Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Educadores para necesidades especiales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

5 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Estonia.

  • : eripedagoogi (sh logopeedi) kvalifikatsiooninõuded on erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või eripedagoogi (logopeedi) kutse, eripedagoogi (logopeedi) ülesanne on uurida ja hinnata õppija erivajadusi, kavandada ja viia läbi õppe- ja kasvatustegevusi lähtuvalt õppijast... Saverna Põhikool.
  • : Vastavus kvalifikatsioonile, magistrikraad, Õpilase arengu-ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate ja lapsevanemate nõustamine, individuaalsete õpiabi rühmatundide läbiviimine, individuaalsete õppekavade... Vaida Põhikool.
  • : Vastavus kvalifikatsioonile, magistrikraad, Õpilase arengu-ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ja tema arengut mõjutavate tegurite ning õpivajaduste välja selgitamine; õpetajate ja lapsevanemate nõustamine, individuaalsete õpiabirühmatundide läbiviimine, individuaalsete õppekavade... Vaida Põhikool.
  • : kvalifikatsiooninõuetele vastav haridus; hea arvutikasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Power Point); väga hea suhtlemisoskus; hea koostöövõime; kohusetundlikkus; rõõmsameelsus; empaatiavõime; omapoolne initsiatiivHEV koordineerimine koolis.kaasaegset ja uudset töökeskkonda looduskaunis... Koeru Keskkool.
  • : eripedagoogika või logopeediaalane kõrgharidus või vastav kutsetunnistus.eripedagoogiliste individuaal ja rühmategevuste läbiviimine; kooli personali ja lastevanemate eripedagoogiline nõustamine; osalemine kooli arendustöös.meeldivat ja sõbralikku kollektiivi. Ühing Pikakannu kooli areng.