Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Croacia > Educadores para necesidades especiales

en Español in English auf Deutsch en Français ...

14 ofertas de trabajo de 'Educadores para necesidades especiales' en Croacia.

LOGOPED/INJA. Na temelju čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97, 107/97, ​​94/13, 98/19, 57/22), (u daljnjem tekstu: Zakon), Upravno vijeće Dječjeg vrtića "Medo Brundo" raspisuje NATJEČAJ Za radno mjesto: LOGOPED / INJA •1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme. U...

UČITELJ/ICA - EDUKATOR/ICA REHABILITATOR/ICA. Opis poslova: – izrađuje godišnji, mjesečni i individualni plan i program rada – provodi prevenciju, dijagnostiku i tretman poremećaja govora, jezika, gutanja, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije, ispravlja govorne smetnje, izaziva ili ubrzava razvoj govora – provodi ini...

DEFEKTOLOG / DEFEKTOLOGINJA. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), te temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Jelsa“ od 29.09.2022. godine, Upravno vijeće raspisuje natječaj za radno mjesto DEFEKTOLOG/INJA (m/ž) na određeno nepuno radno vrijem...

VODITELJ/ICA ODGOJNO-OBRAZOVNE SKUPINE-STRUČNJAK/INJA ZA RAD S OSOBAMA S OŠTEĆENJEM SLUHA I/ILI GOVORA PRIMJENOM VERBOTONALNE METODE. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta 1. Voditelj odgojno – obrazovne skupine – stručnjak za rad s osobama s oštećenjem sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode – na odr...

STRUČNI/A SURADNIK/CA - SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98./19. i 64./20) , Osnovna škola TRNJANSKA, Trnjanska cesta 99, 10 000 Zagreb, raspisuje dana 30. rujna 2022. ...

AUDIOREHABILITATOR/ICA. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta 1. Audiorehabilitator – na neodređeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/ž) Uvjeti: •diplomski sveučilišni studij fonetike –...

LOGOPED/INJA. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje N A T J E Č A J za popunu radnog mjesta 1. Logoped – na neodređeno puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj (m/ž) Uvjeti: •diplomski sveučilišni studij logopedije (s tim izj...

LOGOPED/LOGOPEDICA. NATJEČAJ za popunu radnog mjesta: STRUČNI SURADNIK LOGOPED/ICA 1 izvršitelj/ica, puno radno vrijeme, na neodređeno, za rad u programu odgojno-obrazovnog rada u Dječjem vrtiću Paški mališani, Pag. Uvjeti: Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/...

STRUČNI SURADNIK-LOGOPED/ STRUČNA SURADNICA-LOGOPEDINJA. Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. broj. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.), članka 43. Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Gornji Kneginec i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara Gornji Kneginec od 29. rujna 2022. godine, objavljuje se N ...

EDUKACIJSKI/A REHABILITATOR/ICA - DEFEKTOLOG/INJA. Na temelju odredbi članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22) i članka 42. Potpunog teksta Statuta Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Medvjedići Rugvica na 29. sjednici održanoj dana 27.09.2022. godine don...

MAGISTAR LOGOPEDIJE/DIPLOMIRANI LOGOPED/ICA. Na temelju čl. 156. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018, 125/19 i 147/20), čl. 21. Statuta Opće bolnice Šibensko-kninske županije, čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/22), suglasnosti Ministarstva zdravstva od od 25. svibnja 2022. god...

STRUČNJAK/INJA EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKOG PROFILA - UČITELJ/ICA SOCIJALNI/A PEDAGOG/INJA U PSP-U. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. , 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19,64/20- u daljnjem tekstu: Zakon),Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Pravilnika o...

LOGOPED/LOGOPEDICA. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama ( NN br. 56/2022 ) te članka 25. Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora „SUVAG“ Osijek, J.J. Strossmayera 6, ravnateljica objavljuje N A T J E Č A J za prijam u radni odno...

EDUKACIJSKI/A REHABILITATOR/ICA. Provođenje habilitacije i rehabilitacije djece i odraslih osoba s Down sindromom i drugim intelektualnim teškoćama, oštećenjima mentalnog zdravlja i srodnim stanjima te drugim oštećenjima i specifičnim teškoćama. Provođenje procesa sastoji se od dijagnostike, tretmana i evaluacije učinkovito...