Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Técnicos en ingeniería civil

en Español in English auf Deutsch en Français ...

17 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ingeniería civil' en Croacia.

 • STRUČNJAK/STRUČNJAKINJA ZA ZAŠTITU NA RADU. OPĆA BOLNICA ZABOK I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA Broj:01- 3863/2-18. Zabok, 05.10.2018.   Na temelju članka 21.Statuta Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana, ravnatelj , raspisuje   N A T J E Č A J   2. Za primitak u radni odnos na određeno vrijeme: -stručnjak/stručnjakinja ...
 • VIŠI/A REFERENT/ICA - KOMUNALNO PROMETNI/A REDAR/ICA. Opis poslova:  obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje kom. red, propisa o držanju kućnih ljubimaca, autotaksi prijevoza, nerazvrstanih cesta, itd. Provodi postupke do donošenja rješenja, obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, naplaćuje...
 • OVLAŠTENI/A KATASTARSKI/A REFERENT/ICA. Sukladno odredbi članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), a u svezi Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne...
 • RAČUNOVODSTVENI/A REFERENT/ICA - FINANCIJSKI/A KNJIGOVOĐA. Sukladno odredbi članka 61. stavka 8. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), a u svezi Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu („Narodne...
 • TEHNIČKI KOORDINATOR (M/Ž). Opis poslova: pripremne radnje vezano uz otvaranje novih prodavaonica, izmjera i izrada tlocrta, izrada troškovnika građevinskih ulaganja, vođenje projekata i koordinacija radova, uspostavljanje i održavanje kontakata sa izvođačima radova i nadzor izvedenih radova. Razina obrazovanja:...
 • TEHNIČAR/KA-RAZRAĐIVAČ/ICA PROJEKTA. Opis poslova: projektiranje srednjenaponskih vodova 20 i 35 kV i niskonaponske mreže (zračna i kabelska izvedba), javne rasvjete i distribucijskih transformatorskih stanica 20/0,4 KV. Obrazovni program: elektrotehnika, građevinarstvo ili strojarstvo. Obvezno napredno znanje rada u AutoCad-u,...
 • ADMINISTRATOR/ADMINISTRATORICA ZA TEHNIČKE POSLOVE. Opis poslova: Obavljanje poslova pripomoći na pripremi i izradi tehničke dokumentacije kao podloge i sastavnog dijela natječajne dokumentacije u sklopu realizacije investicija te poslove na unosu u osnovna sredstva Društva.Po potrebi obavlja i ostale tehničke poslove za potrebe Društva.Vodi...
 • VIŠI/A STRUČNI/A REFERENT/ICA. Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda, 61/17), članka 2. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog...
 • VODITELJ/VODITELJICA GRADILIŠTA. Opis posla: Voditelj/ica gradilišta odgovoran je za vođenje izgradnje, organizaciju, koordinaciju i nadziranje gradilišta, vođenje projektne dokumentacije, građevinske knjige i građevinskog dnevnika, izradu troškovnika i kalkulacija izvođenja radova te praćenje troškova i dinamike...
 • GRAĐEVINSKI TEHNIČAR / GRAĐEVINSKA TEHNIČARKA. Opis poslova: izrada i dostava zahtjevnica za resursima (ljudstvo, materijali, mehanizacija, alat), kontrola kvalitete izvedenih radova, vođenje građevinske knjige i izrada obračuna izvedenih radova, čitanje i razumijevanje nacrta, vođenje dokumentacije za tehnički pregled, vođenje...
 • STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU (M/Ž). Opis posla: vodi upravni postupak i donsoi rješenja i druge akte u predmetima prostornog uređenja i gradnje; Na temelju članka 19. stavka 1., a u svezi s člankom 29. stavkom 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine»...
 • STRUČNI SURADNIK / SURADNICA ZA TEHNIČKE POSLOVE. Vršitelj dužnosti pročelnika Upravnog odjela za komunalne i stambene djelatnosti Grada Valpova, na temelju članaka 17. i 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11 i 04/18), i članaka...
 • GRAĐEVINSKI TEHNIČAR/GRAĐEVINSKA TEHNIČARKA. Opis poslova: kopiranje, opremanje i uvezivanje nacrta, izrada glavnih građevinskih projekata kučišta trafosta, izrada armaturnih i oplatnih nacrta trafostanica, obuka za rad s aplikacijama Acad i Armcad. Za kandidiranje priložiti molbu, životopis i svjedodžbu (preslika) o završenom...
 • VODITELJ/VODITELJICA NABAVE. opis-osigurati nabavu sirovina potrebnih za proizvodnju,uspostavljanje i održavanje trajnih poslovnih odnosa s dobavljačima,sudjelovanje u izradi i praćenju ugovora s dobavljačima-praćenje zaliha,plana proizvodnje i nabave,optimizacija troškova nabave,poznavanje i izrada uvozno/izvozne...
 • POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA GRADILIŠTA. Opis poslova: organiziranje, rukovođenje i kontroliranje radova na gradilištu, upravljanje grupom od 30-40 ljudi na gradilištu i evidencija njihovog prisustva, kontroliranje učinka radnika na gradilištu, izrada operativnih planova za radove koji se izvode, sudjelovanje u vođenju građ.dnevnika...
 • VODITELJ/ICA ODRŽAVANJA. Opis poslova: skrb o tehničkoj ispravnosti uređaja i objekta, organizacija poslovanja oržavanja. U obzir dolazi završen obrazovni program tehničkog ili građevinskog smjera. Strani jezici: poznavanje njemačkog, engleskog (nije uvijet). Stručni ispit: položen ispit za rukovatelja/icu...
 • GRAĐEVINSKI RADNIK/GRAĐEVINSKA RADNICA. Opis poslova: poslovi posluživanja materijalom na gradilištu, utovar, istovar materijala, čišćenje terena i građevina, potrebni iskopi na gradilištu, postavljanje ograda gradilišta, čišćenje alata i opreme. Rad na području Varaždinske i Međimurske županije (bez terenskog rada)....