Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Abogados

en Español in English auf Deutsch en Français ...

15 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Noruega.

Vil du jobbe med et stort spenn av arbeidsrettslige problemstillinger?. Som HR-jurist hos oss vil du bli del av et miljø som har faglig tyngde, integritet og profesjonalitet i rådgiverrollen. Stillingen er organisert i HR-enheten, under avdeling HR-rådgivning som består av 14 engasjerte rådgivere som støtter kommunens ledere innen HR-faget. Bærum er en stor k...

Eiendomsutvikler. Vil du jobbe med utviklingen av nærings- og boligområder? Vi søker etter dyktig eiendomsutvikler / prosjektleder med erfaring fra privat eller offentlig virksomhet. Stillingen er nyopprettet og kan tiltres så snart du er klar. Kommunen er eier av større områder avsatt til næring og bol...

Ønsker du å jobbe med juridisk rådgivning innen plan, byggesak og geodata?. Er du en jurist som ønsker å jobbe med rådgivning innenfor plan, byggesak og geodata i Lørenskog kommune? Lørenskog kommune har spennende oppgaver innen byutvikling og fortetting, der kvalitet er i fokus. Vår virksomhet består av tre avdelinger - regulering, byggesak og geodata. Vi har et...

Har du interesse for arbeidsrett og tariff og ønsker å jobbe i en virksomhet med et viktig samfunnsoppdrag?. Velferdsetaten har ledig fast stilling som HR-rådgiver/jurist med et særskilt ansvar for utredning av arbeidsrettslige og tariffrettslige problemstillinger, rådgivning og veiledning i omstillings- og utviklingsprosesser, samt saksbehandling av krav fra ansatte og fagforeninger.  Vi som vil...

Vegplanleggar/senior vegplanleggar. Vestland fylkeskommune og avdeling Infrastruktur og veg skal sikre og utvikle gode og vekstkraftige lokalsamfunn, og sterke by- og senterområde. Avdelinga skal sikre ein framtidsretta infrastruktur, med mål om betra samband internt i regionen og gode kommunikasjonar mot resten av landet, o...

Er du en samfunnsorientert og motiverende leder med evne til strategisk og langsiktig arbeid?  . Vi ser etter deg som kan sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultater i samhandling med andre. Vi forventer at du som leder bidrar til distriktets måloppnåelse på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Du kjennetegnes som modig og helhetsorientert, du vi...

Er du en resultatorientert leder med godt helhetlig blikk?. Vi ser etter deg som kan sette retning og drive endring, motivere og utvikle medarbeidere og skape resultater i samhandling med andre. Vi forventer at du som leder bidrar til distriktets måloppnåelse på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Du kjennetegnes som modig og helhetsorientert, du vi...

Jurist til Mottaksfagleg eining i UDI. Vil du bruke den juridiske kompetansen din for å løyse eit viktig samfunnsoppdrag og bidra inn i utviklinga av eit spennande fagområde? Du har no ei unik moglegheit sidan Mottaksfagleg eining søkjer etter ein jurist til det tverrfaglege arbeidsmiljøet vårt.  Mottaksfagleg eining tilhøyrer Mottak ...

Jurist til UDIs regionkontor i Trondheim  .   Vil du bruke den juridiske kompetansen din for å løyse eit viktig samfunnsoppdrag og vere med på å utvikle eit spennande fagområde? Du har no ein unik sjanse, da vi ved Regionkontor Midt søkjer etter ein jurist til tverrfaglege team som jobbar med nasjonale oppgåver innan anskaffingar og kont...

Fagkonsulent - vikariat . Utdanningsetaten har ledig vikariat for fagkonsulent i seksjon for elevrettigheter og skoletilbud. Seksjonen har oppgaver knyttet til forvaltning av elevrettigheter, herunder rett og plikt til opplæring, nærskole/skolebytte, skoleskyss, permisjon, spesialundervisning og elevenes skolemiljø. Se...

Juridisk rådgiver. Eierskapsenheten søker juridisk rådgiver til en fast 100 prosent stilling. Eierskapsenheten gjennomfører kjøp, salg, bortfeste, forvaltning og utvikling av kommunal grunn. Enheten ivaretar også inn- og utleie av bygg og arealer til offentlige formål, samt koordinerer kommunens boligpolitiske arbei...

Juridisk rådgiver. Eierskapsenheten søker juridisk rådgiver til en fast 100 prosent stilling med arbeidsoppgaver knyttet til håndheving av serveringsloven, alkoholloven og deler av tobakksskadeloven. Eierskapsenheten har ansvar for å håndheve serverings- og alkoholloven i kommunen, og fører tilsyn med salg ...

Fast bistandsadvokat. Vi har ledig ett verv som fast bistandsadvokat knyttet til rettssted Bodø med antakelse fra 16.08.2022  For mer informasjon og å søke på stillingen. Klikk på “Søk på stilling” knappen på høyre side. Om arbeidsgiveren: Salten og Lofoten tingrett er 1. instans fullfaglig domstol med 1...

Har du lyst til å starte din karriere innen informasjonssikkerhet eller personvern -og ønsker å jobbe med dette på nasjonalt nivå?. Vi har ledig et vikariat der du får bidra til at digitaliseringen av helse- og omsorgssektoren skjer på en trygg og sikker måte. Direktoratet for e-helse skal styrke digitaliseringen i helse- og omsorgssektoren for å understøtte effektive og sammenhengende helse- og omsorgstjenester. Dire...

Vil du bli ein viktig del av fylkesleiinga i NAV Vestland? Vi søker leiar for avd. organisasjonsutvikling. Vi ser etter ein dyktig og motivert leiar for avdeling for organisasjonsutvikling ved NAV fylkeskontor Vestland. Fylkeskontoret er lokalisert i Bergen har 49 tilsette fordelt på tre avdelingar; organisasjonsutvikling, samfunnsutvikling og tenesteutvikling. Avdeling for organisasjonsutvikling ...