Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

8 ofertas de trabajo de 'Auxiliares de maestros' en Eslovenia.

  • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas oz. do 31.08.2018 , polni delovni čas, 40 ur, SPREMSTVO IN POMOČ SLABOVIDNI UČENKI V OSNOVNI ŠOLI (5. RAZRED), urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje... OSNOVNA ŠOLA DRAGOMELJ.
  • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas, 4 mesece, 15 dni oz. do 30. 6. 2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, DELO Z UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI Z ODLOČBO O USMERITVI (ZAGOTOVITEV ZAČASNEGA SPREMLJEVALCA ZA IZVAJANJE FIZIČNE POMOČI)., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami... OSNOVNA ŠOLA TURNIŠČE.
  • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, Določen čas oz. DO VRNITVE DELAVKE IZ BOLNIŠKE, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ GIBALNO OVIRANI UČENKI, DELA IN NALOGE V ZVEZI S SPREMLJANJEM GIBALNO OVIRANE UČENKE., urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, slovenski... OSNOVNA ŠOLA ANICE ČERNEJEVE MAKOLE.
  • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 24.6.2018, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ UČENCU PRI POUKU IN DRUGIH OBLIKAH VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA. V SKLADU Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST TER LETNIM DELOVNIM NAČRTOM., urejevalniki... PRVA OSNOVNA ŠOLA SLOVENJ GRADEC.
  • : DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, Določen čas oz. do 31.08.2018 oz. do vstopa otroka v šolo, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA. POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, PRI UPORABI PRIPOMOČKOV,... VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo.
  • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, Določen čas oz. do 31.08.2017, skrajšan delovni čas, 20 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA. POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, FIZIČNA... VRTEC ZELENA JAMA Vzgojno izobraževalni zavod za predšolsko vzgojo.
  • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, Določen čas, 8 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, - POMOČ GIBALNO OVIRANEMU OTROKU, KI LAHKO SODELUJE PRI VSEH OBLIKAH IN DEJAVNOSTIH DELA V IZBRANEM PROGRAMU, SKRB ZA VARNO GIBANJE OTROKA V VRTCU, SODELOVANJE Z OTROKOM PRI VKLJUČITVI V VZGOJNE... VRTEC SLOV. KONJICE.
  • : SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, Določen čas, 9 mesecev oz. 31.08.2018, polni delovni čas, 40 ur, POMOČ OVIRANEMU OTROKU IN SODELOVANJE Z VZGOJITELJICO, urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno, slovenski jezik razumevanje... VRTEC MURSKA SOBOTA.