Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

12 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Letonia.

 • : ?Valsts ugunsdzesibas un glabšanas dienests ( Maskavas iela 5, Riga, LV 1050, Reg. Nr. 90000049834) aicina pieteikties kandidatus Juridiskas nodalasJurista/es  amatam uz noteiktu laiku Prasibas pretendentiem: •    augstaka akademiska vai otra limena profesionala augstaka izglitiba... 'VALSTS UGUNSDZESIBAS UN GLABŠANAS DIENESTS'.
 • : Valsts zemes dienests (reg. Nr. 90000030432) ir Tieslietuministrijas parraudziba esoša tiešas parvaldes iestade, kas nodrošina Nekustamaipašuma valsts kadastra darbibu, Valsts adrešu registra un Apgrutinatoteritoriju informacijas sistemas darbibu, ka ari veic buvju kadastralouzmerišanu... VALSTS ZEMES DIENESTS.
 • : 1. Nodrošinat Satiksmes departamenta publisko iepirkumu juridisko vadibu, izstradat publisko iepirkumu dokumentus, piedalities publisko iepirkumu komisiju darba. 2. Izstradat dažadu juridisko dokumentu projektus, t.sk. ligumu, atzinumu, lemumu projektus, Satiksmes departamenta iekšejo normativo... 'RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS'.
 • : Pašvaldibas iestade “Ventspils pilsetas Socialais dienests” izsludina atklatu konkursu uz Ventspils pilsetas Sociala dienesta jurista amatu Mes piedavajam:•iespeju stradat profesionala un dinamiska specialistu komanda;•individualas izaugsmes, attistibas un apmacibu iespejas;•labus... Ventspils pilsetas Socialais dienests.
 • : 1. Nodrošinat Satiksmes departamenta publisko iepirkumu juridisko vadibu, izstradat publisko iepirkumu dokumentus, piedalities publisko iepirkumu komisiju darba. 2. Izstradat dažadu juridisko dokumentu projektus, t.sk. ligumu, atzinumu, lemumu projektus, Satiksmes departamenta iekšejo normativo... 'RIGAS DOMES SATIKSMES DEPARTAMENTS'.
 • : - Konsultet personas ar gariga rakstura traucejumiem juridiskos jautajumos (piemeram, par socialajam tiesibam, civiltiesibam, kriminaltiesibam, administartivo parkapumu lietas); - Sagatavot personas lieta nepieciešamos dokumentus; -Sniegt atbalstu lemumu pienemšana; - savas kompetences... ZELDA BDR.
 • : Juridiskais birojs mekle jauno kolegi darbam jurista vai jurista paliga amata.Prasibas pretendentam: (1) augstaka vai nepabeigta augstaka izglitiba tiesibu zinatne, (2) teicamas latviešu un krievu valodas zinašanas, velamas anglu valodas zinašanas, (3) velama iepriekšeja darba... POINT OF LAW, SIA.
 • : JURISTS ar specializaciju starptautiskas komercdarbibas juridiska nodrošinajuma joma. PRASIBAS •Augstaka izglitiba tiesibu zinatnes;•Teicamas krievu, anglu un ukrainu valodu zinašanas (rakstiski un mutiski);•Vismaz 3 gadu iepriekšeja praktiska pieredze jurista amata;•Speja orienteties... L.I.S. Group, SIA.
 • : Rigas pašvaldibas dzivojamo maju privatizacijas komisija aicina pieteikties uz jurista /-es amatu uz nenoteiktu laiku Galvenie darba pienakumi: - Veikt iepirkumu procedurai un iepirkuma liguma noslegšanai nepieciešamo dokumentu izstradi;- saskana ar pilnvarojumu parstavet Komisiju un... 'RIGAS PAŠVALDIBAS DZIVOJAMO MAJU PRIVATIZACIJAS K.
 • : Buvniecibas uznemums SIA “KORO BUVE” aicina sava komanda JURISTU Prasibas kandidatiem:•    Augstaka juridiska izglitiba (var but pedeja kursa students/-e);•    Velama darba pieredze jurista vai jurista paliga amata;•    Velme paaugstinat savas zinašanas un pilnveidot... KORO BUVE SIA.
 • : tipveida un individualu ligumu projektu izstradašana; tiesvedibas dokumentu projektu izstradašana; sarakste ar Darba deveja klientiem; dokumentu projektu izstradašana iesniegšanai trešajam personam, taja skaita,valsts un pašvaldibas iestades. olesja.baltputne#gmail.com 22355577 Iris eCommerce Solutions, SIA.
 • : SIA „Ozolnieku KSDU” reg. Nr. 41703003356 ir daudznozaru komunalo pakalpojumu uznemums Ozolnieku novada jau vairak ka 20 gadus. SIA „Ozolnieku KSDU” nodrošina savus klientus ar siltumenergijas, udensapgades un kanalizacijas, dzivojamo maju apsaimniekošanas pakalpojumiem. Izsludinam... Ozolnieku KSDU, SIA.