Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Ofertas de trabajo > Eslovenia > Auxiliares de maestros

en Español in English auf Deutsch en Français ...

24 ofertas de trabajo de 'Auxiliares de maestros' en Eslovenia.

 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, POMAGA GIBALNO OVIRANEMU UČENCU TER OSTALA DELA IN NALOGE SKLADNO Z AKTOM O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST, Kandidati naj vlogi priložijo dokazilo o doseženi izobrazbi, potrdilo...
 • SPREMELJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO 31.08.2019 OZ. DO IZPISA OTROKA IZ VRTCA MED TEKOČIM ŠOLSKIM LETOM, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ OTROKU PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV OKOLJA,...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. DO 31.08.2019, skrajšan delovni čas, 20, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM OZ. OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI, POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH AKTIVNOSTIH, POMOČ OTROKU PRI UPORABI PRIPOMOČKOV, SKRB ZA PRILAGODITEV...
 • SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 20, OBSEG DELOVNE OBVEZNOSTI IN ČAS TRAJANJA DELOVNEGA RAZMERJA SPREMLJEVALCA SE DOLOČI GLEDE NA ŠTEVILO OTROK, KI SE JIM NUDI FIZIČNA POMOČ IN OBSEG OZIROMA ŠTEVILO...
 • LABORANT - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 20, IZVAJANJE LABORATORIJSKIH VAJ, POMOČ PRI POUKU IN DRUGA ORGANIZACIJSKA DELA V SKLADU S SISTEMIZACIJO DELOVNEGA MESTA IN Z LDN., Kandidat naj prijavi priloži potrdilo o končani izobrazbi...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo 3 mesece, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO VSTOPA OTROKA V OSNOVNO ŠOLO, skrajšan delovni čas, 20, NUDENJE FIZIČNE POMOČI OTROKU S POSEBNIMI POTREBAMI, PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKI EVIDENCI, PRILOŽITI POTRDILO, DA OSEBA NI V KAZENSKEM...
 • SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Nedoločen čas , skrajšan delovni čas, 30, 1. SEZNANITEV S PROBLEMATIKO GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA. 2. POGOVORI S SVETOVALNO SLUŽBO, RAVNATELJICO IN S STARŠI. 3. FIZIČNA POMOČ PRI IZVEDBI ŠPORTNIH, NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH DEJAVNOSTIH, UČNIH...
 • SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI - M/Ž. DELAVCI ZA POMOČ PRI POUKU, poskusno delo , Določen čas oz. od 1.9.2018 do 30.6.2020, skrajšan delovni čas, 30, 1. SEZNANITEV S PROBLEMATIKO GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA. 2. POGOVORI S SVETOVALNO SLUŽBO, RAVNATELJICO IN S STARŠI. 3. FIZIČNA POMOČ PRI IZVEDBI ŠPORTNIH, NARAVOSLOVNIH, KULTURNIH...
 • SPREMLJEVALEC OTROKA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. do 30.06.2019, skrajšan delovni čas, 30, SPREMLJEVALEC OTROKA V SKLADU Z ODLOČBO O USMERITVI OZ. INDIVIDUALIZIRANIM PROGRAMOM, Izobrazbeni pogoji: srednja splošna/ srednja strokovna. Vlogi obvezno priložite:...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, VARSTVO IN VZGOJA GIBALNO OVIRANEGA UČENCA S POSEBNIMI POTREBAMI., Potrdilo o nekaznovanosti, o znanju italijanskega jezika in o izobrazbi.,
 • ZAČASNI SPREMLJEVALEC - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev oz. 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 20, SPREMSTVO UČENCA, KI PO ODLOČBI O USMERITVI POTREBUJE SPREMLJEVALCA., POZNAVANJE DELA Z UČENCI Z VEDENJSKIMI IN ČUSTVENIMI MOTNJAMI TER POZNAVANJE UPORABE...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, POMOČ OTROKOM S POSEBNIMI POTREBAMI V VRTCU Z ITALIJANSKIM UČNIM JEZIKOM., Potrdilo o izobrazbi, o znanju italijanskega jezika in o nekaznovanosti. ,
 • SPREMLJEVALEC OTROK S PP - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI DEJAVNOSTIH, KI IZBOLJŠUJEJO FIZIČNI, SOCIALNI, ČUSTVENI IN INTELEKTUALNI RAZVOJ OTROKA V ŠOLI, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM IN OTROKU S PP PRI PREMAGOVANJU...
 • SPREMLJEVALEC OTROK S PP - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas oz. 31.08.2019, polni delovni čas, 40, SODELOVANJE PRI DEJAVNOSTIH, KI IZBOLJŠUJEJO FIZIČNI, SOCIALNI, ČUSTVENI IN INTELEKTUALNI RAZVOJ OTROKA V ŠOLI IN VRTCU, POMOČ GIBALNO OVIRANIM OTROKOM IN OTROKU S PP PRI...
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. 30. 6. 2019, skrajšan delovni čas, 35, SPREMSTVO OTROKA S SLADKORNO BOLEZNIJO IN OSTALIMI ZDRAVSTVENIMI TEŽAVAMI, Potrdilo iz kazenske evidence, da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega...
 • SPREMLJEVALEC ZA NUDENJE FIZIČNE POMOČI DIJAKU - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo 1 mesec, Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 30, FIZIČNA POMOČ DIJAKU IN DRUGA DELA PO NAVODILIH RAVNATELJA V SKLADU S PREDPISI IN LETNIM DELOVNIM NAČRTOM ŠOLE, Potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, da kandidat...
 • LABORANT III - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev, skrajšan delovni čas, 12, POMOČ PRI IZVAJANJU REDNEGA, DOPOLNILNEGA IN DODATNEGA POUKA, IZVAJANJE INTERESNE DEJAVNOSTI, POMOČ PRI OBLIKOVANJU LETNE PRIPRAVE, SODELOVANJE V STROKOVNIH ORGANIH IN AKTIVIH ŠOLE,...
 • LABORANT PRI PRAKTIČNEM POUKU MODNEGA OBLIKOVANJA - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo , Določen čas, 12 mesecev oz. nadomeščanje odsotnega delavca., skrajšan delovni čas, 30, LABORANT PRI PRAKTIČNEM POUKU MODNEGA OBLIKOVANJA, Višješolska ali srednješolska izobrazba iz konfekcijske tehnologije, tekstilne tehnologije...
 • STALNI SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANEGA UČENCA - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V ŠOLI, poskusno delo , Določen čas, 10 mesecev, skrajšan delovni čas, 6, -SPREMLJANJE UČENCA Z GIBALNIMI TEŽAVAMI -POMOČ PI SODELOVANJU NA RAZLIČNIH DEJAVNOSTIH, KULTURNIH IN ŠPORTNIH DOGODKIH, PRI INTERESNIH DEJAVNOSTIH, NA EKSKURZIJAH -POMOČ...
 • LABORANT III - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA LABORATORIJSKIH VAJ IN POMOČ UČITELJU PRI POUKU, urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - zahtevno, računalniško oblikovanje - zahtevno,... BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA.
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, Določen čas, 24 mesecev, skrajšan delovni čas, 20 ur, POMOČ PRI OSKRBI OTROKA S POSEBNIMI POTREBAMI IN VKLJUČEVANJU V SKUPINSKE IN INDIVIDUALNE DEJAVNOSTI V ODDELKU, urejevalniki besedil - osnovno, slovenski jezik razumevanje tekoče, govorjenje... VRTEC POD GRADOM.
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 2 meseca oz. od 1.7.2018 do izpisa otroka iz vrtca predvidoma najdlje do 31.8.2018, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI... VRTEC KOLEZIJA.
 • SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH UČENCEV IN DIJAKOV V - M/Ž. SPREMLJEVALEC GIBALNO OVIRANIH OTROK V VRTCU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas oz. OD 1.9.2018 DO 31.8.2019, polni delovni čas, 40 ur, OPRAVLJA DELA IN NALOGE DOLOČENE S PREDPISI, LETNIM DELOVNIM NAČRTOM VRTCA TER V SKLADU S SKLEPI VODSTVA VRTCA, PRI ČEMER: POMOČ OTROKU PRI OSNOVNIH... VRTEC KOLEZIJA.
 • LABORANT - M/Ž. LABORANT V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev oz. Zaposlitev od 1. 9. 2018 dalje., polni delovni čas, 40 ur, PRIPRAVA IN IZVEDBA LABORATORIJSKIH VAJ V SREDNJEŠOLSKIH STROKOVNIH IZOBRAŽEVALNIH PROGRAMIH FARMACEVTSKI TEHNIK TER KEMIJSKI TEHNIK IN SPLOŠNI... GIMNAZIJA IN SREDNJA KEMIJSKA ŠOLA RUŠE.