Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

183 ofertas de trabajo encontradas en Goriška (Eslovenia) (página 3):

Página: 3

. pedicuro/pedicuraPEDIKER/PEDIKERKA - M/Ž. PEDIKER, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, pedikura, prodaja izdelkov, svetovanje, organiziranost, odgovornost, velika mera empatije, zaželene delovne izkušnje na področju pedikure, možnost zaposlitve za polni delovni čas, pripravljenost na izobraževanje,

. orientador educativo/orientadora educativaSPECIALNI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2022, skrajšan delovni čas, 30, POUČEVANJE V ODDELKU PRILAGOJENEGA PROGRAMA Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM (POUK IN OPB), Vlogi priložite: 1. Dokazila o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekazno...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV DO IN NAD 3500 KG ND...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E037018) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, DELA IN NALOGE DIPLOMIRANE MEDICINSKE SESTRE IN ZAHTEVNEJŠA DELA IN NALOGE V OKVIRU STROKOVNEGA PODROČJA ZDRAVSTVENE NEGE PACIENTOV PRETEŽNO KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI  III, NADZORUJE ZDRAVSTVENO STANJE ...

. auxiliar de enfermeríaSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (BOLJ ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJA DEL. PROSTOR OZ. PACIENTOVO OKOLJE, APARATURE, MATERIAL, DELOVNE PRIPOMOČKE IN INŠTRUMENTE ZA DIAGNOSTIČNO-TERAPEVTSKE POSEGE IN NEGOVALNE POSTOPKE, DELA IN NALOGE TEHNIKA ZDRAV...

. camarero/camareraNATAKAR/ICA - M/Ž. NATAKAR, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRIPRAVA IN POSTREŽBA PIJAČE IN PRIGRIZKOV, V svoj kolektiv vabimo natakarja/natakarico. Zaželjena dobra komunikacija z ljudmi, prijaznost, volja do dela,  iznajdljivost.  Izplačilo delovne uspešnosti. Vozniški iz...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VPENJANJE IN MENJAVA ORODIJ V ŠTANCE, - IZDELAVA IN POLAGANJE PAPIRNATIH PLAŠČEV NA PALETE ZA NADALJNO UPORABO, - NADZOR NAD KAKOVOSTJO - VZDRŽEVANJE STROJEV - DELO...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosČISTILEC PROSTOROV - M/Ž. ČISTILEC PROSTOROV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, Zaželene osebne lastnosti: - samostojno opravljanje dela, - samoiniciativnost, - sposobnost projektnega dela, - sposobnost skupinskega dela. , gibljiv/nestalen urnik

TISKAR NA FLEXO STROJU - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODTIS TISKOVNIH ELEMENTOV (BESEDILO, SIMBOLE, SLIKE,..) S POMOČJO TISKARSKE PLOŠČE PRENESE V PREDVIDENI BARVI NA PAPIR TER ZAGOTOVI OBSTOJNOST TISKANEGA IZDELKA - PREGLEDUJE TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, - PRIPRA...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE BLAGA NA DODELJENEM PODROČJU, KOLIČINSKI PREVZEM BLAGA, OBDELOVANJE VRAČIL IZ POSLOVALNIC IN OBDELOVANJE LOMA (ODPISOV), KONTROLA KVALITETE VSEH PROIZVODOV, KONTROLA IN OBDELAVA NIVOJA ZALOG, ...

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. vigilante de seguridadVARNOSTNIK - M/Ž. VARNOSTNIK, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VAROVANJE LJUDI IN PREMOŽENJA , NPK varnostnik ni pogoj za prijavo, je pa pogoj za zaposlitev. Pogoja za zaposlitev sta tudi nekaznovanost in zdravstvena sposobnost. , gibljiv/nestalen urnik

. profesor para alumnado con necesidades educativas especiales/profesora para alumnado con necesidades educativas especialesSPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG - M/Ž. SPECIALNI IN REHABILITACIJSKI PEDAGOG, SVETOVALNI DELAVEC V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas  oz. 31. 8. 2021, polni delovni čas, 40, POUČEVANJE V PRILAGOJENEM PROGRAMU Z NIŽJIM IZOBRAZBENIM STANDARDOM, Prijavi priložite: 1. Dokazilo o izobrazbi. 2. Potrdilo o nekaznovanosti (izpolnj...

. cocinero nutricionista/cocinera nutricionistaPOMOČNICA DIETNE KUHARICE III - M/Ž. DIETNI KUHAR, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDIL, - PRIPRAVA MLEČNIH JEDI IN NAPITKOV TER SAMOSTOJNO DELJENJE ZAJTRKA, - POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE VSEH DELOVNIH PROSTOROV V KUHINJI IN STROJE...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, OPERATER CNC STROJA, IŠČEMO 1 OPERATERJA CNC Z IZKUŠNJAMI ALI BREZ. IDEALNI KANDIDATI IZPOLNJUJEJO NASLEDNJE ZAHTEVE: - USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU MEHANIK...

. mozo de equipaje aeroportuario/moza de equipaje aeroportuarioSKLADIŠČNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA PREKLADALNA DELA, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEM BLAGA, KOMISIONIRANJE BLAGA, ZLAGANJE BLAGA IN EMBALAŽE, DEKLARIRANJE BLAGA, SPREMLJANJE ROKOV UPORABNOSTI BLAGA, POSPRAVLJANJE SKLADIŠČA, PO POTREBI DOSTAVA BLAGA DO KUPCA...

. ingeniero técnico en sistemas neumáticos/ingeniera técnica en sistemas neumáticosKONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV 2 - M/Ž. KONTROLOR TEHNIČNIH PREGLEDOV MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 4 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE OPRAVIL KONTROLORJA TEHNIČNIH PREGLEDOV ZA KONTROLO MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL V SKLADU S PREDPISI IN NAVODILI ZA DELO IZVAJANJE TEHNIČNIH PREGLEDOV DO IN NAD 3500 KG ND...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, KOMISIONIRANJE BLAGA NA DODELJENEM PODROČJU, KOLIČINSKI PREVZEM BLAGA, OBDELOVANJE VRAČIL IZ POSLOVALNIC IN OBDELOVANJE LOMA (ODPISOV), KONTROLA KVALITETE VSEH PROIZVODOV, KONTROLA IN OBDELAVA NIVOJA ZALOG, ...

. obrero de construcción civil/obrera de construcción civilGRADBENI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA PRI NIZKIH GRADNJAH, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -POMOŽNA GRADBENA DELA NA NIZKIH GRADNJAH -POMOČ PRI IZVEDBI DELOVNIH PROCESOV V GRADBENIŠTVU (OPAŽEVANJE, BETONIRANJE, ZIDANJE, MONTAŽA ARMATURE, IZKOPI...). -IZVAJANJE GRADBENIH DEL PO ...

TISKAR NA FLEXO STROJU - M/Ž. TISKARJI, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ODTIS TISKOVNIH ELEMENTOV (BESEDILO, SIMBOLE, SLIKE,..) S POMOČJO TISKARSKE PLOŠČE PRENESE V PREDVIDENI BARVI NA PAPIR TER ZAGOTOVI OBSTOJNOST TISKANEGA IZDELKA - PREGLEDUJE TEHNOLOŠKO DOKUMENTACIJO, - PRIPRA...

DELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. UPRAVLJAVCI STROJEV ZA PROIZVODNJO PAPIRNIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - VPENJANJE IN MENJAVA ORODIJ V ŠTANCE, - IZDELAVA IN POLAGANJE PAPIRNATIH PLAŠČEV NA PALETE ZA NADALJNO UPORABO, - NADZOR NAD KAKOVOSTJO - VZDRŽEVANJE STROJEV - DELO...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaPROIZVODNI DELAVEC - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN KRZNENIH IZDELKOV, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAMEŠČANJE MATERIALOV NA STROJ IN ZAMENJAVA ARTIKLA, POZNAVANJE KVALITETE IZDELKA, KI SE OBDELUJE, SPREJEM IZDELKA NA DE...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo , Določen čas, 3 mesece oz. oz.do vrnitve delavke, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE IN IZVAJANJE ZAHTEVNIH DEL V PROCESU ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE ZAHTEVNIH MEDICINSKO-TEHNIČNIH POSEGOV, SODELOVANJE IN SPREMLJANJE REHABILITACIJE UPO...

. maestro de educación primaria/maestra de educación primariaPREDMETNI UČITELJ - SRP - M/Ž. PREDMETNI UČITELJ, poskusno delo , Določen čas  oz. od 1.10.2021 do 31.8.2022, skrajšan delovni čas, 37, POUČEVANJE OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI TER OPRAVLJANJE DEL V SKLADU Z OPISOM DEL IN NALOG DOLOČENIH Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST., Ustrezna izobrazba za razpisano delovno mesto je...

. engrasador/engrasadoraVZDRŽEVALEC - M/Ž. VZDRŽEVALEC V PROIZVODNJI, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, VZDRŽEVANJE STROJEV, OPREME IN NAPRAV TER TRANSPORT VOZIL. IZVAJANJE VZDRŽEVALNIH POSEGOV (UGOTAVLJANJE NAPAK, DEMONTAŽA IN PO POTREBI TRANSPORT). NADZIRANJE DELOVANJA DELOVNE OPREME IN JAVLJANJE POTREB...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaUPRAVLJALEC STROJEV - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PREDELOVALNIH DEJAVNOSTIH, poskusno delo , Določen čas, 5 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE DEL NA STROJIH ZA PRIPRAVO IN PREDELAVO MATERIALA, PRAVILEN NAKLAD, RAZKLAD MATERIALOV, SORTIRANJE IN LOČEVANJE MATERIALOV, DROBNI ODKUP, ..ITD., UPRAVLJANJE Z V...

VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU, PRIPRAVA VOZILA, DVIG DOKUMENTACIJE VEZANE NA TOVOR IN OSTALA S POKLICEM POVEZANA DELA., Veljavna koda 95,

UČITELJ PREDMETNEGA POUKA - M/Ž. PREDMETNI UČITELJI V OSNOVNI ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, polni delovni čas, 40, NEPOSREDNO IZVAJANJE VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA - POUČEVANJE SLOVENSKEGA JEZIKA., opravljen strokovni izpit, organizacijske sposobnosti, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznive...

. cocinero/cocineraKUHAR IV - LOKACIJA DELA JE NA CŠOD, OE KAVKA, LIVŠKE RAVNE - M/Ž. KUHAR, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVLJANJE IN SERVIRANJE PREHRANSKIH OBROKOV, VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KUHINJE IN KUHINJSKEGA INVENTARJA, NAROČANJE ŽIVIL ZA POTREBE KUHINJE IN VODENJE EVIDENC., IZOBRAZBA KUHAR. ROČNE SPRETNOSTI, NATANČNOST PRI DELU, ...

VOZNIK TOVORNJAKA - M/Ž. VOZNIKI TEŽKIH TOVORNJAKOV IN VLAČILCEV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE PREVOZOV V CESTNEM PROMETU, PRIPRAVA VOZILA, DVIG DOKUMENTACIJE VEZANE NA TOVOR IN OSTALA S POKLICEM POVEZANA DELA., Veljavna koda 95,

Más empleos: << · < · 3 · > · 5 · 6 · >>