Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

27 ofertas de trabajo de 'Abogados' en Noruega.

 • : Fylkesmannen er Kongens og Regjeringens fremste representant i fylket, og skal medvirke til å samordne all statlig virksomhet, og har bl.a. omfattende tilsyns-, veilednings- og informasjonsoppgaver overfor kommunene. Embetet har 110 ansatte og er lokalisert i Statens Hus i Skien. Se for øvrig... Fylkesmannen i Telemark.
 • : Finnmark politidistrikt er med sine 48 637 km2 et av Norges største politidistrikter og dekker en befolkning på ca 80 000 fordelt på 19 kommuner. Kommunene Tana, Nesseby, Karasjok, Kautokeino og Porsanger er kjerneområdet for samisk kultur og språk. Finnmark politidistrikt skal i likhet... Politiet, Finnmark pd.
 • : Vi er i dag 5 advokater og en advokatfullmektig som yter tjenester innenfor de fleste rettsområder i sivile saker og straffesaker. Vi har et faglig forankret og godt sosialt miljø. Kontoret har god sakstilgang, innenfor rådgivning, forhandlinger og prosedyre. Vi søker en til to kolleger... Advokatene Skien.
 • : En jobb i Norges største finanskonsern byr på faglige utfordringer i et spennende arbeidsmiljø med mange muligheter.Vi trenger dyktige og motiverte medarbeidere for å møte kundens behov og for å nå våre mål. Vårt oppdrag Vi er her. For at du skal være i forkant. er retningsgivende... DNB Forsikring AS.
 • : Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 27 land verden over... Innovasjon Norge Hovedkontoret.
 • : Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv! Arbeidstilsynet jobber for at alle arbeidstakere i Norge skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Vi kontrollerer at arbeidsmiljøloven følges og gir veiledning til ledere og ansatte om hvordan de kan bidra til et godt arbeidsmiljø for seg og... Arbeidstilsynet.
 • : Advokatfirmaet Rogstad AS ble etablert i 2014. Vi holder til store, nyoppussede lokaler i Kristian IVs gate 15, vis a vis det juridiske fakultet. Vi tilbyr høyt kvalifisert juridisk bistand til bedrifter, organisasjoner og privatpersoner innenfor de fleste rettsområder. Vårt fokus er særlig... Advokatfirmaet Rogstad AS.
 • : Nordland politidistrikt omfatter hele Nordland fylke – i tillegg til Gratangen i Troms, og bortsett fra Bindal kommune i sør. Det er et langstrakt politidistrikt med et areal på 37 200 km2. Politidistriktet omfatter 43 kommuner i Nordland med om lag 240.000 innbyggere. Tone Vangen er politimester... Politiet, Nordland pd.
 • : Statens vegvesen arbeider for at både gående, syklende, kjørende og kollektivreisende skal komme trygt fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveger og har tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Som fylkeskommunenes og statens vegadministrasjon bidrar vi med faglig... Statens vegvesen Vegdirektoratet - arbei.
 • : Åpen – kompetent – modig Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens  innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter,... Trondheim kommune.
 • : Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet er fagdirektorat for områdene barnevern, familievern, barn og ungdom, adopsjon, likestilling og ikke-diskriminering og arbeidet mot vold og overgrep i nære relasjoner. Direktoratet arbeider for gode oppvekstsvilkår, gode og stabile foreldrerelasjoner,... Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.
 • : Virksomheten i Advokatfirmaet Skarpholt AS ble etablert av advokat Hans Kristian Skarpholt i mars 1996.Vår erfaring er at personlige klientforhold med tillit og integritet genererer gode og effektive løsninger i den enkelte sak. Samtidig mener vi det er viktig å gi rom for å se saken i... Advokatfirmaet Skarpholt AS.
 • : Sammen med befolkningen gjør vi Oslos viktigste jobb! Vi henter og mottar avfall for gjenvinning av materialer. Avfallet hentes hos husholdningene, og mottaket skjer i hovedsak på gjenbruksstasjoner, returpunkter og miljøstasjoner. Resultatet er et triveligere bymiljø. Renovasjonsetaten... Oslo kommune, Renovasjonsetaten.
 • : Oslo universitetssykehus er landets mest komplette sykehus. Hver dag behandler vi  nesten 3000 pasienter, kjører over 400 ambulanseoppdrag og har landets mest avanserte traumemottak. Vi har en rekke nasjonale funksjoner, og står for størstedelen av landets medisinske forskning. Vi er også... Oslo universitetssykehus HF.
 • : Innovasjon Norge er statens og fylkeskommunenes virkemiddel for verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Våre mål er flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer i Norge. Med kunderettede enheter i alle landets fylker og i 27 land verden over... Innovasjon Norge Hovedkontoret.
 • : Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA bistår privatpersoner, små og store bedrifter, kommuner og offentlige etater. Firmaet har bred kompetanse, gir bistand innenfor de fleste rettsfelt og fører saker for alle rettsinstanser. Firmaet har kontor i Porsgrunn, men har tettkontakt med advokatkontorer... FRØSTRUP LØITEGAARD ADVOKATFIRM DA.
 • : Porsgrunn kommune er en god kommune å bo og jobbe i, synes vi. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling. Kommunen vår er passe stor til at akkurat du har påvirkningskraft, samtidig som du lærer mye nytt. Vi har ca. 36.000 innbyggere og er ca.... Porsgrunn kommune.
 • : Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA bistår privatpersoner, små og mellomstore bedrifter, kommuner og offentlige etater. Firmaet har bred kompetanse, gir bistand innenfor de fleste rettsfelt og fører saker for alle rettsinstanser. Firmaet har kontor i Porsgrunn, men har tett kontakt med... Advokatfirmaet Frøstrup Løitegaard DA.
 • : ADVOKAT Austin Lyngmyr er et advokatfirma med opprinnelse fra 2003. Vi er i dag 9 advokater/advokatfullmektiger og 1 sekretær, fordelt på våre kontorer i Oslo og i Drøbak.Oslokontoret ligger like ved Oslo rådhus. Kontoret i Drøbak er sentralt plassert ved Drøbak City med kort vei til... Austin Lyngmyr & Co Advokatfirma AS.
 • : Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er eit nasjonalt kompetansesenter innanfor bustad- og byggkvalitet. Direktoratet er sentral styresmakt innanfor bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglane om dokumentasjon av byggjevarers eigenskapar og drivar ordninga for sentral godkjenning.... Direktoratet for byggkvalitet.
 • : Advokatfirmaet DSA er et spesialisert firma med hovedfokus på eiendom, miljø og naturressurser. Vi påtar oss oppdrag for næringslivet, organisasjoner, offentlig sektor og privatpersoner. Advokatfirmaet DSA er et spesialistfirma med hovedfokus på eiendom, miljø og naturressurser. Vi bistår... ADVOKATFIRMAET DSA AS.
 • : Rana kommune er i sterk utvikling og Teknisk avdeling har et stort behov for dyktige fagfolk som kan bidra i denne utviklingen.Byplanavdelingen har ansvar for teknisk lovforvaltning. Herunder overordnet arealplanlegging, plansaksbehandling, byutvikling, byggesaksbehandling, oppmåling, kartforvaltning,... Rana kommune Byplan.
 • : Høgsterett er den øvste domstolen i landet og har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leia av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommarembete, eitt embete som direktør, ein assisterande direktør, 25 tilsette i juridisk utgreiingseining... Norges Høyesterett.
 • : Utlendingsnemnda (UNE) er et uavhengig forvaltningsorgan som behandler klager over vedtak fra Utlendingsdirektoratet (UDI). Vi har ca. 330 medarbeidere og holder til i trivelige lokaler sentralt ved Jernbanetorget i Oslo sentrum. UNE er administrativt underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.... Utlendingsnemnda.
 • : NAF, Norges Automobil-Forbund har ca. 370 motiverte medarbeidere og 2.500 frivillige og topp-engasjerte tillitsvalgte i hele Norge. Vi representerer over 500.000 medlemmer og har betydelig påvirkningskraft i samferdselspolitikken gjennom vårt arbeid for en trygg, effektiv og enkel hverdag... Norges Automobil-Forbund.
 • : Ønsker du å jobbe for et verdensledende IT-selskap med et konsept du vil bli stolt av å representere? Vil du jobbe aktivt med et rettsområde i sterk endring, i skjæringspunktet mellom jus og IT? Da kan du være den rette til å ta del i den videre utviklingen av Intility og vår Legal... Intility AS.
 • : Tolletaten beskytter samfunnet mot ulovlig inn- og utførsel av varer og legger til rette for effektiv vareflyt. Vi bidrar til at det skal være lett å gjøre rett, og ved hjelp av etterretning og ny teknologi kontrollerer vi målrettet. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon... Tolletaten Toll- og vareførselsavdelinge.