Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Estonia > Maestros preescolares

en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Estonia.

 • Lasteaiaõpetaja. eeldame, et kandidaadil on olemas pedagoogiline haridus ja varasem töökogemus. Samuti kogemus või huvi siduda end waldorfpedagoogikaga ning valmisolek sel alal täiendada ja panustada kollegiaalsesse töösse, laste arenguks ja kasvamiseks soodsa keskkonna loomine, turvalisuse tagamine ,... Rosma Haridusselts.
 • Lasteaiaõpetaja. Erialane kõrgharidus; valmisolek meeskonnatööks ja hea suhtlemisoskus; avatus,hoolivus, kohusetundlikkus. Kandidaadilt ootame: head suhtlemisoskust, lapsesõbralikkust ja rõõmsameelsust, ausust ja soovi tegutseda meeskonnas, kvalifikatsioonile vastavust, Kandideerimiseks on vajalikud pedagoogilised... Tallinna Raadiku Lasteaed.
 • Lasteaiaõpetaja. Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • Lasteaiaõpetaja. VALTU LASTEAED PESAPUU ootab sügisest oma meeskonda rõõmsameelset ja sõbralikku LASTEAIAÕPETAJAT., Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad (nõutav kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid) saata elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile valtu.lasteaed#kehtna.ee... Valtu Lasteaed Pesapuu.
 • Lasteaiaõpetaja. Kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid, - Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine; - lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine; - traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine; - tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine; - huvigruppidega koostöö tegemine.... Kehtna Lasteaed Siller.
 • Lasteaiaõpetaja. Meie jaoks on eelkõige oluline Sinu soov töötada lastega, olla hea meeskonnaliige ja väärtuslik partner lapsevanematele, Seoses uue rühma avamisega Elva Järve lasteaias võtame tööle kaks rühmaõpetajat. , Pakume õpetajale, kes asub meie majas tööle väga head töökeskkonda; hästi... Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus.
 • Lasteaia õpetaja. Sobivalt kandidaadilt ootame kõlbelisust, algatusvõimet, emotsionaalset stabiilsusust, järjekindlust, lojaalsust, vastutustunnet, koostöövalmidust, pingetaluvust, kohusetunnet, Mängulise ja turvalise keskkonna loomine laste igakülgseks arenemiseks vastavalt ealistele ja individuaalsetele... Tallinna Läänemere Lasteaed.
 • Lasteaia õpetaja. Nõutav kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele, Luua ja tagada parimad võimalused laste arendamiseks., Motiveeriv ja lapsesõbralik töökeskkond, koostöövalmis meeskond., Kandideerimiseks esitada lisaks ka haridust tõendavate dokumentide koopiad, eesti keele oskuse tunnistus. Tartu Lasteaed Kelluke.
 • Lasteaia õpetaja. Nõutav kvalifikatsiooni vastavus HTM-i kehtestatud nõuetele, Luua ja tagada parimad võimalused laste arendamiseks., Motiveeriv ja lapsesõbralik töökeskkond, koostöövalmis meeskond., Kandideerimiseks esitada lisaks ka haridust tõendavate dokumentide koopiad, eesti keele oskuse tunnistus. Tartu Lasteaed Kelluke.
 • Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja. Täidetud või täitmisel haridus- ja teadusministri kehtestatud õpetaja kvalifikatsiooninõuded., Töö- ja tehnoloogiaõpetuse tundide läbiviimine, Uuenduslikku töökeskkonda ja häid töötingimusi, meeskonnatöö kogemusi ja toetavat kollektiivi, võimalust panustada kooli arengusse,... Jõgeva Põhikool.
 • Lasteaiaõpetaja. Õppetöö planeerimine ja läbiviimine lasteaiarühmas, laste vaba tegevuse juhtimine ja toetamine., Sõbralikku ja toetavat kollektiivi., Kandideerimiseks palun esitada CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressile: Pärnu mnt 109a, Tallinn 11312 või Margit.Hiiet#sydameke.edu.ee.... Tallinna Lasteaed Südameke.
 • Lasteaiaõpetaja. positiivne ja rõõmsameelne ellusuhtumine, hea pingetaluvus, lasteaiaõpetaja planeerib ja organiseerib tegevusi vastavalt tegevusja õppekavale; tagab turvalise ja eakohase laste arengu, teeb koostööd meeskonna ja lasteaia kollektiiviga jms, meeldivat kollektiivi , häid töötingimusi,... Räpina Lasteaed Vikerkaar.
 • Lasteaiaõpetaja. * täidetud kvalifikatsiooninõuded * väga hea meeskonnatöö oskus * avatus uuendustele * soov ennast pidevalt täiendada ja oma kogemust mõtestada , õppe- ja kasvatustöö planeerimine õppekeskkonna planeerimine õppetegevuse elluviimine, õppimise juhendamine tegevuste analüüs, hindamine... Põlva Lasteaed Lepatriinu.
 • Lasteaiaõpetaja. Soovitavalt erialane kõrgharidus ja varasem töökogemus; läbitud esmaabi koolitus. Kasuks tuleb huvi looduse, kunsti ja pärimuskultuuri valdkonnas ning võõrkeelte oskus, Töö õpetajana lastega vanuses 4 eluaastat., Kaasaegset töökeskkonda ja sõbralikku tööperet, ametialase enesetäiendamise... Tartu Lasteaed Meelespea.
 • Lasteaiaõpetaja. Kandideerimiseks palume esitada avaldus koos CV ja haridust tõendavate dokumentidega. Kandidaat võib omal soovil lisada muud vajalikud dokumendid., Laste arengu igakülgne toetamine. Koostöö lapsevanematega ja nende nõustamine. Organisatsiooni meeskonnatöös osalemine., Virmalise Lastead... Tallinna Virmalise Lasteaed.
 • Eelkooli õpetaja. Nõudmised kandidaadile: • pedagoogiline kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus või • muu kõrg-, kutsekesk- või keskeriharidus ja vähemalt 3-aastane pedagoogilise töö staaž või pedagoogilise täiendkoolituse läbimine; • vastutustunne, kohusetundlikkus, korrektsus ja täpsus;... Tallinna Huvikeskus Kullo.
 • Lasteaiaõpetaja. Planeeritud ja süsteemse õppe- ja kasvatustegevuse juhtimine ja läbiviimine lasteaias vastavalt riiklikule õppekavale laste individuaalsust ja nende eripära arvestades. Tingimuste loomine laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel põhinevas... Tallinna Lasteaed Karikakar.
 • Lasteaiaõpetajad. Lapsesõbralik, meeskonnatöö oskus, loovus, innovaatilisus, - Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine - lapse arengut toetava õpi- ja kasvukeskkonna kujundamine - pidulike ja traditsiooniliste ürituste ettevalmistamine ja läbiviimine - tööalase dokumentatsiooni korrashoidmine - huvigruppidega... Pirita Kose Lasteaed.
 • Lasteaia õpetaja / lapsehoidja. Vastutustundlik, usaldusväärne ja asjatundlik; pedagoogiline haridus või lapsehoidja kutsetunnistus; kasuks tuleb eelnev töökogemus, Lapsehoidja peamised ülesanded: laste hoidmine ja nende eakohane arendamine; lapse füüsilise, emotsionaalse, intellektuaalse ja sotsiaalsele arengu toetamine;... Mittetulundusühing Eesti Aserbaidžaani Kultuurikeskus Ajdan.
 • Lasteaia õpetaja. Lasteaed Kelluke ootab oma kollektiivi tegusat, rõõmsameelset, kohusetundlikku ja hea suhtlemisoskusega õpetajat eesti õppekeelega aiarühma; laste vanus 5-6 aastat. Lasteaia õpetaja korraldab oma rühma õppe– ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale ja lasteaia õppe- ning... Lasteaed Kelluke.
 • Lasteaiaõpetaja. Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimine rühmas; laste elu ja tervise eest hoolitsemine lasteasutuses; lasteasutuses käivate laste vanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes; kuulumine lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse... Tallinna Lille Lasteaed.
 • Õpetaja. Kui oled empaatiline, laste ja perede toetamisele pühenduda sooviv õpetaja - see töö on Sulle! Tööle asumisel on vajalik tervisetõend töötamiseks lastega (väljastab perearst, tasub töölesoovija), Rühmaõpetaja tööülesanded. Ootame majasisest, kuid ka väljapoole suunatud koostöövalmidust,... Tallinna Rõõmupesa Lasteaed.