Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Pomurska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

169 ofertas de trabajo encontradas en Pomurska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

KLJUČAVNIČAR - M/Ž. PRIPRAVLJAVCI IN MONTERJI KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KLJUČAVNIČARSKA DELA ,PRIPRAVA, RAZREZI,SESTAVA OGRAJ/KONSTRUKCIJ,BRANJE NAČRTA,SAMOSTOJNO DELO TER DELO V PROSTORIH DELAVNICE,  Nudimo tudi  stanovanje,ter glede na samostojno delo zelo...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC (1,5 URE DNEVNO) - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE PROSTOROV (TRGOVINA Z OBLAČILI), POMETANJE IN MOKRO ČIŠČENJE TALNIH POVRŠIN, PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE KOŠEV ZA SMETI.  ZA NAŠEGA NAROČNIKA IŠČEMO ČISTILCA / ČISTILKO (M/Ž) ZA LOK...

. operador de instalaciones de producción de vapor/operadora de instalaciones de producción de vaporUPRAVLJALEC KOTLA - KURJAČ - M/Ž. UPRAVLJAVEC PARNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE VSEH DEL NA ENERGETSKIH NAPRAVAH. STALNO UGOTAVLJANJE FIZIČNIH IN DELOVNIH STANJ IN VODENJE SISTEMATIČNEGA PREVENTIVNEGA IN KURATIVNEGA VZDRŽEVANJA DELOVNIH SREDSTEV IN INFRASTRUKTURE. UPRAV...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA DRUGA PREPROSTA DELA, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ZAHTEVNEJŠIH  POMOŽNIH  DEL  PRI IZDELAVI IN MANIPULACIJI IZDELKOV  TER  MATERIALA V PROIZVODNJI IN V SKLADIŠČU.  ZAHTEVNEJŠA  POMOŽNA DELA PRI UPRAVLJANJU STROJEV IN POSTROJENJ....

. ayudante de cocinaPOMOŽNI DELAVEC V GOSTINSTVU - M/Ž. GOSTINSKI POMOČNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ROČNO IN STROJNO POMIVANJE POSODE IN PRIBORA. ČIŠČENJE KUHINJSKIH PROSTOROV, OPREME. PRIPRAVLJANJE ZELENJAVE IN ŽIVIL. IZVAJANJE ENOSTAVNIH PRIPRAV JEDI. PRIPRAVA GOSTINSKEGA PROSTORA. IZVAJANJE ENOSTAVNIH DEL V ST...

. director de restaurante/directora de restauranteGOSTINSKI TEHNIK (VODJA KAVARNE) - M/Ž. MENEDŽER RESTAVRACIJE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO VODI IN ORGANIZIRA DELO MIKK-OVE KAVARNE PO NAVODILU DIREKTORJA. SAMOSTOJNO VODI NABAVO PIJAČE IN MATERIALA ZA KAVARNO. ODGOVARJA ZA PREVZEM PIJAČE IN MATERIALA. VODI IN EVIDENTIRA ZALOGE PIJAČ...

. animador turístico/animadora turísticaTURISTIČNI ANIMATOR - M/Ž. TURISTIČNI ANIMATOR, poskusno delo , Določen čas, 2 meseca oz. odsotnost bolniške, polni delovni čas, 40, POSREDOVANJE TURISTIČNIH INFORMACIJ, DELO V TIC-U IN DRUGIH ORGANIZACIJSKIH ENOTAH, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU TURISTIČNIH PROGRAMOV IN KULTURNIH PRIREDITEV, ITD., komunikativnost, hitra ...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL IN TESTIRANJE VOZIL V SKLADU Z VELJAVNIMI ZAKONSKIMI PREDPISI, NA PROSTO DELOVNO MESTO SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI KI IMAJO USTREZNO IZOBRAZBO AVTO...

SKUPINOVODJA - M/Ž. MEHANIKI IN SERVISERJI KMETIJSKIH, INDUSTRIJSKIH IN DRUGIH STROJEV, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE DELA, VODENJE SKUPINE, TER ORGANIZIRANJE DELA V SKUPINI, KOORDINACIJA IN KONTROLA AKTIVNOSTI V SKUPINI SPREMLJANJE, RAZVOJ, IZOBRAŽEVANJE IN MOTIVIRANJE SODE...

KUHARSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KUHINJSKI POMOČNIKI/KUHINJSKE POMOČNICE ČISTIJO MIZE, KUHINJSKA PODROČJA IN UMIVAJO POSODO, PRIPRAVLJAJO SESTAVINE TER OPRAVLJAJO DRUGA DELA V POMOČ DELAVCEM, KI PRIPRAVLJAJO ALI SERVIRAJO HRANO IN PIJAČO., , popolda...

ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MLADA EKIPA IŠČE NOVE SODELAVCE IZ PODROČJA ZAVAROVANIŠSTVA - ZAVAROVALNI ZASTOPNIK Z LICENCO, KI BI PREVZEL S POMOČJO LASTNEGA KLICNEGA CENTRA PREVZEL AKTIVNO BAZO STRANK, TER OBČ...

ZAVAROVALNI ASISTENT - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, MLADA EKIPA IŠČE NOVE SODELAVCE NA PODROČJU ZAVAROVALNIŠTVA, KI SO SE PRIPRAVLJENI NAUČITI DELATI Z LJUDMI IN SPOZNATI ZAVAROVALNO BRANŽO. SODELAVEC PRIDOBI AKTIVNO BAZO STRANK, TER MENT...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilPOMOČNIK V KAMNOSEŠTVU - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN OBDELAVA NARAVNEGA KAMNA (BRUŠENJE, POLIRANJE, REZANJE,...) POMOČ PRI POSTAVITVI NAGROBNIH SPOMENIKOV, POMOČ V DELAVNICI,..., , dopoldan

. gestor de proyectos/gestora de proyectosVODJA PROJEKTOV ZA ZAHODNO SLOVENIJO - M/Ž. VODJA PROJEKTA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, TEHNIČNA PODPORA PRODAJNI EKIPI;  SODELOVANJE IN OBISKOVANJE PROJEKTANTOV, ARHITEKTOV IN VEČJIH INVESTITORJEV;  SPREMLJANJE JAVNIH RAZPISOV IN GRADBENIH PROJEKTOV;  SPREMLJANJE TRENDOV V GRADBENIŠTVU IN SLEDENJE...

KOMUNALNI DELAVEC VII - M/Ž. RAZVRŠČEVALCI ODPADKOV, poskusno delo , Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40, SORTIRANJE RAZNOVRSTNIH MATERIALOV NA LINIJI ZA MEHANSKO OBDELAVO LZF IN MKO KOMPOSTARNE, SKLADIŠČNIH PLATOJEV, ROČNO DOZIRANJE MATERIALOV NA TALNE TRANSPORTERJE, DRUGA ENOSTAVNA IN POMOŽNA DELA V OKVIRU R...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, ROČNO IN STROJNO ČIŠČENJE TRGOVINSKIH IN POSLOVNIH PROSTOROV, POMOČ PRI GENERALNIH ČIŠČENJIH, Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost., gibljiv/nestalen urnik

FIZIOTERAPEVT III (AMBULANTA) - M/Ž. FIZIOTERAPEVTI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO IZVAJANJE FIZIOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI OB UPOŠTEVANJU INDIKACIJ IN KONTRAINDIKACIJ POSTOPKOV, METOD IN TEHNIK FIZIOTERAPEVTSKE OBRAVNAVE,  - OCENJEVANJE IN DOKUMENTIRANJE FUNKCIONALNEGA STANJ...

PSIHOLOG II - M/Ž. PSIHOLOGI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - PRIPRAVLJANJE IN IZVAJANJE TESTOV ZA MERJENJE DUŠENIH, FIZIČNIH IN OSTALIH ZNAČILNOSTI, KOT SO INTELIGENCA, SPOSOBNOST, NADARJENOST, INTELEKTUALNI POTENCIAL, RAZLAGO IN VREDNOTENJE REZULTATOV TER DAJANJE NASVE...

PRODAJALEC/-KA - M/Ž. PRODAJALCI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. možnost podaljšanja pogodbe, polni delovni čas, 40, PRODAJA IZDELKOV OZIROMA PRIDELKOV PODJETJA V TRGOVINI, SKRB ZA STIKE S STRANKAMI-KUPCI, SKRB ZA ZADOVOLJSTVO STRANK-KUPCEV, IZDELAVA, SKRB IN ODGOVORNOST ZA NAROČILNICE, DOBAVNICE, RAČUN...

PRODAJNI REFERENT - M/Ž. KOMERCIALNI ZASTOPNIKI ZA PRODAJO IPD., poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev oz. možnost podaljšanja pogodbe za nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PRODAJA IZDELKOV OZIROMA PRIDELKOV PODJETJA, SPREMLJANJE, KOMUNICIRANJE IN KORESPONDENCA S KUPCI, SAMOSTOJNO IN ODGOVORNO IZVAJANJE VSEH K...

. administrador de sistemas de TIC/administradora de sistemas de TICSKRBNIK RAČUNALNIŠKE OPREME (M/Ž) - M/Ž. SISTEMSKI ADMINISTRATOR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, -SKRBNIK LOKALNEGA UPORABNIŠKEGA RAČUNA V SISTEMU WINDOWS (NAMESTITEV, KONFIGURACIJA PROGRAMSKE OPREME IN OPERACIJSKEGA SISTEMA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILO STROJNE OPREME), -VZDRŽEVANJE RAČUNALNIŠKIH OMREŽIJ ...

. conductor de vehículo de reparto/conductora de vehículo de repartoGLS KURIR - M/Ž. VOZNIK LAHKEGA DOSTAVNEGA VOZILA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, Dostavlja in prevzema pakete z dostavnim vozilom na lokalnem terenu. Delo je dinamično, delno poteka na terenu in delno v skladišču., Zaželjene so izkušnje s paketno dostavo, niso pa pogoj za zapo...

. tornero/ torneraOBDELOVALEC KOVIN - M/Ž. OBDELOVALEC KOVIN, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSNOVNE NALOGE: ROČNO ALI STROJNO OBDELOVANJE KOVIN (RAZREZ, VRTANJE, BRUŠENJE, KRIVLJENJE, STRUŽENJE, REZKANJE), PRIPRAVA MATERIALA, IZDELOVANJE, PRILAGAJANJE, MERJENJE POLIZDELKOV, PREVZEMANJE IN PR...

PROIZVODNI DELAVEC - LJUTOMER - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE PROIZVODNIH STROJEV OZ. NAPRAV, MEHANSKA MONTAŽNA DELA, PESKANJE, DELA PO NAVODILIH VODJE IZMENE, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC (KNJIŽENJE OPRAVLJENEGA DELA...

. analista de riesgos en aseguradorasPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK ZA PRODAJO OSEBNIH ZAVAROVANJ - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIK, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, NALOGE POVEZANE Z: ISKANJEM POTENCIALNIH ZAVAROVALCEV BREZ POSREDOVANJA VSEBINE ZAVAROVALNEGA ZASTOPANJA IN BREZ PODPISOVANJA KAKRŠNIH KOLI ZAVAROVALNIH DOKUMENTOV, USPOSABLJANJEM ZA PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA ...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Mačkovcih. Pri prijavi navedite številko oglasa...

. ferrallistaMONTER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo 4 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZDELAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV V BIVALNE ENOTE DELO Z ROČNIM ORODJEM ZA LES IN PLOČEVINO: VIJAČENJE, KOVIČENJE, PRIREZOVANJE IN DRUGE NALOGE, , dopoldan

POMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, USPOSABLJANJE, PRIDOBIVANJE PRAKTIČNIH ZNANJ IN VEŠČIN ZA KASNEJŠE SAMOSTOJNO DELO, PRIDOBIVANJE POTENCIALNIH STRANK POD NADZOROM IN OB NAVZOČNOSTI MENTORJA, KOMUNIKATIVNOST, SAMOINI...

. operador de máquinas de control numérico/operadora de máquinas de control numéricoCNC OPERATER - M/Ž. OPERATER NA CNC-STROJU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL IN NALOG PRI POSLUŽEVANJU CNC STROJEV, OSNOVNO PROGRAMIRANJE CNC STROJEV, NASTAVITEV ORODIJ NA STROJU, IZVAJANJE DELOVNIH OPERACIJ IN IZDELAVA IZDELKOV PO TEHNOLOŠKI DOKUMENTACIJI IN Z UPOR...

. operario de producción de alimentos/operaria de producción de alimentosUPRAVLJALEC PAKIRNE LINIJE - M/Ž. UPRAVLJAVEC STROJA ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO NA STROJU ZA PAKIRANJE SVEŽEGA SADJA IN ZELENJJAVE; PAKIRANJE DRUGIH PRIDELKOV IN POLIZDELKOV; PRIPRAVA TRANSPORTNIH EMBALAŽ IN MATERIALOV ZA PAKI...

Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · >>