Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Estonia.

 • : Nõutav kõrgharidus pedagoogika alal.teostab laste liikumisalast õppe- ja kasvatustööd ja ujumist vastavalt lasteaia õppekavale. Korraldab õppe- ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale, lasteaia õppe- ning töökavadele, õpetab austama Eesti riigi kultuuri- ja ajaloopärandit,... Paide Lasteaed.
 • : edukal kandidaadil on: täidetud kvalifikatsiooninõuded, tahe töötada lastega, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, arvutioskus, avatus uuendustele Võtame alates 23.oktoober 2017 tööle 1,0 koormusega lasteaiaõpetaja eesti õppekeelega rühma (nõutav C1 tase). Töö lastega vanuses... Tallinna Muinasjutu Lasteaed.
 • : Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset muusikaõpetajat. Töö on just Sulle, kui otsid loovat ning aktiivset tegutsemist toredate laste ja ühtehoidva meeskonna seltsis. Kui oled vastutus- ja kohusetundlik, avatud suhtleja ning hindad kõrgelt meeskonnatööd.Toredat kollektiivi, rõõmsameelseid... Tallinna Kristiine Lasteaed.
 • : hea suhtlemisoskusEelkoolielalistele lastele hoiu ja alushariduse pakkumine.Toredat ja toetavat kollektiivi Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset, lastest hoolivat ja õppetöö läbiviimisel lapsekeskset õppemetoodikat kasutavat õpetajat. Ootame õpetajat eesti õppekeelega liitrühma ja... Tallinna Lasteaed Südameke.
 • : kõrgharidus, eelistatud on pedagoogiline kõrgharidus. Arvuti kasutamise oskus: üldlevinud kontoritarkvara kasutamise oskus (nt MS Word, MS Excel, MS Outlook; Adobe Acrobat jms). Vastavus koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele; lapse psühholoogilise arengu iseärasuste... Järlepa Lasteaed.
 • : kasuks tuleb eelnev töökogemustöötaja peamiseks tööülesandeks on muusikategevuste läbiviimine, lapse muusikaliste võimete arendaminemeeldivat kollektiivi, sõbralikke ja toetavaid töökaaslasi; kesk eriharidusega õpetaja töötasu on 210 eurot kuus, kõrgharidusega õpetaja töötasu... Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu.
 • : nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele; kasuks tuleb eelnev töökogemus lastegakoolieelses eas lastele alushariduse võimaldamine, lapse arengu toetaminesõbralikku kollektiivi, päevast tööd, võimalust eneseteostusekskandidaadilt eeldame lapsesõbralikkust, meeskonnatöö oskust, loomingulisust,... Pärnu Ülejõe Lasteaed.
 • : töö on just Sulle, kui otsid loovat ning aktiivset tegutsemist toredate laste ja ühtehoidva meeskonna seltsis; kui oled vastutus- ja kohusetundlik, avatud suhtleja ning hindad kõrgelt meeskonnatööd, ning sul on vähemalt keskharidus Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset õpetajat 5-6-aastaste... Tallinna Kristiine Lasteaed.
 • : otsime oma lastehoidu rõõmsameelset, heatahtlikku ja hella, huvitavat ja ettevõtlikku, töökat ja ausat lapsi armastavat inimest. Kutsetunnistus tuleb kasuks, aga ennekõike on olulised inimese sobilikud omadused lastega töötamiseksväikelaste eest hoolitsemine ja nende järelvalve, laste... Life Harmony OÜ.
 • : Õppe- ja kasvatustöö planeerimine ja juhendamine, õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine, lapse arengu ning õppe- ja kasvatustegevuse hindamine ja analüüsimine. Õppe- ja kasvatustööks vajaliku dokumentatsiooni koostamine, täitmine ja jälgimine. Lugupidav suhtumine ja suhtlemine laste,... Paldiski Lasteaed Naerulind.
 • : valjalik vastavus kvalifikatsiooninõueteleõppekasvatustegevuse planeerimine, korraldamine ja läbiviimine sõimerühmas 1,5-3aastaste lastega. Õppesüsteem 1+2 (üks õpetaja+ 2 abiõpetajat)., töötamine 3 päeva nädalas 7.30-14.30 ühel päeval nädalas 7.00-14.00 ja ühel päeval nädalas... Palamuse Valla Lasteaed Nukitsamees.
 • : isikuomadused: usaldusväärsus, koostöö-, algatus-, otsustus- ja vastutusvõime, avatus, empaatiavõime, kehtestavus, kohanemisvõime, korrektsus, tasakaalukus, tolerantsus, enesejuhtimisoskus, suhtlemisvalmidus, esinduslikkus lasteaiaõpetaja õpetab lapsi koolieelses lasteasutuses. Lasteaiaõpetajate... Tallinna Raadiku Lasteaed.
 • : otsime oma lastehoidu rõõmsameelset, heatahtlikku ja hella, huvitavat ja ettevõtlikku, töökat ja ausat lapsi armastavat inimest. Kutsetunnistus tuleb kasuks, aga ennekõike on olulised inimese sobilikud omadused lastega töötamiseks.väikelaste eest hoolitsemine ja nende järelvalve,... Life Harmony OÜ.
 • : vastavus pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus; arvuti kasutamise oskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus lastele alushariduse andmine; õppe-kasvatustegevuse läbiviiminesõbralikku... Tallinna Lehola Lasteaed.
 • : meditsiini valdkonna hariduslaste tervise ja arengu jälgimine, nõutud aruannete koostamine, EHISega koostöö, vajadusel lastevanemate nõustamine, lasteaia menüü koostamine koostöös kokaga, lastele tervisealase info jagamine rühmas tervisenädalal ja- päevadel. kaasaegset töökeskkonda.... Jõgeva Lasteaed Karikakar.
 • : sõbralik, avatud, korrektne.osaleb koostöös teiste õpetajatega õppekava loomisel, koostab paarilise õpetajaga rühma tegevuskava, valmistab ette ja viib läbi tegevusi lastega (sh erivajadustega lastega), täidab vajalikku dokumentatsiooni, suhtleb vabalt ja sõbralikult laste, lapsevanemate... Paide Valla Lasteaed-Kool.
 • : edukal kandidaadil on: täidetud kvalifikatsiooninõuded, tahe töötada lastega, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, arvutioskus, avatus uuendustele. Võtame alates 01.september 2017 tööle 1,0 koormusega lasteaiaõpetaja eesti õppekeelega rühma (nõutav C1 tase). Töö lastega... Tallinna Muinasjutu Lasteaed.
 • : kohustuslik eesti keele B2 olemas õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas; laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteasutuses; lasteasutuses käivate laste vanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes; kuulumine lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse... Tallinna Lindakivi Lasteaed.
 • : nõutav on kandidaadi vastavus lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele. Liikumisõpetaja viib keelekümblusrühmades liikumistegevused läbi eesti keelesliikumistegevuste läbiviimine lastele vastavalt lasteaia õppekavalekandideerimiseks esitada avaldus, CV, koopia tunnistusest eesti... Tartu Lasteaed Kelluke.
 • : vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 “Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded” sätestatud nõuetele; vastutustunne, korrektsus ja täpsus; koostöövõime ja väga hea suhtlemisoskus; arvuti kasutamise oskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi-... Tallinna Lehola Lasteaed.
 • : otsime oma meeskonda kõrge empaatiavõimega heatahtlikku ja sõbralikku õpetajat; rõõmus meel, hea suhtlemisoskus ja korrektsus tulevad kasuks; vajalik on valmisolek koostööks ja huvi isiklikuks panustamiseks iga lapse arengusse; konkursi luhtumisel võtame tööle muu kõrg- või keskharidusega... Tallinna Rõõmupesa Lasteaed.
 • : lasteaed Kelluke ootab oma kollektiivi tegusat, rõõmsameelset, kohusetundlikku ja hea suhtlemisoskusega õpetajat eesti õppekeelega aiarühma; laste vanus 4-5 aastat; lasteaia õpetaja korraldab oma rühma õppe– ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale ja lasteaia õppe- ning... Lasteaed Kelluke.
 • : erialast haridust; eesti keele oskust vähemalt C1-tasemel; koostööoskust ja väga hea suhtlemisoskust; kasuks tuleb eelnev töökogemus vastaval ametikohal õppetöö planeerimine ja juhendamine, laste arengu toetamine lähtudes nende tasemest, võimetest ja vajadustest ning arvestades riiklikes... Illuka Kool.
 • : pedagoogiline haridus (erialad: koolieelse lasteasutuse õpetaja või eripedagoogika) või pedagoogiline haridus ja lapsehoidja koolituse või eelkoolipedagoogika kursuse läbimine. füüsiliselt ja psüühiliselt turvalise keskkonna tagamine lapsele; lastehoiu päevakava järgimine lapse ealisi... Mittetulundusühing Tartu International School.