Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

13 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Letonia.

 • : LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBAS ADMINISTRACIJA izsludina pretendentu pieteikšanos uz JURISTA amatu uz noteiktu laiku Prasibas : augstaka izglitiba tiesibu zinatnes (velams magistra grads); vismaz 3 gadu pieredze jurista vai lidziga amata, velama darba pieredze pašv LIELVARDES NOVADA PAŠVALDIBA.
 • : Nacionalais veselibas dienests (reg. nr.90009649337) izsludina konkursu uz jurista/-es amatu Juridiska departamenta Juridiskaatbalsta nodala (uz noteiktu laiku). Galvenie amata pienakumi: - sagatavot administrativo aktu projektus; - sagatavot atbilžu projektus sarakstei ar juridiskam... Nacionalais veselibas dienests.
 • : Nacionalais veselibas dienests (reg. nr.90009649337) izsludina konkursu uz jurista/-es amatu Juridiska departamenta Arstniecibas riska fonda (1 vakance uz nenoteiktu laiku). Galvenie amata pienakumi: - sagatavot administrativo aktu projektus; - sagatavot atbilžu projektus sarakstei... Nacionalais veselibas dienests.
 • : Galvenie darba pienakumi: -    izstradat dažadus juridiskus dokumentus (lemumu projektus, ligumus, rikojumus, administrativos aktus, normativos aktus u.c. dokumentus), ka ari izvertet citu pašvaldibas administracijas strukturvienibu un pašvaldibas iestažu sagatavoto juridisko dokumentu... 'CARNIKAVAS NOVADA DOME'.
 • : VSIA „Latvijas, Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (registracijas Nr. 50103237791, www.lvgmc.lv) aicina pievienoties savam kolektivam Juristu Galvenie pienakumi:•    juridiskas dokumentacijas sagatavošana (nolikumi, atzinumi u.tml.)•    izstradat ligumus (iegades,... Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centr.
 • : Madonas novada pašvaldibas jurista amats (uz nenoteiktu laiku). Prasibas pretendentiem: vismaz otra limena augstaka izglitiba tiesibu zinatne; izteikta analitiska domašana, precizitate un augsta atbildibas sajuta, prasme patstavigiplanot un veikt darbu, prasme stradat komanda; prasme... Madonas novada pašvaldiba.
 • : Ja esi zinošs un energisks jurists, kurš ir gatavs izaicinajumiem, aicinam tevi pievienoties Ekonomikas ministrijas komandai Uznemejdarbibas konkuretspejas departamenta Inovacijas nodalas vecaka/-as eksperta/-es amata Ekonomikas ministrijai ir nepieciešamas tavas zinašanas par Eiropas... 'LR EKONOMIKAS MINISTRIJA'.
 • : ? Jaunsardzes un informacijas centrs izsludina atklatu konkursu uzPlanošanas un organizacijas departamenta Administrativas nodalas jurista amatu uz nenoteiktu laiku (1 slodze) Galvenie amata pienakumi: -    sagatavot tiesibu aktu projektus, attistibas planošanas dokumentu projektus... Jaunsardzes un informacijas centrs.
 • : Nepieciešams dokuments, kas apstiprina sanemto izglitibu starptautisko tiesibu joma; Vispareja pieredze juridiskaja profesija – vismaz 10 gadi; Anglu valodas zinašanas limenis, kas nav zemaks par upper-intermediate, tai skaita prasme veikt parrunas anglu valoda pa talruni; Ligumiskas... CAMEL GROUP, SIA.
 • : Aicinam pievienoties Ogres novada Sociala dienesta kolektivam, ja esat gatavs/-a sniegt profesionalu atbalstu vadibai un kolegiem ikdienas darba proceduras, konsultet tiesibu normu piemerošana, esat sadarbibai un jaunai pieredzei, zinašanam atverts/-a! Piedavatais amats - jurists OGRES NOVADA SOCIALAIS DIENESTS.
 • : SIA “Kandavas komunalie pakalpojumi” aicina darba: Juristu. DARBA PIENAKUMI: Sniegt priekšlikumus un ierosinajumus par SIA “Kandavas komunalie pakalpojumi” kompetence esošiem jautajumiem; Saskanot un sagatavot ligumu projektus atbilstoši speka esošajiem normativajiem... Kandavas komunalie pakalpojumi, SIA.
 • : VESELIBAS UN SOCIALAS APRUPES CENTRS-SLOKA SIA aicina darba Juristu- ar zinašanam Publisko iepirkumu joma. Izglitiba - augstaka juridiska, velams magistra grads. Darba vieta - Jurmala, Dzirnavu iela, 36/38 Kontakttelefons: Valdes priekšsedetajs 28675427; personaldala 27886696; info#slokasslimnica.lv VESELIBAS UN SOCIALAS APRUPES CENTRS-SLOKA SIA.
 • : tipveida un individualu ligumu projektu izstradašana; tiesvedibas dokumentu projektu izstradašana; sarakste ar Darba deveja klientiem; dokumentu projektu izstradašana iesniegšanai trešajam personam, taja skaita,valsts un pašvaldibas iestades. olesja.baltputne#gmail.com 22355577 Iris eCommerce Solutions, SIA.