Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

168 ofertas de trabajo encontradas en Goriška (Eslovenia) (página 6):

Página: 6

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA I - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE IN VARSTVA UPORABNIKOV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE PREVENTIVE, SKRB ZA SMOTRNO ZALOGO ZDRAVIL, SANITETNEGA MATERIALA, PRIPRAVA IN DELITEV PREDPISANE TERAPIJE IN...

. auxiliar de enfermeríaMEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA UPOKOJENCEV. SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PRIPRAVI OSKRBOVANCEV NA DIAGNOSTIČNE – T...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK - PRIPRAVNIK M/Ž - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK, NA DELOVNO MESTO SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI, KI SO ZAKLJUČILI ALI ZAKLJUČUJEJO 4 LETNO ŠOLAN...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V ZDRAVSTVENO - NEGOVALNI ENOTI - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI IZVAJANJU ZAHTEVNEJŠIH POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V OKVIRU KOMPETENC V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA UPOKOJENCEV. SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PRIPRAVI OSKRBOVANCEV NA ...

. ayudante de cocinaKUHINJSKI POMOČNIK - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVI SOLATNI BAR, ČISTI ŽIVILA, SKRBI ZA EKONOMIČNO RABO ŽIVIL, TER DEKORACIJO PRIPRAVLJENIH JEDI, POMAGA KUHARJEM PRI LAŽJIH KUHARSKIH OPRAVILIH, ČISTI DELOVNE POVRŠINE, DELOVNA SREDSTVA IN POMIVA ...

. engrasador/engrasadoraMEHANSKI VZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA NEMOTENO DELO STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI, JIH REDNO VZDRŽUJE, MONTIRA IN DEMONTIRA JEDRNIKE, IZVAJA PREDPISE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI  DELU, SKRBI ZA RED IN ČISTOČO DELOVNEGA MESTA IN...

SOBARICA - M/Ž. ČISTILCI, STREŽNIKI IN GOSPODINJSKI POMOČNIKI IPD. V URADIH, HOTELIH IN DRUGIH USTANOVAH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE HOTELSKEGA OBJEKTA, SOB, POMOČ PRI PRIPRAVI ZAJTRKOV., NATANČNOST, VESTNOST, ZANESLJIVOST, dopoldan

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ ANGLEŠKEGA JEZIKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA DRUGE JEZIKE, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE ANGLEŠKEGA JEZIKA OD 1. RAZREDA DALJE, Kandidat mora imeti pedagoško-andragoško izobrazbo, strokovni izpit ter potrdilo o opravljenem modulu za poučevanje angleškega jezika v ...

. montador de equipos electrónicos/montadora de equipos electrónicosPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. SESTAVLJAVEC ELEKTRONSKIH KOMPONENT, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH DEL NA PROIZVODNI LINIJI, ROČNO SESTAVLJANJE MANJŠIH ELEMENTOV ELEKTRIČNIH KOMPONENT ZA BELO TEHNIKO IN KONTROLA, SKRB ZA UREJENO DELOVNO OKOLJE, OSTALA DELA PO NA...

POMOČNIK KUHARJA / SERVIRKA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIKI, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN ČIŠČENJE ŽIVIL, ČIŠČENJE POSODE, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE DELOVNEGA OKOLJA, STROJEV IN PRIPOMOČKOV V KUHINJI, POMOČ PRI RAZDELJEVANJU HRANE, 40 URNI TEDNIK, DELO V DVEH IZMENAH, NEENAKOMERNO RAZPOREJEN DE...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaUČITELJ V CŠOD - LOKACIJA DELA JE NA CŠOD, OE SOČA, TOLMIN - M/Ž. UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas  oz. DO VRNITVE ZAČASNO ODSOTNEGA DELAVCA, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PEDAGOŠKEGA DELA V PROGRAMU ŠOLE V NARAVI IN IZVAJANJE DRUGEGA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA., IZOBRAZBA: PROFESOR ŠPORTNE VZGOJE IN OPRAVLJEN...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas  oz. vrnitve odsotne delavke, polni delovni čas, 40, NALOGE VEZANE NA IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI, SODELOVANJE S PEDIATROM, STARŠI OTROK. , Ustrezna izobrazba: dipl. medicinska sestra. Vlogi je po...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaŽIVILSKI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ŽIVILSKI DELAVEC V PROIZVODNJI, SKLADIŠČENJU, ODPREMI, DELA NA VSEH FAZAH PROIZVODNEGA PROCESA, POLNJENJE, PAKIRANJE, ETIKETIRANJE, TEHTANJE, ČIŠČENJE DELOVNE OPREME I...

UČITELJ TEHNIKE IN TEHNOLOGIJE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. do 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 19, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA., Nekaznovanost po 107. a členu ZOFVI (potrdila ne smejo biti starejša od 3 mesecev): potrdilo, da oseba ni v kazenskem postopku...

UČITELJ MATEMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas  oz. 15. 7. 2022, skrajšan delovni čas, 23, POUČEVANJE MATEMATIKE, OB PRIJAVI V NASLOV ELEKTRONSKEGA SPOROČILA NAPIŠITE ŠTEVILKO OBJAVE DM, NA KATEREGA SE PRIJAVLJATE. Izobrazba v skladu s Pravilnikom o izobrazbi učiteljev ...

UČITELJ MATEMATIKE IN INFORMATIKE - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ ZA NARAVOSLOVNE PREDMETE, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE, ZAHTEVANA IZOBRAZBA: VII. STOPNJA MATEMATIKE OZ. RAČUNALNIŠTVA IN MATEMATIKE. ORGANIZACIJSKE SPOSOBNOSTI. MOŽNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS.,

TEHNIK KONTROLOR - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - POD NADZOROM MENTORJA SPREJEMANJE STRANK, - PREDLAGANJE KOREKTIVNIH UKREPOV V PRIMERU ODKRITE NEPRAVILNOSTI, - POMOČ PRI IZVAJANJU POSTOPKOV TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH IN PR...

AVTOMEHANIK - M/Ž. AVTOSERVISER, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJA IN POPRAVILA VOZIL IZDELAVA / SESTAVA NADGRADENJ ZA TOVORNA VOZILA VZDRŽEVANJE PNEVMATIK, AVTO-DIAGNOSTIKA , Zaželjene delovne izkušnje na iskanem področju., dopoldan

Más empleos: << · 2 · 3 · 4 · < · 6