Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Goriška

en Español in English auf Deutsch en Français ...

298 ofertas de trabajo encontradas en Goriška (Eslovenia) (página 2):

Página: 2

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC I - POMOČ NA DOMU - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, BOLJ ZAHTEVNA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPRAVIČENCA/UPORABNIKA   POMOČI IN GIBANJA UPORABNIKOV, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, ZAHTEVNEJŠA POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, OPAZOVANJE  ...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK DIETNEGA KUHARJA - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - IZVAJANJE PRIPRAVLJALNIH DEL ZA KUHANJE OBROKOV IN POSAMEZNIH JEDIL, PRIPRAVA MLEČNIH JEDI IN NAPITKOV TER SAMOSTOJNO DELJENJE ZAJTRKA, POMIVANJE POSODE IN ČIŠČENJE VSEH DELOVNIH PROSTOROV V KUHINJI IN STRO...

. conductor de vehículo de carga/conductora de vehículo de cargaVOZNIK TOVORNEGA VOZILA - M/Ž. VOZNIK TOVORNJAKA, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, KANDIDAT BO OPRAVLJAL NASLEDNJE NALOGE: - PREVZEM/PREVOZ BLAGA PO SLOVENIJI - NAKLADANJE IN RAZKLADANJE MATERIALA NA TERENU IN V PODJETJU - VZDRŽEVANJE VOZNEGA PARKA PODJETJA (ČISTOČA, SKRB ZA OPRAVLJENE TEHNI...

. electricistaODGOVORNI ELEKTRIČAR - M/Ž. ELEKTRIČAR, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ZAGOTAVLJA NEMOTENO DELO ELEKTRIČNIH POSTROJENJ CELOTNE PROIZVODNJE  IN NJIH REDNO VZDRŽEVANJE, SKRBI ZA ZALOGE ELEKTROMATERIALA, IZVAJA MODIFIKACIJE NA STROJIH V DOGOVORU IN PO NAVODILIH NADREJENEGA VODJE, IZVAJA ...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaDIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA V DIALIZI II (E037017) - M/Ž. ZDRAVSTVENIK (VISOKO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRIPRAVA APARATUR, PRIPOMOČKOV, MATERIALA IN DELOVNEGA PROSTORA ZA IZVAJANJE HEMODIALIZE ALI PERITONEALNE DIALIZE, NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE DIALIZNEGA PACI...

. coordinador de inventario/coordinadora de inventarioSKLADIŠČNIK - M/Ž. SKLADIŠČNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZKLAD BLAGA * VIZUALNI IN KOLIČINSKI PREGLEDI BLAGA * OZNAČEVANJE PREVZETEGA BLAGA * USKLADIŠČENJE BLAGA NA USTREZNO LOKACIJO * TEHTANJE CISTERN * PREČRPAVANJE TEKOČIH KEMIKALIJ IN PRAHOV * DOSTAVA MATERIALA ...

. representante comercialKOMERCIALIST ZA PRODAJO IZOLATIVNIH PANELOV - M/Ž. KOMERCIALIST ZA PRODAJO, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, PRODAJA IZOLATIVNIH STENSKIH IN STREŠNIH PANELOV, ISKANJE POTENCIALNIH STRANK, PRIPRAVA PONUDB, KONTAKTIRANJE STRANK, SKRB ZA PRAVOČASNO PLAČILO STRANK., komunikativnost, vestnost, poštenost, samoin...

. cocinero/cocineraKUHAR V AJDOVŠČINI - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - SAMOSTOJNA PRIPRAVA JEDI, - ORGANIZIRANJE DELA, - DOPOLDANSKO DELO. , PRIČAKUJEMO: - VSAJ DVE LETI IZKUŠENJ NA PODOBNIH DELOVNIH MESTIH, - VOZNIŠKI IZPIT B KATEGORIJE,- DINAMIČNO, SKRBNO, NATANČNO, MOTIVIRANO IN KOMUNIKATIVNO OSEBO,-...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (KIRURŠKA SLUŽBA) (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH PRETEŽNO II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH, KI SE ZDRAVIJO V P...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II(I) - F024009 - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA. PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA, NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE. POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠA...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE NOČNIH OMARIC TER OMAR V SOBAH IN DRUGIH PROSTORIH, PREVZEM HRANE V KUHINJI IN DELITEV OBROKOV ..., Možnost daljše zaposlitve. Prijavi priložiti dokazila o izp...

. representante comercialREFERENT (ZA PRODAJNO PODROČJE) - M/Ž. PRODAJNI REFERENT, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJA AKTIVNOSTI V PRODAJNIH PROCESIH V PODJETJU, VODI KOMUNIKACIJO S POSLOVNIMI PARTNERJI IN NOTRANJIMI SLUŽBAMI, ZBIRA PODATKE IN SKRBI ZA VNOS V INFORMACIJSKI SISTEM, SPREMLJA AKTIVNOSTI IN UKREPA V PRIMERU ODS...

. técnico en preprensa/técnica en preprensaGRAFIČNI TEHNIK-TISKAR - M/Ž. GRAFIČNI TEHNIK, TISKAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, DELO POTEKA V PROIZVODNJI NA TISKARSKEM STROJU, KJER SE TISKA NA BOBINE OZ.FOLIJO. SAMOSTOJNOST PRI TISKANJU IN PRIPRAVA FLEXO TISKA, SKRB ZA ČISTO IN UREJENO DELOVNO OKOLJE. TRAJANJE ZAPOSLITVE 6 ME...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesMEDICINSKA SESTRA - SREDNJI ZDRAVSTVENIK - TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE V ZDRAVSTVENO NEGOVALNEM TIMU DOMA UPOKOJENCEV. SODELOVANJE PRI SPREJEMU IN PRIPRAVI OSKRBOVANCEV NA DIAGNOSTIČNE – TERAPEVTSKE POSEGE. DOKUM...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK - PRIPRAVNIK - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, OPRAVLJANJE PROGRAMA PRIPRAVNIŠTVA ZA POKLIC SREDNJA MEDICINSKA SESTRA / ZDRAVSTVENIK, NA DELOVNO MESTO SE LAHKO PRIJAVIJO KANDIDATI, KI SO ZAKLJUČILI ALI ZAKLJUČUJEJO 4 LETNO ŠOLAN...

. vendedor/vendedoraPRODAJALEC V TRGOVINI Z GRADBENIM MATERIALOM ŠEMPETER - M/Ž. PRODAJALEC, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, PRODAJA IN IZDAJA BLAGA, PREVZEM, DEKLARIRANJE, IZDAJA RAČUNOV IN DOBAVNIC, PISNA IN OSEBNA KOMUNIKACIJA Z DOBAVITELJI IN KUPCI, UPRAVLJANJE Z VILIČARJEM IN KOMBINIRANIM VOZILOM, UREJANJE DELOVNEGA PROSTORA, DELA IN N...

. operador de torno metalúrgico/operadora de torno metalúrgicoSPENJALEC (M/Ž) - M/Ž. UPRAVLJAVEC ORODNEGA STROJA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE SPENJALSKIH DEL (SPENJANJE, RAVNANJE IN KONTROLA DIMENZIJ). PRIPRAVLJANJE ORODIJ IN DELOVNIH SREDSTEV ZA SPENJANJE. TRANSPORT MATERIALA IN IZDELKOV. NADZIRANJE DELOVANJA DELOVNE OPREME IN JA...

. asistente de direcciónPOSLOVNI SEKRETAR - M/Ž. POSLOVNI SEKRETAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, V NAŠEM PODJETJU  RIMO D.O.O. IŠČEMO KANDIDATA ZA ZASEDBO DELOVNEGA MESTA POSLOVNI SEKRETAR M/Ž. DELOVNO MESTO SE NAHAJA V NOVI GORICI.  NALOGE SO POVEZANE PREDVSEM S POMOČJO PRI KNJIŽENJU, PRIPRAVI DOKUMENTOV IN SKRB ZA A...

. ferrallistaMONTAŽER SERVISER - M/Ž. MONTER KOVINSKIH KONSTRUKCIJ, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, IZVAJANJE DEL MONTAŽE IN DEMONTAŽE V DELAVNICI IN NA TERENU. IZVAJANJE PREIZKUŠANJA NAPRAV TER IZVAJANJE POPRAVIL. PRIPRAVLJANJE ORODIJ IN DELOVNIH SREDSTEV ZA OBDELAVO. TRANSPORT MATERIALA IN IZDEL...

. enfermero responsable de cuidados generales/enfermera responsable de cuidados generalesSREDNJA MEDICINSKA SESTRA V INTENZIVNI NEGI (KIRURŠKA SLUŽBA) (E035012) - M/Ž. ZDRAVSTVENI TEHNIK (ZELO ZAHTEVNA DELA), poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH PRETEŽNO II. IN III. KATEGORIJE ZAHTEVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE, IZVAJANJE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NEGE PRI PACIENTIH, KI SE ZDRAVIJO V P...

. ayudante de cocinaPOMOČNIK KUHARJA V GOSTILNI IN PIZZERIJI "PRI MARTINI" - M/Ž. KUHINJSKI POMOČNIK (NE NA DOMU), poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, POMOČ KUHARJEM PRI PRIPRAVI HRANE, POMOČ KUHARJU PRI KUHANJU JEDI, POMIVANJE POSODE IN KUHINJSKIH PRIPOMOČKOV, SKRB ZA KAKOVOSTNO IZVEDENO DELO TER ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU., Od kandidata pričakujemo: samoinici...

VODJA STROKOVNE SLUŽBE - M/Ž. STROKOVNI SODELAVEC ZA ORGANIZACIJO DELA, poskusno delo , Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTOVANJE, ORGANIZIRANJE, USKLAJEVANJE IN KONTROLA DELA SLUŽBE, KOORDINIRANJE DELA V ORGANIZACIJSKI ENOTI, ZBIRANJE PODATKOV IN VODENJE EVIDENC, PRIPRAVE IN IZDELAVA POROČIL IN PLANOV SLUŽB...

. operario de limpieza de edificios/operaria de limpieza de edificiosSTREŽNIK-SOCIALNO VARSTVO - M/Ž. BOLNIŠKI STREŽNIK, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ČIŠČENJE PROSTOROV, ČIŠČENJE IN POSPRAVLJANJE NOČNIH OMARIC TER OMAR V SOBAH IN DRUGIH PROSTORIH, PREVZEM HRANE V KUHINJI IN DELITEV OBROKOV ..., Možnost daljše zaposlitve. Prijavi priložiti dokazila o izp...

. cocinero/cocineraKUHAR V GOSTILNI IN PIZZERIJI "PRI MARTINI" - M/Ž. KUHAR, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SAMOSTOJNA PREDPRIPRAVA IN PRIPRAVA TER KUHANJE JEDI, SAMOSTOJNA PRIPRAVA TOPLIH IN HLADNIH OBROKOV, KONTROLA KAKOVOSTI SESTAVIN ZA JEDI, SKRB ZA KAKOVOSTNO IZVEDENO DELO TER ČISTOČO NA DELOVNEM MESTU., Od kandidata pričakujemo: samoi...

. técnico de atención sociosanitaria a personas en el domicilio/técnica de atención sociosanitaria a personas en el domicilioSOCIALNI OSKRBOVALEC II(I) - F024009 - M/Ž. SOCIALNI OSKRBOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPORABNIKA. PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA, NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE. POMIVANJE UPORABLJENE POSODE, OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠA...

. enfermero de práctica avanzada/enfermera de práctica avanzadaPOMOČNIK DIREKTORJA ZA ZDRAVSTVENO NEGO (B017400 POMOČNIK DIREKTORJA) - M/Ž. VODJA ZDRAVSTVENE NEGE/OSKRBE, poskusno delo , Določen čas  oz. zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40, PLANIRA, ORGANIZIRA, VODI, KOORDINIRA, KONTROLIRA IN OCENJUJE DELO ZDRAVSTVENE NEGE IN HIGIENE V BOLNIŠNICI SKLADNO Z NAPOTKI IN USMERITVAM DIREKTORJA ZAVODA, IZVAJA NALOGE S CILJEM DOSEG...

. trabajador de fábrica/trabajadora de fábricaDELAVEC V PROIZVODNJI - M/Ž. DELAVEC ZA PREPROSTA DELA V PROIZVODNJI KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, LAŽJA DELA V PROIZVODNJI, SESTAVLJANJE AGREGATOV, Delovno mesto se nahaja v Anhovem. Delo se sklepa za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja za ne...

. soldador/soldadoraVARILEC - M/Ž. VARILEC, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARJENJE PO PREDVIDENEM TEHNOLOŠKEM POSTOPKU. DELO ZAJEMA VARILSKA DELA, PRIPRAVA MATERIALA, ORODIJ IN DELOVNIH SREDSTEV ZA VARJENJE, BRANJE NAČRTOV IN RAZUMEVANJE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE TER OSTALA DELA PO NAVOD...

. cerrajero/cerrajeraKLJUČAVNIČAR - M/Ž. KLJUČAVNIČAR, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, RAZLIČNA KLJUČAVNIČARSKA DELA - REZANJE IN SPAJANJE KOVIN, ZAŠČITA KOVIN PROTI RJAVENJU, MONTAŽA ELEKTROAGREGATOV, SESTAVLJANJE KOVINSKIH KONSTRUKCIJ TER OSTALA DELA PO NAVODILIH NADREJENEGA., Delovno mesto se n...

. bioquímico/bioquímicaVODJA ODDELKA ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO (E048006 MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II) - M/Ž. MEDICINSKI BIOKEMIK, poskusno delo , Določen čas  oz. zamenjave direktorja, polni delovni čas, 40, VODENJE, ORGANIZIRANJE, PLANIRANJE KOORDINIRANJE IN NADZIRANJE DELA NA ODDELKU ZA LABORATORIJSKO DIAGNOSTIKO, PRIPRAVA IN NAČRTOVANJE DELOVNIH PROSTOROV V NAJZAHTEVNEJŠIH OKOLJIH IN KONTROLA PRIPRA...

Más empleos: << · 2 · > · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · >>