Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Pomurska

en Español in English auf Deutsch en Français ...

101 ofertas de trabajo encontradas en Pomurska (Eslovenia) (página 4):

Página: 4

VODJA KOMPLETNEGA ODDELKA KAROSERIJE –PREDMONTAŽNI PROIZVODNI PROCES IN STROJNA PRIPRAVA POLIZDELKOV - M/Ž. VODJA PROIZVODNJE VOZIL IN PLOVIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -ODGOVORNO UPRAVLJANJE DELOVNIH POCESOV V PROIZVODNJI, -VODENJE, RAZPOREJANJE DELA TER USKLAJEVANJE POTREB PO DELAVCIH, -OPTIMIZACIJA PROIZVODNJE IZ NASLOVA POVEČANJA IN IZBOLJŠANJA UČIN...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca oz. vrnitve odsotne strokovne delavke oz. najkasneje do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLAD...

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK - POMOČNIK VZGOJITELJA - M/Ž. POMOČNIK VZGOJITELJA PREDŠOLSKIH OTROK, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca oz. vrnitve odsotne strokovne delavke oz. najkasneje do 31. 8. 2022, polni delovni čas, 40, POMOČ PRI IZVAJANJU VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA, IZVAJANJE DRUGE OBLIKE ORGANIZIRANEGA DELA Z OTROKI V SKLADU S PRED...

SVETOVALNI DELAVEC IN IZVAJANJE UR DODATNE STROKOVNE POMOČI - M/Ž. PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, svetovalno delo, poklicno svetovanje, vzgojno in socialno delovanje,... in izvajanje DSP, Potrdilo o nekaznovanosti, in potrdilo, da kandidat ni v kazenskem postopku. PRIČAKUJE SE S...

ČISTILKA II - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DNEVNO ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE POSLOVNIH PROSTOROV (IGRALNICE, VEČNAMENSKI PROSTORI, HODNIKI, SANITARIJE IN DRUGI PROSTORI VRTCA), …, Kandidati morajo izpolnjevati pogoje aktivnega znanja slovenskega jezika, ob...

RAČUNALNIČAR - ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI Z DOPOLNJEVANJEM V JUTRANJEM VARSTVU - M/Ž. RAČUNALNIKAR-ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 17, DELAVEC OPRAVLJA DELO IN NALOGE V SKLADU S SISTEMIZIRANIM DELOVNIM MESTOM V ZAVODU., Pričetek delovnega razmerja bo 1. 9. 2021. Prijavi je potre...

TAJNIK VIZ VI - M/Ž. TAJNIK, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 18, DELA IN NALOGE TAJNIKA ZAVODA., Pričetek dela je 1.9.2021. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju pogoja osnovnega znanja madžarskega jezila po ZPIMVI-A. Priložiti obe potrdili o nekaznovanosti v skladu s 107.a...

ADMINISTRATOR V - KNJIGOVODJA V - M/Ž. ADMINISTRATOR, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, DELA IN NALOGE ADMINISTRATORJA IN KNJIGOVODJE., Pričetek dela je 1.9.2021. Priložiti ustrezno potrdilo oz. dokazilo o izpolnjevanju pogoja osnovnega znanja madžarskega jezila po ZPIMVI-A. Priložiti obe potrdili o nekaz...

STROKOVNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVCI ZA SOCIALNO DELO, poskusno delo 3 mesece, Določen čas  oz. 30.9.2022, polni delovni čas, 40, DELO NA PODROČJU IZVAJANJA PROGRAMA SOCIALNE AKTIVACIJE OBSEGA SKUPINSKO IN INDIVIDUALNO DELO Z UDELEŽENCI ZA KREPITEV SOCIALNE VKLJUČENOSTI, POVEČANJE NJIHOVIH ZAPOSLITVENIH MOŽNOSTI...

. Personal de los servicios de protección no clasificados bajo otros epígrafesREŠEVALEC IZ VODE V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. REŠEVALEC IZ VODE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJENOST NA POTREBNO REŠEVANJE LJUDI IZ VODE VZDRŽEVANJE, KOPALIŠKEGA REDA ODGOVOREN ODNOS DO DELA IN ZAVEDANJE ODGOVORNOSTI, KI JO IMA REŠEVALEC NA DELOVNEM MESTU ITD., Opravljen izpit za reševalca iz vode ...

. CocinerosKUHAR V BIOTERMAH MALA NEDELJA - M/Ž. KUHARJI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA VSEH VRST JEDI (TOPLIH IN HLADNIH) PO PREDPISANIH,  NORMATIVIH/SKRB ZA RACIONALNO ZALOGO,NEOPOREČNOST IN SKLADIŠČENJE ŽIVIL TER OPTIMALNO IZBIRO ŽIVIL,PRAVILNO SKLADIŠČENJE IN SHRANJEVANJE GOTOVIH JEDI/SKRB ZA KVALITET...

Más empleos: << · 2 · < · 4