Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Maestros preescolares' en Estonia.

 • : vajalik on lapsehoidja kutsetunnistuse või alghariduse pedagoogi hariduse olemasolu või omandamine; soov töötada lastega, rõõmsameelne, südamilik ja lapsesõbralikOtsime oma meeskonda rõõmsameelset kasvatajat, kelle tööülesandeks on 1,5-4 aastaste laste eest hoolitsemine, nende... Matu Lastekeskus OÜ.
 • : vastavus lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (kõrgharidus ja pedagoogilised kompetentsid). Kasuks tuleb varasem töökogemus lastegatöötamine lasteaiarühmas juhindudes õpetaja ametijuhendisttoetavat töökeskkonda ja tööaega vahemikus kell 7.00-18.30 Nõo Lasteaed Krõll.
 • : ootame kollektiivi töötajat, kellel on meiega sarnased väärtushinnangud; väärtustame lapsekesksust, loovust, innovaatilisust, avatust, pühendumist ja lojaalsust; rakendame erinevaid uuenduslikke metoodikaid, tegeleme aktiivselt robootikagaõpetaja tööülesanneteks on õppe- ja kasvatustegevuse... Tallinna Kullatera Lasteaed.
 • : Koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsiooninõuded on järgmised: eelkoolipedagoogika alane kõrg- või keskeriharidus või muu pedagoogiline kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 160-tunnine eelkoolipedagoogika kursus või muu kõrg- või keskeriharidus ja läbitud 320-tunnine eelkoolipedagoogika... Tallinna Muinasjutu Lasteaed.
 • : tulevane töötaja on kompetentne ja koostöövalmis kogu maja meeskonnaga ja lastevanematega. Positiivse eluhoiakuga, on avatud arendama kutseoskusi. Tööle asumisel on vajalik tervisetõend. Kõrghariduse või keskerihariduse (koolieelse lasteasutuse õpetaja kvalifikatsioon) olemasolu ning... Tartu Lasteaed Triinu ja Taavi.
 • : kasuks tuleb lastega töötamise kogemuskvaliteetse alushariduse andmine– õppetöö planeerimine, kavandamine ja läbiviimine meie töökoht– kodune, positiivne ja armas meie inimesed– loovad, abivalmid, üksteist toetavad, õpihimulised meie töökultuur– innustav ja toetav, õppimist... Pärnu Raeküla Lasteaed.
 • : sobiv kandidaat omab: • kõrgharidust; • pedagoogilise töö kogemust Ääsmäe Lasteaia toredasse meeskonda on oodatud LASTEAIAÕPETAJA. Lasteaiaõpetaja asub tööle tähtajalise töölepinguga, lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja asendamise ajaks. Tööle asumise aeg 2. jaanuar 2018.... Saue Vallavalitsus.
 • : kandideerival kvalifikatsioonita isikul vähemalt keskeriharidus ja lisaks läbitud lapsehoidja koolitus, haridusnõue sätestatud Haridusministri määrusega „Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded“ 2.peatükk §18; oskus kasutada programme Word, Excel, PowerPoint; eesti keelest erineva emakeelega... Seljametsa Lasteaed.
 • : oled oodatud kandideerima, kui Sul on valmisolek töötada muusika õpetajana osalisa koormusega; kandidaadilt ootame Õpetaja kutset, varasemat kogemust muusikaõpetajana just väikeste lastega; minimaalset oskust tehnikaga ümber käia (arvuti, CD-mängija). Kasuks tuleb erinevate instrumentide... Pikaliiva Kindergarten OÜ.
 • : Nõutav kõrgharidus pedagoogika alal.teostab laste liikumisalast õppe- ja kasvatustööd ja ujumist vastavalt lasteaia õppekavale. Korraldab õppe- ja kasvatustööd vastavalt riiklikule õppekavale, lasteaia õppe- ning töökavadele, õpetab austama Eesti riigi kultuuri- ja ajaloopärandit,... Paide Lasteaed.
 • : edukal kandidaadil on: täidetud kvalifikatsiooninõuded, tahe töötada lastega, väga hea suhtlemis- ja meeskonnatööoskus, arvutioskus, avatus uuendustele Võtame alates 23.oktoober 2017 tööle 1,0 koormusega lasteaiaõpetaja eesti õppekeelega rühma (nõutav C1 tase). Töö lastega vanuses... Tallinna Muinasjutu Lasteaed.
 • : Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset muusikaõpetajat. Töö on just Sulle, kui otsid loovat ning aktiivset tegutsemist toredate laste ja ühtehoidva meeskonna seltsis. Kui oled vastutus- ja kohusetundlik, avatud suhtleja ning hindad kõrgelt meeskonnatööd.Toredat kollektiivi, rõõmsameelseid... Tallinna Kristiine Lasteaed.
 • : hea suhtlemisoskusEelkoolielalistele lastele hoiu ja alushariduse pakkumine.Toredat ja toetavat kollektiivi Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset, lastest hoolivat ja õppetöö läbiviimisel lapsekeskset õppemetoodikat kasutavat õpetajat. Ootame õpetajat eesti õppekeelega liitrühma ja... Tallinna Lasteaed Südameke.
 • : kõrgharidus, eelistatud on pedagoogiline kõrgharidus. Arvuti kasutamise oskus: üldlevinud kontoritarkvara kasutamise oskus (nt MS Word, MS Excel, MS Outlook; Adobe Acrobat jms). Vastavus koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuetele; lapse psühholoogilise arengu iseärasuste... Järlepa Lasteaed.
 • : kasuks tuleb eelnev töökogemustöötaja peamiseks tööülesandeks on muusikategevuste läbiviimine, lapse muusikaliste võimete arendaminemeeldivat kollektiivi, sõbralikke ja toetavaid töökaaslasi; kesk eriharidusega õpetaja töötasu on 210 eurot kuus, kõrgharidusega õpetaja töötasu... Kohtla-Järve Lasteaed Lepatriinu.
 • : nõutav vastavus kvalifikatsiooninõuetele; kasuks tuleb eelnev töökogemus lastegakoolieelses eas lastele alushariduse võimaldamine, lapse arengu toetaminesõbralikku kollektiivi, päevast tööd, võimalust eneseteostusekskandidaadilt eeldame lapsesõbralikkust, meeskonnatöö oskust, loomingulisust,... Pärnu Ülejõe Lasteaed.
 • : töö on just Sulle, kui otsid loovat ning aktiivset tegutsemist toredate laste ja ühtehoidva meeskonna seltsis; kui oled vastutus- ja kohusetundlik, avatud suhtleja ning hindad kõrgelt meeskonnatööd, ning sul on vähemalt keskharidus Ootame oma kollektiivi rõõmsameelset õpetajat 5-6-aastaste... Tallinna Kristiine Lasteaed.
 • : otsime oma lastehoidu rõõmsameelset, heatahtlikku ja hella, huvitavat ja ettevõtlikku, töökat ja ausat lapsi armastavat inimest. Kutsetunnistus tuleb kasuks, aga ennekõike on olulised inimese sobilikud omadused lastega töötamiseksväikelaste eest hoolitsemine ja nende järelvalve, laste... Life Harmony OÜ.