Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

21 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Noruega.

 • : Rana kommune er i sterk utvikling og Teknisk avdeling har et stort behov for dyktige fagfolk som kan bidra i denne utviklingen.Byplanavdelingen har ansvar for teknisk lovforvaltning. Herunder overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning,... Rana kommune Byplan.
 • : Høgsterett er den øvste domstolen i landet og har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leia av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommarembete, eitt embete som direktør, ein assisterande direktør, 25 tilsette i juridisk utgreiingseining... Norges Høyesterett.
 • : Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi har ca. 330 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.... Utlendingsnemnda.
 • : NAF, Norges Automobil-Forbund har ca. 370 motiverte medarbeidere og 2.500 frivillige og topp-engasjerte tillitsvalgte i hele Norge. Vi representerer over 500.000 medlemmer og har betydelig påvirkningskraft i samferdselspolitikken gjennom vårt arbeid for en trygg, effektiv og enkel hverdag... Norges Automobil-Forbund.
 • : Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du vil bli stolt av å representere? Vil du jobbe aktivt med et rettsområde i sterk endring, i skjæringspunktet mellom jus og IT? Da kan du være den rette til å ta del i den videre utviklingen av Intility og vår Legal... Intility AS.
 • : Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon... Tolletaten Toll- og vareførselsavdelinge.
 • : Statsbygg gir råd til staten i bygge- og eiendomssaker, ereiendomsutvikler og blant Norges største byggherrer og eiendomsforvaltere.Våre 930 engasjerte og dyktige medarbeidere bidrar til at vi leverer byggmed mening i hele Norge og i over femti andre land. Statsbygg omsetter foromlag 6,7... Statsbygg.
 • : Halden er Norgesvakreste by, porten til Europa og Østfolds største kommune. Halden kommune hardrøyt 2200 ansatte som hver dag jobber for å gjøre Halden litt bedre på en littsmartere måte enn i går. Halden kommune leverer tjenester til over 30.000 innbyggere. Vi driver alt frabarnehager... Halden kommune.
 • : Er du en jurist eller advokat med god kommersiell forståelse og kan håndtere forskjellig forhandlingssituasjoner? Vi er på jakt etter en ressurs til juridisk team i Veidekke Industri AS. Sammen med nevnte arbeidsoppgaver, vil vi legge til rette for at du blir kjent med våre forretningsområder... Veidekke Industri.
 • : Volkswagen Møller Bilfinans AS (VWMBF) har i dag ca. 70 medarbeidere og eies 51 prosent av Volkswagen Financial Services (VWFS) og 49 prosent av MøllerGruppen Bil. VWMBF har et stort produkt- og tjenestespekter innenfor lån, leasing, biladministrasjon og forsikring som først og fremst tilbys... Volkswagen Møller Bilfinans AS.
 • : Statens pensjonskasse er den største leverandøren av offentleg tenestepensjon. Vi forvaltar pensjonsrettar på ca. 509 milliardar kroner for 1430 verksemder og over ein million tidlegare og noverande tilsette i stat, skule, forsking, apotek og organisasjonar. Vi har om lag 400 tilsette og... Statens Pensjonskasse.
 • : Statens sivilrettsforvaltning har en bred oppgaveportefølje og forvalter statlige ordninger på tvers av sivil- og strafferetten. Ordningene skal sikre individets rettigheter, rettslikhet og bidra til god rettspleie. Våre arbeidsoppgaver er i stor grad knyttet til behandling av enkeltsaker... Statens sivilrettsforvaltning.
 • : Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig... Statens vegvesen Region øst.
 • : Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig... Fylkesmannen i Telemark.
 • : Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet, og har en viktig rolle i å understøtte departementets ansvar for å samordne det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet. Vår visjon er et trygt og robust samfunn - der alle... Direktoratet For Samfunnssikkerhet Og Be.
 • : Arbeidstilsynet - for et godt arbeidsliv! Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og... Arbeidstilsynet.
 • : Tunsberg bispedømmeråd er gitt et nasjonalt ansvar for gravplassforvaltningen i Norge. Den norske kirke ønsker å videreføre denne ordningen og styrke fagmiljøet i Tunsberg og bistå bispedømmerådene i arbeidet med saker etter Gravferdsloven i tett dialog med Kirkerådet. I tillegg... Den norske kirke, Tunsberg bispedømme.
 • : Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt... Politiet, Øst politidistrikt.
 • : Skretting is the global leader in manufacturing and supplying feed for farmed fish and shrimp. Skrettingprovides innovative nutritional solutions for the aquaculture industry and producesfeed in 18 countries on five continents with 3,000 employees. The annualturnover is more than ¿ 2 Bio.... SKRETTING AS.
 • : Arbeidstilsynet – for eit godt arbeidsliv! Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakarar i Noreg skal ha eit trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at  arbeidsgjevarane følgjer arbeidsmiljølova, og vi gjev rettleiing til leiarar og tilsette om korleis dei kan bidra til eit godt... Arbeidstilsynet.
 • : For hyggelig kunde søker vi en Jurist som kan starte 4 september i langvarig oppdrag.  Arbeidsoppgaver:- noe utarbeidelse og oppfølging av rammeavtaler og innkjøpskontrakter - noe rådgivning innenfor offentlige anskaffelser- utarbeidelse av maler og prosedyrer for forskningskontrakter-... Kelly Services.