Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

22 ofertas de trabajo de 'Trabajadores de los cuidados personales a domicilio' en Eslovenia.

 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, V PROCESU NEGOVANJA IN OSKRBOVANJA OPRAVLJA DELA: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE UPORABNIKA, POMOČ PRI VSTAJANJU IN LEGANJU V POSTELJO, POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU,... DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, ZBIRANJE IN POMIVANJE POSODE, TRANSPORT IN FIZIČNO VARSTVO STANOVALCEV, DELA PO NAVODILIH VODJE SLUŽBE.,... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, Določen čas oz. 31.12.2018, polni delovni čas, 40 ur, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV,OPAZOVANJE IN SPREMLJANJE SPREMEMB POTREB... DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE... DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, LAIČNA POMOČ UPORABNIKOM NA NJIHOVEM DOMU, TERENSKO DELO, DOSTAVA KOSIL, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH SOCIALNE POMOČI DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 3 mesece, skrajšan delovni čas, 20 ur, ZAGOTAVLJANJE POMOČI NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI IN OPAZOVANJE... JAVNI ZAVOD ŠKTM ZA ŠPORT, KULTURO, TURIZEM IN MLADINO RADLJE OB DRAVI.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, Določen čas, 2 meseca, polni delovni čas, 40 ur, LAIČNA POMOČ UPORABNIKOM NA NJIHOVEM DOMU, TERENSKO DELO, DOSTAVA KOSIL, POMOČ PRI OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH OPRAVILIH SOCIALNE POMOČI DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ PRI OSKRBI STANOVALCEV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE POSTELJE IN PRIPOMOČKOV, ZBIRANJE IN POMIVANJE POSODE, TRANSPORT IN FIZIČNO VARSTVO STANOVALCEV, DELA PO NAVODILIH VODJE SLUŽBE.,... DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas, 6 mesecev oz. z možnostjo podaljšanja, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE VARSTVA, SOCIALNE OSKRBE IN PROSTOČASOVNIH AKTIVNOSTI UPORABNIKOV, VODENJE IZVAJANJA IN ZADOVOLJEVANJA OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB UPORABNIKOV, ČIŠČENJE IN UREJANJE... DEOS, d.d.; DEOS, d.d., PE CENTER STAREJŠIH NOTRANJE GORICE.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE SOCIALNO-VARSTVENIH STORITEV. POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH, GOSPODINJSKA POMOČ, POMOČ PRI OHRANJANJU OSEBNIH STIKOV, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE,... DOMANIA, družba za storitve na domu, d.o.o.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 6 mesecev, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, OSEBNA NEGA, SPREMSTVO, GOSPODINJSKA IN DRUGA FIZIČNA POMOČ, slovenski jezik razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro, SMISEL ZA TOVRSTNO DELO, ZANESLJIVOST,... YHD - DRUŠTVO ZA TEORIJO IN KULTURO HENDIKEPA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POMOČI DRUŽINI NA DOMU. POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO... ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. 6, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POMOČI DRUŽINI NA DOMU. POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE... ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE POMOČI DRUŽINI NA DOMU. POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH, OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ (KOPANJE, UMIVANJE, NEGA...), SOCIALNI STIKI. DELO JE NA PODROČJU OBČINE LJUBLJANA., slovenski... ZAVOD ZA SOCIALNO OSKRBO PRISTAN.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - POMOČ PRI MANJ ZAHTEVNI ZDRAVSTVENI NEGI IN OSKRBI STANOVALCEV, - POMOČ PRI PREMIKANJU V PROSTORU IN PREVOZIH STANOVALCEV, - POMOČ PRI AKTIVNOSTIH, KI SE NANAŠAJO NA OSKRBO,... DOM PETRA UZARJA.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - POMOČ ZDRAVSTVENEMU OSEBJU PRI PREVOZU PACIENTOV, - POMOČ ZDRAVSTVENEMU OSEBJU PRI PRELAGANJU PACIENTOV, - ČIŠČENJE, RAZKUŽEVANJE IN VZDRŽEVANJE PRIPOMOČKOV ZA DELO, - TRANSPORT PACIENTOVE... UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA.
 • : POKLICI ZA ZDRAVSTVENO IN SOCIALNO OSKRBO NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40 ur, - GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, - SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI,... DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON TRBOVLJE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. nadomeščanje, polni delovni čas, 40 ur, SAMOSTOJNO IZVAJANJE ZAHTEVNEJŠIH STORITEV SOCIALNE OSKRBE PO DOGOVORU: POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE POMOČ PRI OBLAČENJU IN SLAČENJU, POMOČ PRI UMIVANJU, HRANJENJU,... ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas oz. VRNITVE DELAVKE Z BOLNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI, OPAZUJE... CENTER ZA SOCIALNO DELO IZOLA.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, ZAGOTAVLJA GOSPODINJSKO POMOČ IN ZAHTEVNEJŠO POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN GIBANJA TER POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELUJE PRI... CENTER ZA SOCIALNO DELO TOLMIN.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Določen čas oz. nadomeščanje začasno odsotnega delavca, polni delovni čas, 40 ur, GOSPODINJSKA POMOČ NA DOMU UPRAVIČENCA, POMOČ PRI VZDRŽEVANJU OSEBNE HIGIENE IN OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV, SODELOVANJE PRI PRIPRAVI INDIVIDUALNIH NAČRTOV POMOČI,... DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE.
 • : OSKRBOVALEC IN NEGOVALEC NA DOMU, Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka na domu, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 6 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, IZVAJANJE ZDRAVSTVENE NEGE PRI OSKRBOVANCU NA DOMU, POSPRAVLJANJE, PRIPRAVA OBROKA HRANE PO POTREBI, DRUŽABNIŠTVO, slovenski jezik... STELIA, pomoč na domu, d.o.o.