kategorijas transportlidzekla vaditaja aplieciba; •    ? 95 kods; •    ? digitala tahografa vaditaja karte; •    ? Augsta atbildibas sajuta, precizitate; •    ? labas saskarsmes un komunikacijas prasmes;... LAUDONAS PAGASTA PARVALDE (galvenais).
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: Mes piedavajam: Darbu atpazistama un latviska uznemuma; Konkuretspejigu atalgojumu pec padarita darba apjoma; Darbu mainas (18:30-6:30); Socialas garantijas; Apmacibu un profesionalas izaugsmes iespejas; Bezmaksas nakšnošanas vietu darba mainu laika; Subsideto edinašanu; ... LACI, SIA.
 • . Peones de carga: SIA „Marksmens” aicina darba kraveju jaunaja veikala “Top” Dobeles šoseja 90, Jelgava Darba laiks – 8-17, strada 5 dienas nedela no otrdienas lidz sestdienai, brivdienas – svetdienas, pirmdienas. Alga – no 500,00 eiro. Amata pienakumi – izkraut preces; piedalities precu... MARKSMENS, SIA.
 • . Ingenieros civiles: VAS ''Latvijas dzelzcelš'' aicina darba  Vecako buvinženieri Daugavpili Galvenie amata pienakumi : Nodrošinat nekustama ipašuma remontdarbu tehnisko izpeti un analizi, projektešanu un darbu planošanu, tehnisko uzraudzibu un kontroli; Sastadit buvdarbu un buvuzraudzibas gada... Latvijas dzelzcelš,VAS.
 • . Profesionales de enfermería: Aicinam darba Intensivas terapijas un anestezijas masu. Prasibas: - atbilstoša izglitiba- ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija- velama darba pieredze Darba laiks: - no pirmdienas lidz ceturtdienai 7.45-16.45- piektdienas... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Panaderos, pasteleros y confiteros: MAIZNIEKS/-CE, LIEPAJA, Liela iela 13Mes Tev uzticesim - sagatavot maizes izstradajumus, Ko Mes gaidam - videjo specialo izglitibu, - latviešu valodas zinašanas sarunvalodas limeni, - velams darba pieredzi lidziga amata, - velmi un speju aktivi stradat. Ko Tu iegusi - stabilu atalgojumu... MAXIMA Latvija, SIA.
 • . Directores de ventas y comercialización: Nacionalais veselibas dienests (reg. nr.90009649337; www.vmnvd.gov.lv) izsludina konkursu uz vaditaja/-as amatu Iepirkumu nodala (uz nenoteiktu laiku) Iepirkumu nodala ir strukturvieniba, kura veic iepirkumus Dienesta darbibas nodrošinašanai, arstniecibas lidzeklu centralizetos iepirkumus... Nacionalais veselibas dienests.
 • . Empacadores manuales: Realizet amata misiju:  Atri, kvalitativi un savlaicigi veicu pakošanas darbus. Rupejos par kartibu atbildiba esošajos sektoros. Pienakumi: veikt pudelu un produkcijas tarošanu, dažada veida iepakojumos; dažadi saimnieciskie darbi noliktava. Prasibas kandidatiem:... Cesu alus AS.
 • . Profesionales de enfermería: Piedavajam darbu traumatologijas un ortopedijas masai . Prasibas: - atbilstoša izglitiba - ir jabut registretam/-ai Arstniecibas personu registra ar tiesibam praktizet masas profesija - precizitate darba pienakumu veikšana - teicamas komunikacijas un sadarbibas spejas - augsta... Traumatologijas un ortopedijas slimnica, SIA.
 • . Empleados de servicios de correos: Pastnieks/-ce (slodze 0.9) Darbavieta: Ikškiles pasta nodala, Birzes iela 36-1, Ikškile, LV-5052. Darba laiks 05:40 - 13:30. Apkalpes teritorija Ikškile. Darba pienakumi: kvalitativa preses izdevumu un sutijumu piegade klientiem preses izdevumu abonementu un dažadu maksajumu... Latvijas Pasts, AS.
 • . Criadores de ganado: Zemnieku saimnieciba Berzini mekle darbinieku - LOPKOPI ar dzivošanu saimnieciba (150 aitas, 20 liellopi un cukas). Saimnieciba atrodas Preilu rajona Darba pienakumi: barošana, dezinfekcija, tirišana Zvanit pa talruni: 29222207 no plkst. 8:00 lidz 17:00, vai sutit CV uz e-pastu: ... Berzini, ZEM.
 • . Peones de la industria manufacturera no clasificados bajo otros epígrafes: NCC Shaft SIA mekle darbiniekus ražošanas nozare, kas veidos komandas kodolu, jaunaja ražotne Jelgava. NCC Shaft SIA ir jaunizveidots uznemums Latvija, kas specializejies ventilacijas un udensapgades šahtu izgatavošana, lai saražoto piegadatu uz buvobjektiem Skandinavijas valstis . NCC Shaft, SIA.
 • . Especialistas en políticas de administración: ?Valsts izglitibas attistibas agenturaizsludina atklatu konkursu uzZinatnes, petniecibas un inovaciju politikas atbalsta departamentaPetniecibas starptautisko programmu nodalas vecaka eksperta (darbinieka) amatu(uz nenoteiktu laiku) Amata merkis: Nodrošinat zinatniski petniecisko projektu... Valsts izglitibas attistibas agentura.