Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Auxiliares de maestros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

18 ofertas de trabajo de 'Auxiliares de maestros' en Eslovenia.

 • LABORANT KEMIJE IN FARMACIJE - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 2.10.2018 DO 31.7.2019, skrajšan delovni čas, 20, LABORANT KEMIJE IN FARMACIJE V SREDNJI ŠOLI, DOLOČEN ČAS NADOMEŠČANJE 50 OBVEZA V PRIMERU, DA SE ODSOTNI DELAVEC VRNE NA DELO PRED 31.7.2019 SE Z DNEM NJEGOVEGA...
 • ZAČASNI SPREMLJEVALEC ZA IZVAJANJE FIZIČNE POMOČI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, FIZIČNA POMOČ PRI VKLJUČEVANJU OTROKA V POSAMEZNE VZGOJNE DEJAVNOSTI, NEGA OTROKA, SODELOVANJE S STARŠI IN VZGOJITELJICAMI, ..., POTRDILO O NEKAZNOVANOSTI,
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , polni delovni čas, 40, SE SEZNANJA S PROBLEMATIKO OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI, SPREJME OTROKA OD STARŠEV IN GA OB KONCU DNEVA PREDA STARŠEM, POMAGA OTROKU S PP, DA LAHKO PRIHAJA K IGRI IN DRUGIM OBLIKAM...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANI UČENKI (J035064) - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas oz. veljavnosti odločbe in šolanja učenke na OŠ Preska, polni delovni čas, 40, FIZIČNA POMOČ GIBALNO OVIRANI UČENKI, fizično prenašanje bremen, dvigovanje tudi nad 10 kg, večja telesna obremenitev,...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 30.6.2019, skrajšan delovni čas, 22, SPREMLJEVALEC OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI., Vlogi je potrebno priložiti: cv europass, srednješolsko spričevalo o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanju (izda Ministrstvo...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. do 30.6.2019, skrajšan delovni čas, 20, SODELUJE Z UČITELJEM PRI PRIPRAVI NA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNO DELO, PRI ORGANIZACIJI ŽIVLJENJA IN DELA V ŠOLI, SODELUJE PRI SPREMLJANJU RAZVOJA IN NAPREDKA...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. DO 31. 8. 2019, polni delovni čas, 40, NUDENJE FIZIČNE POMOČI, KI IZHAJA IZ ODLOČBE O USMERITVI OTROKA, OPRAVLJA TUDI DRUGA DELA PO LDN VRTCA IN PO NAVODILIH VODSTVA VRTCA, Nastop dela 1. 9. 2018....
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, POMAGA GIBALNO OVIRANEMU UČENCU TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Kandidati naj vlogi priložijo dokazilo o doseženi izobrazbi, potrdilo...
 • SPREMELJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO 31.08.2019 OZ. DO IZPISA OTROKA IZ VRTCA MED TEKOČIM ŠOLSKIM LETOM, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ OTROKU PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJA,...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM OZ. OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ OTROKU PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV...
 • SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OBSEG DELOVNE OBVEZNOSTI IN ČAS TRAJANJA DELOVNEGA RAZMERJA SPREMLJEVALCA SE DOLOČI GLEDE NA ŠTEVILO OTROK, KI SE JIM NUDI FIZIČNA POMOČ IN OBSEG OZIROMA ŠTEVILO...
 • LABORANT - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH VAJ, POMOČ PRI POUKU IN DRUGA ORGANIZACIJSKA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA IN Z LDN., Kandidat naj prijavi priloži potrdilo o končani izobrazbi...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO VSTOPA OTROKA V OSNOVNO ŠOLO, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKI EVIDENCI, PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM...
 • SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, 1. SEZNANITEV S PROBLEMATIKO GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA. 2. POGOVORI S SVETOVALNO SLUŽBO, RAVNATELJICO IN S STARŠI. 3. FIZIČNA POMOČ PRI IZVEDBI ŠPORTNIH, NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH DEJAVNOSTIH, UČNIH...
 • SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Določen čas oz. od 1.9.2018 do 30.6.2020, skrajšan delovni čas, 30, 1. SEZNANITEV S PROBLEMATIKO GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA. 2. POGOVORI S SVETOVALNO SLUŽBO, RAVNATELJICO IN S STARŠI. 3. FIZIČNA POMOČ PRI IZVEDBI ŠPORTNIH, NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH...
 • SPREMLJEVALEC OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 30.06.2019, skrajšan delovni čas, 30, SPREMLJEVALEC OTROKA V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI OZ. INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM, Izobrazbeni pogoji: srednja splošna/ srednja strokovna. Vlogi obvezno priložite:...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARSTVO IN VZGOJA GIBALNO OVIRANEGA UČENCA S POSEBNIMI POTREBAMI., Potrdilo o nekaznovanosti, o znanju italijanskega jezika in o izobrazbi.,
 • ZAČASNI SPREMLJEVALEC - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 20, SPREMSTVO UČENCA, KI PO ODLOČBI O USMERITVI POTREBUJE SPREMLJEVALCA., POZNAVANJE DELA Z UČENCI Z VEDENJSKIMI IN ČUSTVENIMI MOTNJAMI TER POZNAVANJE UPORABE...