Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Letonia > Inspectores de policía y detectives

en Español in English auf Deutsch en Français ...

7 ofertas de trabajo de 'Inspectores de policía y detectives' en Letonia.

  • PAŠVALDIBAS POLICIJAS JAUNAKAIS INSPEKTORS. 1.      Sabiedriskas kartibas nodrošinašana; 2.      Administrativo parkapumu profilakse, atklašanas un noveršana; 3.      Administrativas lietvedibas materialu noformešana atbilstoši normativo aktu prasibam. CV un motivacijas vestuli nosutit uz Salaspils novada pašvaldibas iestade "Salaspils no.
  • PAŠVALDIBAS POLICIJAS INSPEKTORS.   Marupes novada Dome, registracijas Nr.90000012827, Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167Marupes novada pašvaldibas policija aicina darba pašvaldibas policijas INSPEKTORU/-I (tris vakances): Prasibas pretendentiem/-em: Atbilstiba likuma „Par policiju” 21.panta... Marupes novada dome.
  • PAŠVALDIBAS POLICIJAS JAUNAKAIS KARTIBNIEKS. Pienakumi: - sabiedriskas kartibas nodrošinašana;- administrativo parkapumu profilakse, atklašana un noveršana. Pieteikties personigi Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija, Muzeja iela 6, Daugavpili (8:00-17:00), vai sutit CV uz e-pastu: police#daugavpils.lv Talrunis uzzinam:... Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija.
  • VECAKAIS INSPEKTORS (IEKŠLIETU JOMA). ?   Iekšejas drošibas birojs ir valsts parvaldes iestade, kuras uzdevums ir atklat, noverst un izmeklet Iekšlietu ministrijas padotibas iestažu (iznemot Drošibas policiju) amatpersonu un darbinieku izdaritos noziedzigos nodarijumus, tadejadi vairojot IEKŠEJAS DROŠIBAS BIROJS.
  • PAŠVALDIBAS POLICIJAS INSPEKTORS. Ligatnes novada dome  aicina darba Pašvaldibas policijas inspektoru (normals darba laiks) (profesijas klasifikatora kods 3355 14, 28.4.saime (IIA) limenis) Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba likuma “Par policiju” 21.panta pirmas dalas prasibam; •    pašvaldibas... Ligatnes novada dome.
  • PAŠVALDIBAS POLICIJAS JAUNAKAIS KARTIBNIEKS. Pienakumi: - sabiedriskas kartibas nodrošinašana;- administrativo parkapumu profilakse, atklašana un noveršana. Pieteikties personigi Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija, Muzeja iela 6, Daugavpili (8:00-17:00), vai sutit CV uz e-pastu: police#daugavpils.lv Talrunis uzzinam:... Daugavpils pilsetas pašvaldibas policija.
  • PAŠVALDIBAS POLICIJAS INSPEKTORS. Ligatnes novada dome  aicina darba Pašvaldibas policijas inspektoru Prasibas pretendentiem: •    atbilstiba likuma “Par policiju” 21.panta pirmas dalas prasibam; •    pašvaldibas policijas darbu reglamentejošo normativo aktu parzinašana; •    pieredze lidziga darba... Ligatnes novada dome.