Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Profesionales de nivel medio de enfermería' en Letonia.

 • : SIA ”Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Stacionars „Latvijas Infektologijas centrs”Aicina darbaMedicinas masu Prasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba;•    registracija Arstniecibas personu (Masu) registra;•    velams... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Ozolnieku novada pašvaldibas socialas aprupes centrs “Zemgale” aicina darba medicinas masu . Prasibas amata pretendentiem: ·   Registreta Arstniecibas personu un arstniecibas atbalsta personu registra un ir tiesiga praktizet profesija masa (medicinas masa). 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • : SIA “Rigas 1.slimnica” aicina darbaMedicinas masu Kardiologijas un internas medicinas klinikas 9.nodala (kardiologija interna medicina), profesijas klasifikatora kods 2221 23.Prasibas kanditatiem:?    Masas profesionala izglitiba;?    Registracija Arstniecibas personu registra;... Rigas 1. slimnica, SIA.
 • : Ozolnieku novada pašvaldibas socialas aprupes centrs “Zemgale” aicina darba medicinas masu . Prasibas amata pretendentiem: ·   Registreta Arstniecibas personu un arstniecibas atbalsta personu registra un ir tiesiga praktizet profesija masa (medicinas masa). 'OZOLNIEKU NOVADA DOME'.
 • : D.Vikmanes gimenes arsta un pediatra prakse mekle arsta paligu vai medicinas masu Darba apraksts:- veikt arsta paliga/medicinas masas pienakumus gimenes arsta prakse;- organizet pacientu aprupes procesa norisi;-veikt pacientu dokumentu pareizu noformešanu, u c.Prasibas:- registracija Arstniecibas... Dace Vikmane.
 • : Socialas integracijas valsts agentura aicina darba MEDICINAS MASU (0,5 slodzes darbu uz noteiktu laiku) ESF projekta „Personu ar invaliditati vai gariga rakstura traucejumiemintegracija nodarbinatiba un sabiedriba” (turpmak – Projekts) aktivitašuisten SOCIALAS INTEGRACIJAS VALSTS AGENTURA.
 • : Rigas socialas aprupes centra „Gailezers” Veselibas aprupes nodalas medicinas masas amata uz noteiktu laiku pretendentu konkurssAmata merkis: Nodrošinat kvalitativus veselibas aprupes pakalpojumus Centra klientiem socialas aprupes ietvaros.Prasibas:-    videja profesionala vai pirma... 'GAILEZERS' Rigas socialas aprupes centrs.
 • : Aicinam pieteikties amatam  MEDICINAS MASA8. NEFROLOGIJAS NODALA (darbs jaunaja korpusa) Galvenie amata pienakumi:Veikt pacientu novertešanu, nodrošinat aprupi nodalas pacientiem. Veikt pacientu sagatavošanu diagnostiskajam un arstnieciskajam proceduram. Veikt pacientiem arsta nozimeto... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Aicinam pieteikties amatam MEDICINAS MASAONKOLOGIJAS KLINIKA (AMBULATORA DALA) Galvenie amata pienakumi:• planot, sniegt un izvertet aprupi onkologiskiem pacientiem specifiskas terapijas laika;• onkologiskiem pacientiem nodrošinat precizu un drošu kimijterapijas ievadi;• ambulatoriem... Paula Stradina kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Jelgavas Vakara (mainu) vidusskola aicina darba  skolas masu uz 0,5 slodzem. Darba samaksa pirms nodoklu nomaksas par slodzi 471,- EUR. Darba vietas adrese: Skolotaju iela 8, Jelgava. CV pieteikuma vestuli iesniegt skolas direktorei vai sutituz e-pastu:      vvsk#izglitiba.jelgava.lv... JELGAVAS VAKARA(MAINU) VIDUSSKOLA.
 • : Medicinas masa (udensdziedniecibas - dunu nodala). Nepieciešams: Videja profesionala izglitiba vai 1.limena profesionala augstaka izglitiba; Darba pieredze - velama; Nepieciešama sanitara gramatina; Nepieciešams sertifikats specialitate. Anglu, krievu valodas zinašanas profesionala... SANARE-KRC JAUNKEMERI, SIA.
 • : SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica” Visparejas un neatliekamas kirurgijas klinikas 13.Kirurgijas nodala aicina darba Medicinas masu Prasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba;•    registracija Arstniecibas... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • : SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Anesteziologijas klinikaaicina darba Medicinas masu Prasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala vai augstaka mediciniska izglitiba;•    registracija Arstniecibas personu (Masu) registra;•    velams sertifikats:... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • : SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”IEKŠKIGO SLIMIBU KLINIKA 2. PULMONOLOGIJAS NODALAaicina darba Medicinas masu Prasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala vai augstaka mediciniska izglitiba;•    registracija Arstniecibas personu registra;•    velams... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • : SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Visparejas un neatliekamas kirurgijas klinikas 10.kirurgijas nodala aicina darba Medicinas masu Prasibas: •    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba;•    registracija Arstniecibas... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • : Medmasa Darba pienakumi: - veikt pirmsarsta apskates; - sniegt pirmo medicinisko palidzibu; - pildit gimenes arsta noradijumus; - konsultet klientus kompetences robežas; - veikt mediciniskas manipulacijas; - medikamentu pieteikšana, pienemšana un norakstišana; - aizpildit klientu... REZEKNES NOVADA VECO LAUŽU PANSIONATS.
 • : SIA Latvijas Olimpiska vieniba aicina pievienoties savai komandai, fiziska darba speju noteikšanas laboratorija:Medicinas masuPienakumi:o    Komunikacija ar klientu, merijumu veikšanas proceduras izskaidrošana;o    Antropometrisko raditaju merijumi (svars, augums, plaušu tilpums,... Latvijas Olimpiska vieniba SIA.
 • : Medicinas masa (uz noteiktu laiku lidz 6 menešiem) Pienakumu veikšanai nepieciešama izglitiba un profesionala pieredze: -        profesionala videja vai augstaka izglitiba medicina; -        registrešana Latvijas Republikas Veselibas ministrijas Veselibas inspekcijas Arstniecibas... Rezeknes pilsetas domes parvalde "Socialais dienes.
 • : VAINODES INTERNATPAMATSKOLA aicina darba skolas medicinas masu. Nepieciešama atbilstoša izglitiba un sertifikats. *Ja potencialajam darbiniekam ir atbilstiba noteiktajam prasibam, var izmantot ari NVA piedavato pakalpojumu– mobilitates pabalstu, kuru var izmantot transporta izdevumiem... 'VAINODES INTERNATPAMATSKOLA'.
 • : SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”Kirurgiskas infekcijas klinika, 2. kirurgijas nodalaaicina darbaMedicinas masu(dienas darba)Prasibas:-    vispareja profesionala izglitiba vai 1.limena profesionala augstaka vai 2.limena augstaka profesionala izglitiba.-    arstniecibas... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.
 • : SIA „Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica”stacionara „Tuberkulozes un plaušu slimibu centrs” 6.Atkartotas plaušu tuberkulozes nodalaaicina darba Medicinas masu (dežuras) Prasibas:•    videja speciala, pirma limena profesionala augstaka vai augstaka mediciniska izglitiba;•    registracija... Rigas Austrumu kliniska universitates slimnica, SI.