Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licencias

en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo encontradas para tramitador de permisos y licencias/tramitadora de permisos y licencias:

en Eslovenia: FINANČNI KONTROLOR (ŠIFRA 2216) V ODDELKU ZA NEPREMIČNINE 1 - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, - KONTROLIRANJE PRAVOČASNOSTI IN PRAVILNOSTI VLAGANJA DAVČNIH NAPOVEDI IN DAVČNIH OBRAČUNOV,- VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV,- VODENJE OZIROMA OPRAVLJANJE POSAMEZNIH PROCESNIH DEJANJ V POSE...

en Eslovenia: STROKOVNI SODELAVEC ZA SOGLASJA - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, SPREJEMANJE IN RAZPOREJANJE VLOG ZA IZDAJO: PROJEKTNIH POGOJEV, MNENJ,  DOVOLJENJ IN SOGLASIJ ZA  KANALIZACIJO (IN VODOVOD) IN IZVAJANJE POSTOPKA REŠEVANJA, EVIDENTIRANJA REŠENIH VLOG ZA ...

en Eslovenia: REFERENT - M/Ž. REFERENT ZA REGISTRACIJO MOTORNIH VOZIL, poskusno delo 6 mesecev, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, - OBVLADOVANJE IN IZVAJANJE VSEH POSTOPKOV V ZVEZI Z REGISTRACIJO VSEH VRST VOZIL - SPREMLJANJE ZAKONODAJNIH NOVOSTI - SKLEPANJE AVTOMOBILSKIH ZAVAROVANJ - DELO S STRANKAMI. , ...

en Eslovenia: VIŠJI REFERENT V REŽIJSKEM OBRATU (ŠIFRA DM: C026002) - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 3 mesece, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE PREDPISANIH EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI, IZDAJANJE POTRDIL IZ ZAHTEVANIH EVIDENC OZIROMA O DEJSTVIH, O KATERIH ORGAN NE VODI EVIDENCE, PA ZAKON DOLOČA IZDAJO POTRDILA O D...

en Eslovenia: »REFERENT« V MEDOBČINSKEM REDARSTVU V SKUPNI OBČINSKI UPRAVI MARIBOR - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, RAVNANJE Z DOKUMENTARNIM GRADIVOM MEDOBČINSKEGA REDARSTVA, VODENJE EVIDENC IN PRIPRAVA INFORMACIJ NA NJIHOVI PODLAGI TER PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ EVIDENC, IZDAJANJE POTRDIL IZ EVIDENC,  SODELOVANJE PRI M...

en Eslovenia: VIŠJI SVETOVALEC ZA RAZVOJ IN PREMOŽENJSKE ZADEVE (ŠIFRA DELOVNEGA MESTA: C027010) - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE MEDSEBOJNEGA SODELOVANJA IN USKLAJEVANJA NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT IN SODELOVANJA Z DRUGIMI ORGANI, SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU SISTEMSKIH REŠITEV IN DRUGIH NAJZAHTEVNEJŠIH GRAD...

en Eslovenia: SVETOVALEC (ŠIFRA DM - 70) - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, VODENJE ZAHTEVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI,  ZBIRANJE, UREJANJE IN PRIPRAVA PODATKOV ZA OBLIKOVANJE ZAHTEVNEJŠIH GRADIV,  OPRAVLJANJE DRUGIH UPRAVNIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI,  IZDAJANJE POTRDIL I...

en Eslovenia: SVETOVALEC ZA GOSPODARSTVO IN FINANCE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE IN IZVAJANJE DELA NA PODROČJU GOSPODARSTVA (TURIZEM, KMETIJSTVO) IN FINANC, SPREMLJANJE ZAKONODAJE IN POMOČ PRI PRIPRAVI OSNUTKOV PREDPISOV IN DRUGIH ZAHTEVNEJŠIH GRADIV, ZBIRANJE, UREJA...

en Eslovenia: SVETOVALEC (ŠIFRA DM 108) V ODDELKU ZA UPRAVNE NOTRANJE ZADEVE - M/Ž. REFERENT ZA JAVNOUPRAVNE ZADEVE, poskusno delo , Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, -  VODENJE UPRAVNIH POSTOPKOV V UPRAVNIH ZADEVAH NA PRVI STOPNJI, -  OPRAVLJANJE UPRAVNIH IN DRUGIH NALOG PODOBNE ZAHTEVNOSTI, -  ODLOČANJE V UPRAVNIH ZADEVAH V SKLADU S POOBLASTILI. IZBRANI KANDIDAT BO OPRAVL...