Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Técnicos en ingeniería civil

en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Técnicos en ingeniería civil' en Croacia.

  • POSLOVOĐA/POSLOVOTKINJA GRADILIŠTA. Opis poslova: organiziranje, rukovođenje i kontroliranje radova na gradilištu, upravljanje grupom od 30-40 ljudi na gradilištu i evidencija njihovog prisustva, kontroliranje učinka radnika na gradilištu, izrada operativnih planova za radove koji se izvode, sudjelovanje u vođenju građ.dnevnika...
  • VODITELJ/ICA ODRŽAVANJA. Opis poslova: skrb o tehničkoj ispravnosti uređaja i objekta, organizacija poslovanja oržavanja. U obzir dolazi završen obrazovni program tehničkog ili građevinskog smjera. Strani jezici: poznavanje njemačkog, engleskog (nije uvijet). Stručni ispit: položen ispit za rukovatelja/icu...
  • GRAĐEVINSKI RADNIK/GRAĐEVINSKA RADNICA. Opis poslova: poslovi posluživanja materijalom na gradilištu, utovar, istovar materijala, čišćenje terena i građevina, potrebni iskopi na gradilištu, postavljanje ograda gradilišta, čišćenje alata i opreme. Rad na području Varaždinske i Međimurske županije (bez terenskog rada)....
  • VIŠI/A REFERENT/ICA - KOMUNALNI/A REDAR/ICA. Opis poslova: obavlja nadzor nad provedbom propisa kojima se uređuje kom. red, propisa o držanju kućnih ljubimaca, autotaksi prijevoza, nerazvrstanih cesta, itd. Provodi postupke do donošenja rješenja, izriče mandatne kazne, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i  obavlja dr. poslove...
  • KOMUNALNI REDAR U JEDINSTVENOM UPRAVNOM ODJELU (M/Ž).               Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11), članka 53. Statuta Općine Pakoštane („Službeni glasnik Općine Pakoštane, broj 2/09, 3/09, 2/13...
  • REFERENT/ICA ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU.  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA          OPĆINA ROGOZNICA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Rogoznica, Ulica Hrvatske mornarice 17 Tel. 022 559 040,  Fax. 022 558 136 E-mail: opcina.rogoznica#si.htnet.hr   KLASA: 112-03/18-30/1 UR.BROJ: 2182/12-03/18-3 Rogoznica, 04....
  • POSLOVOĐA / POSLOVOTKINJA NA GRADILIŠTU. GRAĐEVINSKI POSLOVOĐA Opis posla: • Rukovođenje radnicima na gradilištu; • Rukovođenje, koordinacija i kontrola rada podizvođača; • Kontrola kvalitete i detalja izvedbe; • Preuzimanje naručenih roba i usluga; • Evidencija učinka radnika na gradilištu; • Nadzor i upravljanje...
  • POSLOVOĐA / POSLOVOTKINJA NA GRADILIŠTU. GRAĐEVINSKI POSLOVOĐA Opis posla:   Rukovođenje radnicima na gradilištu; Rukovođenje, koordinacija i kontrola rada podizvođača; Kontrola kvalitete i detalja izvedbe; Preuzimanje naručenih roba i usluga; Evidencija učinka radnika na gradilištu; Nadzor i...