Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Noruega > Abogados

en Español in English auf Deutsch en Français ...

23 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Noruega.

 • : Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til det beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Finanstilsynet har ledig en fast stilling som jurist i seksjon... Finanstilsynet.
 • : Det er stor forskjell på å ha rett og å få rett. Gatejuristen oppsøker, bistår og gir en stemme til mennesker som er vant til å møte stengte dører. Vår kjernevirksomhet er gratis rettshjelp til mennesker som har eller har hatt et rusproblem. I tillegg driver vi Barnas Jurist og Gatas... Gatejuristen i Oslo.
 • : Privat AFP og Sluttvederlag er kontorfellesskap for Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagsordningen. Vi forvalter AFP i privat sektor og Sluttvederlagsordningen. Privat AFP og Sluttvederlag er tariffestede ordninger avtalt mellom LO/NHO og andre sentrale parter i arbeidslivet. Om lag 800.000... Privat AFP og Sluttvederlag.
 • : Larvik kommune har et areal på 813 km² og har 46.000 innbyggere. Med 3700 ansatte er vi en av de største arbeidsgiverne i Vestfold. Larvik er en kulturkommune, en havneby og et populært reisemål med fantastisk kystlinje, urbane muligheter og sjarmerende tettsteder. Her er det kort vei... Larvik kommune.
 • : Universitet i Agder har over 1200 ansatte og 12 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor... Universitetet i Agder.
 • : Advokatfirmaet Føyen Torkildsen er juridiske spesialister innen Eiendom, Entreprise, IKT Media, Arbeidsliv og Corporate. Vi tilbyr forretningsjuridisk kompetanse og rådgivning med fokus på helheten og sluttresultatet over tid. Våre team legger vekt på både spesialisering og forretningsforståelse,... Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.
 • : Agder politidistrikt er ett av 12 politidistrikter i Norge. Vi dekker hele Vest- og Aust-Agder, bortsett fra Sirdal kommune. Vi har ansvaret for 29 kommuner hvor det bor ca 290.000 mennesker. Agder politidistrikt ledes av politimester Kirsten Lindeberg og visepolitimester Arne Sundvoll. Agder... Agder politidistrikt.
 • : NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. NAV skal gi mennesker muligheter, og vårt hovedmål er å få flere i arbeid. Vi ser etter deg med pågangsmot og engasjement som ønsker meningsfulle og varierte arbeidsoppgaver... NAV.
 • : Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Finnmark politidistrikt skal i likhet... Politiet, Finnmark pd.
 • : Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er et direktorat for forebyggende sikkerhetstjeneste. NSM skal innen sitt ansvarsområde beskytte informasjon og objekter mot spionasje, sabotasje og terrorhandlinger gjennom å: - gi råd og veiledning - utvikle sikkerhetstiltak - varsle og håndtere alvorlige... Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
 • : EY er en ledende aktør innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift, forretningsjus og transaksjonstjenester. Våre prosjekter, kunder og kollegaer kommer fra hele verden og fra alle bransjer, og vårt omfattende tjenestetilbud betyr at vi kan tilby deg varierte karriere- og læringsmuligheter.... EY.
 • : Brønnøysundregistra har 560 tilsette og sørgjer for orden og oversikt over økonomiske forhold i Noreg. vi legg sterk vekt på digitalisering og forenkling av kontakten mellom styresmakter, næringsliv og befolkninga, noko som legg grunnlag for auka verdiskaping nasjonalt.  Meir om oss... Brønnøysundregistrene.
 • : Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor. Vi har i dag 28 ansatte, herav 5 kontorstillinger. Kontoret har et høyt faglig nivå samt et hyggelig og uformelt miljø. Vi er et av landets mest varierte sivilrettslige advokatkontor. Kontoret betjener bystyret,... Oslo kommune, Kommuneadvokaten.
 • : Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Avdeling for bank- og forsikringstilsyn, seksjon for forvaltning... Finanstilsynet.
 • : Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Avdeling for bank- og forsikringstilsyn, seksjon for forvaltning... Finanstilsynet.
 • : Finanstilsynet arbeider for at finansforetak og finansmarkeder fungerer trygt og effektivt til beste for samfunnet og brukerne av finansielle tjenester. Vi har om lag 280 ansatte og holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Avdeling for bank- og forsikringstilsyn, seksjon for forvaltning... Finanstilsynet.
 • : Den høyere påtalemyndighet består av Riksadvokatembetet, 10 regionale og ett nasjonalt statsadvokatembete, samt statsadvokatene ved Økokrim. Vår etat har omkring 175 ansatte, hvorav 106 er statsadvokater. I tillegg er det 19 statsadvokater ved Økokrim. Riksadvokaten og statsadvokatene... Den høyere påtalemyndighet.
 • : Klima- og miljødepartementet har hovedansvaret for å ivareta helheten i regjeringens klima- og miljøpolitikk, og har ca. 250 ansatte .  Departementet er etatsstyrer for Miljødirektoratet, Norsk Polarinstitutt, Meteorologisk institutt, Artsdatabanken, Riksantikvaren og Norsk kulturminnefond.... Klima- og miljødepartementet.
 • : Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 43 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Tone Vangen er politimester... Politiet, Nordland pd.
 • : Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør. Avdeling for personalstøtte er UiOs sentrale personalavdeling... Universitetet i Oslo.
 • : Difi er det sentrale fagorganet for modernisering og omstilling av offentlig sektor. Dette skal vi gjøre med spisskompetanse innenfor ledelse, organisering, kompetanseutvikling, innovasjon, digitalisering, offentlige anskaffelser, ikt og universell utforming. Difi har om lag 300 ansatte... Direktoratet for forvaltning og ikt.
 • : Arkoconsult er en kombinert arkitekt, ingeniør og entreprenør virksomhet som har hovedkontor i Valestrand, Osterøy Kommune og avdelingskontor på Vossevangen, Voss Kommune. Arkitekt, ingeniør m.m. er ivaretatt i Arkoconsult AS og entreprenør tjenestene utføres i Arkobygg AS. I tillegg... Arkoconsult AS.
 • : Vil du være med og videreutvikle Advokatfirmaet Hammervoll Pind? Hammervoll Pind søker advokater og advokatfullmektiger til vårt kontor i Bergen. Vi ser etter deg med noen års erfaring innen fast eiendom eller selskapsrett. Nyutdannede med interesse for rettsområdene er også velkomne... Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS.