Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Pomurska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

110 ofertas de trabajo encontradas en Pomurska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, -PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIČINE, -PREVZEM NAROČIL S STRANI VODJE ODDELKOV, -JAVLJANJE POTREB IN NAROČANJE MATERIALA V ODDELEK NABAVE, -USKLAJEVANJE ZALOG GLEDE NA KNJIŽENO... CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.
 • . ImpresoresGRAFIČNI OBLIKOVALEC - M/Ž. GRAFIČNI TEHNIK, TISKAR, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, prprava za tisk, grafično oblikovanje..., angleški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, nemški jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, Jp Zaposli me, dopoldan ZR grafika, grafično podjetje d.o.o.
 • . Ingenieros mecánicosVODJA PROIZVODNJE - M/Ž. TEHNOLOG STROJNIŠTVA, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - VODENJE IN NADZOR PROIZVODNEGA PROCESA IN POMOČ V PROIZVODNJI., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... VEGA PRODUKT, PROIZVODNJA, TRGOVINA, INŽENIRING, POSREDNIŠTVO, MURSKI PETROVCI D.O.O.
 • . Montadores de estructuras metálicasMONTER II - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE MONTAŽE VSEH GRADBENIH ELEMENTOV NA GRADBIŠČU TER KITANJE STIKOV MED PANELI IN DRUGIMI ELEMENTI, KONTOLE PORABE MATERIALA NA GRADBIŠČU, SKRB ZA RACIONALNI IZKORISTEK MATERIALA IN ENERGIJE, SKRB... CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov d.o.o.
 • . Técnicos de prótesis médicas y dentalesE045017 ZOBOTEHNIK I - M/Ž. TEHNIKI ZOBNE PROTETIKE, ORTOPEDSKIH IN DRUGIH ZDRAVSTVENIH PRIPOMOČKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZDELOVANJE ZOBOTEHNIČNE FIKSNE IN SNEMNE PROTETIKE, IZDELOVANJE ORTODONTSKIH APARATOV VLITIH KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, UREJANJE CELOTNE DOKUMENTACIJE... ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, Določen čas oz. VRNITVE ZAPOSLENE Z BOLNIŠKEGA STALEŽA IN PORODNIŠKEGA DOPUSTA, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ELEKTROTERAPIJE, UČENJE INDIVIDUALNEGA IZVAJANJA AKTIVNIH GIBOV, TRENING HOJE, UČENJE VSEDANJA IN VSTAJANJA, dopoldan DOM STAREJŠIH OBČANOV GORNJA RADGONA d.o.o.
 • . Maestros preescolaresPOMOČNICA VZGOJITELJICE - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas oz. vračila delavke iz porodniške, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE, DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ZAVODA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA ZAVODA., urejevalniki besedil - osnovno, računalniško oblikovanje... OSNOVNA ŠOLA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA,OPRAVLJANJE DEL ZA NEMOTEN POTEK DELA V SKLADIŠČU PO NAVODILIH NADREJENEGA, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče,... RUTAR MARKETING, d.o.o.; RUTAR MARKETING, d.o.o., PE DIPO MURSKA SOBOTA.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 24 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIČINE, USKLAJEVANJE ZALOG GLEDE NA KNJIŽENO STANJE- TRANSPORTIRANJE MATERIALA GLEDE NA POTREBE PROIZVODNEGA PROCESA, SKLADIŠČENJE IZDELKOV IN MATERIALA,... MANPOWER AGENCIJA ZA ZAPOSLOVANJE, D.O.O.
 • . Profesionales de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA - VODJA TIMA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V HODOŠU.NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA Z DUŠEVNO MOTNJO, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN NADZOR DELA, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE... Socialno varstveni zavod Hrastovec.
 • . Ingenieros no clasificados bajo otros epígrafesŠIVILJA KONFEKCIJE, TEHNOLOGINJA - M/Ž. TEHNOLOG ZA TEKSTILSTVO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, ŠIVANJE, VODENJE ZAPOSLENIH IN TEHNOLOŠKEGA PROCESA., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, delo z bazami podatkov - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno,... INTERESNO IN INFORMACIJSKO DRUŠTVO SLOVENSKO-ANGLEŠKEGA PRIJATELJSTVA, Associazione informativa e d'interesse dell'amicizia sloveno-inglese.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ POŠTNIH SKLEPOV NA I., II. IN III. RAVNI TRANSPORTA, NAKLADANJE IN RAZKLADANJE POŠTNE TVARINE, MATERIALA IN BLAGA, VZDRŽEVANJE VOZILA, DOSTAVLJANJE PAKETNIH, PALETNIH IN TEŽJIH KOSOVNIH POŠILJK IN BLAGA, DOSTAVLJANJE... POŠTA SLOVENIJE D.O.O.; POŠTA SLOVENIJE.
 • . Profesionales de enfermeríaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. STROKOVNJAKI ZA ZDRAVSTVENO NEGO, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI VODENJU, ORGANIZIRANJU, IZVAJANJU DELA, POMOČ PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠE NEGE IN MEDICINSKE POMOČI STANOVALCEM, POMOČ PRI NADZORU NAD MEDICINSKIMI PRIPOMOČKI IN VODENJU DOKUMENTACIJE, POMOČ... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER.
 • . Agentes de segurosPOMOŽNI ZAVAROVALNI ZASTOPNIK - M/Ž. ZAVAROVALNI ZASTOPNIKI IN ZAVAROVALNI POSREDNIKI, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE ZNANJ IN SEZNANJANJE Z DELOM PZZ, ISKANJE POTENCIALNIH ZAVAROVANCEV POD NADZOROM IN OB NAVZOČNOSTI MENTORJA., delo s preglednicami - osnovno, gibljiv/nestalen urnik GRAWE ZAVAROVALNICA D.D.
 • . Controladores de instalaciones de procesamiento de productos químicosMEHANIK V FARMACEVTSKI INDUSTRIJI - M/Ž. UPRAVLJAVEC FARMACEVTSKIH PROCESNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, GLAVNE NALOGE KANDIDATA: TEHNOLOŠKA PRIPRAVA DELA, IZVAJANJE OPERACIJ V PROCESU PROIZVODNJE FARMACEVTSKIH IZDELKOV PO PREDPISANIH POSTOPKIH, IZVAJANJE POTREBNIH... HSG KARIERA nacionalni kadrovski operater d.o.o.
 • . Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afinesPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PREHRAMBNIH IN PODOBNIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, DELO NA STROJIH V PROIZVODNJI PRI PREDELAVI IN PAKIRANJU PREHRAMBNIH IZDELKOV. DELO POTEKA V POSLOVNIH PROSTORIH V MURSKI SOBOTI., dopoldan SLAVIČ Marko - nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
 • . Empleados de control de abastecimientos e inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PREVZEM MATERIALA OD DOBAVITELJEV IN KONTROLA KOLIČINE, -PREVZEM NAROČIL S STRANI VODJE ODDELKOV, -JAVLJANJE POTREB IN NAROČANJE MATERIALA V ODDELEK NABAVE, -USKLAJEVANJE ZALOG GLEDE NA KNJIŽENO... CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.
 • . Profesionales de nivel medio de enfermeríaSRED. MED. SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, DELO V HODOŠU -IZVAJANJE IN SODELOVANJE PRI VREDNOTENJU KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE STANOVALCA, POMOČ STANOVALCU PRI IZVAJANJU DNEVNIH ŽIVLJENJSKIH AKTIVNOSTI, PRIPRAVA IN IZVEDBA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKIH... Socialno varstveni zavod Hrastovec.
 • . FisioterapeutasFIZIOTERAPEVT II (NEGOVALNA ENOTA, DIAGNOSTIČNA ENOTA) PRIPRAVNIŠTVO - M/Ž. FIZIOTERAPEVT, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE DEL IN NALOG PO PROGRAMU PRIPRAVNIŠTVA (NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROGRAMOV FIZIOTERAPIJE), urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA.
 • . ElectrotécnicosOPERATER STROJA V PROIZVODNJI - M/Ž. TEHNIKI ZA ELEKTROTEHNIKO IPD., poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, UPRAVLJANJE STROJEV IN LINIJ V SKLADU S TEHNIČNO – TEHNOLOŠKIMI NAVODILI, ODPRAVLJANJE ZASTOJEV NA DELOVNEM MESTU, SPREMLJANJE KVALITETE IZDELAVE IN OBVEŠČANJE V PRIMERU ODSTOPANJ, ZAGOTAVLJANJE... ELRAD INTERNATIONAL RAZVOJ IN PROIZVODNJA ELEKTRONSKIH NAPRAV D.O.O.
 • . Analistas de gestión y organizaciónKONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR ZA KAKOVOST POSLOVANJA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, OPERATIVNO IZVAJANJE KONTROLE PODVOZIJ, MATERIALOV, IZDELKOV IN PROCESOV, -DOKUMENTIRANJE IZVAJANJA KONTROL IN PREGLEDOV, -SODELOVANJE PRI IZDELAVI ANALIZ KONTROLNIH PREGLEDOV, -SODELOVANJE... CARTHAGO PROIZVODNJA AVTODOMOV D.O.O.
 • . EconomistasSKRBNIK PODJETNIKOV 1 - M/Ž. EKONOMIST ZA BANČNIŠTVO IN FINANCE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PRIDOBIVANJE NOVIH STRANK, OBLIKOVANJE DOLGOROČNIH POSLOVNIH ODNOSOV Z OBSTOJEČIMI STRANKAMI TER POVEČANJE PRODAJE BANČNIH PRODUKTOV IN STORITEV; AKTIVNA PRODAJA BANČNIH PRODUKTOV... SKB BANKA D.D. LJUBLJANA.
 • . Asistentes de venta de tiendas y almacenesPRODAJALEC - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, prodaja blaga v enoti, strežba kupcev, priprava blaga za kupce, tehtanje, prevzemanje, delo na blagajni, sprejem naročil, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, nemški jezik razumevanje... SVEŽE POMURSKE VRTNINE Proizvodnja in prodaja svežega sadja in zelenjave d.o.o.
 • . Peones de obras públicas y mantenimientoGRADBENI DELAVEC M/Ž - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, FIZIČNA GRADBENA DELA – IZKOPI, ZASIPI, NABIJANJE Z ŽABO IN RAVNANJE ZEMLJE, PREBOJI ZIDOV, POLAGANJE CEVI IN KABLOVODOV, TRAKOV ITD., DRUGA DELA PO NALOGU NADREJENEGA... GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer, d.o.o.
 • . Camareros de mesasNATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, STREŽBA PIJAČE IN HRANE, madžarski jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, dvoizmensko LEPE BENETKE, podjetje za gostinstvo in turizem d.o.o.
 • . Técnicos en ingeniería mecánicaOPERATER ENERGETSKIH NAPRAV - M/Ž. OPERATER ENERGETSKIH NAPRAV IN SISTEMOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJANJE NEMOTENEGA IN TEKOČEGA OBRATOVANJA PROIZVODNIH NAPRAV (KOMPRESORJEV ZA CO2, KOTLARNE, KOMPRESORSKE POSTAJE 7- BARSKE IN 40 BARSKE, HLADILNIH NAPRAV, VODOVODA)... RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o.
 • . CocinerosKUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNEGA OKOLJA IN NAPRAV, NADZOR NAD ZALOGAMI ŽIVIL IN NJIHOVIM ROKOM UPORABNOSTI, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče KOMUNIKA, gostinstvo in poslovne storitve d.o.o.
 • . Conductores de camiones pesadosVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, PREVOZ TOVORA V DOMAČEM IN DELNO V MEDNARODNEM PROMETU (AVSTRIJA) , nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, VOLJA DO DELA, dopoldan AVTOPREVOZNIŠTVO BANKO ANDREJ S.P.
 • . Maestros preescolaresPOMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, Določen čas, 4 mesece, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, SODELUJE Z VZGOJITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO DELO, SODELUJE PRI DELU S STARŠI, SODELUJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU VZGOJNEGA DELA, urejevalniki... VRTEC RADENCI - RADENSKI MEHURČKI.
 • . Organizadores de conferencias y eventosORGANIZATOR KULTURNEGA PROGRAMA V - M/Ž. ORGANIZATOR KULTURNO-RAZVEDRILNIH PRIREDITEV IN DOGODKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ORGANIZIRANJE, IZVAJANJE IN KOORDINIRANJE DELA Z DELOVNEGA PODROČJA PROJEKTA NA KATEREM JE OSEBA ZAPOSLENA - IZVAJANJE PROGRAMOV S PODROČJA KULTURE, SOCIALE,... RIS, RAZISKOVALNO IZOBRAŽEVALNO SREDIŠČE DVOREC RAKIČAN.
Más empleos: << · < · 3 · >>