Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales a domicilio' en Eslovenia.

 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI,... DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI OSKRBOVANCU NA DOMU, POSPRAVLJANJE, PRIPRAVA OBROKA HRANE PO POTREBI, DRUŽABNIŠTVO, slovenski jezik... STELIA, pomoč na domu, d.o.o.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, ČIŠČENJE IN UREJANJE STANOVALČEVE POSTELJE... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE GOSPODINJSKE POMOČI (PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA ALI NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA ENEGA OBROKA HRANE, POMIVANJE UPORABLJENE... DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, BOLJ ZAHTEVNA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKA, GOSPODINJSKA POMOČ, SKRB ZA OHRANJANJE SOCIALNIH STIKOV,...,... DOM UPOKOJENCEV KRANJ.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotnih delavcev z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ... ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POMOČI DRUŽINI NA DOMU. POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE NA PODROČJU... ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ UPORABNIKOM PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, IZVAJANJE VARSTVA IN POMOČ PRI NEGI, IZVAJANJE SOCIALNE OSKRBE, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI, IZVAJANJU, EVALVIRANJU INDIVIDUALNIH... VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas, 3 mesece, polni delovni čas, 40 ur, V PROCESU NEGE OPRAVLJA MANJ ZAHTEVNA DELA S PODROČJA LAIČNE NEGE: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKA, POMOČ PRI VSTAJANJU IN LEGANJU V POSTELJO, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ... DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. vrnitve začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE... ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas oz. 31.12.2017, skrajšan delovni čas, 20 ur, Delo v dnevnem centru za gibalno oviranih oseb, osebna asistenca, spremljanje, fizična pomoč, skrb za urejenost prostora, priprava materiala, izvedba delavnic, urejanje dokumentacije, vodenje evidenc.,... DRUŠTVO STARŠEV OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas oz. 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, DELO POTEKA V DNEVNEM CENTRU RUJ HRPELJE - KOZINA. OPIS DEL: POMOČ PRI HIGIENSKI OSKRBI STANOVALCEV, TRANSPORT IN POMOČ PRI RAZDELJEVANJU OBROKOV IN NAPITKOV, HRANJENJE STANOVALCEV, TRANSPORT NEČISTE... OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece oz. oz do vrnitve začasno odsotne delavke na delo,...., polni delovni čas, 40 ur, BOLJ ZAHTEVNA POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKA,... DOM UPOKOJENCEV KRANJ.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ INVALIDOM PRI NASLEDNJIH OPRAVILIH: - OSEBNA NEGA, - GOSPODINJSKA POMOČ), - SPREMSTVO PRI DNEVNIH AKTIVNOSTIH., Fizična moč, veselje in smisel za delo z ljudmi,... DRUŠTVO DISTROFIKOV SLOVENIJE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH (OBLAČENJE, SLAČENJE, HRANJENJE,...), GOSPODINJSKA POMOČ (PRIPRAVA ALI PRINAŠANJE ENEGA OBROKA... CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ DRUŽINI NA DOMU, DELO NA TERENU - PRI UPORABNIKIH, KI ZARADI STAROSTI, INVALIDNOSTI IN HUDE KRONIČNE BOLEZNI POTREBUJEJO POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OSEBNI HIGIENI IN OHRANJANJU SOCIALNIH... CENTER ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, GOSPODINJSKA POMOČ UPORABNIKOM IN DRUGA DELA (KURJAVA, PRIPRAVA OBROKA, POMOČ PRI OSNOVNI NEGI, PRINOS OBROKA)PO DOGOVORU Z UPORABNIKOM STORITEV POMOČ DRUŽINI NA DOMU,VODENJE... ZAVOD SV. TEREZIJE ZAVOD ZA SOCIALNO VARSTVENO DELO.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas, 1 mesec, skrajšan delovni čas, 20 ur, nega, pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju starejših oseb, dostava pripravljenih obrokov hrane, nemški jezik razumevanje osnovno, govorjenje osnovno, pisanje osnovno, lahko tudi osnovnošolska izobrazba... SOCIALNI SERVIS, Mojca Šumnik s.p.