Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Pomurska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

170 ofertas de trabajo encontradas en Pomurska (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE NAROČIL GOSTOV, STREŽBA JEDI IN PIJAČ, ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUN STORITEV. IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV (FLAMBIRANJE, RAZKOSAVANJE, GARNIRANJE, DODELAVA IPD.). SPREJEM IN RAZPOREJANJE GOSTOV TER REŠEVA...

KUHAR - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, KUHANJE IN PRIPRAVLJANJE VSEH VRST JEDI IZ PONUDBE GOSTINSKEGA OBRATA, IZDAJANJE IN PORCIONIRANJE JEDI, PREVZEMANJE ŽIVIL, PREDPRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL., , dvoizmensko

POMOČNIK VODJE STREŽB - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Določen čas  oz. 30.09.2023, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRA, VODI IN NADZORUJE DELO V IZMENI. SAMOSTOJNO IZVAJA OPERATIVNE NALOGE IN DELA POTREBNA ZA TEKOČE IN KVALITETNO DELO V SKLADU S STANDARDI. SODELUJE PRI OBLIKOVANJU NOVIH PRODAJNIH PRODUKTOV ZA GOSTINSKO PONUB...

BOLNIŠNIČNI FARMACEVT - M/Ž. FARMACEVTI, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE Z ZDRAVNIKOM IN OSTALIM ZDRAVSTVENIM TIMOM GLEDE TERAPIJ Z ZDRAVILI IN MED. PRIPOMOČKI, PRIPRAVA PREGLEDOV UPORABE ZDRAVIL IN SVETOVANJE GLEDE PRAVILNE UPORABE PACIENTOM, PREGLED TERAPIJE GLEDE STROŠKOVNE UČIN...

. ayudante de cocinaDELILEC HRANE – BLAGAJNIK, LENDAVA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - DELJENJE HRANE V RESTAVRACIJI IN DELO NA BLAGAJNI,- PRIPRAVA SESTAVIN ZA KUHANJE, - OPRAVLJANJE KUHARSKIH DEL PO NAVODILIH,- POMOČ PRI DISTRIBUCIJI HRANE, - POMIVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN RESTAVRACIJE, PRIČAKU...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MED. SESTRA V AMBULANTI OŠD - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, UGOTAVLJA ZDRAVSTVENO STANJE IN POTREBE B/V NAČRTUJE, IZVAJA IN NADZIRA ZDRAVSTVENO NEGO DOKUMENTIRA DELO IN OCENJUJE REZULTATE DELA SODELUJE PRI NAČRTOVANJU IN IZVAJANJU MEDICINSKO TEH....

OSEBNI ASISTENT V OKOLICI LENDAVE- M/Ž - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas  oz. VES ČAS TRAJANJA PROJEKTA, polni delovni čas, 40, DELO OSEBNEGA ASISTENTA V ZAVODU PRAVICA SO.P. JE ZAHTEVNO IN ODGOVORNO. ZAHTEVA PO IZOBRAZBI NI OPREDELJENA. NEOBHODNO JE POTREBEN ČUT ZA SOČLOVEKA IN SMIS...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR - MURSKA SOBOTA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, - PRIPRAVA DODATNE PONUDBE, - ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI, - DELJENJE HRANE NA DELILNI LINJI, - NAROČANJE ŽIVIL IN USTREZNA ADMINISTRACIJA. DELO POTE...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAV...

. ingeniero eléctrico/ingeniera eléctricaVODJA PROJEKTOV ELEKTRONIK -ZAČETNIK - M/Ž. INŽENIR ELEKTROTEHNIKE, VODJA DEL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, razvoj elektronskih sklopov in naprav, razvoj in konstrukcija digitalnih analognih elektronskih vezij, priprava prototipov, priprava simulacij, izvajanje meritev, pripravljenost za slu...

OPERATER NA LINIJI OBLIKOVANJA - M/Ž. UPRAVLJAVCI STEKLARSKIH, KERAMIČNIH IN PODOBNIH STROJEV IN NAPRAV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, KONTROLA SUROVINE NA OBLIKOVANJU TER KONTROLA IZHODA MASE;  SPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE TEHNOLOŠKIH PARAMETROV OBLIKOVANJA; SKRB ZA ORODJA IN MANJŠA VZDRŽEVA...

DELAVEC ZA STROJNE OMETE - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI VISOKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA IZDELAVA STROJNIH OMETOV - BRIZGANJE OMETA, Zaželjeno je, da ima delavec že znanje in izkušnje z izdelavo strojnih ometov. zaposlimo tudi delavca, ki se je pripr...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE PO OPRAVLJENEM SEKUNDARIATU - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZISKOVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD, OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ, PREDPISOVANJE IN IZVAJANJE ZDRAV...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR - MURSKA SOBOTA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, - PRIPRAVA DODATNE PONUDBE, - ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI, - DELJENJE HRANE NA DELILNI LINJI, - NAROČANJE ŽIVIL IN USTREZNA ADMINISTRACIJA. DELO POTE...

SKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIKI IN URADNIKI ZA NABAVO IN PRODAJO, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, KOLIČINSKI IN KVALITETNI PREVZEM PREJETEGA BLAGA, PREMEŠČANJE, SORTIRANJE, VEZANJE IN PAKIRANJE BLAGA V PROIZVODNJI IN SKLADIŠČU, NATOVARJANJE IN RAZTOVARJANJE BLAGA, ODVOZ IN DOVOZ ...

KUHAR V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH NORMATIVIH; SKRB ZA RACIONALNO ZALOGO,NEOPOREČNOST IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL TER OPTIMALNO IZBIRO ŽIVIL,PRAVILNO SKLADIŠČENJE IN SHRANJEVANJE GOTOVIH JEDI/SKRB ZA KVALIT...

VODJA PROJEKTOV - ZAČETNIK - M/Ž. INŽENIRJI IN TEHNOLOGI V INDUSTRIJI IN PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA DETAJLNEGA INŽENIRINGA ZA PROJEKTE OBLIKOVANJE ČISTIH PROSTOROV PRIPRAVA PODROBNIH RISB IN NAČRTOV SAMOSTOJNO NADZIRANJE GRADBIŠČ NADZIRANJE IN IZVAJANJE PROJEKTO...

. empleado administrativo/empleada administrativaPODSEKRETAR, ŠIFRA DM: 6004 LOKACIJA OPRAVLJANJA DELA: MURSKA SOBOTA SKLICNA ŠT. 11002-47/2022 - M/Ž. PROJEKTNI SODELAVEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 31.12.2026, polni delovni čas, 40, DELOVNE NALOGE IZBRANEGA KANDIDATA NA DELOVNEM MESTU BODO: NEPOSREDNA POMOČ PRI VODENJU STROKOVNIH NALOG NA DELU DELOVNEGA PODROČJA DIREKCIJE OZIROMA NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE, VODENJE PROJEK...

. contableRAČUNOVODJA VI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo 5 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAČUNOVODSKO EVIDENTIRANJE POSLOVANJA OBČINSKEGA PRORAČUNA, IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA, OBRAČUNAVANJE PLAČ DELAVCEM OBČINSKE UPRAVE, PRIPRAVA POROČIL ZA FURS IN AJPES, OBRAČUNAVANJE SEJNIN IN NAGRAD NEPOKLICNIM ...

. cocinero/cocineraSAMOSTOJNI KUHAR - MURSKA SOBOTA - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPIS DELOVNEGA MESTA: - SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, - PRIPRAVA DODATNE PONUDBE, - ORGANIZACIJA DELA V KUHINJI, - DELJENJE HRANE NA DELILNI LINJI, - NAROČANJE ŽIVIL IN USTREZNA ADMINISTRACIJA. DELO POTE...

. ingeniero en tecnología de la madera/ingeniera en tecnología de la maderaINŽENIR LESARSTVA - M/Ž. INŽENIR LESARSTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODI IN ORGANIZIRA DELA, KI SO POTREBNA ZA NEMOTEN POTEK PROIZVODNEGA PROCESA;  IZVAJA RAČUNALNIŠKO PODPRTO KONSTRUIRANJE IZDELKOV (MEGACAD, MEGATISCHLER) TER IZDELAVO POSAMEZNIH KOMPONENT Z RAČUNALNIŠKO KRMILJENI...

GRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, FIZIČNA GRADBENA DELA - IZKOPI IN ZASIPI, NABIJANJE Z ŽABO IN RAVNANJE ZEMLJE, PREBOJI ZIDOV, POLAGANJE CEVI IN KABLOVODOV, TRAKOV, DRUGA RAZLIČNA DELA NA GRADBIŠČU., , dopoldan

. representante comercialSVETOVALEC V MALOPRODAJNEM SALONU POHIŠTVA - M/Ž. SVETOVALEC ZA PRODAJO, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, CELOTEN PROCES PRODAJE (SVETOVANJE, NAČRTOVANJE, IZMERA, BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, FAKTURIRANJE, ORGANIZACIJA MONTAŽE, POSTOPEK IZTERJAVE DOLŽNIKOV, REŠEVANJE REKLAMACIJ),  ANALIZA KONKURENCE, KI JIH IZVAJ...

. pintor de vehículos/pintora de vehículosAVTOKAROSERIST - M/Ž. AVTOLIČAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OSNOVNE NALOGE: SAMOSTOJNO IN STROKOVNO OPRAVLJANJE AVTOKAROSERIJSKIH DEL , POZNAVANJE AVTOLIČARSKIH/AVTOKLEPARSKIH MATERIALOV, PREVZEMANJE IN PREGLEDOVANJE DELOVNIH NALOGOV IN TEHNIČNE DOKUMENTACIJE, SKRB ZA VZDRŽEVANJE DELOVN...

FRIZER - M/Ž. FRIZERJI, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, STRIŽENJE IN BRITJE STANOVALCEV PO PRAVILIH STROKE, IZDELOVANJE PRIČESK STANOVALCEM IN ZUNANJIM UPORABNIKOM, ESTETSKO KRAJŠANJE LAS IN DRUGE FRIZERSKE STORITVE, PEDIKERSKE STORITVE, NEGA NOHTOV,UREJANJE DELOVNEGA OKOLJ...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC 2 - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO OPRAVLJANJE VSEH DEL V PROIZVODNJI PRI RAZREZU PLOČEVINE, RAZREZU IN VARJENJU PROFILOV, OPRAVLJANJE VSEH DEL PRI BRUŠENJU PROIZVODOV, UPRAVLJANJE S ST...

STROJNIK V DE ASFALTERSTVO - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA ZEMELJSKA DELA IPD., poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, UPRAVLJANJE IN ROKOVANJE Z DELOVNIMI STROJI (FINIŠER, FREZA, VALJAR, MINI NAKLADAČ IN RAZNA LAHKA GRADBENA MEHANIZACIJA)., Usposobljenost za upravljalca TGM (lahko se opravi tudi pri ...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK/CA - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, FIZIČNO VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA NA RECEPCIJI OBJEKTA., POGOJ ZA ZAPOSLITEV JE OPRAVLJEN NPK VARNOSTNIK. DELO POTEKA V MURSKI SOBOTI, NA RECEPCIJI OBJEKTA. , dvoizmensko

NATAKAR - M/Ž. NATAKARJI, poskusno delo , Določen čas  oz. do 8.1.2023, polni delovni čas, 40, PREVZEMANJE NAROČIL GOSTOV, STREŽBA JEDI IN PIJAČ, ZARAČUNAVANJE IN OBRAČUN STORITEV. IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV (FLAMBIRANJE, RAZKOSAVANJE, GARNIRANJE, DODELAVA IPD.). SPREJEM IN RAZPOREJANJE GOSTOV TER REŠEVA...

DELAVEC V PROIZVODNJI - UPRAVLJALEC ROTO STROJA - M/Ž. DELAVCI ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, D. N., poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, - ROČNA OBDELAVA IN MONTAŽA GOTOVIH IZDELKOV, -PREVZEMANJE DELOVNIH NALOG, TEHNIČNO- TEHNOLOŠKE IN KONTROLNE DOKUMENTACIJE. -PREVZEMANJE IN KONTROLIRANJE USTREZ...

Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · >>