Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

9 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ingeniería civil' en Estonia.

  • : ehituskonstruktsioonide projekteerimise kogemus. Teadmised projekti dokumentidest ja nende menetlemisest. Valdkonda reguleerivate õigusaktide tundmine. Väga hea arvutikasutamise oskus ning kogemus projekteerimistarkvaraga (AutoCad). Hea koostööoskus, pingetaluvus, analüüsivõime, iseseisvus,... Insten Projekt OÜ.
  • : AutoCad´i kasutamise oskus; projekti lugemise oskus; oskus tööd planeerida; erialane haridus või selle omandamine Tööd saab eelarvestaja ehitusettevõttes. Tööülesanded: Mahtude arvutamine. Eelarve koostamine. Hinnapakkumiste koostamine. Motiveerivat töötasu (boonused). Omapoolset... Kimm Invest OÜ.
  • : • tehnilist kõrgharidust (eelistatult ehitusalane); • töökogemust ehituse ja/või ehitusjärelevalve või ehitiste tehnohooolduse valdkonnas; • head suhtlemisoskust, pingetaluvust, korrektsust, täpsust, head meeskonnatööoskust; • väga head suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust... Tehnilise Järelevalve Amet.
  • : sobiv kandidaat peab vastama avaliku teenistuse seadusega ametnikule kehtestatud nõuetele. Ehitusspetsialist peab tundma oma teenistusülesannetega seonduvaid seadusi ja nende alusel antud õigusakte, asjaajamisele kehtestatud reegleid, peab oskama koostada õigusakti eelnõu ja haldusakti... Väätsa Vallavalitsus.
  • : programmi AutoCAD valdamine väga heal tasemel; ehituskonstruktsioonide projekteerimise kogemus (vähemalt 3 aastat); korrektsus ja täpsus; hea pingetaluvus ja kohusetundlikkus; hea suhtlemisoskus ja analüüsivõime; hea arvuti kasutamisoskus (Excel, Word); eesti keele oskus nii kõnes kui... osaühing PEETRI PUIT.
  • : valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; kõrge pingetaluvus, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime • ehitusloa taotluste, ehitusteatiste ning eskiiside ja ehitusprojektide läbivaatajate määramine ning tähtaegse läbivaatamise korraldamine; • töö ehitisregistriga •... Tallinna Linnaplaneerimise Amet.
  • : kasuks tuleb ehitusalane kõrgharidus või selle omandamine; hea arvutioskus (Word, Excell, Autocad); hea jooniste lugemise oskus ja analüüsivõime; positiivsus, korrektsus, täpsus ja kohusetundlikkus; probleemide lahendamise oskusMahtude arvutamine jooniselt. Seletuskirja lugemine. Montaažitööde... Altmer OÜ.
  • : Sobiva kandidaadi eelduseks on: • tehniline kõrgharidus (soovitavalt teedeehituse erialal); • vastavus avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele; • varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses antud ametikoha töövaldkonnas vähemalt... Kohtla-Järve Linnavalitsus.
  • : ehitusalane kõrgharidus (võib olla omandamisel), kokkupuude ehitusvaldkonnaga, hea arvuti kasutamise oskus (AutoCad, MS Office, jms), iseseisva töö tegemise oskus, kohusetundlikkus ja täpsusehitusobjektide projekteerimine, jooniste koostamine ja dokumentatsiooni vormistamine vastavalt... Aktsiaselts VMT Ehitus.