Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

218 ofertas de trabajo encontradas en Kirde-Eesti (Estonia):

 • . Directores de ventas y comercialización: Rootsii ja /või soome keele oskus; ambitsioonikus ning tulemustele orienteeritus, väga hea suhtlemis-, analüüsi- ja läbirääkimiste oskus, eeskujulik meeskonnatöö oskus., Ekspordi müügistrateegia väljatöötamine, sh sihtturgude määratlemine, võimaluste analüüsimine ja hinnakujunduse... GEOS NORDIC OÜ.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: EV töökaitse seaduste tundmine. Süsteemsus, analüütilisus ning hea organiseerimisvõime , Töökeskkonna tervishoiu ja ohutusnõuete täitmise kontroll. Ettevõtte tööohutusküsimuste lahendamine. Töötajate tööohutuse alane instrueerimine ja koolitamine., Mitmekülgset ja huvitavat... GE Power Estonia AS.
 • . Chapistas y caldereros: Julget pealehakkamist ja tahet tööd teha; head füüsilist vormi ja pingetaluvust; soovitatav töökogemus, Plekktoodete valmistamine., Sõbralikku meeskonda, kaasaegseid töö- ja olmetingimusi; vajadusel väljaõpet, Proovitööl osalemine palun eelnevalt telefonitsi kokku leppida GEOS NORDIC OÜ.
 • . Peones del transporte y almacenamiento: Julget pealehakkamist ja tahet tööd teha, head füüsilist vormi ja pingetaluvust; eelnev laotöö ja tõstuki juhtimise kogemus , Transporttööde teostamine tõstukiga; lao territooriumi korrashoid. Vajadusel teiste töötajate abistamine hädavajalike tööde teostamisel., Sõbralikku... GEOS NORDIC OÜ.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Kasuks tuleb pedagoogikaalane haridus ja töökogemus, Otsime tugiisikut lapse abistamiseks kõikides igapäevatoimingutes Jõhvi lasteaias ja tugiisikut, kelle tööülesandeks on lapse abistamine ja juhendamine õpiprotsessis osalemisel Jõhvi Põhikoolis., Töösuhet käsunduslepingu alusel. PUUETEGA LASTE TUGIKODU PÄIKESEKIIR.
 • . Profesionales de las ciencias y la ingeniería de nivel medio: Töökogemus tootmises vähemalt 3 aastat, kaasaarvatud meistri töökogemus vähemalt aasta; metallitöötlemise tehnoloogiate tundmine; jooniste lugemise oskus; kasuks tuleb Infotec programmi ERP tundmine, Tootmisosakonna töö juhtimine ja organiseerimine; osakonna tootmisülesannete tähtajalise... AKTSIASELTS NORWES METALL.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: Hea suhtlemisoskus, sõbralikkus, ausus, kohusetundlikkus ja õpivalmidus. Kasuks tuleb: reklaamikoostamise kogemus; B-kategooria juhiluba; töökogemus müügivaldkonnas, Arvete sisestamine, koostamine ja väljastamine; E-poe haldamine; ostu ja müügitöö; kliendisuhete loomine, hoidmine... OSAÜHING RELOND GRUPP.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: Hea suhtlemisoskus; erialane haridus ja/ või läbitud koolitus; kohusetundlikkus ning korrektsus; valmidus registreeruda FIE-ks ja renditasu maksma, Massaaži teenuse osutamine., Kaasaegset töökeskkonda; vaheldusrikast tööd; tööd rendi tingimustel., Kandideerimine ja proovitöö kokkuleppimine... Rostadel OÜ.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: Hea suhtlemisoskus; erialane haridus ja/ või läbitud koolitus; kohusetundlikkus ning korrektsus; valmidus registreeruda FIE-ks ja renditasu maksma, Maniküüri teenuse osutamine., Kaasaegset töökeskkonda; vaheldusrikast tööd; tööd rendi tingimustel., Kandideerimine ja proovitöö kokkuleppimine... Rostadel OÜ.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Eelnev töökogemus õmblejana: Kiirus ja täpsus oma töös; Kasuks tuleb töökogemus tootmisettevõttes , Rõivaste õmblemine tööoperatsioonide kaupa vastavalt instruktsioonidele., Tööd ühes vahetuses; Kaasaegseid töötingimusi; Pikaajalist töösuhet; Tulemustest sõltuvat töötasu;... OÜ BALTIKA TAILOR.
 • . Peluqueros, especialistas en tratamientos de belleza y afines: Valmidus registreeruda FIE ks ja renditasu maksma või töötama %- põhise töötasuga. hea suhtlemisoskus, sõbralikkus, positiivne ellusuhtumine ja töötulemustele orienteeritus. Erialane haridus ja/ või läbitud kursused, Ripsmete pikendamine ja hooldus., Huvitavat ja suhtlusrikast tööd,... Osaühing Glamour Styling.
 • . Trabajadores forestales calificados y afines: Erialane töökogemus on nõutav; hea oleks kui on raietöölise kutsetunnistus olemas; kasuks tuleb oma varustuse olemasolu (esialgu); positiivne ellusuhtumine; stabiilsus ja tahtmine tööd teha; alkoholilembestel palun mitte kandideerida; valmisolek töötamiseks kõrgustes, Harvesterieelne... ArborWorks OÜ.
 • . Carpinteros de armar y de obra blanca: Hea füüsiline vastupidavus, töökas, kohusetundlik ja täpne; kasuks tuleb ehitusalane töökogemus ja erialane haridus, Akende paigaldamine ehitusobjektidel., Kaasaegseid töötingimusi pidevalt arenevas ettevõttes; transport objektile tööandja kulul; vajadusel väljaõpet kohapeal;... Plazmavit OÜ.
 • . Agentes de servicios de seguridad social: Kõrgharidus sotsiaaltöö valdkonnas (hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest kohustus omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele); Vastab avaliku teenistuse seaduses ja lastekaitseseaduses sätestatud nõuetele; Asjaajamise... Sillamäe Linnavalitsus.
 • . Vendedores: Kasuks tuleb kui Sul on: väga hea vene või inglise keele oskus varasem klienditeeninduskogemus B - kategooria juhiload , Hinnata ettevõtete klienditeenindust, kasutades mystery shopping meetodit ehk läbida Dive poolt ette antud teenindussituatsiooni ning hinnata situatsiooni käigus kõiki... Dive Eesti OÜ.
 • . Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados: Eelnev töökogemus samal ametialal on soovituslik ja tugevaks eeliseks (samas eelkõige hindame kirge ja tahet valmistada maitsvat toitu!). • usaldusväärsus, positiivsus, korrektsus; • kõrge pingetaluvus; eesti keele oskus suhtlustasandil , Koka peamisteks tööülesanneteks on maitsvate... Osaühing MAX SERVIC.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Vajalik tõstuki juhtimise oskus, valmisolek füüsiliseks tööks. Eelnev töökogemus ja tõstukijuhi lubade olemasolu tuleb kasuks. Hindame õpi- ja arenemisvõimet ning meeskonnatööd., Töötamine teraviljasorteeril, masina hooldus ja puhastamine. Töö nõuab füüsilise jõu kasutamist:... RemedyWay OÜ.
 • . Conductores de camiones pesados: Autojuhi digikaart; töökogemus Kesk-Euroopas; töökus; sihikindlus, korralikkus, raskete rikkumiste puudumine, Koorma peaele-, mahalaadimine ning kinnitamine; turvalisuse tagamine kogu teekonna vältel; dokumentatsiooni täitmine; kauba kohale toimetamine vastavalt logistika graafikule.,... Westgate logistic OÜ.
 • . Ingenieros (excluyendo electrotecnólogos): Toiduainete tehnoloogia alane kesk või kõrgem haridus. Kasuks tuleb toiduainetetööstuses töötamise ja juhtimise kogemus; kiire õppimisvõime, hea suhtlemisoskus, Kauba väljastamine, tellimuste vastuvõtmine; tehnoloogiliste protsesside jälgimine, uute tehnoloogiate juurutamine; dokumentatsioon;... Osaühing Sigwar.
 • . Otros profesionales de la enseñanza: • Eesti keele oskust emakeelena või C1 tasemel; • Organiseerimis-, analüüsimis- ja planeerimisoskust; • Pedagoogilist või kultuurialast kõrgharidust; • Head suhtlemis- ja koostööoskust; • Digivahendite kasutamise oskust; • Varasemat pedagoogilise või noorsootöö kogemust;... Illuka Kool.
 • . Técnicos y profesionales de nivel medio: Erialane haridus ja/ või joonestuse, sisekujunduse alased teadmised ja huvi valdkonna vastu. Kasuks tuleb CAD programmide kasutamised oskus, Sisekujundus ja jooniste koostamine arhitektuuri ja disaini valdkonnas kasutades erinevaid CAD programme, Kvalifikatsiooni tõusu ja vajadusel väljaõpet.,... Cadline OÜ.
 • . Operadores de máquinas de movimiento de tierras y afines: Eelnev töökogemus ja laadurijuhi tunnistuse olemasolu; hooliv tehnikasse suhtumine, kohusetundlikus ja distsiplineeritus, Kaeve-ja mullatööd kopp-laaduriga (JCB, CAT, COMATSU), Stabiilset töökohta., Kandideerimine CV alusel, võetakse ühendust väljavalitud kandidaatidega ja kutsutakse... Euroinfra OÜ.
 • . Psicólogos: - Väga hea probleemikäsitlemise- eneseväljendus- ja suhtlemisoskus. - Hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise võime. - Tolerantsus, empaatilisus, usaldusväärsus ja kohusetundlikkus. - Väga hea enesevalitsemise oskus ning võime töötada ka pingeolukordades. - Laitmatu minevik, VIIENDA... Viru Vangla.
 • . Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios: Soovitatav erialane haridus, Katlaseadmete osakonna hoolduse ja remonditööd (konveierid, mehhanismid, toruühendused jne) Eesti elektrijaama uues plokis., Mitmekülgset ja huvitavat tööd; põhipalka ja lisatasu sõltuvalt töötulemustest, ületunnid tasustakse täiendavalt; kollektiivlepingust... GE Power Estonia AS.
 • . Vendedores: Töö sujumisele aitab kaasa tolerantsus, kannatlikkus, meeldiv ja viisakas käitumine ning hea suhtlemis- ja väljendusoskus, Toitlustusteenindajate põhitöö on klientide teenindamine, toodete ja teenuste pakkumine kõige meeldivamal viisil. Menüü tutvustamine ja soovitamine, tellimuste... OSAÜHING MONTEGOS.
 • . Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores: Kesk- või kutseharidus; tehnilise dokumentatsiooni ja jooniste lugemise oskus; hea õppimisvõime ja pingetaluvus; head eeldused meeskonna- ja iseseisvaks tööks; kohusetundlikus ja täpsus, Tootmisliinide seadistamine ja ettevalmistamine tootmistegevuseks vastavalt meistri korraldustele;... Osaühing TNC-Components.
 • . Otros vendedores: Julgus suhelda ja tulemustele orienteeritus, Toodete ja teenuste müük telefoni teel, tellimuste vormistamine, kliendibaasi haldamine; tööaeg E-R vahemikus 9.00-16.30. , Mitmekülgset tööd, väljaõpet töö käigus; kaugtöö võimalust (töö kodukontoris) Müügimeistrite Aktsiaselts.
 • . Otros vendedores: Julgus suhelda ja tulemustele orienteeritus, Toodete ja teenuste müük telefoni teel, tellimuste vormistamine, kliendibaasi haldamine; tööaeg E-R vahemikus 16.30-21.00, Mitmekülgset tööd, väljaõpet töö käigus; kaugtöö võimalust (töö kodukontoris); töö sobib ka õpilastele... Müügimeistrite Aktsiaselts.
 • . Personal de apoyo administrativo: Raamatupidamise algandmete sisestamine raamatupidamisprogrammi; Tarnijate arvete sisestamine; Ostjate arvete koostamine ja sisestamine; Ostjate võlgnevuse jälgimine; Dokumentide korrashoid ja arhiveerimine; Muude raamatupidamisega seotud aruannete koostamine ja kontrollimine., Vaheldusrikast... Osaühing KWARTONS.
 • . Mecánicos y reparadores de máquinas: Erialane haridus. Eelnev töökogemus. Hea õppimisvõime, suhtlemisoskus, sihikindlus. Kohusetundlikkus ning korrektsus. , Töö kirjeldus Autode hooldus- ja remonttööde teostamine. Rehvitööd , Ettevõte pakub Arengut soodustavat töökeskkond. Avarat suhtlemisvõimalust. Head mikrokliimat.... OÜ PolvenAuto.