Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

297 ofertas de trabajo encontradas en Goriška (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST PPD2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SPECIALIST SPLOŠNE/DRUŽINSKE MEDICINE, Opravljen specialistični izpit, licenca za delo, vpis v register pri Zdravniški zbornici Slovenije. Možnost nastanitve v neposredni bližini ZD. Več i...

. médico generalista/médica generalistaZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE PPD 2 - M/Ž. ZDRAVNIK SPECIALIST DRUŽINSKE MEDICINE, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -ODKRIVANJE NEPRAVILNOSTI IN BOLEZNI ČLOVEŠKEGA ORGANIZMA TER IZVAJANJE PREVENTIVNIH IN KURATIVNIH METOD -OPRAVLJANJE MEDICINSKIH PREGLEDOV IN POSTAVLJANJE DIAGNOZ -PREDPISOVANJE IN IZVAJ...

. cocinero/cocineraKUHAR 1 - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE JEDI IN KUHANJE JEDI PO JEDILNEM LISTU, PRIPRAVA IN IZDELAVA PORCIJ, TER SERVIRANJE JEDI, SKRB ZA DEKORACIJO IN IZGLED PRIPRAVLJENIH JEDI, PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH ZAČETNIH JEDI, KUHANJE JUŠNIH ZAKU...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioPOMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Idriji. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO JE VEČIZMENSKO, poteka...

. supervisor general de construcción/supervisora general de construcciónVODJA DEL - M/Ž. DELOVODJA GRADBENIŠTVA, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE IZVEDB GRADBENIH OBJEKTOV -VODJA DEL ZA VISOKO IN NIZKO GRADNJO -PRIPRAVA IN ZBIRANJE VSEH PODATKOV, POTREBNIH ZA VODENJE KNJIGE OBRAČUNSKIH IZMER GRADBIŠČA PO STANDARDIH GRADBENE STROKE, -OBRAČ...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Idriji. Pri prijavi navedite številko oglasa...

. representante comercialKOMERCIALIST ZA PRODAJO IZOLATIVNIH PANELOV - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja v nedoločen čas, polni delovni čas, 40, PRODAJA IZOLATIVNIH STENSKIH IN STREŠNIH PANELOV, ISKANJE POTENCIALNIH STRANK, PRIPRAVA PONUDB, KONTAKTIRANJE STRANK, SKRB ZA PRAVOČASNO PLAČILO STRANK., ...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA HOTELA SOČA - BOVEC - M/Ž. SOBAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA DELOVNI PROCES V HOTELSKEM GOSPODINJSTVU TER SKRBI ZA ČIST IN UREJEN VIDEZ PRENOČITVENEGA OBRATA POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE NAMESTITVENIH KAPACITET HOTELA PREGLED SOB IN EVIDENTIRANJE NAPAK ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV IN ZUNANJI...

. odontólogo/odontólogaZOBOZDRAVNIK BREZ SPECIALIZACIJE Z LICENCO - M/Ž. ZOBOZDRAVNIK, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, -PROUČEVANJE, UGOTAVLJANJE IN ZDRAVLJENJE BOLEZNI ZOB, OBZOBNIH TKIV IN USTNE VOTLINE -KONZERVATIVNO ENDODONTSKO ZDRAVLJENJE, FIKSNA IN SNEMNA PROTETIKA, ZOBNA IN ČELJUSTNA ORTOPEDIJA TER IZVAJANJE MANJŠIH KIRURŠKIH POSEGO...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR HOTELA SOČA- BOVEC - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA HOTELSKIH STORITEV IN ŠPORTNIH AKTIVNOSTI  KOT VIR PRIHODKA TER PLAČILNI PROMET Z GOTOVINSKO BLAGAJNO,  DELO NA RECEPCIJI, SPREJEMANJE, REGISTRACIJA IN PRIJAVA GOSTOV,  INFORMIRANJE GOSTOV O PONUDBI HOTELA IN ...

. contableRAČUNOVODJA V OSNOVNI ŠOLI - M/Ž. RAČUNOVODJA, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2023, skrajšan delovni čas, 20, RAČUNOVODJA ZA OBRAČUN PLAČ, 1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti (izpolnjen obrazec Ministrstva za pravosodje), ki ne sme biti starejše od enega meseca. 3. Potrdilo sodišča, da oseba ni ...

. asesor jurídico/asesora jurídicaPRAVOSODNI SODELAVEC - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC NA SODIŠČU, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI VODENJU IN IZDAJANJU ODLOČB, VODENJE ENOSTAVNEJŠIH POSTOPKOV, EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ, STATISTIČNIH IN DRUGIH POROČIL, VODENJE VPISNIKOV, PRIPRAVA OSNUTKOV SKLEPOV V POSTOP...

. técnico de atención sociosanitaria/técnica de atención sociosanitariaBOLNIČAR V URGENTNI IN OPERATIVNI DEJAVNOSTI TER INTENZIVNI TERAPIJI (E034004) - M/Ž. BOLNIČAR V ZDRAVSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE/SODELOVANJE PRI TRANSPORTU/PREMIKANJU PACIENTOV, - IZVAJANJE POSTOPKOV DEKONTAMINACIJE, ČIŠČENJA TER RAZKUŽEVANJA PRIPOMOČKOV ZA DELO, OPREME IN POVRŠIN, - SODELOVANJE PRI ZAGOTAVLJANJU ČISTEGA I...

. enfermero obstétrico-ginecológico/enfermera obstétrico-ginecológicaDIPLOMIRANA BABICA V PORODNEM BLOKU ALI IT III (E037006) - M/Ž. BABIČAR (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - UGOTAVLJANJE POTREB, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE BABIŠKE NEGE OB SPREJEMU PORODNICE, MED IN PO PORODU TER IZVAJANJE BABIŠKE NEGE NOVOROJENCA, - SODELOVANJE V PROCESU ZDRAVLJENJA V OKVI...

OSEBNI ASISTENT - M/Ž. OSEBNI ASISTENT ZA OSEBE Z OVIRANOSTMI , poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, GIBALNO OVIRANA OSEBA BO VAŠO POMOČ POTREBOVALA PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKIH OPRAVILIH IN/ALI PRI SPREMSTVIH, Iščemo prilagodljive in pozitivne osebe, ki bi z veseljem, vestno ...

. vigilante de seguridadVRATAR - VARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ODKRIVANJE, ODSTRANJEVANJE IN OPOZARJANJE NA OKOLIŠČINE, ZARADI KATERIH LAHKO PRIDE DO POŠKODOVANJA, UNIČENJA ALI NEZAKONITEGA ODTUJEVANJA PREMOŽENJA PODJETJA ALI DO OGROŽANJA OKOLJA (VAROVANJE PREMOŽENJA). VODENJE D...

. director de producción y conservación de explotaciones forestales/directora de producción y conservación de explotaciones forestalesVODJA PROIZVODNJE - M/Ž. MENEDŽER V GOZDARSTVU, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE, PLANIRANJE IN SKRB ZA REALIZACIJO GOZDNE PROIZVODNJE, ORGANIZIRANJE IN NADZOR GOZDNE PROIZVODNJE, PRIDOBIVANJE NOVIH POSLOV, PRIPRAVA KALKULACIJ IN PONUDB, PREDLAGANJE UKREPOV IN AKTIVNOSTI ZA OPT...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA – OPERACIJSKA MEDICINSKA SESTRA (E037010) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE, VREDNOTENJE PROCESA PERIOPERATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV Z RAZLIČNIMI BOLEZENSKIMI STANJI V PROSTORIH, POSEBEJ TEHNIČNO OPREMLJENIH ZA IZVAJANJE OPERATIVNE DEJAV...

. cocinero/cocineraKUHAR 1 - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE JEDI IN KUHANJE JEDI PO JEDILNEM LISTU, PRIPRAVA IN IZDELAVA PORCIJ, TER SERVIRANJE JEDI, SKRB ZA DEKORACIJO IN IZGLED PRIPRAVLJENIH JEDI, PRIPRAVA HLADNIH IN TOPLIH ZAČETNIH JEDI, KUHANJE JUŠNIH ZAKU...

. operador de máquina afiladora/operadora de máquina afiladoraBRUSILEC - M/Ž. BRUSILEC KOVIN, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, V NAŠ KOLEKTIV VABIMO BRUSILCA ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOT SO BRUŠENJE, LAŽJA MONTAŽNA IN KLJUČAVNIČARSKA DELA., samostojnost, natančnost, fleksibilnost, delavnost, prilagodljivost, timsko delo., do...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. STREŽNIK V SOCIALNOVARSTVENEM ZAVODU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE NOČNIH OMARIC TER OMAR V SOBAH IN DRUGIH PROSTORIH, PREVZEM HRANE V KUHINJI IN DELITEV OBROKOV ..., Možnost daljše zaposlitve. Prijavi pril...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II(I) - F024009 - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA. PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA, NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE. POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠA...

. recepcionista de alojamientos turísticosRECEPTOR HOTELA SOČA- BOVEC - M/Ž. HOTELSKI RECEPTOR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA HOTELSKIH STORITEV IN ŠPORTNIH AKTIVNOSTI  KOT VIR PRIHODKA TER PLAČILNI PROMET Z GOTOVINSKO BLAGAJNO,  DELO NA RECEPCIJI, SPREJEMANJE, REGISTRACIJA IN PRIJAVA GOSTOV,  INFORMIRANJE GOSTOV O PONUDBI HOTELA IN ...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioPOMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA - M/Ž. OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Idriji. Pri prijavi navedite številko oglasa. DELO JE VEČIZMENSKO, poteka...

OSKRBOVALEC (OSEBNI ASISTENT) - M/Ž. POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ INVALIDU PRI OSEBNI NEGI, GOSPODINJSKA POMOČ, SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH, OSTALA PODOBNA DELA., Delo poteka v Idriji. Pri prijavi navedite številko oglasa...

. camarero/camareraNATAKAR - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - DELO V STREŽBI (HRANA IN PIJAČA) IN PRIPRAVA PIJAČ - SKRB ZA ČISTOČO IN UREJENOST DELOVNIH POVRŠIN IN PROSTOROV ZA GOSTE - BLAGAJNIŠKA DELA V STREŽBI - IZVAJANJE INVENTURE NEDELJE PROSTE, Ponujamo: - zaposlit...

. camarero de pisos/camarera de pisosSOBARICA HOTELA SOČA - BOVEC - M/Ž. SOBAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA DELOVNI PROCES V HOTELSKEM GOSPODINJSTVU TER SKRBI ZA ČIST IN UREJEN VIDEZ PRENOČITVENEGA OBRATA POSPRAVLJANJE IN ČIŠČENJE NAMESTITVENIH KAPACITET HOTELA PREGLED SOB IN EVIDENTIRANJE NAPAK ČIŠČENJE SKUPNIH PROSTOROV IN ZUNANJI...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK GOZDARSKE TRANSPORTNE KOMPOZICIJE - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, NAKLADANJE, POVEZOVANJE, PREVOZ IN RAZKLADANJE LESA, VZDRŽEVANJE GOZDARSKE TRANSPORTNE KOMPOZICIJE, VODENJE POTREBNIH EVIDENC, ZAPISOV, DOKUMENTACIJE TER POROČIL., Nudimo zaposlitev za polni delovni čas,...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II (E037017) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA APARATUR, PRIPOMOČKOV, MATERIALA IN DELOVNEGA PROSTORA ZA IZVAJANJE HEMODIALIZE ALI PERITONEALNE DIALIZE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE DIALIZNEGA PACI...

. cocinero/cocineraKUHAR - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNO PRIPRAVLJANJE IN KUHANJE JEDI - SKRB ZA RED IN ČISTOČO DELOVNIH POVRŠIN - POMOČ PRI ORGANIZIRANJU IN IZVAJANJU INVENTURE NEDELJE PROSTE, Ponujamo: - zaposlitev za določen čas z možnostjo zaposlitve za nedolo...

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · < · 6 · > · 8 · 9 · >>