Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Letonia.

 • : - Konsultet personas ar gariga rakstura traucejumiem juridiskos jautajumos (piemeram, par socialajam tiesibam, civiltiesibam, kriminaltiesibam, administartivo parkapumu lietas); - Sagatavot personas lieta nepieciešamos dokumentus; -Sniegt atbalstu lemumu pienemšana; - savas kompetences... ZELDA BDR.
 • : Juridiskais birojs mekle jauno kolegi darbam jurista vai jurista paliga amata.Prasibas pretendentam: (1) augstaka vai nepabeigta augstaka izglitiba tiesibu zinatne, (2) teicamas latviešu un krievu valodas zinašanas, velamas anglu valodas zinašanas, (3) velama iepriekšeja darba... POINT OF LAW, SIA.
 • : JURISTS ar specializaciju starptautiskas komercdarbibas juridiska nodrošinajuma joma. PRASIBAS •Augstaka izglitiba tiesibu zinatnes;•Teicamas krievu, anglu un ukrainu valodu zinašanas (rakstiski un mutiski);•Vismaz 3 gadu iepriekšeja praktiska pieredze jurista amata;•Speja orienteties... L.I.S. Group, SIA.
 • : Rigas pašvaldibas dzivojamo maju privatizacijas komisija aicina pieteikties uz jurista /-es amatu uz nenoteiktu laiku Galvenie darba pienakumi: - Veikt iepirkumu procedurai un iepirkuma liguma noslegšanai nepieciešamo dokumentu izstradi;- saskana ar pilnvarojumu parstavet Komisiju un... 'RIGAS PAŠVALDIBAS DZIVOJAMO MAJU PRIVATIZACIJAS K.
 • : Buvniecibas uznemums SIA “KORO BUVE” aicina sava komanda JURISTU Prasibas kandidatiem:•    Augstaka juridiska izglitiba (var but pedeja kursa students/-e);•    Velama darba pieredze jurista vai jurista paliga amata;•    Velme paaugstinat savas zinašanas un pilnveidot... KORO BUVE SIA.
 • : tipveida un individualu ligumu projektu izstradašana; tiesvedibas dokumentu projektu izstradašana; sarakste ar Darba deveja klientiem; dokumentu projektu izstradašana iesniegšanai trešajam personam, taja skaita,valsts un pašvaldibas iestades. olesja.baltputne#gmail.com 22355577 Iris eCommerce Solutions, SIA.
 • : SIA „Ozolnieku KSDU” reg. Nr. 41703003356 ir daudznozaru komunalo pakalpojumu uznemums Ozolnieku novada jau vairak ka 20 gadus. SIA „Ozolnieku KSDU” nodrošina savus klientus ar siltumenergijas, udensapgades un kanalizacijas, dzivojamo maju apsaimniekošanas pakalpojumiem. Izsludinam... Ozolnieku KSDU, SIA.
 • : Brocenu novada pašvaldiba izsludina konkursu uz vakanto Brocenu novada pašvaldibas jurista amatu Brocenunovada pašvaldibas Juridiskaja nodala Informacija par vakanci: 1 amata vieta, darba ligums tiks noslegts uz nenoteiktu laiku. Prasibas pretendentam: augstaka izglitiba tiesibu... Brocenu novada pašvaldiba.
 • : Apsaimniekošanas uznemums,   palielinoties darba apjomam, piedava iespeju specigam un sevi pieradit gribošam juristam/juristei realizet savas iemanas un zinašanas visaugstakaja limeni.  Lacu nami   nodrošina atbalstu un iespeju Jums  sasniegt nozimigu izaugsmi profesionalaja joma.... Lacu nami, SIA.
 • : Valsts asinsdonoru centrs aicina darba juristu Prasibas: 1. augstaka juridiska izglitiba; 2. pieredze juridisko konsultaciju sniegšana, normativo aktu, ligumu un citu dokumentu izstrade, ne mazak ka 3 gadi; 3. prasme atrast, interpretet un pielietot  Latvijas Republika speka esošos... VALSTS ASINSDONORU CENTRS.
 • : Lielaka juridiska firma Latgale INTERLEX aicina kandidatus uz JURISTA AMATU Firma piedava: adekvatu atalgojumu; interesantu darbu stabila kolektiva; iespeju macities un veidot karjeru; sistematisku zinašanu papildinašanu un jaunu prasmju apgušanu. CV un motivacijas... INTERLEX, SIA.
 • : Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834) aicina pieteikties kandidatus Juridiskas nodalasJurista/es (amata kods 261101) amatam uz noteiktu laikuPrasibas pretendentiem:•    augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura ( Reg. Nr. 90002065000) izsludina konkursu uz Juridiskas dalas jurista amatu Galvenie amata pienakumi: piedalities publisko iepirkumu komisijas; sagatavot un izvertet publisko iepirkumu proceduru dokumentaciju (ligumu projektus,... Latvijas Geotelpiskas informacijas agentura.